POWIERZCHNIA STEROWA UMIESZCZONA NA KRAWĘDZI SPŁYWU SKRZYDŁA SAMOLOTU, KTÓRA PEŁNI FUNKCJĘ STERU WYSOKOŚCI LUB LOTKI, ZALEŻNIE OD TEGO, JAK ZOSTANIE WYCHYLONA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

STEROLOTKA to:

powierzchnia sterowa umieszczona na krawędzi spływu skrzydła samolotu, która pełni funkcję steru wysokości lub lotki, zależnie od tego, jak zostanie wychylona (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: STEROLOTKA

STEROLOTKA to:

ELEWON (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POWIERZCHNIA STEROWA UMIESZCZONA NA KRAWĘDZI SPŁYWU SKRZYDŁA SAMOLOTU, KTÓRA PEŁNI FUNKCJĘ STERU WYSOKOŚCI LUB LOTKI, ZALEŻNIE OD TEGO, JAK ZOSTANIE WYCHYLONA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.074

INSIMBI, PAZUR, POKRZYWDZONA, NIERUCHLIWOŚĆ, STACJA POSTOJOWA, ATONALNOŚĆ, ABSTRAKCJONISTA, WĄSONÓG, KARA UMOWNA, PARAWANING, WĘZEŁ, KRADZIEŻ ROZBÓJNICZA, REKOMENDACJA, KLAWISZ, BUT, LATARNIA, REPUBLIKA PREZYDENCKA, DYSKIETKA INSTALACYJNA, MARTWY, WŚCIBSKOŚĆ, AGAMA, KRĄŻNIK, ALPAKA, KONSEKRACJA, MUCHA SUCHA, KOMBATANT, WĘDRÓWKA, GOSPODYNI DOMOWA, CZEK BEZ POKRYCIA, MARKETING RELACYJNY, DIABEŁEK, POLATUCHA OLBRZYMIA, KARAKA, NAMORDNIK, OBIEKT, OPERA, KUSACZ CYNAMONOWY, PAROBEK, ZASÓB, BRIK, LOCHNESS, DOKUMENTARZYSTA, ROZSZCZEP WARGI, WODZIK, SZTUCZNE SERCE, MACZANKA, MAŚLANKA, FLESZ, HERBICYD, PRZEWRÓT, TENISISTA STOŁOWY, NIEMOŻNOŚĆ, ROŚLINA OZDOBNA, KAPRYŚNIK, NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA, BOSCH, BAKTERIOLIZYNA, PŁASKOSZ, WISIOREK, BIHAR, ZNAK, UKŁAD BRZEŻNY, AUDYTORKA, RZUT, TONACJA, CIĄGNIK BALASTOWY, BI, AKTYWNOŚĆ, TOR, LEPSZA POŁOWA, OBOZOWISKO, FUTRO, SZWADRON ŚMIERCI, KLOPS, SATELITA, GRYZIEL STEPOWY, FIGURA GEOMETRYCZNA, KARMELEK, POJAZD KONNY, PRZYLEPNOŚĆ, PŁUŻEK, SCHABOWY, CHLEB, PAKIET POMOCOWY, KURCZATOW, PODAŻ NIEELASTYCZNA, PLAN AMERYKAŃSKI, JĘZOR OSUWISKOWY, TECHNIKA GRAFICZNA, GOŁĄBKI, PUL, TYTUŁ PRASOWY, TEST, CROSS, GENERAŁBAS, SEKS, OSZCZĘDNIŚ, REGIONALISTYKA, ROŚLINA CIENIOZNOŚNA, JEŻOWCE, BARWY, KRECIK, WOLNA SOBOTA, SPRAWA, OBRONA STREFOWA, FETYSZYZM, ALASKA, ORGANISTKA, SINGEL, DEASEMBLER, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, UCIOS, NIEUPRZEJMOŚĆ, REFEKTARZ, RECEPTYWNOŚĆ, PIONEK, MUZYKA PRZYSZŁOŚCI, UZALEŻNIENIE, KOD GENETYCZNY, MUZEUM KRAJOZNAWCZE, SERECZNIK, CIASTO PIASKOWE, SZEWRON, MNOŻNA, WARIACJE, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA DODATKOWA, WERWETA, BARELIEF, KOCIOŁ, KORONA, ANAMNEZJA, SEKSUOLOGIA, DROGI RODNE, GOTOWOŚĆ, STRAJK OKUPACYJNY, KASZYCA, SKOPEK, NIASA, TEMPERATURA ZAPALENIA, JAZ, OKUPACJA, WYNAJMUJĄCA, PŁYTA, NOWAK, DYFUZJA KULTUROWA, ANTENA, FABRYKATOR, PROTETYKA, TULEJA, AMBONA, KONIUSZEK SERCA, STACJA POMP, HEBRAJSKI, ŁUSKA, CZAS PÓŁTRWANIA, OSTANIEC DEFLACYJNY, KUKURYDZIANKA, KLON, OKSYGENATOR, SSANIE, OPUCHLIZNA, IZBA, BADACZ POLARNY, REAKCJA BEZWARUNKOWA, ZMYWACZ, D, TRÓJKĄT, LICZARKA, NADSTEROWNOŚĆ, PUSTELNICZKA, OŚWIECICIEL, PRZYDZIAŁ, MONOGAMIA, KAKAO, PAPIER