DZIAŁ JĘZYKOZNAWSTWA OGÓLNEGO ZAJMUJĄCY SIĘ BADANIEM RELACJI JAKIE WYSTĘPUJĄ MIĘDZY ELEMENTAMI JĘZYKA W RÓŻNYCH EPOKACH JEGO ROZWOJU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

JĘZYKOZNAWSTWO DIACHRONICZNE to:

dział językoznawstwa ogólnego zajmujący się badaniem relacji jakie występują między elementami języka w różnych epokach jego rozwoju (na 27 lit.)LINGWISTYKA DIACHRONICZNA to:

dział językoznawstwa ogólnego zajmujący się badaniem relacji, jakie występują między elementami języka w różnych epokach jego rozwoju (na 24 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DZIAŁ JĘZYKOZNAWSTWA OGÓLNEGO ZAJMUJĄCY SIĘ BADANIEM RELACJI JAKIE WYSTĘPUJĄ MIĘDZY ELEMENTAMI JĘZYKA W RÓŻNYCH EPOKACH JEGO ROZWOJU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.853

KRZYWKA, KUFEL, JAPOŃSKI, WYKŁADZINA, ALFABET FONETYCZNY, LAKIER, SAMOCZYSZCZENIE, DWA OGNIE, GRABEN, ORTOPTYSTKA, TELESKOP, ŻONGLER, PI, OPPERT, CEGŁA LICÓWKA, OCEANOTECHNIKA, BIRMAŃSKI, STOŻEK DEPRESYJNY, CHUDOŚĆ, WODA PO KISIELU, RUCH PRECESYJNY, KONTRAMARKARNIA, KANCONETTA, MASIELNICZKA, KĄT, NACZYNIAKOMIĘŚNIAK GŁADKOKOMÓRKOWY, KRAWAT, ZLEWKA, GRAFIKA, ZAKON SZPITALNY, AMPUŁKA, CYTADELA, NAŁÓG, NARD, REDONDAZAUR, WYPIÓR, ASTRONOM, CYWILIZACJA TURAŃSKA, SZCZEPONOGI, IRYDOLOGIA, BRODAWKA, WILK PSZCZELI, MARMOZETA, BATERIA GALWANICZNA, KOFAKTOR, KWADRA, GNOMONIKA, KOŁEK, TŁUMACZ, ŁAGODNOŚĆ, ALLEGRETTO, KOD DWUWARTOŚCIOWY, PRODUKT LECZNICZY, MANUFAKTURA, ZAPASY, PIANOLA, DEKLARACJA, NIEDYSKRETNOŚĆ, GOSPODARKA ŻYWNOŚCIOWA, WODY ŚRÓDLĄDOWE, HOWARDYT, MŁODZIEŻOWIEC, BON OŚWIATOWY, KATALOŃSKI, SZŁYK, WETERYNARIA, TRZYDZIESTKA, SANKI, RADIAN, RYNEK WŁAŚCIWY, REFERAT, SŁAWIANIN, TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY, SYDERYT, ŁOŻYSKO IGIEŁKOWE, PIESZY, NISZCZUKA KROKODYLA, CHRZĘSTNOSZKIELETOWE, SPORT DRUŻYNOWY, KORONA, PIEPRZNIK, UMIEJSCOWIENIE, STRZELEC POKŁADOWY, PODKATALOG, ŻÓŁW MALOWANY, PŁYWACZEK, CHRANCUSKI, SZKŁO MĄCONE, DŁAWIDUDA, DESZYFRAŻ, PRZEBIERANIEC, KRATER PASOŻYTNICZY, ŻAKINADA, BOCHENEK, ZNAMIĘ SUTTONA, CUG, BIZNESMENKA, OKWIAT POJEDYNCZY, CIAŁO ACETONOWE, PĘCHERZYCA, DREWNO WCZESNE, OBRZĘKI, PRZEŁĄCZALNIA, ADIDAS, IMMUNOLOGIA KLINICZNA, SEKWENCJA CHI, CICHODAJKA, WOLTAŻ, RYBY MORSKIE, BUTELKA, KOŚCIÓŁ ADWENTYSTÓW DNIA SIÓDMEGO, SUSZARNICTWO, ŚLIZGAWICA, PLOTKARSTWO, FUNKCJONALIZM, DŁUGOSZPON, STOLICA, SPÓŁGŁOSKA CISZĄCA, KOLORYT LOKALNY, STAROISLANDZKI, GWARA MIEJSKA, KOŻUSZYSKO, SCENICZNOŚĆ, WAŻNOŚĆ, ŻABI SKOK, ZOOLOGIA FANTASTYCZNA, PRĄD BŁĄDZĄCY, KIKUTNICE, FOTOGENICZNOŚĆ, BOSTON, NORWESKI, SPIELBERG, ZASIŁEK POGRZEBOWY, KOŃ TROJAŃSKI, MUSICAL, GOSPODARKA PLANOWA, TENDENCJA, KONSERWARNIA, PANNA NA WYDANIU, NADAWCA, RUCH PROSTOLINIOWY, TARTAN, WSPÓŁDŹWIĘCZNOŚĆ, PR, NORKA, GENDER, OSTATKI, WĄŻ, GRUPA WSPARCIA, NIEZNAJOMY, POTÓWKA, PREPPER, KRA, OPAS, MACHANIE RĘKĄ, CZYNNIK RAKOTWÓRCZY, DZIDA, BARWICA DREWNA, NASTROSZEK BRUCHA, WĘŻOWIDŁA, ETOLOGIA, POWIERZCHNIA STEROWA, SZTAJEREK, ETIUDA, NET, ANATOMIA KLINICZNA, ODRUCH RZEPKOWY, ODCHYLENIE STANDARDOWE SKŁADNIKA RESZTOWEGO, PREZENTER, SYLWA, BOLIMUSZKA, CZYSTE RĘCE, MIKROWENTYLACJA, INCYDENTALNOŚĆ, ASTROCYT, GENETYKA EKOLOGICZNA, FIKNIĘCIE KOZIOŁKA, MEDIALNOŚĆ, INCYDENT MÓZGOWO-NACZYNIOWY, ŻABY SESZELSKIE, RYBA ŁAWICOWA, EWALUACJA EX-ANTE, JESIOTRY, DZIEŃ TRZECH WIEDŹM, REWANŻ, FONDUE SEROWE, ILUZJONIZM, POKOLENIE, NIEWYTRZYMAŁOŚĆ, TRIADA KARTAGENERA, ZIOMEK, RECEPTOR KAINOWY, POLE BEZŹRÓDŁOWE, POLIMORFIZM, ETYMOLOGIA LUDOWA, NIKISCH, KOKTAJL MOŁOTOWA, SURREALIZM, PORTUGALSKI, LEGWAN GŁUCHY, NARAKA, PODWÓJNA HELISA, TŁUMACZKA, KRAWCOWA, RACJONALIZACJA, LANDRYNKA, FOWIZM, KOLANO, EKONOMIA POLITYCZNA, WEGETARIANIN, CIENKA SKÓRA, POSTAĆ BIBLIJNA, TERAPIA HUMANISTYCZNO-EGZYSTENCJALNA, BOHATER, ZAWŁOKA, REYMONT, PŁOCHLIWOŚĆ, BARBARYZACJA, JEŻOZWIERZE, BEZGRANICZE, STRUKTURA FUNKCJONALNA, MYSZ ZAROŚLOWA, GONIOMETRIA, METODOLOGIA SZCZEGÓŁOWA, SZTUKA ZDOBNICZA, PODKŁAD, EDYL, MYŚLICIEL, ETIOPSKI KLASYCZNY, CZERWONE ŚWIATŁO, CZTEROSUW, MOMENT MINSKY'EGO, FAVELA, AUTSAJDER, STARONORDYJSKI, WIADRO, JEDNOSTKA LEKSYKALNA, WEŁNIANKA, PINGWIN BIAŁOBREWY, MAMIDŁO, ROŚLINA SŁONOLUBNA, KLĄTWA, NET, DRWINA, NARAMIENNIK, GRIEKOW, GEOMETRIA PŁASKA, OŚRODEK, NIEPRZYJACIEL, GRIGORIJ POTIOMKIN, MIĘSIEŃ STRZEMIĄCZKOWY, PRZESZKODOWIEC, STAROEGIPSKI, PŁASZCZYZNA S, SPÓŁGŁOSKA MIĘDZYZĘBOWA, WYSOKI KOMISARZ, ZWYCZAJ LUDOWY, UCHO WEWNĘTRZNE, WYŚCIG, AZDARCHY, CHEMIA, DYNGUS, GUNDIOWATE, MATERIA, WICEHRABIA, PINYIN, ZAKRES POJĘCIOWY, METEOR, PŁUG, CETIOZAUR, PROZODIA, TEST, WĘGIERSKI, FOTOEDYTOR, ŚCIEG ŁAŃCUSZKOWY, CHOROBA KENNEDY'EGO, REZONANS, TEMPERATURA ZAPŁONIENIA, CIELĘCINKA, SZKOŁA, ĆAKRA, NAGRODA, AGENEZJA, PROPILEJE, SOCJOLEKT, TRANSIT, METAMORFIZM, SZLAK GRADOWY, UPADŁOŚĆ, FILOLOGIA GERMAŃSKA, TOLERANCJA, EUCHARYSTIA, WAŁ, DEKORATORKA WNĘTRZ, LUDY TURAŃSKIE, KAPISZONÓWKA, IMMUNOFARMAKOLOGIA, GEODEZJA LEŚNA, RUBRYKA TOWARZYSKA, ?LABORKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.853 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DZIAŁ JĘZYKOZNAWSTWA OGÓLNEGO ZAJMUJĄCY SIĘ BADANIEM RELACJI JAKIE WYSTĘPUJĄ MIĘDZY ELEMENTAMI JĘZYKA W RÓŻNYCH EPOKACH JEGO ROZWOJU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: DZIAŁ JĘZYKOZNAWSTWA OGÓLNEGO ZAJMUJĄCY SIĘ BADANIEM RELACJI JAKIE WYSTĘPUJĄ MIĘDZY ELEMENTAMI JĘZYKA W RÓŻNYCH EPOKACH JEGO ROZWOJU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
JĘZYKOZNAWSTWO DIACHRONICZNE dział językoznawstwa ogólnego zajmujący się badaniem relacji jakie występują między elementami języka w różnych epokach jego rozwoju (na 27 lit.)
LINGWISTYKA DIACHRONICZNA dział językoznawstwa ogólnego zajmujący się badaniem relacji, jakie występują między elementami języka w różnych epokach jego rozwoju (na 24 lit.)

Definicje krzyżówkowe

JĘZYKOZNAWSTWO DIACHRONICZNE
dział językoznawstwa ogólnego zajmujący się badaniem relacji jakie występują między elementami języka w różnych epokach jego rozwoju (na 27 lit.).
LINGWISTYKA DIACHRONICZNA
dział językoznawstwa ogólnego zajmujący się badaniem relacji, jakie występują między elementami języka w różnych epokach jego rozwoju (na 24 lit.).

Oprócz DZIAŁ JĘZYKOZNAWSTWA OGÓLNEGO ZAJMUJĄCY SIĘ BADANIEM RELACJI JAKIE WYSTĘPUJĄ MIĘDZY ELEMENTAMI JĘZYKA W RÓŻNYCH EPOKACH JEGO ROZWOJU sprawdź również:

Scorpiones - rząd pajęczaków o wielkości od 13 do nawet ponad 180 mm, zamieszkujących zarówno obszary tropikalne (od lasów deszczowych po tereny pustynne), jak i wysokogórskie tereny okresowo przykrywane śniegiem; skorpiony charakteryzują się obecnością kolca jadowego na ostatnim segmencie odwłoku ,
uchwyty, trzonki ,
następny dzień ,
mieszkanka Macedonii, kobieta pochodzenia macedońskiego ,
miasto w płd. części Mołdawii; przemysł spożywczy ,
kategoria gramatyczna czasownika, wskazująca na powtarzalność działania ,
elektryczna sieć komunikacyjna ,
śródziemnomorski statek żaglowiosłowy ,
oratorstwo, sztuka pięknego mówienia ,
ktoś nieobliczalny, po kim nie wiadomo czego można się spodziewać ,
przeznaczenie w testamencie czegoś dla osoby spoza grona spadkobierców ,
klawesy ,
'... na Chios', obraz ,
jednorazowy ładunek dla dźwigu ,
substancja, którą nasyca się: tkaninę, drewno, papier, materiał budowlany celem nadania im przynajmniej jednej z następujących właściwości: niezwilżalność, niepalność, odporność na działanie chemikaliów, odporność na kurczliwość bądź gniotliwość, nieprzepuszczalność gazów ,
samica słonia ,
urządzenie służące do kalibracji mierników poziomu dźwięku SLM ,
ptak z rzędu gołębi, ziarnojad o brązowo-szarym upierzeniu, w Polsce od 1947 r., chroniona ,
ruch taśmy filmowej ,
włosy Boba Marleya ,
redakcyjny zapas artykułów ,
roczna lub dwuletnia roślina warzywna pochodzenia śródziemnomorskiego; jadalne liście ,
filet śledziowy z przyprawami zwinięty w rulonik i zamarynowany ,
Orthonyx novaeguineae - gatunek ptaka z rodziny ziemnodrozdów (Orthonychidae) ,
Calamagrostis hartmaniana - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
związek chemiczny, który w reakcji z kwasem przyjmuje protony tworząc sól ,
wstrząs ciała z zimna, emocji lub objaw chorobowy ,
osoba pisząca programy komputerowe ,
dramatopisarz hiszpański (1807-56), moralizatorskie komedie, dramaty historyczne, tragedie ,
miasto będące stolicą Wielkiej Brytanii i Anglii położone w jej południowo-wschodniej części

Komentarze - DZIAŁ JĘZYKOZNAWSTWA OGÓLNEGO ZAJMUJĄCY SIĘ BADANIEM RELACJI JAKIE WYSTĘPUJĄ MIĘDZY ELEMENTAMI JĘZYKA W RÓŻNYCH EPOKACH JEGO ROZWOJU. Dodaj komentarz

9-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast