Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: GRUPA LUDNOŚCI, KTÓRA RÓŻNI SIĘ CZYMŚ OD WIĘKSZOŚCI SPOŁECZEŃSTWA, NP. MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA, MNIEJSZOŚĆ HOMOSEKSUALNA, MNIEJSZOŚĆ MUZUŁMAŃSKA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MNIEJSZOŚĆ to:

grupa ludności, która różni się czymś od większości społeczeństwa, np. mniejszość niemiecka, mniejszość homoseksualna, mniejszość muzułmańska (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MNIEJSZOŚĆ

MNIEJSZOŚĆ to:

mniejsza część całości (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GRUPA LUDNOŚCI, KTÓRA RÓŻNI SIĘ CZYMŚ OD WIĘKSZOŚCI SPOŁECZEŃSTWA, NP. MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA, MNIEJSZOŚĆ HOMOSEKSUALNA, MNIEJSZOŚĆ MUZUŁMAŃSKA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.584

ROZBIERALNIA, OLEJOWIEC, KŁOSEK, PARZONKA, SIATKA CENTYLOWA, KIJ, HAPPY HOUR, GUANO, BIOGAZOWNIA, BANIECZKA, WIELKI STEP, LINIA GŁOWY, JĘZYK WEGETUJĄCY, MEDIUM, ŚPIEW, MASA RELATYWISTYCZNA, ŻEGLARZ, MUZA, UPARTOŚĆ, CZYNNOŚĆ ODRUCHOWA, ALTERNACJA ILOŚCIOWA, ZBOŻE OZIME, METEOR, ANTYCYPACJA, SEFARDYJCZYK, STOCZNIA, BITELS, DYMORFIZM PŁCIOWY, MIANOWANIEC, RADIOBIOLOG, CHALDEJSKI, MERITUM, SACHARYD, LEK PRZECIWWIRUSOWY, AZT, WIERZYCIEL, OPOZYCJONISTKA, AUTOBUS CZŁONOWY, STANOWISKO DOKUMENTACYJNE, FIZYKA STATYSTYCZNA, CUKRÓWKA, BIOMARKER, ALKA, EKONOMIA INSTYTUCJONALNA, WAGA SZALOWA, CHEMIA KWANTOWA, STACJA POMP, SILNIK CZTEROSUWOWY, NACZYNIOWE, NAUKA PRZYRODNICZA, SZABLA, SZKŁO LABORATORYJNE, CHOROBA FONGA, UKŁAD DWUWIRNIKOWY PODŁUŻNY, GRUPA PROPYLOWA, BIZNESMENKA, MECHANIKA KONSTRUKCJI, NOSACZ SUNDAJSKI, ABANDON, FILOLOGIA HISZPAŃSKA, SAUNAMISTRZ, BALERON, STUDIO FOTOGRAFICZNE, WSPÓŁZAWODNICA, SZCZUR WĘDROWNY, AKTUALIZM, BIOGEOGRAFIA, STOPA DYSKONTOWA, BYCZEK, SOLARKA, EKOLOGIZM, LINA RATUNKOWA, BLEFIARZ, SYDERYT, DWUBÓJ, ŁUPIEŻ PSTRY, WIECZNA ZMARZLINA, NIEPOJĘTOŚĆ, WOLANT, ARCUS SINUS, ZASADA EKSTENSJONALNOŚCI, BIAŁY PUCH, ZWORKA, DZIENNIK, SZATAN, ŚWIADOMOŚĆ, CZAS GRAMATYCZNY, KOPUŁA LAWOWA, PRAWO INDUKCJI ELEKTROMAGNETYCZNEJ FARADAYA, ANIMATOR, BUTELKA MIAROWA, OBIPIĘTA, GAMEPLAY, PERKOZ DWUCZUBY, DRAG, BARCZATKA ŚLIWIENICA, DAWCZYNI, GÓRA, EP, KOŃ TROJAŃSKI, MATERIAŁ, MOTYWIK, PIES STRÓŻUJĄCY, GARDEROBA, NIEMOWA, TREPY, WNĘTRZNOŚCI, WSZYSTKOŻERCA, KLĄTWA, KOLEBKA, PAZUR, CZWARTY, ZARZUCAJKA, STARA MALEŃKA, BAWOLE OKO, SILNIK DWUPRZEPŁYWOWY, POWTARZALNOŚĆ, SAMOGŁOSKA ŚREDNIA, ŻABA MARMURKOWANA, MULTIKULTURALIZM, PLUSY, KISIEL, KURTYNA SKALNA, KLASYFIKACJA, DRIP, FILOSEMITA, MODYFIKACJA, PODUSZKOWIEC, LINOWIEC, PIĘTKA, PINGWIN RÓWNIKOWY, KNEBEL, SUCHORYT, IDIOM, PRZYLEPA, PRZETARG OGRANICZONY, WZÓR, LODOWIEC ALPEJSKI, PRZEMIANA POKOLEŃ, SPOŁECZNA WYDAJNOŚĆ PRACY, RADIACJA, BEZPOSTACIOWOŚĆ, LALKARSTWO, DECYZJA DOPUSZCZALNA, ORZEŁ, INERCYJNOŚĆ, LINIA PRZEMIANY, DEMOKRATKA, MAHAJUGA, LINIA KOLEJOWA, PRZESŁUCHANIE, PREJUDYCJALNOŚĆ, PATRIARCHAT, KWOTA BAZOWA, PIJAWKA, STARA MALUTKA, PANDA, PRZYGOTOWANIE, WĘZEŁ ZWYKŁY, WODA-WODA, POŻYTECZNOŚĆ, HAMULEC NAJAZDOWY, DZBANECZNIK, DOM AUKCYJNY, POWOŹNIK, PREZYDENCJALIZM, SYSTEMATYKA, SIŁACZ, FILEMON SZARY, MUSZLA KLOZETOWA, WARKOCZ DOBIERANY, USŁUGA OBCA, KĄT, TAFTA, WSPÓŁDECYZJA, STATEK, SEKCJA DĘTA DREWNIANA, OBIEG PIERWOTNY, LAMERSTWO, DEOKSYRYBONUKLEOZYD, PORTRECISTKA, SFERA BIOTYCZNA, SZAKAL, DOPOWIEDZENIE, PAŃSTWO UNITARNE, TRÓJBÓJ, KOŁOMYJKA, CEWKA INDUKCYJNA, KABARET, ANGLOARAB HISZPAŃSKI, DYSKWALIFIKACJA, PARANOJA, MUR, DYFERENCJACJA, CZAS MĘSKI, POKREWIEŃSTWO, DERYWACJA PARADYGMATYCZNA, KOMÓRKA FAGOCYTARNA, SZYNOBUS, ŚWIT CYWILNY, TERMOMETR CIECZOWY, PURPURAT, PODNIEBIENIE TWARDE, KAPITALISTA, OZONOSFERA, MIESZALNOŚĆ, SKRADANKA, JĘZYK ERGATYWNO-ABSOLUTYWNY, BARIONYKS, GRUPA RYZYKA, CZŁAPAK, EMPIRE, UBYTEK, PŁONNIKI, FOREMKA, PORTRECISTKA, BĘBNICA, OBJĘTOŚĆ, CHIROPTEROLOGIA, WYCIERACZKA, MEDIALNOŚĆ, RPG, ASTROGRAFIA, WIERSZ, DIAPAUZA ZIMOWA, ARYTMETYZACJA, MAŁPY WĄSKONOSE, STOPIEŃ FAHRENHEITA, BARWA DŹWIĘKU, STAŁOŚĆ, PEJZANKA, KARTKA, OBSZAR ALIMENTACYJNY, JĘZYK SFORMALIZOWANY, ROZWOZICIEL, RUCH, FECHMISTRZ, PSYCHOGERIATRIA, KIBOLSTWO, ANAMORFOZA, KOŚĆ KSIĘŻYCOWATA, SÓWKA, ŻAL, PUSZKARZ, LIGA, CEFALASPIDY, KOMBINACJA, MIKROSKOP ŚWIETLNY, KROJCZYNI, BEZKASTOWIEC, OSKRZELE, KLATKA BŁAZNÓW, LUSTRO, ODPRAWA CZASOWA, KONSONANS, SZCZAW, GRUNCIK, AKROPOL, PRZYZWOITKA, OSIEDLE MIESZKANIOWE, EPIZOOTIOLOGIA, INWALIDA WOJENNY, ASEKURANT, PRZYCZÓŁEK, CZYNNIK SYTUACYJNY, ODCHYLENIE BEZWZGLĘDNE, DROBINA, BRYJKA, KLOCEK, PLAMKA FORDYCE'A, MĄŻ ZAUFANIA, EUTANAZJA, ZŁOTY RYŻ, RAK PRĘGOWANY, GROMADA, OSKARŻENIE, KSENOFIL, RYZYKO INWESTYCYJNE, WARSTWA OZONOWA, GENETYKA MOLEKULARNA, DRAMAT MODERNISTYCZNY, KĄT, CHAŁTURNIK, AWANSCENA, SŁODOWNIA, PRZEPYCHACZKA, NADWZROCZNOŚĆ, CHEMIA SUPRAMOLEKULARNA, UPOMNIENIE, INSTRUMENT DĘTY BLASZANY, SKRZYNIA, KALEJDOSKOP, WIERZBÓWKA, NIEWYPŁACALNOŚĆ, KLASA, KONSTRUKCJA ZRĘBOWA, TROLL, ZYSK INFLACYJNY, GEOFAG, TRANSWESTYTA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.584 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: grupa ludności, która różni się czymś od większości społeczeństwa, np. mniejszość niemiecka, mniejszość homoseksualna, mniejszość muzułmańska, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: GRUPA LUDNOŚCI, KTÓRA RÓŻNI SIĘ CZYMŚ OD WIĘKSZOŚCI SPOŁECZEŃSTWA, NP. MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA, MNIEJSZOŚĆ HOMOSEKSUALNA, MNIEJSZOŚĆ MUZUŁMAŃSKA to:
Hasło Opis krzyżówkowy
mniejszość, grupa ludności, która różni się czymś od większości społeczeństwa, np. mniejszość niemiecka, mniejszość homoseksualna, mniejszość muzułmańska (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MNIEJSZOŚĆ
grupa ludności, która różni się czymś od większości społeczeństwa, np. mniejszość niemiecka, mniejszość homoseksualna, mniejszość muzułmańska (na 10 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x