SIAD SKRZYŻNY, W KTÓRYM NOGI SKRZYŻOWANE SĄ BLISKO CIAŁA I STOPY ZNAJDUJĄ SIĘ POD KOLANAMI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SIAD TURECKI to:

siad skrzyżny, w którym nogi skrzyżowane są blisko ciała i stopy znajdują się pod kolanami (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SIAD SKRZYŻNY, W KTÓRYM NOGI SKRZYŻOWANE SĄ BLISKO CIAŁA I STOPY ZNAJDUJĄ SIĘ POD KOLANAMI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.511

DYGNITARZ, NIESPRAWNOŚĆ, LUSITANOZAUR, KUMOSZKA, DRUGORZĘDOWE CECHY PŁCIOWE, UCHWAŁA, ZIELONA FALA, KOKORNAK, PODRÓŻ, WIR, GRANATNIK PODWIESZANY, WARSTWA PERYDOTYTOWA, PUNKT, NIEJEDNOLITOŚĆ, GARDEROBA, CHALDEJSKI, GEN HIPOSTATYCZNY, BABIE LATO, GAMBIT, ŹRÓDŁO, LORDOSTWO, PEELING, OPONENT, WĘZEŁ, REFLEKTOR, HARTOWNOŚĆ, OBJĘTOŚĆ, HIPERPOWIERZCHNIA, USTAWKA, BLASZKA, SZKŁA, TAKT, OPUSZKA PRĄCIA, ROPOMOCZ JAŁOWY, DYMORFIZM PŁCIOWY, CZARNOKSIĘŻNIK, SELENOGRAFIA, WCIĄGARKA, ANTROPOLOGIA, EKSTRALIGA, TECZKA PERSONALNA, TEKSTYLNY, MIKROBIOLOGIA LEKARSKA, PLAŻÓWKA, ZIMA, CIĘŻAR DOWODU, TOPOLOGIA MNOGOŚCIOWA, SILNIK GÓRNOZAWOROWY, JĄDRO CZERWIENNE, AGAR, INSTRUMENT PERKUSYJNY MEMBRANOWY, POJAZD GĄSIENICOWY, OKRUCH SKALNY, GARNITUR, KAWIARKA, RELAKS, CHÓR, ANONIMAT, BOHATER POZYTYWNY, FARMACJA STOSOWANA, KWIAT SIARCZANY, CYFRONIK, KOLIBER, ANDROPAUZA, PANNA, CZYNNOŚĆ MOTORYCZNA, INKRUSTACJA, TEATR LALEK, KOŚCIÓŁ METODYSTYCZNY, PIĘĆDZIESIĄTKA, DROBNIACZEK ROZŁOŻYSTY, STYL PRZERZUTOWY, WSTYD, RETINOPATIA CUKRZYCOWA, WYRÓB CZEKOLADOPODOBNY, SOCJETA, CNOTA, NISKOŚĆ, AMFIPRION, MEZOMORFIA, KRÓLIK, ZABUDOWA BLIŹNIACZA, RÓG, KARCIANE DOMINO, MAFIA, JORDANEK, GRUCZOLAKORAK, MOHORYCZ, ŻÓŁW ŻÓŁTOBRZUCHY, SUSZARNICTWO, NOEMAT, ŚRÓDKOŚCIE, WOLNA AMERYKANKA, WIETRZENIE FIZYCZNE, NALEGANIE, ZATRZYMANIE SIĘ, OBEDIENCJA, TREN, MARTWA WODA, SZACHY TRZYOSOBOWE, PAŃSTWO TOTALITARNE, STANIĘCIE, PŁYN, CIEMNY PRZEPŁYW, SOS MALTAŃSKI, DAR, WAŁ, FIKNIĘCIE KOZŁA, MONOPTERES, AKTUALIZOWANIE SIĘ, JĘZYK BIAŁORUSKI, PREPERS, KORYTARZ LOTNICZY, PUCH, ZŁOTÓWKA, SITNISKO, WIELKI PIEC, HERBATKA, ORGIAZM, GRZYBEK JAPOŃSKI, GOSPODARZ, ROK, KWOTA BAZOWA, PIELUSZKOWE ZAPALENIE MÓZGU, LABORATORIUM GALENOWE, BOTULIZM DZIECIĘCY, NAKRYCIE GŁOWY, WIELKI STEP, SYROP, SINAN, DUSZA TOWARZYSTWA, SAMOZATRATA, KOMAROW, OGNIWO MOKRE, RAMA KOMUNIKACYJNA, BINOKLE, OGRÓD DENDROLOGICZNY, BURSZTYNIARZ, SKĄPOSZCZETY, PRZEDROŚLE, JEDENASTKA, OFENSYWA, PÓJDŹKA, NOWOWIERCA, JĘZYK ERGATYWNO-ABSOLUTYWNY, UMIEJSCOWIENIE, RUCH PIESZY, KOCHAŚ, KOŁATKA, KIKUTNICE, SKLEP PAPIERNICZY, POMORSKI, PÓŁ DUPY ZZA KRZAKA, SAWANTYZM, WYGŁAD TEKTONICZNY, ŁASKOTKI, MOTYW, LUGIER, CHOROBA STRÜMPLLA, KWADRAT, POSTĘPOWANIE UKŁADOWE, FARMAKOKINETYKA, BIUROKRATA, BICIE POKŁONÓW, ŁACIŃSKI, NACIEK JASKINIOWY, ANTAŁECZEK, KREDYT ZAUFANIA, PARWENIUSZ, ROZETKA, MIŁOŚĆ, REFLEKTOR, SAPER, GÓWNOZJAD, FERROMAGNETYZM, WĄSKIE GARDŁO, EGZOSZKIELET, RZEŹBA, ORIENTACJA, CZYNNIK RAKOTWÓRCZY, EMAUZAUR, RZEŹBIARNIA, PRINSEPIA JEDNOKWIATOWA, CIŚNIENIE STATYCZNE, ŁODRANIT, BEZDEŃ, PYLICA TALKOWA, RAKIETKA TENISOWA, KAJMAN OKULAROWY, MOTYLEK, WIDZENIE PERYFERYJNE, CRACKER, KŁĄB PSZCZELI, CZWORONÓG, GARSTKA, TRANZYSTOR OSTRZOWY, KUC DARTMOOR, CHMURA WARSTWOWA, OŚLICA BALAAMA, KINOMANIAK, ZAPŁATA, SITCOM, STRZELEC, ORBITA, KARNECIK, ALARM SZALUPOWY, JOGURCIK, KOŁO, PRAWO KARNE, SPÓJNIK ROZŁĄCZNY, SEPARACJONIZM, MOTYW, WSPÓŁUCZEŃ, KUMAK NIZINNY, ARKA, REPLIKATOR, JON HYDROKSYLOWY, SOPRAN KOLORATUROWY, DOBRY ZNAJOMY, CHIRURG PLASTYCZNY, TYŁEK, DEWALUACJA, ADRES, KWASICA MEWALONIANOWA, MANICURZYSTKA, CIAŁO KOLANKOWATE BOCZNE, WYŻYNY, BINDOWNICA, KOTEW, TRĘBACZE, LAMERSTWO, ZASADA MACHA, TAUTOCHRONA, TUBKA, KARBIDKA, PODWÓJNY TROCHEJ, ROZMIĘKANIE, PERIASTRON, STRUPIEŃ, SKRUPULANT, PALEOZOOLOGIA, FAŁ, ODNÓŻA, SCENA, PACHNOTKA UPRAWNA, KOPIOWANIE, CZAS SŁONECZNY PRAWDZIWY, PŁAST BRZOZOWIEC, LINIA KREDYTOWA, ASPIRANT, GALARETA, PADOK, PEPINIERA, KLESZCZE, MIANOWANIEC, MIERNICZY, FLUID, JAPONKA, YAOI, ODPOWIEDŹ ODPORNOŚCIOWA, AERONOMIA, JĘZYK SZKOCKI, PUCHAREK, ELASTOMERY, CASUS, TERMOGENEZA ADAPTACYJNA, RAFIA, SCHLANIE SIĘ, TELEMARK, INSTAGRAMER, ZAWIĄZEK, MOTOR, MONOGENIZM, WOJEWODA, FIKOŁEK, GŁOWNIA, KLUCZ, CHOROBA VERNEUILA, AMERYKA, RĄBEK ROGÓWKI, NIEODZOWNOŚĆ, ELITARYSTA, WYPRYSK POTNICOWY, POKŁAD, POGOTOWIE OPIEKUŃCZE, TECHNOLOGIA NIEORGANICZNA, ROZDRABNIACZ DO ODPADÓW, PASAŻ, WIĄZANIE, KAMPANIA WRZEŚNIOWA, DROGI ODDECHOWE, OSADNIK, MORŚWINY, TRUST, KATON, ANCZYC, BRUK, SAKRAMENT, WIDLICZKA, ?REWIZOR.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.511 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SIAD SKRZYŻNY, W KTÓRYM NOGI SKRZYŻOWANE SĄ BLISKO CIAŁA I STOPY ZNAJDUJĄ SIĘ POD KOLANAMI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SIAD SKRZYŻNY, W KTÓRYM NOGI SKRZYŻOWANE SĄ BLISKO CIAŁA I STOPY ZNAJDUJĄ SIĘ POD KOLANAMI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SIAD TURECKI siad skrzyżny, w którym nogi skrzyżowane są blisko ciała i stopy znajdują się pod kolanami (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SIAD TURECKI
siad skrzyżny, w którym nogi skrzyżowane są blisko ciała i stopy znajdują się pod kolanami (na 11 lit.).

Oprócz SIAD SKRZYŻNY, W KTÓRYM NOGI SKRZYŻOWANE SĄ BLISKO CIAŁA I STOPY ZNAJDUJĄ SIĘ POD KOLANAMI sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - SIAD SKRZYŻNY, W KTÓRYM NOGI SKRZYŻOWANE SĄ BLISKO CIAŁA I STOPY ZNAJDUJĄ SIĘ POD KOLANAMI. Dodaj komentarz

8-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast