Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: STOPNIOWE ZMNIEJSZANIE SIĘ PROGÓW PODATKOWYCH, KTÓRE POWODUJE, ŻE W MIARĘ OSIĄGANIA WIĘKSZYCH PRZYCHODÓW (OBROTÓW) WIELKOŚĆ STAWKI PODATKU DLA WIĘKSZYCH KWOT JEST NIŻSZA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DEGRESJA PODATKOWA to:

stopniowe zmniejszanie się progów podatkowych, które powoduje, że w miarę osiągania większych przychodów (obrotów) wielkość stawki podatku dla większych kwot jest niższa (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "STOPNIOWE ZMNIEJSZANIE SIĘ PROGÓW PODATKOWYCH, KTÓRE POWODUJE, ŻE W MIARĘ OSIĄGANIA WIĘKSZYCH PRZYCHODÓW (OBROTÓW) WIELKOŚĆ STAWKI PODATKU DLA WIĘKSZYCH KWOT JEST NIŻSZA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.821

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA, TALENT, RUCH, ZWIERZĘ, KOCIE OKO, NEGACYJNOŚĆ, FUNDUSZ UDZIAŁOWY, PLACEK PO WĘGIERSKU, ŁUSKA, LIŚCIOZWÓJ, BARYCENTRUM, NAPIĘCIE KONTAKTOWE, ORBITA, HAMSUN, GEOLOGIA NAFTOWA, EKSKLUZYWIZM, SZCZERBA, NEGACJONIZM, CZYRACZNOŚĆ, FANEROFIT, ZACISZNOŚĆ, CHODZĄCA REKLAMA, STAN WYJĄTKOWY, HB, ANGLOFILSTWO, JASTRZĘBIE OKO, MIĘSOŻERNOŚĆ, WYRWANY, ELASTOMER, KAPRALSTWO, CYNGIEL, SUPERKLIENT, POKRÓJ, POJAZD NIENORMATYWNY, NIEDYSKRETNOŚĆ, PRZERWA W ŻYCIORYSIE, KAWA ZBOŻOWA, BRETOŃSKI, KAPOTAŻ, KOSMATOŚĆ, KOŹLARZ RÓŻOWIEJĄCY, SKARGOWOŚĆ, JEDYNA, POCZUCIE WINY, RELACJA PUSTA, GALLIKANIZM, OXFORD, TWIERDZENIE ABELA-RUFFINIEGO, PRZECIWCIAŁO CYTOTROPOWE, GENIUSZ, EURYTERMICZNY ORGANIZM, IZDEBNIK, POMPIER, STULENIE USZU, SZTURMAK, JEDWABNIK, ZAPISOBIORCA, ZNAK ZAPYTANIA, SKARPETKA, POWYWRACANIE, BRUDNA BOMBA, CZELESTA, ALERGOLOGIA, JEDYNY, AMINOKWAS BIAŁKOWY, FILEMON SĘPIOGŁOWY, PROPILEJE, POWŁOKA, YGGDRASIL, MONOTELETA, SŁODOWNIA, MATECZNIK, FASKA, PRZYPŁYW, TENREK ZWYCZAJNY, RUTYNA, PARANOICZNE ZABURZENIE OSOBOWOŚCI, CHARLESTON, KIESZEŃ, REKTYFIKACJA, WODA PO KISIELU, ELEMENT TOCZNY, ROŚLINA EGZOTYCZNA, PASEK, KOPERTA, ŁASKOTNICA STRZELAJĄCA, NIEPOPULARNOŚĆ, ZWROT, KADASTER, OPONA BEZDĘTKOWA, PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA, DEZERTER, NARCIARSTWO ALPEJSKIE, CHIROPTEROLOG, ANATOMIA KLINICZNA, MURZYN, SZMALCÓWKA, WEDGE, MARGINES, WEGETARIANIN, WINO LIKIEROWE, TURECKOŚĆ, WIRTUOZOSTWO, OSTANIEC KRASOWY, WIGOŃ, BAZA, SHOUNEN, LAOTAŃSKI SZCZUR SKALNY, CZUBATKA, MOST PONTONOWY, ADAPTACYJNOŚĆ, FRAKCJONISTA, KASZA, BĘBNICA, GRZYB STROJNY, OKULARY, RĘKA BŁOGOSŁAWIĄCA, SAWANTERIA, DODATEK AKTYWIZACYJNY, MINOCYKLINA, KOMPAKTOR, SAWANTYZM, CHANSON, KONTROLING, OPRAWA, KRANIOLOGIA, POTRZEBUJĄCA, MIGRACJA ZASIŁKOWA, SKAZA WYSIĘKOWA, PIESZCZOTA, MATOWOŚĆ, HOMARY, LUMINANCJA, REAKCJA SPRAWCZA, AKLIMATYZACJA, OBCY, NAWÓJ, ARAB, PUNKT WYPADOWY, JEDZENIE, STOIK, OBLEGA, COCKNEY, DRUGI OFICER, RACHUNEK CAŁKOWY, WSPÓŁWŁASNOŚĆ ŁĄCZNA, EMANACJA, FITOCENOZA, ŚLIMAK, WYPRAWKA, GIPS, ŁASKAWCA, SAVE, STREFA HEADA, AUTOBUS CZŁONOWY, NIEREGULARNOŚĆ, MIŁOŚCIWOŚĆ, SEZAM, STAROŻYTNIK, GRAF PŁASKI, TRYBULARZ, SUMA ZEROWA, CZERPAK, IMPREGNAT, LICZBA BRINELLA, SIEDMIOBÓJ LEKKOATLETYCZNY, NATURA, ZMOWA, AHISTORYCZNOŚĆ, PERKOZEK, REKONSTRUKTOR SEMANTYCZNY, SIŁA SPOKOJU, NATARCZYWOŚĆ, KULANKA, GRUNT POD NOGAMI, BENZYLOPENICYLINA BENZATYNOWA, SUMA, STEROWANIE ODPORNE, NÓW, PRZEWLEKŁA OBTURACYJNA CHOROBA PŁUC, PORA GODOWA, ARGUMENT, PODGŁÓWEK, FLESZ, KYNOTERAPIA, TRANSAKCJA NATYCHMIASTOWA, PRZEBIERANIEC, EGZOTYK, CHAM, PRZYSADZISTOŚĆ, PRZEWINIENIE TECHNICZNE, SERNIK, BADANIA SYSTEMOWE, FALISTOŚĆ, ZACIĘTOŚĆ, AZOLLA, STEEL PAN, EKRAN FLUORESCENCYJNY, TARANTELLA, RUSZCZYZNA, STARY WYGA, DIZAJNER, RADIOGALAKTYKA, POWIEŚĆ PANORAMICZNA, ELIPSOIDA ZIEMSKA, PARASZA, CHOROBA STEELE'A-RICHARDSONA-OLSZEWSKIEGO, OKRES PÓŁTRWANIA, ASTRONOMIA SFERYCZNA, ZACHOWANIE, KUWETA, KARTOTEKA, BIEG, HYDRA, JEZIORO DYSTROFICZNE, WARTKOŚĆ, KOLANO, CIAŁO KOLANKOWATE BOCZNE, RÓG, DEFINIOWALNOŚĆ, WOJEWODA, GOTÓWKOMAT, BALISTYKA ZEWNĘTRZNA, CIERŃ, MISTRZ PROSTEJ, MANDAPA, MIARKOWNIK SPALANIA, TWIERDZENIE ZERMELO, SĄD DRUGIEJ INSTANCJI, PĘPAWA, MOTYLEK, MANDALA, ZROBIENIE NA ODPIERDOL SIĘ, WYRAŻENIE NIEOZNACZONE, CANZONA, RAFIA, ZOOFAGIA, POKŁAD GŁÓWNY, PATRIARCHALIZM, ACID WESTERN, KOLIZJA, REALIZM MAGICZNY, PSYCHOLOGIA BEHAWIORYSTYCZNA, ODKŁACZACZ, ŻÓŁWIE WIELKOGŁOWE, INTERFEJS, BEZPRECEDENSOWOŚĆ, GORĄCZKA REUMATYCZNA, JANUSZ, JĘZYK KARYJSKI, PODAŻ JEDNOSTKOWA, ULEPSZACZ, TRANSAKCJA WIĄZANA, NIEWYPAŁ, LEGAR, ZĘBOWCE, BEZKIERUNKOWOŚĆ, KRUP, LITOŚCIWOŚĆ, DERYWAT, PRAWOMOCNOŚĆ, ODNÓŻA, RAMKA, RADIO TRANZYSTOROWE, JARZYNIAK, KIERZANKA, TEMPERATURA BEZWZGLĘDNA, D, CHASEREK, PODSTAWA PROGRAMOWA, NIELUDZKOŚĆ, MIERNIKOWIEC, PIŁKARZ, POSTĘPOWANIE KOMPENSACYJNE, CEWA, ZDANIE PODRZĘDNE, NIETOPERZE, DIAKON, MAORYSKI, PAKA, ICHNOLOGIA, FIKCJA, WIRUS MIĘCZAKA ZAKAŹNEGO, IPP, SAURON, SSANIE, RADIOELEKTRONIKA, PODWÓJNA HELISA, MIŚ, ORZESZEK ZIEMNY, TOR, CHOROBA ZASADOWA, ODWYKÓWKA, DZIAŁO HARPUNNICZE, ASTROFOTOMETRIA, BEZGRANICZE, TELEGRAFIA, PRZYSPOSOBIENIE WOJSKOWE, NAPÓJ WINOPOCHODNY, METODA TERMICZNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.821 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: stopniowe zmniejszanie się progów podatkowych, które powoduje, że w miarę osiągania większych przychodów (obrotów) wielkość stawki podatku dla większych kwot jest niższa, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: STOPNIOWE ZMNIEJSZANIE SIĘ PROGÓW PODATKOWYCH, KTÓRE POWODUJE, ŻE W MIARĘ OSIĄGANIA WIĘKSZYCH PRZYCHODÓW (OBROTÓW) WIELKOŚĆ STAWKI PODATKU DLA WIĘKSZYCH KWOT JEST NIŻSZA to:
Hasło Opis krzyżówkowy
degresja podatkowa, stopniowe zmniejszanie się progów podatkowych, które powoduje, że w miarę osiągania większych przychodów (obrotów) wielkość stawki podatku dla większych kwot jest niższa (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DEGRESJA PODATKOWA
stopniowe zmniejszanie się progów podatkowych, które powoduje, że w miarę osiągania większych przychodów (obrotów) wielkość stawki podatku dla większych kwot jest niższa (na 17 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x