TKANKA TWÓRCZA WTÓRNA ROŚLINY NACZYNIOWEJ, KTÓREJ KOMÓRKI DZIELĄC SIĘ PERYKLINALNIE WYTWARZAJĄ KOREK PO ZEWNĘTRZNEJ STRONIE FELOGENU I FELLODERMĘ PO STRONIE WEWNĘTRZNEJ, PRZY CZYM PODZIAŁY PROWADZĄCE DO POWSTANIA KORKA SĄ LICZNIEJSZE NIŻ PODZIAŁY ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ FELODERMY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MIAZGA KORKOTWÓRCZA to:

tkanka twórcza wtórna rośliny naczyniowej, której komórki dzieląc się peryklinalnie wytwarzają korek po zewnętrznej stronie felogenu i fellodermę po stronie wewnętrznej, przy czym podziały prowadzące do powstania korka są liczniejsze niż podziały związane z produkcją felodermy (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TKANKA TWÓRCZA WTÓRNA ROŚLINY NACZYNIOWEJ, KTÓREJ KOMÓRKI DZIELĄC SIĘ PERYKLINALNIE WYTWARZAJĄ KOREK PO ZEWNĘTRZNEJ STRONIE FELOGENU I FELLODERMĘ PO STRONIE WEWNĘTRZNEJ, PRZY CZYM PODZIAŁY PROWADZĄCE DO POWSTANIA KORKA SĄ LICZNIEJSZE NIŻ PODZIAŁY ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ FELODERMY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.221

CHOCHLA, BROMOLEJ, MAMON, POCIĄG SZPITALNY, ANALIZA FUNKCJONALNA, PRZETWÓR, DZIAŁ PERSONALNY, ZALEW, STELMACH, KORONA, EPICYKL, ASTROLOG, WYPUSTEK, SONDA, ROŻEN, OKULISTYKA, POWYŻSZE, PRZYLEPNOŚĆ, ORANT, TATERNIK, KOLORYSTA, RZEŹNICZKA, NORMALNOŚĆ, FOKUS, FORDON, PRZEKRASKA, POMOCNIK, NIEOCZYWISTOŚĆ, ORTOPTYCZKA, PERŁA URIAŃSKA, CIELENIE, KONCERT, FILOLOGIA BIAŁORUSKA, ANALIZA KOSZTÓW, DZIEŃ, TRÓJKOMBINACJA, DRIPPER, HIPOTEZA PERMANENCJI, SAMOCHWALSTWO, SALA PLENARNA, TOPIALNIA, LAMPA NAFTOWA, LORNETA NOŻYCOWA, ŁODYGA, FINANSE PUBLICZNE, KORZONEK, RĄBEK, WIĄZ DROBNOLISTNY, KRACH, PAROKSYZM, RYBA UKWIAŁOWA, TERMOLOKACJA, ZNAMIĘ SUTTONA, MENUET, OSTATKI, GAŚNIK, TOBOŁEK POLNY, FIGURKA TANAGRYJSKA, ALMARIA, KOŃ HOLSZTYŃSKI, TEŚCIK, OFFSET, MINUTA CISZY, ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ, MIĘKKOSKÓRKOWATE, HEMOCHROMATOZA PIERWOTNA, FACHMAN, BÓJKA, SZKŁO JENAJSKIE, ASYSTA, BOREWICZE, CZEREŚNIA, DĘBIK KROPKOWANY, WYNIKANIE LOGICZNE, OZIĘBŁOŚĆ SEKSUALNA, ZUPA Z GWOŹDZIA, DWUFAZOWOŚĆ, DRABINA, RELIKT, CZAROWNICA, OŚWIETLENIE, MURSZ, HOMARY, KAWATYNA, CHOMIK DŻUNGARSKI, PLIK NAGŁÓWKOWY, GRZECH CIĘŻKI, PARAMEDYK, ASOCJACJA GWIAZDOWA, ALBEE, GNIOTOWNIK, PIES OGRODNIKA, REGESTRATOR, PROSEMINARIUM, MAŁA INFORMATYKA, OCZEKIWANIE INFLACYJNE, BOCZEK, KAJMANY, AGENT ROZLICZENIOWY, ŻÓŁTLICA OWŁOSIONA, BIZNES, LEASING FINANSOWY, OPERA, PATCHWORKOWIEC, ENCYKLOPEDYSTA, BEZPIECZEŃSTWO ZEWNĘTRZNE, MAN, ŁAPADŁO, POLITYKA PODATKOWA, SUBSKRYPCJA, FALA, AMNIOCENTEZA, DROGA GRUNTOWA, ROZRABIACZ, EDYL, AUTOKRATYCZNOŚĆ, ŁUSZCZYCA KROSTKOWA DŁONI I PODESZW, ŚWIR, JĘCZMIEŃ OZIMY, JELEŃ, BRACHYCEFALIA, MINIALBUM, SZTORMLINA, SZELA, MISTRZ, NIERUCHAWOŚĆ, WICIOWCE, EFEKT LOTOSU, WIELKI WYBUCH, PĘPAWA DWULETNIA, CIAŁO JAMISTE, BAJCIK, INWERT, WARTOŚCIOWOŚĆ, GNIAZDO, ALGEBRA HOMOLOGICZNA, DOBB, KUCANY, FILAKTERIA, ZALANIE SIĘ, PAŁĄK, KOLEJ WĄSKOTOROWA, NEGACJONISTA, ADIUWANT, POŻAR, TYRYSTOR, TRIADA CHARCOTA, KUŹNIA, ODRUCH KOLANOWY, UBEZPIECZENIE WZAJEMNE, WYZIEWY, PION, BAR SAŁATKOWY, ZAKŁADKA, DZIANINA, CHOROBA ROŚLIN, KLEJOWNIA, POLICJA DROGOWA, TABLICA OGŁOSZENIOWA, ZASIĄG, BEZWŁADNOŚĆ, MEWY, BULDOG, ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA, KONIK DULMEŃSKI, CHOMIKOWATE, EKSPRES, LIMONA, ŁOWCA, SLEGA, TENOR DRAMATYCZNY, PIEPRZ SZYPUŁKOWY, SZAKAL, PALATOGRAFIA, TWIERDZENIE RAMSEYA, WYSTRZAŁ, BÓBR KANADYJSKI, FOTOGRAFISTA, WIEK DOJRZAŁY, NIUCHACZ, PARCH, MECH KORSYKAŃSKI, OSOWATE, ARDEN, CHASER, ANGLISTYKA, NUMERANT, INGRESJA MORZA, TERAPIA GESTALT, PATENA, PARALIZATOR ELEKTRYCZNY, KLEMA, RZEMIEŚLNIK, DIATERMIA, PEGAZ, KINOMAN, GNIAZDO, KNOT, ŁUK JARZMOWY, SŁABIZNA, GRUNT, TROICK, ZEUS, POŚCIEL, PIZZER, EFEKT ZATŁOCZENIA, WIERZBOWNICA DROBNOLISTNA, STREFA CZASOWA, TWARDZIEL, WIZA IMIGRACYJNA, TROJACZEK, SUTERYNA, MIKSER, FILOLOGIA, ZMIENNA ZWIĄZANA, SZEREG PROMIENIOTWÓRCZY, EKLIPTYKA, LEJNIA, POPĘDLIWOŚĆ, CIEMIĘŻYCA, JASKINIOWIEC, SIATKA, PODWODNY LOTNISKOWIEC, STYL FORMULARNY, DYSPLAZJA TWARZOWO-GENITALNA, BAŁAGULSZCZYZNA, MAK OPIUMOWY, WRAK, PIEPRZYCA GĘSTOKWIATOWA, MAKSYMALIZM, ADRES FIZYCZNY, WYNIESIENIE KONTYNENTALNE, APLIKACJA ADWOKACKA, STOPKA, PALEOMAGNETYZM, CZAMBON, GARIBALDKA, PARZONKA, METATEKST, DOŚWIADCZENIE WAZONOWE, WIR POLARNY, EOZYNOCYT, PODLIZYWACZ, TRAWELEBRYTA, MOSTEK, POLARYZACJA ANODOWA, KUKLIK PIRENEJSKI, UŁAN UDE, RYŻ BASMATI, TARNINA, GWAJAK, CHELAT, PINGWIN RÓWNIKOWY, KIKUTNICE, RESZTKA, ZAĆMA DOJRZAŁA, WCISTEK, MALINA WŁAŚCIWA, OKRES AMAZOŃSKI, SOLENIK, POTRZASK, IMIGRANTKA, PĘDZARNIA, STEROWANIE OPTYMALNE, KOLOKWIUM HABILITACYJNE, RAUBITTER, WŁAMANIE, POJAZD CZŁONOWY, KANTYLENA, DEGRENGOLADA, ORKIESTRA KAMERALNA, SEKWENCJA CHI, SIEROTA, WZNIOS KAPILARNY, ALBUMIK, DESPOTYZM, KARAKUŁ, ACZYŃSK, DETEKTOR PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO, OSTRY BRZUCH, SZEŚĆSETKA, AGREST, RDZEŃ, CZUBATKA, FORTE, KALOSZEK, OPONA RADIALNA, PAPIERÓWKA, ZWIERANIE SZYKÓW, ROZŚWIETLACZ, STĘPKA PRZECHYŁOWA, PSYCHOLOGIA NAUKOWA, MIŁKA WONNA, ROMULAŃSKI, MONTAŻOWNIA, KLAUZULA HORNA, NIEKONWENCJONALNOŚĆ, NIEPRAWOWIERNOŚĆ, SIEWKI, ?TURBINA SPALINOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.221 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TKANKA TWÓRCZA WTÓRNA ROŚLINY NACZYNIOWEJ, KTÓREJ KOMÓRKI DZIELĄC SIĘ PERYKLINALNIE WYTWARZAJĄ KOREK PO ZEWNĘTRZNEJ STRONIE FELOGENU I FELLODERMĘ PO STRONIE WEWNĘTRZNEJ, PRZY CZYM PODZIAŁY PROWADZĄCE DO POWSTANIA KORKA SĄ LICZNIEJSZE NIŻ PODZIAŁY ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ FELODERMY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TKANKA TWÓRCZA WTÓRNA ROŚLINY NACZYNIOWEJ, KTÓREJ KOMÓRKI DZIELĄC SIĘ PERYKLINALNIE WYTWARZAJĄ KOREK PO ZEWNĘTRZNEJ STRONIE FELOGENU I FELLODERMĘ PO STRONIE WEWNĘTRZNEJ, PRZY CZYM PODZIAŁY PROWADZĄCE DO POWSTANIA KORKA SĄ LICZNIEJSZE NIŻ PODZIAŁY ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ FELODERMY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MIAZGA KORKOTWÓRCZA tkanka twórcza wtórna rośliny naczyniowej, której komórki dzieląc się peryklinalnie wytwarzają korek po zewnętrznej stronie felogenu i fellodermę po stronie wewnętrznej, przy czym podziały prowadzące do powstania korka są liczniejsze niż podziały związane z produkcją felodermy (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MIAZGA KORKOTWÓRCZA
tkanka twórcza wtórna rośliny naczyniowej, której komórki dzieląc się peryklinalnie wytwarzają korek po zewnętrznej stronie felogenu i fellodermę po stronie wewnętrznej, przy czym podziały prowadzące do powstania korka są liczniejsze niż podziały związane z produkcją felodermy (na 18 lit.).

Oprócz TKANKA TWÓRCZA WTÓRNA ROŚLINY NACZYNIOWEJ, KTÓREJ KOMÓRKI DZIELĄC SIĘ PERYKLINALNIE WYTWARZAJĄ KOREK PO ZEWNĘTRZNEJ STRONIE FELOGENU I FELLODERMĘ PO STRONIE WEWNĘTRZNEJ, PRZY CZYM PODZIAŁY PROWADZĄCE DO POWSTANIA KORKA SĄ LICZNIEJSZE NIŻ PODZIAŁY ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ FELODERMY sprawdź również:

pojemnik z taśmą magnetyczną przystosowany do zakładania go do magnetofonu lub magnetowidu ,
duża ilość czegoś, ułożona jedno na drugim ,
zaprzęgowy pojazd wieloosobowy przeznaczony do dalekich podróży, z krytym nadwoziem, używany w Polsce przez szlachtę w XVII-XVIII w ,
obiekt zapamiętujący przez pewien czas na serwerze szczegóły dotyczące połączenia z klientem; dane przypisane do sesji mają przeważnie charakter chwilowy, ulotny ,
miejsce zbiorowego pochówku, z którego zachowały się tylko szkielety zmarłych osób, stanowiące odkrycie archeologiczne ,
pleustofit unoszący się wolno w toni wodnej, zwykle roślina stosunkowo duża ,
bardzo wysoki wieżowiec ,
źródło prądu ,
miasto w płn. Portugalii, w pobliżu granicy hiszpańskiej, ośrodek administracyjny dystryktu Braganca ,
PSA X - potoczna nazwa silnika PSA X, wykorzystywanego do napędu samochodów firm Citroën, Peugeot, Talbot i Renault, stosowanego do napędu samochodów klasy A, B, C/D ,
unoszenie się w siodle w takt biegu konia dla złagodzenia wstrząsów podczas jazdy wierzchem ,
geograf i przyrodnik (1903-58); działacz ochrony przyrody, inicjator utworzenia Związku Podhalan w USA ,
Vasco da (1460-1524); żeglarz portugalski, odkrył drogę morską do Indii ,
miasto w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, port nad Morzem Japońskim ,
obligacji, głosu lub pieniędzy ,
członek parlamentu, deputowany w jakimś państwie ,
osoba zajmująca się filozofią ,
... plamisty, trująca roślina ,
specjalista, który zajmuje się obsługą radiostacji ,
kod ISO 4217 lilangeni ,
część pożyczki ,
świadczenie opieki zdrowotnej, które wykonuje specjalista o wysokich kwalifikacjach przy użyciu kosztownego i zaawwansowanego technologicznie sprzętu ,
skręcony kształ czegoś, coś o skręconym kształcie ,
charakteryzujący się asymetrią podwójny węzeł, powstający przez podwójne zawiązania węzła four-in-hand ,
kobieta, która wygrała w rywalizacji, najczęściej sportowej ,
tworzywo sztuczne ,
język indoeuropejski z grupy helleńskiej, w starożytności ważny język basenu Morza Śródziemnego ,
w uzwojeniach maszyn elektrycznych odległość roboczych boków tego samego zezwoju mierzona liczbą żłobków, np. wirnika albo wycinków komutatora ,
zawartość kompotierki, naczynia służącego do podawania kompotu ,
utwór muzyczny wykonywany na cześć zwycięzców

Komentarze - TKANKA TWÓRCZA WTÓRNA ROŚLINY NACZYNIOWEJ, KTÓREJ KOMÓRKI DZIELĄC SIĘ PERYKLINALNIE WYTWARZAJĄ KOREK PO ZEWNĘTRZNEJ STRONIE FELOGENU I FELLODERMĘ PO STRONIE WEWNĘTRZNEJ, PRZY CZYM PODZIAŁY PROWADZĄCE DO POWSTANIA KORKA SĄ LICZNIEJSZE NIŻ PODZIAŁY ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ FELODERMY. Dodaj komentarz

9-4 =

Poleć nas znajomym:

x