FOTOGRAFICZNY, MIERNIK, CHARAKTERYSTYKA, MISZPELNIK, CZAS GRAMATYCZNY, KOŁO SEGNERA, CHANKA, NAPÓJ, TĘGI UMYSŁ, STRATYFIKACJA, WIERTNICA, DZIAŁANIE JEDNOARGUMENTOWE, S.Y, KRÓLOWA MATKA, ORGANIZM RAFOTWÓRCZY, EKSPLOATACJA, PREPAID, LENIWOŚĆ, KONSOLA STEROWNICZA, DECYZJA OPTYMALNA, ELEKTROLIT, HERBATA, ŚLEDZICIEL, DEPRESJA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, KOTEW, RYGIEL, EPOPEJA HEROICZNA, WIRUS ZAPALENIA ROGÓW PRZEDNICH RDZENIA KRĘGOWEGO, SASKATCHEWAN, GRABKI, PATRONKA, GAMEPLAY, NADZÓR EPIDEMIOLOGICZNY, SSANIE, CEWKA, TORU, SPOT, LISTWA, WRĄB, BRUK, NAUCZANIE INTEGRACYJNE, LEKTORIUM, ZWIERCIADŁO, AGRESOR, ODTWÓRCA, RAMIĘ, SAMOWOLA, GRUPA ELIMINACYJNA, NOGA, DZIERŻAWCA, TRYNIDAD, GUFFA, EMALIA, MARSZ, FROME, PRZEKAZ, OBERLANDER, TWARDOŚĆ, POKREWIEŃSTWO, NAWÓJ, DÓJKA, HURYSKA, PLAFON, KONFISKATA, ALBERTA, POŻYCZKA, ZASADA REAFERENCJI, ESPADRYLA, ANKA, MOC, JAWOR, RÓŻNICA, CHRYJA, DZISIEJSZOŚĆ, TUMULUS, JEDNOSTKA UCZESTNICTWA, GLORIA, KOSZÓWKI, NIERÓWNOŚĆ, ŁAŃCUSZEK, ENDODERMA, DEMOKRATKA, SZYSZKA, CZAS URZĘDOWY, JĘZYK, UCHWAŁA, ZAPONA, LEK PRZECIWZAKRZEPOWY, TEREN ZIELONY, NABIERACZ, CZERPNIA POWIETRZA, ZGRUPOWANIE, ALARM SZALUPOWY, DYKTATURA, POGODA JAK DRUT, LIMKI, SIKSA, KOMBINACJA, OFICER, OPARY, MARKIZA, KALIBRACJA, AŁMA ATA, DZIECIUCH, KLAMRA, RUCHOMY CHODNIK, WIERNOŚĆ, SPLOT, APARATOWNIA RUCHOMEGO WĘZŁA ŁĄCZNOŚCI, WYBLINKA, FORMA ODLEWNICZA, MATOWOŚĆ, GRZECHOTKA, WYNACZYNIENIE, KRĄGŁOLIST MACIERZANKOWY, STYLING, WYROŚLE, UŚCISK, SZEŚĆSETKA, ALBARELLO, PRZYCZÓŁEK, RÓJ, ZAKON KLERYCKI, MOLEKUŁA, ROZROST, ?SMOCZEK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.074 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POWIERZCHNIA STEROWA UMIESZCZONA NA KRAWĘDZI SPŁYWU SKRZYDŁA SAMOLOTU, KTÓRA PEŁNI FUNKCJĘ STERU WYSOKOŚCI LUB LOTKI, ZALEŻNIE OD TEGO, JAK ZOSTANIE WYCHYLONA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: POWIERZCHNIA STEROWA UMIESZCZONA NA KRAWĘDZI SPŁYWU SKRZYDŁA SAMOLOTU, KTÓRA PEŁNI FUNKCJĘ STERU WYSOKOŚCI LUB LOTKI, ZALEŻNIE OD TEGO, JAK ZOSTANIE WYCHYLONA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
STEROLOTKA powierzchnia sterowa umieszczona na krawędzi spływu skrzydła samolotu, która pełni funkcję steru wysokości lub lotki, zależnie od tego, jak zostanie wychylona (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

STEROLOTKA
powierzchnia sterowa umieszczona na krawędzi spływu skrzydła samolotu, która pełni funkcję steru wysokości lub lotki, zależnie od tego, jak zostanie wychylona (na 10 lit.).

Oprócz POWIERZCHNIA STEROWA UMIESZCZONA NA KRAWĘDZI SPŁYWU SKRZYDŁA SAMOLOTU, KTÓRA PEŁNI FUNKCJĘ STERU WYSOKOŚCI LUB LOTKI, ZALEŻNIE OD TEGO, JAK ZOSTANIE WYCHYLONA sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - POWIERZCHNIA STEROWA UMIESZCZONA NA KRAWĘDZI SPŁYWU SKRZYDŁA SAMOLOTU, KTÓRA PEŁNI FUNKCJĘ STERU WYSOKOŚCI LUB LOTKI, ZALEŻNIE OD TEGO, JAK ZOSTANIE WYCHYLONA. Dodaj komentarz

5×3 =

Poleć nas znajomym:

x