NAUKA, KTÓRA ZAJMUJE SIĘ ROZPOZNAWANIEM I BADANIEM PRZEBIEGU CHORÓB GRUŹLICZYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FTYZJATRIA to:

nauka, która zajmuje się rozpoznawaniem i badaniem przebiegu chorób gruźliczych (na 10 lit.)FTYZJOLOGIA to:

nauka, która zajmuje się rozpoznawaniem i badaniem przebiegu chorób gruźliczych (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NAUKA, KTÓRA ZAJMUJE SIĘ ROZPOZNAWANIEM I BADANIEM PRZEBIEGU CHORÓB GRUŹLICZYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.918

STAŁA OPÓŹNIAJĄCA, KOBIETON, ZAPRAWA, DOM WIELORODZINNY, GŁOSKA NOSOWA, IRISH DRAUGHT, MATEMATYK, WAPIENNICTWO, KALCYFIKACJA, DIMER, ANGIELSKI, ASZKENAZYJCZYK, IMAGINESKOPIA, ZAMIENIALNOŚĆ, PARANOJA, ŁUT SZCZĘŚCIA, FALA, PŁOMIEŃ, PANNUS, SIŁA, KOTWICA RYBACKA, ŻEGLARZ, FILOLOGIA ROSYJSKA, ZAKON BENEDYKTYŃSKI, KOŃ TROJAŃSKI, HIGIENA WETERYNARYJNA, SPRAY, ZWÓJ RDZENIOWY, KAMICA MOCZOWA, CHIRURGIA, IRONIA, TRAPER, PŁASZCZ WODNY, DIABELSKI MŁYN, CIĄŻA, GEN PLEJOTROPOWY, HEWEA, TORBA, EWANGELIZATORKA, MOBIL, KRYPTOGRAFIA SYMETRYCZNA, ZNAJOMY, WIELKI STEP, HANDLARZ, SZKARADZIEŃSTWO, OBIBOK, SOCJOPSYCHOLOGIA, OTWÓR STRZAŁOWY, SIEWKA, ZODIAK, ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ, RADIOFOTOGRAFIA, WÓR, PIEC WAPIENNY, WIATR SŁONECZNY, PROGRAM, PANI, OAZA SPOKOJU, PRZESTRZEŃ FAZOWA, METODA PERKALA, PRZYCISK, JĘZYKI CHIŃSKO-TYBETAŃSKIE, WYCHOWANIE FIZYCZNE, BEZBRZEŻNOŚĆ, ZDRAJCZYNI, ADWOKAT DIABŁA, INFORMA, GOŁĄBECZEK, ZBIÓR, SPÓŁKA KAPITAŁOWA, PLOTER TNĄCY, EFEKT UTOPIONYCH KOSZTÓW, BUREK, PAKARZ, INSTRUMENT SZARPANY, PIEC WANNOWY, KONTENER, INFORMATYKA KWANTOWA, NIENOWOCZESNOŚĆ, KICHA, ZAWARTOŚĆ, ZMIERACZEK PLAŻOWY, ZDERZENIE CZOŁOWE, POPŁUCZYNA, BARCZATKA CHOCHOŁÓWKA, GRUCZOŁ OPUSZKOWO-CEWKOWY, WARSTWA PERYDOTYTOWA, PATOMORFOLOGIA, PŁATNOŚĆ KOMPENSACYJNA, KREDKA OŁÓWKOWA, KLASA, ZAĆMA POURAZOWA, UKŁAD PIASECKIEGO, MIKROBIOLOGIA LEKARSKA, DOROBKIEWICZ, CHŁOPIEC NA POSYŁKI, LIKWIDATOR SZKÓD, EMULSJA, ELEKTROCHIRURGIA, ZMIERZCH ŻEGLARSKI, PAULINIA, GRUNT, PUSZKA, MOWA POZORNIE ZALEŻNA, SPRAWICIELKA, MAŁYSZOMANIA, HIPERTENSJOLOGIA, LIBERALIZM GOSPODARCZY, CNOTA, KATSUDON, HIPSOMETRIA, NIECHLUJNOŚĆ, NUDYSTA, JEDNOSTKA ALOKACJI, PŁYTKA NAZĘBNA, RÓŻOWIEC BIAŁY, MONOGAMISTKA, LINGWISTYKA DIACHRONICZNA, MIAZGA KORKOTWÓRCZA, POCHODZENIE, SAKRAMENT, DOMINACJA CAŁKOWITA, BEZJĘZYKOWE, PIĘCIOBÓJ, UMIEJSCOWIENIE W CZASIE, POWIEŚĆ TENDENCYJNA, ANTENA DIPOLOWA, UCZENNICA, SUNDAJKA, WIDEŁKI, FORMACJA, GRZEBIENIARZ, KATOLICKOŚĆ, OSCYLOGRAF, SCHIZOFRENIA PARANOIDALNA, ZOONOZA, DYPTYCH, ZAGĘSTNIK, MIKROFILAMENT, WIR, KOŁNIERZ, RULETKA, IRRADIACJA, BIBLISTYKA, DYGNITARZ, GRABEN, MATKA-POLKA, STARA, DEKANTER, PIANOLA, BŁĘDNOŚĆ, KOSZATNICZKA POSPOLITA, LODOWIEC GRUZOWY, MOLOSY, CENTRUM, CIUĆMA, SZABAŚNIK, KONTROLA DROGOWA, FAVELA, MORZE CZARNE, TRÓJSKOK, OFTALMOLOG, ASYMETRIA PRAWOSTRONNA, KANKA, SŁONIOWATOŚĆ, FLISAK, PRACOWNIK LEŚNY, POPRZEDNICZKA, ZLEWKA, BRODAWKA STÓP, CZOPUCH, MATKI BOSKIEJ PIENIĘŻNEJ, SŁUGUS, WĄTROBIARZ, IMPREGNATOR, LENIWCE DWUPALCZASTE, OSUTKA SOSEN, ATAKSJA RDZENIOWO-MÓŻDŻKOWA, ŚWIAT DYSKU, TELEKONFERENCJA, KUMULACJA, KOLORYSTA, POSTĘPOWANIE, STOPIEŃ, CHOROBA DARLINGA, RACHMISTRZ SPISOWY, WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU E, SIODEŁKOWCE, TYPOLOGIA, DYLETANT, WELUR, LOTNICZKA, OKUREK, KABAŁA, RYWALKA, KULA, SYLFIDA, RAK KALIFORNIJSKI, SPÓŁGŁOSKA MIĘDZYZĘBOWA, NATARCZYWOŚĆ, DIPOL ZAŁAMANY, MODEL REDUKCYJNY, NAPIĘCIE POWIERZCHNIOWE, RÓJKA, KLUCZ, POKÓJ, GEOMETRIA SYNTETYCZNA, KAMIEŃ OZDOBNY, OBIEG PIERWOTNY, RUSKI, OGNIWO TERMOELEKTRYCZNE, BRUTALIZM, TRZEPACZ, CZYNNOŚĆ AUTONOMICZNA, KRAWĘŻNICA, NATURA, PRODUCENTKA, SŁUŻALEC, STOPNICA, SATELITA GEOSTACJONARNY, MAORYSKI, LUSTRO WENECKIE, BRAT, JELEŃ DAVIDA, TOPIELEC, KISZKA STOLCOWA, PRĘDKOŚĆ FALOWA, CYTOLOGIA, APOGEUM, INŻYNIER DUSZY, NIESZLACHECTWO, DZIEŻA, SUTEK, PRĄD ZWARCIOWY, ASTRONAWIGACJA, SPOT, ZAPASY, ZUCH, ROŚLINA FIKCYJNA, CHOROBA UNVERRICHTA-LUNDBORGA, PROGRAM, NAPAD, MIESZALNOŚĆ NIEOGRANICZONA, RADIOTECHNIK, KNEDLE, CIASTO SKALNE, CZASOPISMO TEMATYCZNE, ESKIMOSEK, KANARKI KSZTAŁTNE, CIUPAGA, MACIEJKA, ASPIRANT, PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA, APTEKA, MIAZMATY, TARANTELLA, BUDYNEK, CHMURA KŁĘBIASTA, SZKOŁA SPECJALNA, ZAGNIEŻDŻENIE, WIZJER, OKRUCH, NANSUK, EKSTRALIGA, FILOLOGIA ROMAŃSKA, STREFA PODMIEJSKA, SZPICEL, IN MEDIAS RES, TWORZYWO DO PRODUKCJI CERAMIKI, CZUBATKA, ŚWINIARKA, ZBÓJCZYNI, SMAR MASZYNOWY, RADIOELEKTRYKA, LITOSFERA KONTYNENTALNA, NARRATOR, ZNACZENIE, SILNIK CZTEROSUWOWY, PRZECIWWSKAZANIE, GRUCZOŁ COWPERA, POŚCIEL, AKCELERATOR KOŁOWY, ASTRONOMICZNA LICZBA, ZASADA PODCZEPIENIA, WYWÓZKA, EPICYKL, OBLITERACJA, ŚWIADKOWIE JEHOWY, BELKA, MASKA WSTYDU, LEWAR, GOSPODARKA RABUNKOWA, GOLARZ, CYKL MIESIĄCZKOWY, EKSPERT, SZEWCZYNA, OŚLA CZAPKA, ANGINA LUDWIGA, RAMIENISKO, ?PARKIET.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.918 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NAUKA, KTÓRA ZAJMUJE SIĘ ROZPOZNAWANIEM I BADANIEM PRZEBIEGU CHORÓB GRUŹLICZYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: NAUKA, KTÓRA ZAJMUJE SIĘ ROZPOZNAWANIEM I BADANIEM PRZEBIEGU CHORÓB GRUŹLICZYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
FTYZJATRIA nauka, która zajmuje się rozpoznawaniem i badaniem przebiegu chorób gruźliczych (na 10 lit.)
FTYZJOLOGIA nauka, która zajmuje się rozpoznawaniem i badaniem przebiegu chorób gruźliczych (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FTYZJATRIA
nauka, która zajmuje się rozpoznawaniem i badaniem przebiegu chorób gruźliczych (na 10 lit.).
FTYZJOLOGIA
nauka, która zajmuje się rozpoznawaniem i badaniem przebiegu chorób gruźliczych (na 11 lit.).

Oprócz NAUKA, KTÓRA ZAJMUJE SIĘ ROZPOZNAWANIEM I BADANIEM PRZEBIEGU CHORÓB GRUŹLICZYCH sprawdź również:

film z Milą Kunis ,
sportowa gra zespołowa rozgrywana na lodowisku ,
jezioro w Szwecji, na zachód od Sztokholmu, powierzchnia 484 km , głębokość do 20 m, połączone kanałem z jeziorem Melar ,
kąt mający jedno wspólne ramię, pozostałe zaś leżące pod kątem prostym ,
dętka bez powietrza ,
męczy aktora przed występem ,
hel lub neon ,
w logice - funktorNOT, któremu w języku naturalnym odpowiadanie,nieprawda, że ,
skała alitowa - skała zbudowana głównie z tlenków i wodorotlenków glinu; powstała w wyniku daleko posuniętego chemicznego wietrzenia glinokrzemianów w warunkach klimatu tropikalnego lub subtropikalnego ,
zagięcie, fałda, kształt, który powstaje na skutek marszczenia jakiejś powierzchni ,
but na wysokiej podeszwie ,
nowy sol - waluta Peru ,
czas przeznaczony na pełnienie dyżuru ,
bardzo dużo ,
samochód marki Aston Martin ,
Acipenseriformes - rząd ryb promieniopłetwych (Actinopterygii) obejmujący około 30 współcześnie żyjących gatunków o wielu archaicznych cechach budowy, w tym typowych dla rekinów; ryby te mają duże znaczenie gospodarcze ze względu na smaczne i delikatne mięso oraz czarny kawior wyrabiany z ich ikry, jesiotrokształtne zamieszkują morskie, słodkie i słonawe wody półkuli północnej - Europy, Ameryki Północnej i północnej Azji ,
ostatni tylni maszt na statku żaglowym z ożaglowaniem rejowym ,
kraina w Norwegii ,
wg Biblii izraelski siłacz podstępnie wydany Filistynom przez Dalilę ,
biernik, czwarty przypadek deklinacji ,
hispano - rasa koni wywodząca się z Hiszpanii; powstała poprzez krzyżowanie klaczy o andaluzyjskim czy też arabskim dziedzictwie z folblutami ,
informacja naukowa - nauka obejmująca teorię i metodologię działalności informacyjnej, czyli gromadzenie, przetwarzanie oraz udostępnianie danych, wiadomości, informacji z różnych dziedzin wiedzy ,
olej roślinny, który otrzymuje się dzięki wyciskaniu na zimno nasion drzewa migdałowego ,
eurazjatycki ptak z rodziny drozdowatych ,
rosyjski rewolucjonista ze sfer szlacheckich w latach 20. XIX wieku ,
czołowa pozycja ,
zaburzenie endogenne, w którym okresowo występują zaburzenia nastroju, emocji i aktywności; może się przejawiać występowaniem zespołów depresyjnych, hipomaniakalnych i maniakalnych oraz stanów mieszanych ,
skasofon, który ma skalę zbliżoną do głosu altowego ,
(1651-1715), francuski pisarz, pedagog i kaznodzieja, zwolennik kwietyzmu ,
zdjęcia (pot.)

Komentarze - NAUKA, KTÓRA ZAJMUJE SIĘ ROZPOZNAWANIEM I BADANIEM PRZEBIEGU CHORÓB GRUŹLICZYCH. Dodaj komentarz

7-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast