NAUKA, KTÓRA ZAJMUJE SIĘ ROZPOZNAWANIEM I BADANIEM PRZEBIEGU CHORÓB GRUŹLICZYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FTYZJATRIA to:

nauka, która zajmuje się rozpoznawaniem i badaniem przebiegu chorób gruźliczych (na 10 lit.)FTYZJOLOGIA to:

nauka, która zajmuje się rozpoznawaniem i badaniem przebiegu chorób gruźliczych (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NAUKA, KTÓRA ZAJMUJE SIĘ ROZPOZNAWANIEM I BADANIEM PRZEBIEGU CHORÓB GRUŹLICZYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.918

EKSKREMENTY, ARDEN, PÓŁNOCNY ZACHÓD, MASKARADA, DZIEŃ POLARNY, MEDIUM, AWANTURNICA, ZRZĄDZENIE LOSU, BIAŁY MARSZ, DOPPELGANGER, SONDA, OFERTA WARIANTOWA, ONKOLOGIA, CÓRKA ŚMIECIARZA, PRZYSPOSOBIENIE WOJSKOWE, START ZATRZYMANY, CZYSZCZARNIA, KRÓTKOWIDZTWO, ZGNICIE, RÓWNOWAŻNIK CHEMICZNY, ROŻEN, RUDZIK, SŁOWOTWÓRSTWO DIACHRONICZNE, MIEJSCE, EGZEKUTORKA, GLOSA, SCHLANIE SIĘ, POMIOTŁO, DOKTOR HABILITOWANY, WYŁUDZACZ, SZKOŁA ŚREDNIA, BAZA NAMIOTOWA, PRAWO ROZWOJOWE BAERA, FARBIARSTWO, SPOŻYCIE, PRĄD ZAWIESINOWY, ZAAWANSOWANIE, KUCHENKA, SPÓŁGŁOSKA MIĘDZYZĘBOWA, POPRZEDNIK, PLACÓWKA RODZINNA, MIĘKKIE LĄDOWANIE, ARCYDZIELNOŚĆ, PRZEDSIĘBIORCZYNI, PĘCINA, MIĘSIEŃ PIRAMIDOWY, KOŃ ACHAŁ-TEKIŃSKI, AZYL, KROWIENTA, KOŚĆ CZOŁOWA, GIPS, FILOZOFIA JOŃSKA, SPRZĘŻENIE W PRZÓD, ARACHNOLOGIA, IRYDOLOGIA, GRUCZOŁ DOKREWNY, JĘZYK WYSOKONIEMIECKI, WIDZENIE PERYFERYJNE, METAMERIA, WARTOŚCIOWOŚĆ, AMFIPRION, PALIWO KOPALNE, PUNKT ZEROWY, BŁONA SUROWICZA, CHODZĄCA REGUŁA, SYFON, SZYNOBUS, ISLAMISTA, TOPIK, ANGLISTKA, PRINSEPIA CHIŃSKA, ARCUS TANGENS, PIERŚCIEŃ CAŁKOWITY, SIANO, FRYZYJSKI, LINIA PODSTAWOWA, MYŚLICIEL, NAPIĘCIE PRZEMIENNE, SYLABA ZAMKNIĘTA, DAMULKA, WKLĘSŁOPANCERZÓWKA CZERWONOGŁOWA, EKRAN, TOREBKA BOWMANA, MIKROSKOPIA KONFOKALNA, FILEMON DZIOBOROGI, MIARA TENDENCJI CENTRALNEJ, AUTARCHA, PLANETA TYPU JOWISZ, JĘZYK DOLNOŁUŻYCKI, STYL FORMULARNY, RYTM ASYMETRYCZNY, BLOKERS, KRAWĘŻNICA, CHARAKTERYSTYKA CZASOWA, MIEDNICA, ROSA MIODOWA, CZERWONA GWARDIA, PASEK, BABA-JĘDZA, BARCZATKA ŚLIWÓWKA, ŁADUNEK ELEKTRYCZNY, INTERNA, PRZYBYSZKA, REWANŻ, OBSTRUKCJA, INTENSJONALNOŚĆ, DERP, HISPANISTYKA, ŚLICZNOŚĆ, DZIEDZICZENIE POZACHROMOSOMOWE, CIŚNIENIE HYDROSTATYCZNE, PSYCHOZA SCHIZOFRENICZNA, EGERIA, DIETA, ADEPTKA, BŁĄD SYSTEMATYCZNY, SHORT TRACK, KOŻUCH, ODCZYN ANAFILAKTYCZNY, ELITA, NAWIGACJA SATELITARNA, JEDNOSTRONNOŚĆ, KRAWAT, HEMOROID, JOŁOP, FERRIMAGNETYZM, UJŚCIE, GRACZ, RESPONSORIUM, BŁONA MIĘŚNIOWA, BULIONER, KUMCIA, HUMANIZM, SOLARZ, UKŁAD CIAŁA, WYSPA, ZMIANA WSTECZNA, TOLERANCJA, RETRAKCJA, KAJMAN KROKODYLOWY, IDEAŁ WYCHOWAWCZY, AUDYTOR, MORFOGENEZA, GRUBA ZWIERZYNA, KOCIOŁ PŁOMIENICOWY, SYSTEMATYKA, NIEPOBOŻNOŚĆ, TARCZA, RADAR GEOLOGICZNY, KAWA ROZPUSZCZALNA, SKRĘT, BANAT, POBORCA, POSTĘPOWANIE SĄDOWOADMINISTRACYJNE, OSIEMDZIESIĄTKA, ALKAZAR, KOREKTOR, DZIEŻA, POCZEKALNIA, SUBSYSTENCJA, SALAMANDRA MEKSYKAŃSKA, DZIEWCZYNA LEKKICH OBYCZAJÓW, OPÓR, ELEKTRODA KALOMELOWA, ZSTĘPNICA, ŁASZT, LANCRET, SZTYCHARSTWO, REKRUTER, PODAWCA, SUBWOOFER PASYWNY, LEZIWO, KRADZIEŻ ROZBÓJNICZA, KURIER PODHALAŃSKI, FOTOGRAFIA LOTNICZA, TOCZENIE, RYGOR, TEATR, FURIOSO, ASTROCHEMIA, KOŁEK, DYLATACJA, BATAT, PODUSZKA, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA DODATKOWA, GIĘTKOŚĆ, ANTYPERSPIRANT, SILNIK SKOKOWY, MNOŻNA, BARIATRA, HISTORYZM, TEOLOGIA FUNDAMENTALNA, ESKORTA, PISMO, PRANKO, INTERNAT, ZASŁUŻONY, ODGŁOS, SAMOLOT SZEROKOKADŁUBOWY, WORECZKOWY, FURAŻER, CYGANKA, DZIECIĘCOŚĆ, STALÓWKA, ANTYCYKLON, BRODOWSKI, ASTRONOMIA, ŚWIĘTE KOLEGIUM, KRYPTOGRAFIA, ZESPÓŁ NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ Z DEFICYTEM UWAGI, TERAPENA KAROLIŃSKA, WICIOKRZEW, WYWRÓCENIE SIĘ, RAMA KOMUNIKACYJNA, RODZINA KATYŃSKA, DWA ŚWIATY, GRUSZA, FILM DROGI, STATEK KOSMICZNY, KOLANÓWKA, WARAN GŁUCHY, PISANKA, JAGIELLON, REPRESJA, LENIWIEC PSTRY, FALKON, SEMINARIUM, SŁUŻBA KOŚCIELNA, KONTRGAMBIT LEMBERGERA, KĄPIEL, BIOMEDYCYNA, UPRAWA, KOŁO SEGNERA, RAMONESKA, KAMIEŃ, MAMA, OSIEMNASTKA, PIECHUR, REFREN, HYDROFIL, DWUBÓJ, ZAŁOŻENIE PARKOWE, ODTWARZANIE, SZABLA, MIS, ALKIERZ, KOFAKTOR, DEKONTAMINACJA, DESIGNER, KSZTAŁCICIEL, TERMINAL NAFTOWY, SINGIEL, ASTROSPEKTROSKOPIA, GINEKOMASTIA, PLASTYKA, QUICKSTEP, COROCZNOŚĆ, ANTYSZCZEPIONKOWIEC, DZIECIĘ WIEKU, ULTRABOOK, KOMISANT, KĄT DEPRESJI, KAPOK, HEPATOLOGIA, MAHAJUGA, GÓRNICZKA, MANUFAKTURA, WARTOŚĆ ODTWORZENIOWA, ZRZESZOTOWIENIE KOŚCI, LORNETA NOŻYCOWA, FILOLOGIA ANGIELSKA, HECA, KRET, DOROBKIEWICZ, DECYZJA WYWŁASZCZENIOWA, NOTARIUSZ, SALA PLENARNA, JĘZYK, HISTORYK, AUROR, PRZEWLEKŁA OBTURACYJNA CHOROBA PŁUC, JAMS, DANIE, VERAIKON, KING, DŁAWIDUDA, WODA ŚWIĘCONA, ZAPALNIK ZBLIŻENIOWY, SEJM, SROKOSZ, SUBEMITENT, NATRĘCTWO, MINA, ROZDRABNIACZ DO ODPADÓW, CHOROBA RUBARTHA, ŻÓŁTACZKA, ANTYNATURALIZM, LENIUCHOWANIE, CZERPAK, ?GANGSTERYZM.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.918 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NAUKA, KTÓRA ZAJMUJE SIĘ ROZPOZNAWANIEM I BADANIEM PRZEBIEGU CHORÓB GRUŹLICZYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: NAUKA, KTÓRA ZAJMUJE SIĘ ROZPOZNAWANIEM I BADANIEM PRZEBIEGU CHORÓB GRUŹLICZYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
FTYZJATRIA nauka, która zajmuje się rozpoznawaniem i badaniem przebiegu chorób gruźliczych (na 10 lit.)
FTYZJOLOGIA nauka, która zajmuje się rozpoznawaniem i badaniem przebiegu chorób gruźliczych (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FTYZJATRIA
nauka, która zajmuje się rozpoznawaniem i badaniem przebiegu chorób gruźliczych (na 10 lit.).
FTYZJOLOGIA
nauka, która zajmuje się rozpoznawaniem i badaniem przebiegu chorób gruźliczych (na 11 lit.).

Oprócz NAUKA, KTÓRA ZAJMUJE SIĘ ROZPOZNAWANIEM I BADANIEM PRZEBIEGU CHORÓB GRUŹLICZYCH sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - NAUKA, KTÓRA ZAJMUJE SIĘ ROZPOZNAWANIEM I BADANIEM PRZEBIEGU CHORÓB GRUŹLICZYCH. Dodaj komentarz

7+4 =

Poleć nas znajomym:

x