OSTRA, UŻYWANA W TUNEZJI I LIBII PASTA WYTWARZANA Z PAPRYKI CHILI I CZOSNKU, CZĘSTO TEŻ Z KOLENDRĄ, KMINKIEM ZWYCZAJNYM I KMINEM RZYMSKIM LUB Z DODATKIEM OLIWY; TRADYCYJNY DODATEK POTRAW KUCHNI TUNEZYJSKIEJ I INNYCH KRAJÓW MAGHREBU, UŻYWANY GŁÓWNIE DO KUSKUSU, MAKARONÓW, KANAPEK I ZUP - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

HARISSA to:

ostra, używana w Tunezji i Libii pasta wytwarzana z papryki chili i czosnku, często też z kolendrą, kminkiem zwyczajnym i kminem rzymskim lub z dodatkiem oliwy; tradycyjny dodatek potraw kuchni tunezyjskiej i innych krajów Maghrebu, używany głównie do kuskusu, makaronów, kanapek i zup (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OSTRA, UŻYWANA W TUNEZJI I LIBII PASTA WYTWARZANA Z PAPRYKI CHILI I CZOSNKU, CZĘSTO TEŻ Z KOLENDRĄ, KMINKIEM ZWYCZAJNYM I KMINEM RZYMSKIM LUB Z DODATKIEM OLIWY; TRADYCYJNY DODATEK POTRAW KUCHNI TUNEZYJSKIEJ I INNYCH KRAJÓW MAGHREBU, UŻYWANY GŁÓWNIE DO KUSKUSU, MAKARONÓW, KANAPEK I ZUP". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.645

PAPEDA, ZAGRYWKA, GEST, PŁETWA STEROWA, GRENLANDZKI, RYNNA SUBGLACJALNA, MAKROPOLECENIE, ATREZJA JELITA GRUBEGO, RODZINA ZASTĘPCZA, WSPÓŁRZĄDCA, BRUDY, POLIGAMICZNOŚĆ, ADORACJA, MUZYCZKA, MIMETYZM, SSAK WYMARŁY, BONANZA, LICZEBNIK ZBIOROWY, OCZKO, RAKIETOWY POCISK ANTYBALISTYCZNY, ZDRADA, ROŚLINA ZARODNIKOWA, AGROGAZ, AGNOSTYCYZM, NAJEŻ, SZCZEP, FILM PŁASZCZA I SZPADY, ASFALT, BLOKADA, DZIADEK DO ORZECHÓW, PODMIOT LOGICZNY, PÓŁKLUZA, PRZETWORNIK CYFROWO-ANALOGOWY, PIENIĄDZE, AUTOPARODIA, KADŹ, JOAN, SALCESON, PUCH KIELICHOWY, DODATEK BRANŻOWY, MOSTEK, KAROWNIK, SYMPATYKOMIMETYK, HUZAR, WŁÓKNO SZTUCZNE, LINA, SILNIK NAPĘDOWY, PAROWANIEC, WIESZAK, OWCA KAMERUŃSKA, PRZĘŚL OSTRA, DODATEK PASZOWY, OBIEKT, SKRĘTNIK, URSZULA, RYM NIEPEŁNY, TERAPENA, ILUMINACJA, PUNKT WĘZŁOWY, DWUDZIESTY DRUGI, PANICZ, START-UP, DOUBLE DUTCH, ADWOKAT DIABŁA, KOMORA, REPREZENTACJA, KLASTER DYSKOWY, GOŁĘBIARZ, ANEKS KUCHENNY, GIEMZA, AUTOKEMPING, FENIG, PAPILOTEK, FITONCYD, PAŁA, WSZYSTKOŻERCA, ZWIĄZEK FRAZEOLOGICZNY, OBRAZ, IRLANDZKOŚĆ, EKSPERYMENT KLINICZNY, PŁATKI ZBOŻOWE, BLOKADA, KOCIOŁ, AZERSKI, KWAŚNICA, LANDLORD, PULPIT, SZMINKA, ZAGROŻENIE, RODZIMOŚĆ, PANOWANIE, NIEDOTYKALNOŚĆ, POMALOWANE, CZASTUSZKA, PODŁOGA, ULGA PODATKOWA, KARRUKA, KRATER, OMFALOMANCJA, KOŃ, SZNAPS, BASEN ARTEZYJSKI, SOS BERNEŃSKI, ŁASKAWCA, ANTYKATOLICYZM, ZAPITA, PASCHA, PRZESTRZEŃ JEDNORODNA, GOŁYSZEK HAJNAŃSKI, TRASA ŚREDNICOWA, KOŃ KIŃSKI, AZBEST, MOC, PSYCHOLOGIA, GUZ ŻOŁĄDKOWO-JELITOWO-TRZUSTKOWY, PODSKOK, TEKA, CHAŁTURNIK, WERSJA LEKTORSKA, KASZMIR, PŁACA ZASADNICZA, BLOK LINOWY, BANIALUKA, FASOLA ZŁOTA, PAROWIEC, NIEDOROZWÓJ, KONWOLUCJA, RUGBY, REOFILE, POSTĘPOWANIE KOMPENSACYJNE, PARLER, PORTRET, ERYTRODERMIA ŁUSZCZYCOWA, PRZYKRYCIE, RAMA, STRATOTYP, SZARABAN, WIRUS ZAPALENIA ROGÓW PRZEDNICH RDZENIA KRĘGOWEGO, CHARTER, TRÓJZĄB, ŚRODKI PIENIĘŻNE, RAMPA, DRZEWOSTAN NASIENNY, ALLEGRO, SYNOD DIECEZJALNY, RESTRYKCJA, JĘZYK POLSKI, BŁYSZCZ, SERŻA, STROIK, SZKLIWO, MLEKO, ELEKTRODA PORÓWNAWCZA, BRANŻA, PIENIĄDZ LOKALNY, CHŁOSTA, RUMUŃSKI, STROIK, KOD OGRANICZONY, MUSAKA, SPÓŁGŁOSKA PRZEDNIOJĘZYKOWO-ZĘBOWA, ROŚLINA OGRODOWA, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA, NOOB, OFENSYWA, PATYCZAK, ABAKUS, MUSZTARDA SAREPSKA, HALO, KAMICA NERKOWA, KAPITALISTKA, ZAKWAS, SPŁUKIWACZ, SZYSZKA, POPLECZNICTWO, TYPOLOGIZACJA, PIECZĘĆ, ZNAK MUZYCZNY, WINO, GRUBOŚĆ, CHŁOPOWINA, RETARDACJA, SĄD WOJSKOWY, BRYTYJSKI, NAJEŹDŹCA, PROSTOPADŁA, CHMURA KŁĘBIASTA DESZCZOWA, TRZYDZIESTKA, DRENAŻ, KUCHNIA POLOWA, OBLECH, FUZJA, TRUBADUR, ALGEBRA LOGIKI, SZYK, KARKAS, GLORIA, STAROWINA, ZBROJOWNIA, ROZLEGŁOŚĆ, BAT, KOPACZKA, SEPARACJA, MOZAIKA, WITEKS CZCZONY, NAKO, LINIA, SELSYN, AGRAFA, KRÓL ZWIERZĄT, HELIOFIT, TŁUMIK, POLENTA, SKUN, KOMARNICA, PĘCHERZYK, NAJEZDNIK, JEDNOSTKA OBJĘTOŚCI CIAŁ SYPKICH, GOMÓŁKA, MOGIŁA, FIRMA WYDMUSZKA, CZAS TERAŹNIEJSZY, PANŚWINIZM, MIĘCZAK, TRĘDOWNIK, BOLA, JIM, PEPERONI, PIĘTA ACHILLESOWA, ODROBEK, PIEPRZ ZIOŁOWY, HYDROFIT, ANTYPAST, MIASTO STAROŻYTNE, LICHWA, KAPITAŁOWOŚĆ, LOKACJA, EFEKT, KERATOSKOP, KOŃ TROJAŃSKI, NEUROPEPTYD, TROLLING, SEN, INSTRUKCJA MASKUJĄCA, GENERACJA, SREBERKO, NIERÓWNOWAŻNOŚĆ, LWIA CZĘŚĆ, CHWILA, POWAGA, ROZDZIELANIE IZOTOPÓW, CYWIL, KRUCZOŚĆ, BISEKSUALISTA, OSPA, PIANOGIPS, MINUTA, DZWONNICA, ŚWIĘTOKRADZTWO, ODCZYN, ZAPRAWA, OKOP, ŻYDOWSKOŚĆ, ELEKTROLIT, DYSPENSER, MENISK, TEMPERATURA ZAPŁONU, KROKIET, SZPIEGÓWKA, KAUCZUK BUTYLOWY, OSIEMNASTKA, CZUBEK, ZRAZOWA, INFORMACJA, SŁUCH ABSOLUTNY, SELSYN, KARCZMA, ŻOŁĄDKÓWKA, AMUR, ZWIAD, SZYLKRET, DYWDYK, ROTA, RURA OGNIOWA, DROGA ZBIORCZA, OPATRZNY, KONOTACJA, CYTRYNIAN, PODATNOŚĆ, WARIACJE, HUNTER, NOS, PIEPRZYCA, RZĄD, CACKO, ALKID, WARTOŚĆ MODALNA, EMPIRYZM GENETYCZNY, DWUKROTNOŚĆ, ?HEROD-BABA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.645 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OSTRA, UŻYWANA W TUNEZJI I LIBII PASTA WYTWARZANA Z PAPRYKI CHILI I CZOSNKU, CZĘSTO TEŻ Z KOLENDRĄ, KMINKIEM ZWYCZAJNYM I KMINEM RZYMSKIM LUB Z DODATKIEM OLIWY; TRADYCYJNY DODATEK POTRAW KUCHNI TUNEZYJSKIEJ I INNYCH KRAJÓW MAGHREBU, UŻYWANY GŁÓWNIE DO KUSKUSU, MAKARONÓW, KANAPEK I ZUP się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OSTRA, UŻYWANA W TUNEZJI I LIBII PASTA WYTWARZANA Z PAPRYKI CHILI I CZOSNKU, CZĘSTO TEŻ Z KOLENDRĄ, KMINKIEM ZWYCZAJNYM I KMINEM RZYMSKIM LUB Z DODATKIEM OLIWY; TRADYCYJNY DODATEK POTRAW KUCHNI TUNEZYJSKIEJ I INNYCH KRAJÓW MAGHREBU, UŻYWANY GŁÓWNIE DO KUSKUSU, MAKARONÓW, KANAPEK I ZUP
HasłoOpis hasła w krzyżówce
HARISSA ostra, używana w Tunezji i Libii pasta wytwarzana z papryki chili i czosnku, często też z kolendrą, kminkiem zwyczajnym i kminem rzymskim lub z dodatkiem oliwy; tradycyjny dodatek potraw kuchni tunezyjskiej i innych krajów Maghrebu, używany głównie do kuskusu, makaronów, kanapek i zup (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

HARISSA
ostra, używana w Tunezji i Libii pasta wytwarzana z papryki chili i czosnku, często też z kolendrą, kminkiem zwyczajnym i kminem rzymskim lub z dodatkiem oliwy; tradycyjny dodatek potraw kuchni tunezyjskiej i innych krajów Maghrebu, używany głównie do kuskusu, makaronów, kanapek i zup (na 7 lit.).

Oprócz OSTRA, UŻYWANA W TUNEZJI I LIBII PASTA WYTWARZANA Z PAPRYKI CHILI I CZOSNKU, CZĘSTO TEŻ Z KOLENDRĄ, KMINKIEM ZWYCZAJNYM I KMINEM RZYMSKIM LUB Z DODATKIEM OLIWY; TRADYCYJNY DODATEK POTRAW KUCHNI TUNEZYJSKIEJ I INNYCH KRAJÓW MAGHREBU, UŻYWANY GŁÓWNIE DO KUSKUSU, MAKARONÓW, KANAPEK I ZUP sprawdź również:

pojemnik z taśmą magnetyczną przystosowany do zakładania go do magnetofonu lub magnetowidu ,
duża ilość czegoś, ułożona jedno na drugim ,
zaprzęgowy pojazd wieloosobowy przeznaczony do dalekich podróży, z krytym nadwoziem, używany w Polsce przez szlachtę w XVII-XVIII w ,
obiekt zapamiętujący przez pewien czas na serwerze szczegóły dotyczące połączenia z klientem; dane przypisane do sesji mają przeważnie charakter chwilowy, ulotny ,
miejsce zbiorowego pochówku, z którego zachowały się tylko szkielety zmarłych osób, stanowiące odkrycie archeologiczne ,
pleustofit unoszący się wolno w toni wodnej, zwykle roślina stosunkowo duża ,
bardzo wysoki wieżowiec ,
źródło prądu ,
miasto w płn. Portugalii, w pobliżu granicy hiszpańskiej, ośrodek administracyjny dystryktu Braganca ,
PSA X - potoczna nazwa silnika PSA X, wykorzystywanego do napędu samochodów firm Citroën, Peugeot, Talbot i Renault, stosowanego do napędu samochodów klasy A, B, C/D ,
unoszenie się w siodle w takt biegu konia dla złagodzenia wstrząsów podczas jazdy wierzchem ,
geograf i przyrodnik (1903-58); działacz ochrony przyrody, inicjator utworzenia Związku Podhalan w USA ,
Vasco da (1460-1524); żeglarz portugalski, odkrył drogę morską do Indii ,
miasto w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, port nad Morzem Japońskim ,
obligacji, głosu lub pieniędzy ,
członek parlamentu, deputowany w jakimś państwie ,
osoba zajmująca się filozofią ,
... plamisty, trująca roślina ,
specjalista, który zajmuje się obsługą radiostacji ,
kod ISO 4217 lilangeni ,
część pożyczki ,
świadczenie opieki zdrowotnej, które wykonuje specjalista o wysokich kwalifikacjach przy użyciu kosztownego i zaawwansowanego technologicznie sprzętu ,
skręcony kształ czegoś, coś o skręconym kształcie ,
charakteryzujący się asymetrią podwójny węzeł, powstający przez podwójne zawiązania węzła four-in-hand ,
kobieta, która wygrała w rywalizacji, najczęściej sportowej ,
tworzywo sztuczne ,
język indoeuropejski z grupy helleńskiej, w starożytności ważny język basenu Morza Śródziemnego ,
w uzwojeniach maszyn elektrycznych odległość roboczych boków tego samego zezwoju mierzona liczbą żłobków, np. wirnika albo wycinków komutatora ,
zawartość kompotierki, naczynia służącego do podawania kompotu ,
utwór muzyczny wykonywany na cześć zwycięzców

Komentarze - OSTRA, UŻYWANA W TUNEZJI I LIBII PASTA WYTWARZANA Z PAPRYKI CHILI I CZOSNKU, CZĘSTO TEŻ Z KOLENDRĄ, KMINKIEM ZWYCZAJNYM I KMINEM RZYMSKIM LUB Z DODATKIEM OLIWY; TRADYCYJNY DODATEK POTRAW KUCHNI TUNEZYJSKIEJ I INNYCH KRAJÓW MAGHREBU, UŻYWANY GŁÓWNIE DO KUSKUSU, MAKARONÓW, KANAPEK I ZUP. Dodaj komentarz

6-3 =

Poleć nas znajomym:

x