URZĄDZENIE STOSOWANE DO CZERPANIA WODY Z UJĘĆ, W KTÓRYCH LUSTRO WODY ZNAJDUJE SIĘ PONIŻEJ 8 METRÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

POMPA GŁĘBINOWA to:

urządzenie stosowane do czerpania wody z ujęć, w których lustro wody znajduje się poniżej 8 metrów (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "URZĄDZENIE STOSOWANE DO CZERPANIA WODY Z UJĘĆ, W KTÓRYCH LUSTRO WODY ZNAJDUJE SIĘ PONIŻEJ 8 METRÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.448

CHAŁTUROWIEC, PODNIEBIENIE TWARDE, ZĘBY NOWORODKOWE, HERMETYCZNOŚĆ, CHÓR, AFERA ROZPORKOWA, GOTHIC METAL, MINUTA ŚWIETLNA, SINIAK, HIPPISKA, JĘZYK SOGDYJSKI, PELYKOZAURY, CZERPAK, ALFABET GRECKI, BYLICA POSPOLITA, DEMOSCENA, BEZPIECZNIK, KOMÓRKA ŚRÓDMIĄŻSZOWA, CASUS, CHŁOPEK ROZTROPEK, DYSTANS, OBCIĄŻNIK, ODSKOK, SNAJPERKA, OMASTA, MORFOGENEZA, ŻARŁACZ KARAIBSKI, DZIENNIK OKRĘTOWY, PARASOLNIK, DEZINTEGRACJA SKAŁ, ASTRONOMIA GWIAZDOWA, TYCZKARZ, SEN, CHOROBA DAVIDSONA, POPYT, OSCYLATOR, TUNDRA, KOMUNIA, CZYNNOŚĆ STEREOTYPOWA, HELISA, ARAUKARIA BRAZYLIJSKA, HEMIKRYPTOFIT, TCHÓRZLIWOŚĆ, ROZLUŹNIENIE, MONTAŻOWNIA, PŁOTKA, PINGWIN ADELI, KOTEWKA, KRAWCOWA, ANGLOSASKA, POJEMNOŚĆ POLOWA, KOSIARKA ROTACYJNA, ŁAD KORPORACYJNY, TOCZENIE, ZIEMIA ŚWIĘTA, PILON, TERMINAL NAFTOWY, GWAŁT, SYNDROM PARYSKI, BIAŁA DAMA, USZKO, BEZCZELNOŚĆ, SAMOCHWALSTWO, PRZERABIACZ, OCHRONA REZERWATOWA, PRĄD MORSKI, PUNKT ROSY, NAWIETRZNIK, MIEDNICOMIERZ, VIP, PUB, JURYSDYKCJA, CHOROBA PICKA, ÓSMY CUD ŚWIATA, MIERNICZY, JĘZYKI CHIŃSKO-TYBETAŃSKIE, ATAK, MANOMETRIA ANOREKTALNA, POCZTA PRZYCHODZĄCA, LINOWIEC, BOCZEK, DOLICHOCEFALIA, AKADEMIA, DROGI MOCZOWE, MEDYCYNA NUKLEARNA, WONTON, CHWYTACZ, BATUTA, ABORDAŻ, PŁYWACZEK, SOLUCJA, WOREK SPOJÓWKOWY, NERW MIĘDZYŻEBROWY, BŁONKA, ARTRETYZM, UPRAWIACZ, JĘZYK, EPOLET, CHLEB, WROTKARSTWO ARTYSTYCZNE, WYSPIARSKOŚĆ, SAMOTRZASK, THAULOW, PAWANA, ANTIOCHEŃSKA SZKOŁA EGZEGETYCZNA, GUZ ŻOŁĄDKOWO-JELITOWO-TRZUSTKOWY, NIEKONWENCJONALNOŚĆ, OSTRY BRZUCH, MIESZEK, DZIEWIĘCIOZGŁOSKOWIEC, TEORIA GIER, WSPÓŁRZĘDNE GALAKTYCZNE, JĘZYK INDIAŃSKI, KARCYNOGEN, CZARNY, KWALIFIKACJA, GŁÓWKA ARTYKUŁU, DWUBÓJ KLASYCZNY, DZIEŃ, EURYTMIA, MATEMA, CHRZEST, ŚWIADOMOŚĆ SPOŁECZNA, BASZTAN, ROZKŁAD MAXWELLA, PANNICA, SZARA MYSZKA, MOKRADŁOSZ ŻMIJOWATY, LUJ, SKALENOEDR, UDAR SŁONECZNY, GEN WĘDRUJĄCY, SKĄPOGUZKOWCE, STYL IZABELIŃSKI, HAIŃSKI, DENDROMETRIA, ŻÓŁTACZKA, PRZEMYSŁ PRZETWÓRCZY, PARLAMENT, FRAGMENTACJA PLECHY, ROZKŁAD, SOLIDARNOŚĆ JAJNIKÓW, PRZERWANIE, CZWARTACZKA, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYSPIESZONY, INWESTYCJA KRÓTKOTERMINOWA, WICEHRABIA, ŁUK, BEZPOWROTNOŚĆ, GUZOWATOŚĆ BRÓDKOWA, MANIERYZM, ORGANIZACJA, CIASTO PTYSIOWE, ZIARNO, TAMARAW, ANTYCYPACJA, BAGPIPE, AUTOSANIE, UNIWEREK, MANIERKA, SAMOREALIZACJA, STACJA TRANSFORMATOROWA, BANIAK, SPICIE SIĘ NA UMÓR, WASZA PRZEWIELEBNOŚĆ, TŁUK PANCERNY, POZYCJONER, PUCH, EKRANOPLAN, STRUNA GŁOSOWA, RUCH, HARDOŚĆ, STRZELNICA, FILAKTERIE, TURMA, STOPIEŃ WODNY, ZESPÓŁ NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ Z DEFICYTEM UWAGI, PODANIE, POSTĘPAK, LICZBA ZAPRZYJAŹNIONA, STARA MALEŃKA, DIECEZJA, OBŁOK OORTA, EPISJER, SPÓŁGŁOSKA SZUMIĄCA, ROPUCHA ZIELONA, NIEBACZNOŚĆ, APTEKA, LISZAJ CZERWONY, KLISZOGRAF, HIPERNAPĘD, JOGA, MAŁA OJCZYZNA, CZARNY FILM, KAPLIN, HAMULEC WYLOTOWY, FROTER, UZBRAJANIE SIĘ, PRZEDSTAWIENIE, TYPOGRAFIA, UCHWYT ZACISKOWY, ALTERNAT, OBUDOWA, REUMATOIDALNE ZAPALENIE STAWÓW, KIL, GASKONADA, ODŁAM, DIAFTOREZA, TRENT, FUNDUSZ UBEZPIECZENIOWY, DRABINA SZCZERBOWSKIEGO, LEŃ, DROZD, OSIEDLENIEC, TRAPER, SAMOOBRONA POWSZECHNA, ŻURAWIK, STATYSTYKA NIEPARAMETRYCZNA, FIKCJA LITERACKA, STOCZNIA, GUFFA, ŻYWIOŁOWOŚĆ, TEŚCIK, SIEDZIBA, ANTARKTYKA, PRZETARG OGRANICZONY, PRYWATYZACJA KAPITAŁOWA, TAKTYKA, BETON ŻUŻLOWY, LUSTRO WENECKIE, PLOTER GRAWERUJĄCY, KABINA RADIOWA, SECESJONISTA, SŁUGA BOŻA, SYSTEM KONSORCYJNY, CENA MAKSYMALNA, INWERSJA CZASOWA FABUŁY, TERROR, ZUPA Z GWOŹDZIA, RYNEK, SURF, WSZY, CENTRUM, GRUNT, OGNIWO NALEWNE, MAŁOŚĆ, KONKURY, LAMINAT, GEODYNAMIKA, CHOROBA BUSCHKEGO, BEJT, STREFA PODMIEJSKA, MŁAK, PRZEPLOTKA, AKT, SZYBKI PANCERNIK, KOPALINA LECZNICZA, PIRAMIDA, KROK PÓŁROZKROCZNY, BATON, SYNERGETYKA, SYNTEZATOR, ROPUCHA PANTEROWATA, NOC, KLASYFIKACJA, AKTYWNOŚĆ WULKANICZNA, OGOŃCZYK WIĄZOWIEC, CHOROBA UNVERRICHTA-LUNDBORGA, ORGIAZM, TEOLOGIA CHRZEŚCIJAŃSKA, ITINERER, BIOFLAWONOID, NIESTACJONARNOŚĆ, MOTYWIK, FIZYKA TEORETYCZNA, ZAKRĘT, INFLACJA KOSMOLOGICZNA, SUPERKOMBINACJA, OKOCENIE SIĘ, ZAĆMIENIE, PIEPRZYCZNIK, WAPIENNICTWO, PARTIA KATALOŃSKA, MANIKIURZYSTKA, BĄBEL, LANDARA, BAJKOPIS, DEZERTER, KROKIEW, FILEMON DZIOBOROGI, HURTOWNIA, ŚWIERK SREBRNY, ASTRONAUTYKA, SUWEREN, KIEŁKOWNIK, PŁOMIEŃ, DOLA, RADIOTA, AUTOMAT LOSOWY, ?RATA BALONOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.448 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

URZĄDZENIE STOSOWANE DO CZERPANIA WODY Z UJĘĆ, W KTÓRYCH LUSTRO WODY ZNAJDUJE SIĘ PONIŻEJ 8 METRÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: URZĄDZENIE STOSOWANE DO CZERPANIA WODY Z UJĘĆ, W KTÓRYCH LUSTRO WODY ZNAJDUJE SIĘ PONIŻEJ 8 METRÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
POMPA GŁĘBINOWA urządzenie stosowane do czerpania wody z ujęć, w których lustro wody znajduje się poniżej 8 metrów (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

POMPA GŁĘBINOWA
urządzenie stosowane do czerpania wody z ujęć, w których lustro wody znajduje się poniżej 8 metrów (na 14 lit.).

Oprócz URZĄDZENIE STOSOWANE DO CZERPANIA WODY Z UJĘĆ, W KTÓRYCH LUSTRO WODY ZNAJDUJE SIĘ PONIŻEJ 8 METRÓW sprawdź również:

kraina historyczna i region administracyjny w środkowych Włoszech ,
BIELIDY ,
Anser erythropus - gatunek dużego, wędrownego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae), zamieszkujący północną Eurazję od Półwyspu Skandynawskiego po rzekę Anadyr ,
choroba mięśni objawiająca się zmianami patologicznymi we włóknach mięśniowych i tkance łącznej ,
bobowata roślina pastewna ,
Hieremys annandalii - gatunek gada z rodziny batagurowatych, zamieszkujący Półwysep Indochiński; według buddyjskich wierzeń człowiek, który uratuje od śmierci tego żółwia, może się spodziewać lepszego losu w swoim przyszłym życiu, dlatego ludność uwalnia z sieci i innych pułapek żółwie świątynne (często też inne gatunki) i wypuszcza je na wolność w pobliżu tzw.świątyń żółwi ,
SALAT; obowiązkowa modlitwa muzułmańska odmawiana pięć razy dziennie ,
radziecki fizyk teoretyk (1908-68); podał kwantową teorię cieczy, laureat Nobla ,
Speleomantes ambrosii - gatunek płaza ogoniastego z rodziny bezpłucnikowatych, występujacy w południowo-wschodniej Francji i północno-zachodnich Włoszech ,
znawca budowy ciała ,
ośrodek zajmujący się rekrutacją, ewidencją i skupianiem wojskowych ,
ostatni okres neoproterozoiku, trwał od ok. 635 do 541,0 mln lat temu; ediakar jest młodszy od kriogenu, a starszy od kambru ,
piosenki żeglarskie ,
popularny specyfik ziołowy ,
kod ISO 4217 pa'angi ,
krewny drozda ,
osoba łącząca w sobie kulturowe, społeczne i psychiczne cechy obu płci ,
określenie używane wobec religii niemonoteistycznych ,
władca, mężczyzna będący zwierzchnikiem monarchii ,
włókno akrylowe, które nazywane bywa sztuczną wełną, bo jest dość podobne z wyglądu i pod względem właściwości do wełny; syntetyczne włókno wełnopodobne z poliakrylonitrylu ,
dla starożytnego rachmistrza ,
zwarta masa sierści, zwłaszcza owczej, otrzymywana po ostrzyżeniu zwierzęcia ,
skały o budowie warstwowej ,
kazalnica w meczecie ,
Monstera deliciosa - gatunek rośliny występujący w lasach tropikalnych od południowego Meksyku po południową Panamę ,
zachodnia część Władysławowa, w województwie pomorskim, nad Morzem Bałtyckim, na Pobrzeżu Koszalińskim ,
astronom amerykański (1846-1919), próbniki Księżyca i planet ,
sos fermentowany, wytwarzany z ziaren soi, prażonego ziarna ryżu lub pszenicy, wody i soli, jedna z najważniejszych przypraw w kuchni azjatyckiej ,
rzeka Charona ,
ustalony i powszechnie przyjęty sposób sprawowania obrzędów religijnych, ujednolicony i zebrany, najczęściej również spisany

Komentarze - URZĄDZENIE STOSOWANE DO CZERPANIA WODY Z UJĘĆ, W KTÓRYCH LUSTRO WODY ZNAJDUJE SIĘ PONIŻEJ 8 METRÓW. Dodaj komentarz

2+3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast