OBNIŻANIE SIĘ POZYCJI OSOBY LUB GRUPY, SPOWODOWANE ZWYKLE PRZEZ ZUBOŻENIE LUB UTRATĘ PRESTIŻU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DEGRADACJA SPOŁECZNA to:

obniżanie się pozycji osoby lub grupy, spowodowane zwykle przez zubożenie lub utratę prestiżu (na 19 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OBNIŻANIE SIĘ POZYCJI OSOBY LUB GRUPY, SPOWODOWANE ZWYKLE PRZEZ ZUBOŻENIE LUB UTRATĘ PRESTIŻU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 28.186

ŁUSZCZYK INDYGOWY, WYWOŁYWACZ, SPISZAK, UKRZYWDZONY, KOMPLEKS GLEBOWY, ROZSTRZYGALNOŚĆ, ROTUNDA, PASTWA, STRĘCZYCIELSTWO, KOPERNIK, GALARETA, KASZA JAGLANA, KOGNITYWIZM, SIEDMIOBÓJ LEKKOATLETYCZNY, AUTOCASCO, WOSK MONTANOWY, WYKRĘCANIE, WIERSZ, INWAZJA, ŁAŃCUSZEK, SKARBEK, PODUSZKA POWIETRZNA, REKUPERATOR CIEPŁA, MIODNIK, SKRĘCALNOŚĆ OPTYCZNA, RUNA, PALMETA, KOMORA DEKOMPRESYJNA, ŚWIATOWOŚĆ, BOROWIKOWA, LINIE OCEANICZNE, ŁAGIEW, SIEDZISKO, SKAPOLIT, RUMUŃSKI, ŁEMKOWSZCZYZNA, KOZAK, TRANSKRYPCJA, KATOLICKOŚĆ, SELSKIN, ŚWIR, ROKOWANIA ZBIOROWE, PLAZMA ZARODKOWA, FUNKCJA CELOWA, KOCIE OKO, SAPROFAG, RONDO, ULICA, BLOKHAUZ, LENIWCE TRÓJPALCZASTE, SZARA MYSZ, INKOHERENCJA, MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY, MONITOR HOLTEROWSKI EKG, ROZKŁAD NA CZYNNIKI, NIEMIECKOŚĆ, SZTYWNIAK, KARL, TRACKLISTA, LABRADOR, EKSTRUZJA, GETRY, NULLIPARA, PRAKTYKA, PRZEBIEG, ODNÓŻE TUŁOWIOWE, ALARM SZALUPOWY, KATOLIK, DYKTA, TONGA, OBSZAR WIEJSKI, ŁUPEK, KOSZT DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ, WIELOWYZNANIOWOŚĆ, PERLICZKA, ROZSZERZALNOŚĆ CIEPLNA, ASYSTA GRAWITACYJNA, PROBIERNIA, KLEJ, FANARIOTA, KOMISJA SELEKCYJNA, NIERELIGIJNOŚĆ, ZJAWISKO KERRA, PRZEŚLADOWANIE, WĄSKIE GARDŁO, MOZA, EFEKT UBOCZNY, MOTYWIK, MIŚ, SER, ŻELE, ILUZJA PIENIĄDZA, WARTA, GARNITUR, FOTEL KLUBOWY, HETEROATOM, ZEPPELIN, INSTRUMENT DŁUŻNY, TYP TURAŃSKI, ZJAWISKO SEEBECKA, CZASTUSZKA, TYP MEZOMORFICZNY, KARTOFELEK, ENERGIA ROZPADU, LUDOŻERCA, KAZAMATA, CIEŃ, KOLIBER, FELLINI, CEFALASPIDOKSZTAŁTNE, SKUNKS, KARAKOL, ASTRONOMIA NEUTRINOWA, SZCZĘK ORĘŻA, BIBLIOTEKA, ŁEBEK, WYCIĄG, FILTR BUTTERWORTHA, LIST POLECONY, TELEROTAMETR, ORKIESTRA SYMFONICZNA, GARBATKA ZYGZAKÓWKA, KINEZJOLOGIA EDUKACYJNA, CYTYDYNA, NEBIWOLOL, JĘZYK AJNOSKI, ŻÓŁWIE PIŻMOWE, OSKAR, TURANISTA, BATY, KONKURENCJA, TERCET, MIOPIA, POTRZEBA, DIPLOTOMODON, APOGEUM, PREDYKCJA, BECZKA ŚMIECHU, KONSTRUKCJA SUMIKOWO-ŁĄTKOWA, COLEMANIT, FAZA ANALNA, WYRÓB CUKIERNICZY, FINAŁ, MUSZLA, SZUM NADMIAROWY, ŻYWNOŚĆ, ZMOWA MILCZENIA, RODZAJ, TREPY, KOLCZATKA, KONCEPTUALIZM, INFLACJA UKRYTA, OWAD, PANORA, SOK JELITOWY, SIECZKARNIA BIJAKOWA, FINAŁ, HEADHUNTER, ZASTAWKA MITRALNA, STAN PODSTAWOWY, PRĄD ZMIENNY, OBLICZNOŚĆ, UKŁAD TERMODYNAMICZNY, PIENIĄDZ DEPOZYTOWY, LUK, HALABARDA, JAMA, ISLAMISTA, ŚRUBA POCIĄGOWA, ODCIEŃ, KAZUISTA, UKŁAD OPTYCZNY, TARCZKA, OBUDOWA, REGUŁA SARRUSA, LABORATORIUM REFERENCYJNE, NERKA WĘDRUJĄCA, SUPERRAKIETA, GORĄCZKA DUM-DUM, KOŃ LUZYTAŃSKI, ROSZCZENIOWOŚĆ, CIĘGNO KOTWICZE, GRUBY ZWIERZ, WOODSTOCK, ŚWIATŁA DROGOWE, ŚRODEK PSYCHOTROPOWY, NEUROFIBROMATOZA, CYCUŚ, SOCZEWKA ELEKTRONOWA, ROZDZIELANIE IZOTOPÓW, KWAS, SSAK, KATEGORIA PIÓRKOWA, JĄDRO SOCZEWKOWATE, MODULACJA JEDNOWSTĘGOWA, EKSHIBICJONISTA, RUMUN, ZAKWATEROWANIE PRZEJŚCIOWE, MIESZANINA PIORUNUJĄCA, GEN RECESYWNY, SKUP INTERWENCYJNY, CZARKA, PLAKAT, TRZYNASTKA, KARONGAZAUR, MIŁOŚĆ BLIŹNIEGO, PRZEWROTKA, WIĄZKA, DUROMER, AZERBEJDŻAŃSKI, CERTACJA, LOT KOSZĄCY, GOTYK, GHUL, POCIĄG DROGOWY, HIPOTEZA POMOSTOWA, NUWORYSZ, STARORAKI, AKROBACJA LOTNICZA, WSPÓŁCZYNNIK, PALINGENEZA, EFEKT MAJĄTKOWY, KOŃ BUDIONNOWSKI, LIZANIE , CUMULONIMBUS, STROP, KARTAGIŃSKI, GRABARZ, KOTWICA, SZYDEŁKO, GRAB, DZIELNICA KLIMATYCZNA, JĘZYK GÓRNOŁUŻYCKI, FRIK, DYSZEL, MASZYNA TŁOKOWA, TERMINATOR, KUC POTTOK, INSTRUMENT DĘTY DREWNIANY, DEMONSTRACJA, STYL IZABELIŃSKI, OCHRONA KATODOWA, GRZEBIENIARZ, MIĘDZYNARODOWY CZAS ATOMOWY, BERBEĆ, ATAK, ZBOŻE, KOHORTA, KNOT, MOGIROTACYZM, CIOS PONIŻEJ PASA, ŚLIWKA, PRZYRODA, LEGHORN, JEDNOKLASÓWKA, MEMFIS, POMAGIER, STEK, DONIESIENIE, MUNICYPIUM, ŁUPEK DACHOWY, MACZUGA, PEŁNOTŁUSTE MLEKO, KROK DOSTAWNY, BYDLAK, MATKA POLKA, NIERÓWNOWAŻNOŚĆ, WPŁATA, BIRMAŃSKI, OSKARŻENIE, SZYSZKA, KUTIKULA, JAD KIEŁBASIANY, SZYMPANS, MISIEK, GOUDA, DOM, POŁĄCZENIE WCISKOWE, MECHANIK, KRYTYCZNOŚĆ, CIĘŻAREK, GASTRO, PRYMAT, ODBIJANIE SIĘ, DEWETYNA, TRAWERS, DANIEL DUBICKI, BELA, BRAMKA HONOROWA, POTRZASK, DOLABELLA, ZGNILEC ZŁOŚLIWY, WIĘŹNIARKA, FLAMENCO, LIST, SEJM, MOTYWIK, BRÓD, SŁUPICA, ?WSTĘP WOLNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 28.186 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OBNIŻANIE SIĘ POZYCJI OSOBY LUB GRUPY, SPOWODOWANE ZWYKLE PRZEZ ZUBOŻENIE LUB UTRATĘ PRESTIŻU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OBNIŻANIE SIĘ POZYCJI OSOBY LUB GRUPY, SPOWODOWANE ZWYKLE PRZEZ ZUBOŻENIE LUB UTRATĘ PRESTIŻU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DEGRADACJA SPOŁECZNA obniżanie się pozycji osoby lub grupy, spowodowane zwykle przez zubożenie lub utratę prestiżu (na 19 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DEGRADACJA SPOŁECZNA
obniżanie się pozycji osoby lub grupy, spowodowane zwykle przez zubożenie lub utratę prestiżu (na 19 lit.).

Oprócz OBNIŻANIE SIĘ POZYCJI OSOBY LUB GRUPY, SPOWODOWANE ZWYKLE PRZEZ ZUBOŻENIE LUB UTRATĘ PRESTIŻU sprawdź również:

człowiek, który jest nie rozpoznawany jako należący do tej samej społeczności lub inaczej definiowanej grupy, co inni ,
kompozytor (1904-1954); utwory orkiestrowe, kameralne, fortepianowe, kantaty, pieśni ,
turecki podpułkownik ,
w instrumencie strunowym obracany pręcik, na którym zawinięte są końce strun służący do naprężania struny ,
mała lampa w różnej formie: elektryczna, gazowa, oliwna itd ,
zniesmaczenie, niemiłe uczucie dezaprobaty, pogardy, wstrętu i oburzenia, które nawiedza człowieka, gdy natyka się na coś, co potępia pod względem moralnym ,
język używany w Indiach (w rzeczywistości, w klasyfikacji języków nie istnieje coś takiego jak język hinduski; należy też zauważyć, że na terenie Indii jest używanych wiele języków) ,
nazwa gwiazd w obrębie gwiazdozbioru Oriona ,
JEDNOROŻEC ,
słodycze, łakocie ,
cecha opisująca bardzo brzydki, odrażający wygląd ,
gałąź przemysłu obejmująca przede wszystkim mechanikę precyzyjną i optykę ,
najwyższa część grupy gór, wzgórz, pagórków łącząca spłaszczenia powyżej stoków ,
stwór z Himalajów ,
to, że coś jest chlubne - stanowi powód do dumy; na przykład o działaniu ,
kuzu, lis workowaty, Trichosurus vulpecula - gatunek torbacza z rodziny pałankowatych; zamieszkuje Australię i Tasmanię ,
koślawiec, kulas - krzywa (zbyt duża) litera, znak, który nie wyszedł ładnie ,
potrawa ze zwiniętego w rulon mięsa z nadzieniem ,
poeta włoskiego renesansu (1474-1533); „Orland szalony” ,
dyskusja w sieci ,
brak przesady, powściągliwość ,
system powiązanych ze sobą urządzeń, stosowanych w celu zapewnienia ochrony osobom i obiektom poprzez podgląd ,
niskie ciśnienie atmosferyczne ,
owadożerny ssak o podziemnym trybie życia ,
architekt włoski (1444-1514) - rozbudowa pałacu watykańskiego ,
malarz węgierski (1673-1756) nadworny malarz Augusta II ,
przewlekłe schorzenie, porażenie (z reguły lewostronne) końcowej gałązki nerwu krtaniowego wstecznego ,
HOL ,
ornament w formie wieńca lub wiązanki kwiatów ,
uczestnik postępowania cywilnego nie będący powodem ani pozwanym, przystępujący do już toczącego się w danej sprawie postępowania cywilnego po jednej ze stron postępowania

Komentarze - OBNIŻANIE SIĘ POZYCJI OSOBY LUB GRUPY, SPOWODOWANE ZWYKLE PRZEZ ZUBOŻENIE LUB UTRATĘ PRESTIŻU. Dodaj komentarz

9-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast