SZTYWNY, OSTRO ZAKOŃCZONY WYROSTEK CIAŁA, POWSTAŁY Z PROMIENI PŁETW, SZTYWNYCH WŁOSÓW, ŁUSEK LUB WYPUSTEK ROGOWYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOLEC to:

sztywny, ostro zakończony wyrostek ciała, powstały z promieni płetw, sztywnych włosów, łusek lub wypustek rogowych (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KOLEC

KOLEC to:

but do biegania (na 5 lit.)KOLEC to:

ostra część niektórych roślin, będąca wytworem epidermy, występująca na łodygach, liściach i owocach (na 5 lit.)KOLEC to:

wydłużona, spiczasta, zwykle zaostrzona i kłująca część czegoś (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SZTYWNY, OSTRO ZAKOŃCZONY WYROSTEK CIAŁA, POWSTAŁY Z PROMIENI PŁETW, SZTYWNYCH WŁOSÓW, ŁUSEK LUB WYPUSTEK ROGOWYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.234

RĘKAW, ZWIĄZEK PARTNERSKI, WYRĘBA, DUPAL, ZASILANIE, OCZKO, WIERCIPIĘTKA, OBMUROWANIE, SZPAGIETKA BAHAMSKA, CZTEROTAKT, WYDAWNICTWO, SIORKA, STATUS, M, ISKRA ELEKTRYCZNA, KNOT, CELOZJA, KASZA JĘCZMIENNA, LEMIESZ, IMPRESJA, GRINDWAL KRÓTKOPŁETWY, OŁADKA, RESTRYKCJA, PAPRYKARZ, RELING, CYKL PRECESYJNY, KLERK, EPOKA, BUŁA, TERYTORIUM STOWARZYSZONE, APANAŻE, DZIESIĄTKA, CZEREMCHA, DOBRO SUBSTYTUCYJNE, SAMOTNA MATKA, LIMFOBLAST, TEMBR, PLAGA, MARA, FRYZ, DOZA, ZNAJDEK, ISTOTA ŻYWA, MARRAN, ARCHEODONTOZAUR, CHRZEST, MADAPOLAM, PROPAGANDA, GOL, IDEACJA, TERMOGENEZA ADAPTACYJNA, RELISH, OKRĘT FLAGOWY, DZIWKARZ, DACHÓWKA ZAKŁADKOWA, HUTA, KOSMOGONIA, RÓŻNICZKA ZUPEŁNA, WZÓR PRZEMYSŁOWY, WIRKI, WYRAZ BLISKOZNACZNY, MUZYKA ELEKTRONICZNA, PRÓBNIK, PRZEZIERNIK, GEOFAGIA, AMBRAZURA, GRZYB ATOMOWY, POLEWACZKA, ANGIOPLASTYKA, ATRAMENT SYMPATYCZNY, GRIEKOW, SZYBKOBIEŻNOŚĆ, RENOMA, LAMPA WYŁADOWCZA, SENSUALIZM, CZAPKA SPORTOWA, ABSOLUT, PRZEKOZAK, GERYLASI, DZIEWICTWO, PIKADA, PRAWOMOCNOŚĆ, FOTOJONIZACJA, SZANTA, BYSTROŚĆ, KONOTACJA, KOMPANIA, KLONOWANIE, PRZESTĘPNOŚĆ, ASSAPAN, ZARAZA, LINIA PRZEMIANY, BASTEJA, DANIE CZARNEJ POLEWKI, PATRONAT, TAUKA, KASZA, ŚLIZGAWKA, BOŻA RĘKA, WIBRACJA, OWOCNIK, RAJZBRET, KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA, ZACHOWANIE, WYŻYNY, ALIAS INTERNETOWY, GRZYBIARSTWO, MARS, MINIATURA FORTEPIANOWA, PRZENOŚNOŚĆ, KOMISJA SKRUTACYJNA, PODZIEMIE, ARCYDZIEŁO, OSTOJA, KOŁEK, START-UP, WIĆ ROŚLINNA, KOD IDENTYFIKACYJNY, SKRAJNOŚĆ, WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI, WIAROŁOMSTWO, DERYWAT, METRYKA, LAS, VIOLA BASTARDA, LEMIESZKA, KISZKA WĄTROBIANA, BUTLA, DWUIPÓŁKROTNOŚĆ, FEJHOA, WŁÓKNO, KURZAWKA, EMISJA, KARAFKA, OTRUCIE, PSIANKA, SEKULARYZACJA, TERAPEUTA ZAJĘCIOWY, STOŁP, OPARZENIE, ZWARCIE ELEKTRYCZNE, MARAZM, STRUNOWIEC, KOOPERATOR, CZERWONOSKÓRY, KANTATA, PŁASKOSZ, NOTOWANIE CIĄGŁE, BAND, OBIEG, PANORA, PATOGENICZNOŚĆ, KOREKTOR, INWENTARZ ŻYWY, PROAMERYKAŃSKOŚĆ, WERBENA, BYSTRZE, WSTRZĄŚNIENIE MÓZGU, POSIADŁOŚĆ, POSADZKA, SZCZOTKA KRYSTALICZNA, DOLMAN, SEMITA, KOŁO PODBIEGUNOWE, HALE, ZACHWALACZ, JEDEN, DELIBERACJA, KRUŻ, DOCHODZĄCA DZIEWCZYNA, ROSZPONKA, PIECZONKA, OBRAMIENIE, FIGURA HERALDYCZNA, JABŁOŃ KWIECISTA, JEŻOWIEC, OBSERWACJA, SIEROTA, KURATORSTWO, KOMBAJN GÓRNICZY, POLE, KAMARYLA, NOGA, OCIEKACZ, WAFEL, ŁAWA, BIG BAND, HIP-HOP, CYRK, DUSZA, KOŃ, JEDNOSTKA SYSTEMATYCZNA, POŁYSK, POJEMNOŚĆ POLOWA, POTWORKOWATOŚĆ, TYMOTKA, ŻACHWA, SAMOLOT WĄSKOKADŁUBOWY, WIR, DZIRYT, ORANŻADA, PIONIER, GEMISTA, POMPA ODŚRODKOWA, ADORACJA, DOBRA STRONA, FASETKA, KLASA, PARK MIEJSKI, KOMBAJN ROLNICZY, ŁYŻKA CEDZAKOWA, SSAK WYMARŁY, KOLEŚ, PUNK, SZPETOTA, TULEJA, PĘTO, BAKTROZAUR, BULWA, WYPOWIEDŹ APODYKTYCZNA, TRYBUNAŁ, ŁUK, KALETKA, OPERACJA, MECENASOSTWO, FRAZA, ŻARLIWIEC, MANIOK, POTENCJAŁ SEDYMENTACJI, KANAŁOPATIA, SONDA, SKAŁA ILASTA, DAWCA NARZĄDÓW, CYTOSTATYK, USZKO, ŁUPEK HUMUSOWY, KLASTEROWY BÓL GŁOWY, JARZĘBINA, GLOBUS, ILOCZAS, TUBA, ODCZYNNIK CHEMICZNY, WEKTOR, NAKAZ, FARBA, CHAŁWA, WCZEP, AEDICULA, MUR OPOROWY, RETENCJA, MIĘKISZ SPICHRZOWY, MESZEK, MASKOTKA, PRZÓD, OLEJ, PEONIA, PODEJŚCIE, LĘK, WAPORYZACJA, PROPRIOCEPCJA, PRODROM, SABATAIZM, PAKLON, GRANATNIK PRZECIWPANCERNY, CERATA, MASER, ZIMNY PRYSZNIC, USTRÓJ, WYSZYWANKA, HISZPAŃSKIE BUTY, REZYDENCJA, WYBRANEK, ŁANIA, KAMIEŃ NERKOWY, OWRZODZENIE, LIKORIN, MUTACJA, NASTURCJA, CIĄG GEOMETRYCZNY, MORENA CZOŁOWA, FIKOŁEK, OBRĘCZ BIODROWA, TUBA, OSTEOTOMIA, UMOWA ADHEZYJNA, KREDKA, TAMBUR, GLORIA, KRA, METRYKA, BAŃKA, BAKARAT, PERYASTRON, GŁOWNIA, MASYW GÓRSKI, REFORMATOR, PROGRAMOTWÓRCA, GRZYB, INSPEKTOR ROZBROJENIOWY, ?BLIŹNIĘTA ZROŚNIĘTE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.234 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SZTYWNY, OSTRO ZAKOŃCZONY WYROSTEK CIAŁA, POWSTAŁY Z PROMIENI PŁETW, SZTYWNYCH WŁOSÓW, ŁUSEK LUB WYPUSTEK ROGOWYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SZTYWNY, OSTRO ZAKOŃCZONY WYROSTEK CIAŁA, POWSTAŁY Z PROMIENI PŁETW, SZTYWNYCH WŁOSÓW, ŁUSEK LUB WYPUSTEK ROGOWYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOLEC sztywny, ostro zakończony wyrostek ciała, powstały z promieni płetw, sztywnych włosów, łusek lub wypustek rogowych (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOLEC
sztywny, ostro zakończony wyrostek ciała, powstały z promieni płetw, sztywnych włosów, łusek lub wypustek rogowych (na 5 lit.).

Oprócz SZTYWNY, OSTRO ZAKOŃCZONY WYROSTEK CIAŁA, POWSTAŁY Z PROMIENI PŁETW, SZTYWNYCH WŁOSÓW, ŁUSEK LUB WYPUSTEK ROGOWYCH sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - SZTYWNY, OSTRO ZAKOŃCZONY WYROSTEK CIAŁA, POWSTAŁY Z PROMIENI PŁETW, SZTYWNYCH WŁOSÓW, ŁUSEK LUB WYPUSTEK ROGOWYCH. Dodaj komentarz

6-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast