NAUKA O CZYNNEJ OCHRONIE ŚRODOWISKA NATURALNEGO; NAUKA ZAJMUJĄCA SIĘ PROBLEMAMI OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYCZYNAMI I NASTĘPSTWAMI NIEKORZYSTNYCH ZMIAN W STRUKTURZE I FUNKCJONOWANIU UKŁADÓW PRZYRODNICZYCH (EKOLOGICZNYCH), ZMIAN WYNIKAJĄCYCH Z ROZWOJU CYWILIZACJI ORAZ SPOSOBAMI ZAPOBIEGANIA IM I ŁAGODZENIA ICH SKUTKÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SOZOLOGIA to:

nauka o czynnej ochronie środowiska naturalnego; nauka zajmująca się problemami ochrony środowiska, przyczynami i następstwami niekorzystnych zmian w strukturze i funkcjonowaniu układów przyrodniczych (ekologicznych), zmian wynikających z rozwoju cywilizacji oraz sposobami zapobiegania im i łagodzenia ich skutków (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NAUKA O CZYNNEJ OCHRONIE ŚRODOWISKA NATURALNEGO; NAUKA ZAJMUJĄCA SIĘ PROBLEMAMI OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYCZYNAMI I NASTĘPSTWAMI NIEKORZYSTNYCH ZMIAN W STRUKTURZE I FUNKCJONOWANIU UKŁADÓW PRZYRODNICZYCH (EKOLOGICZNYCH), ZMIAN WYNIKAJĄCYCH Z ROZWOJU CYWILIZACJI ORAZ SPOSOBAMI ZAPOBIEGANIA IM I ŁAGODZENIA ICH SKUTKÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.092

KORKOCIĄG, SZACHY TRZYOSOBOWE, IROKEZKA, FILM PSYCHOLOGICZNY, KREWETKA ATLANTYCKA, PRZEPOCZWARZENIE, MOWA ZALEŻNA, POSTAĆ BIBLIJNA, ZWYŻKA, SPIEK, BEZCZELNIK, JĘZYK ETIOSEMICKI, MIĘSIEŃ DWUBRZUŚCOWY, CHOROBA ZARAŹLIWA, OSTRONOS, BIAŁA DAMA, ZAKON MENDYKANCKI, CHOROBA WOLMANA, CEBER, AUTSAJDERKA, OFIOLOGIA, PODOLOGIA, CZERPACZ, MYSZOSKOCZKA MONGOLSKA, MASŁO, TAMBOREK, KIPA, ZASADA PODCZEPIENIA, GŁOS ELEKTORSKI, TASZCZYN PSZCZELI, EWOLUCJONIZM UNIWERSALNY, PĄCZEK, BARBARYZACJA, GŁAGOLICA, GROTESKA, ŚRODEK ZAPOBIEGAWCZY, POPIELNIK, PLAMA, PANCERZ LAMELKOWY, CYKL WYDAWNICZY, WERTYKULACJA, ZACIĘCIE, KLIMATOLOGIA ROLNICZA, GWAJAK, WIĘZADŁO KRZYŻOWE PRZEDNIE, TEORIA DOWODU, SAMOZAPALENIE SIĘ, BROSZA, FUNKCJONALNY ANALFABETA, CEL, GWASZ, SKŁAD WOLNOCŁOWY, PALLADIANIZM, MAGMA, BIOLOGIA MEDYCZNA, ŚWIĘCONE, GERBIL MONGOLSKI, RATUSZ, GRA, BULIONER, SIATKA CENTYLOWA, ŁASZT, PLEUSTOFIT, POLA ELIZEJSKIE, DREBEL, BALISTYKA, KNYPEL, KIELISZNIAK, LANDARA, DZIELNICOWY, MATERIALNIA, SIATKOWIEC, ODMULACZ, ZYGMUNTÓWKA, DOMINIUM, JASŁO, AMFIKTIONIA, ŻYWY TRUP, DOUBLE DUTCH, TORRENCE, WKRĘTKA, REALIZM NAIWNY, OBSERWACJA, ZABUDOWANIA, POCZTA PRZYCHODZĄCA, ART ROCK, PEPERONI, PRZEKŁADNIA ZĘBATA, TURECKI, ŁUP, RYWALIZACJA, KSIĘŻYCE HIPOKRATESA, STRATYGRAFIA SEKWENCJI, NIEWYTRZYMAŁOŚĆ, POMORZE ŚRODKOWE, CHIMEROKSZTAŁTNE, IMPORT RÓWNOLEGŁY, ZASYP, STACCATO, DYSTORSJA, KURIER PODHALAŃSKI, BIOGEOGRAFIA, SZKOŁA ŚREDNIA, HEADHUNTER, SILNIK TŁOKOWY, DIAGNOSTA, JĘZYK WEHIKULARNY, ROZSZCZEPIENIE WARGI, SURREALIZM, KLINOPIROKSEN, DZIEŻA, KĘDZIERZAWKA, WYDATKI RZECZOWE, ORIENTACJA, TRZYDZIESTKA, INSPEKCJA WETERYNARYJNA, CZASOPISMO, SKRĘT, HELSINKI, OPŁATA SKARBOWA, WYSPA KUCHENNA, ASOCJACJA, PROKONSUL, LODOWNIA, PRYNCYPIALISTKA, BECZKARNIA, NASTROSZ LIPOWIEC, PERSPEKTYWA, ZWIERZYNA DROBNA, SZABLONIK, ARBITRAŻ DEWIZOWY, FLAMING, BEJT, VIP, BUTELKA, KRATA VICHY, ODPOWIEDNIOŚĆ, TELEWIZORNIA, AMINOKWAS, SLIP, WĄŻ BRODAWKOWATY INDYJSKI, METATEZA, SYLWETKA, RUSZNIKARZ, GERMANISTYKA, INWAZJA, SKAUT, GZY, KUŹNIA, ŁUPEK ZIELEŃCOWY, CIĄGNIK KOŁOWY, SINICA OBWODOWA, APIKOMPLEKSY, SKUFIA, LORA, ZBIORÓWKA, SZTUKA ZDOBNICZA, ŻÓŁW CZERWONOBRZUCHY, LEGENDA, CICHY WSPÓLNIK, KENIJSKI, ZMAGANIA, WAPIENNICTWO, KONFERENCJA, BOMBA BURZĄCA, ZIELONA KARTA, PRZERWANIE, RYNEK PIERWOTNY, LOGGIA, EWANGELIZATOR, WYNURT, ŚWISTUŁA, CHOROBA CURSCHMANNA-STEINERTA, WĄŻ, WISKOZA, ZŁÓG WAPNIOWY, KOŚCIÓŁ ŁACIŃSKI, CZYRAK GROMADNY, WIELOCUKIER, MŁOT HYDRAULICZNY, STARY MALUTKI, ANARCHISTKA, JAZ RUCHOMY, SIDLISZ PIWNICZNY, DWUTLENEK SIARKI, ZAPAŁECZKA, IRONIA, WZMACNIACZ OPERACYJNY, MUCHA SIATKOSKRZYDŁA, ENERGOELEKTRYKA, POSYBILIZM ŚRODOWISKOWY, PRZEKRASKA, ALERGOLOGIA, SZEWNICA BZÓWKA, ASTROGRAFIA, FAGOT, ELEGIJNOŚĆ, ASTRONOM, NOWOARAMEJSKI, WZROST ZUBAŻAJĄCY, JASZCZUR, CYGA, RESORT SIŁOWY, ZĘBOWCE, ZNAMIĘHALO, SZKOŁA ZAWODOWA, TAJEMNICA TELEKOMUNIKACYJNA, KAPITAŁ WŁASNY, KRYNICZANIN, PŁYN HYDRAULICZNY, KONKLAWE, PERFUMKI, KARTON, RAMKA, TEST, STARAJĄCY SIĘ, ROTATOR, ZGODA, PIEKARNIK, KRYSTALOCHEMIA, KLOAKA, PYLON, OBROTNIK, DROGA ŻELAZNA, AMERYKAŃSKI KUC SZETLANDZKI, CZYNELE, BOHEMISTYKA, ETAP, DŻEZ, NIEUŻYTECZNOŚĆ, POCHODZENIE, GRYMAŚNICA, LETARG, POLE BITOWE, SZEŚĆ NA DZIEWIĘĆ, RATOWNICTWO TECHNICZNE, SZKOŁA, EUTENIKA, ANTYŻYDOWSKOŚĆ, DOMINACJA ZUPEŁNA, GAŁĘZATKA KULISTA, OKLEPIEC, JĘZYK INDIAŃSKI, KOLEJKA LINOWA, KOŚCIÓŁ KATOLICKI, ROMALEOZAURY, DIALEKT, SOKOLSTWO, CIOS PROSTY, SMUTY, TRYPLA, ANAKREONTYK, BOASZKOWATE, SZYK TOROWY, JEDENASTKA, MASA STARTOWA, PROMIEŃ ALFA, WOLNA KONKURENCJA, ANTENA DIPOLOWA, WANGA BŁĘKITNA, ZEWNĘTRZE, CHOROBA CSILLAGA, BLANKI, PIERŚCIEŃ, KRYSTALOGRAFIA, OUTSIDER, MANDAT WOLNY, WIDEŁKI, SKRZYNIA, SĄD REJESTROWY, PRZYBYTEK, TERCJA, OSOBOWOŚĆ, CIAŁO MIGDAŁOWATE, RUCH, KOTEW, WIELKOMIEJSKOŚĆ, ANATOMIA FUNKCJONALNA, NAGRODA POCIESZENIA, POJAZD, SĘP USZATY, OBIEKT FORTYFIKACYJNY, NAKURWIENIE SIĘ, WIELOKOMÓRKOWCE WŁAŚCIWE, ZAMRAŻARKA, MONTAŻYSTA, ROŚLINA NASIENNA, BETONOWE BUTY, PODEJŹRZON LANCETOWATY, HISTOCHEMIA, GESTALT, REUMATOIDALNE ZAPALENIE STAWÓW, ROZLUŹNIENIE, ZIMNE NÓŻKI, ZŁÓG, BAROMETR KONIUNKTURY, BIOZA, BALZAK, BŹDZINA, ?OFICJEL.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.092 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NAUKA O CZYNNEJ OCHRONIE ŚRODOWISKA NATURALNEGO; NAUKA ZAJMUJĄCA SIĘ PROBLEMAMI OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYCZYNAMI I NASTĘPSTWAMI NIEKORZYSTNYCH ZMIAN W STRUKTURZE I FUNKCJONOWANIU UKŁADÓW PRZYRODNICZYCH (EKOLOGICZNYCH), ZMIAN WYNIKAJĄCYCH Z ROZWOJU CYWILIZACJI ORAZ SPOSOBAMI ZAPOBIEGANIA IM I ŁAGODZENIA ICH SKUTKÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NAUKA O CZYNNEJ OCHRONIE ŚRODOWISKA NATURALNEGO; NAUKA ZAJMUJĄCA SIĘ PROBLEMAMI OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYCZYNAMI I NASTĘPSTWAMI NIEKORZYSTNYCH ZMIAN W STRUKTURZE I FUNKCJONOWANIU UKŁADÓW PRZYRODNICZYCH (EKOLOGICZNYCH), ZMIAN WYNIKAJĄCYCH Z ROZWOJU CYWILIZACJI ORAZ SPOSOBAMI ZAPOBIEGANIA IM I ŁAGODZENIA ICH SKUTKÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SOZOLOGIA nauka o czynnej ochronie środowiska naturalnego; nauka zajmująca się problemami ochrony środowiska, przyczynami i następstwami niekorzystnych zmian w strukturze i funkcjonowaniu układów przyrodniczych (ekologicznych), zmian wynikających z rozwoju cywilizacji oraz sposobami zapobiegania im i łagodzenia ich skutków (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SOZOLOGIA
nauka o czynnej ochronie środowiska naturalnego; nauka zajmująca się problemami ochrony środowiska, przyczynami i następstwami niekorzystnych zmian w strukturze i funkcjonowaniu układów przyrodniczych (ekologicznych), zmian wynikających z rozwoju cywilizacji oraz sposobami zapobiegania im i łagodzenia ich skutków (na 9 lit.).

Oprócz NAUKA O CZYNNEJ OCHRONIE ŚRODOWISKA NATURALNEGO; NAUKA ZAJMUJĄCA SIĘ PROBLEMAMI OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYCZYNAMI I NASTĘPSTWAMI NIEKORZYSTNYCH ZMIAN W STRUKTURZE I FUNKCJONOWANIU UKŁADÓW PRZYRODNICZYCH (EKOLOGICZNYCH), ZMIAN WYNIKAJĄCYCH Z ROZWOJU CYWILIZACJI ORAZ SPOSOBAMI ZAPOBIEGANIA IM I ŁAGODZENIA ICH SKUTKÓW sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - NAUKA O CZYNNEJ OCHRONIE ŚRODOWISKA NATURALNEGO; NAUKA ZAJMUJĄCA SIĘ PROBLEMAMI OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYCZYNAMI I NASTĘPSTWAMI NIEKORZYSTNYCH ZMIAN W STRUKTURZE I FUNKCJONOWANIU UKŁADÓW PRZYRODNICZYCH (EKOLOGICZNYCH), ZMIAN WYNIKAJĄCYCH Z ROZWOJU CYWILIZACJI ORAZ SPOSOBAMI ZAPOBIEGANIA IM I ŁAGODZENIA ICH SKUTKÓW. Dodaj komentarz

8+3 =

Poleć nas znajomym:

x