RODZAJ ŁUKU, W KTÓRYM ZASTOSOWANO SYSTEM BLOCZKÓW, ZŁOŻONYCH Z ODPOWIEDNIO NAWINIĘTEGO KABLA, ORAZ KRĄŻKÓW, CO WSPOMAGA NAPIĘCIE CIĘCIWY, JEST MAŁO WRAŻLIWY NA ZMIANY TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI, CHARAKTERYZUJE SIĘ DOBRĄ CELNOŚCIĄ, POWTARZALNOŚCIĄ ORAZ LEPSZYM ZASIĘGIEM W PORÓWNANIU DO INNYCH; SKONSTRUOWANY W 1966 ROKU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŁUK BLOCZKOWY to:

rodzaj łuku, w którym zastosowano system bloczków, złożonych z odpowiednio nawiniętego kabla, oraz krążków, co wspomaga napięcie cięciwy, jest mało wrażliwy na zmiany temperatury i wilgotności, charakteryzuje się dobrą celnością, powtarzalnością oraz lepszym zasięgiem w porównaniu do innych; skonstruowany w 1966 roku (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ ŁUKU, W KTÓRYM ZASTOSOWANO SYSTEM BLOCZKÓW, ZŁOŻONYCH Z ODPOWIEDNIO NAWINIĘTEGO KABLA, ORAZ KRĄŻKÓW, CO WSPOMAGA NAPIĘCIE CIĘCIWY, JEST MAŁO WRAŻLIWY NA ZMIANY TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI, CHARAKTERYZUJE SIĘ DOBRĄ CELNOŚCIĄ, POWTARZALNOŚCIĄ ORAZ LEPSZYM ZASIĘGIEM W PORÓWNANIU DO INNYCH; SKONSTRUOWANY W 1966 ROKU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 25.952

GEODEZJA NIŻSZA, MILOWY KROK, PODPINKA, MARTYNGAŁ, PŁACA ZASADNICZA, LINIA HODOWLANA, SUNDAJCZYK, SUPEŁ, INTELIGENCJA WERBALNA, ANDANTE, PROTEZOWNIA, FALKON, POŚWIST, GATUNEK MIESZANY, MATKA NATURA, MUSZKA, WSTRZYMANIE, PATRYCJAT, PODWIĘŹ, AUGSBURG, PARTIA ANGIELSKA, DWUNASTOKROTNOŚĆ, OWOC, DOMINACJA PEŁNA, BALSAM KANADYJSKI, SKORPENY, ŚWIAT, DRYPTOZAUROID, LORA, SROMOTNIK, POWAGA, WIDŁOGONKA SIWICA, DIZAJN, CUKROWIEC, INSTRUMENT ELEKTRONICZNY, SAMOISTNOŚĆ, TRAWA PASTEWNA, GWIAZDA, GEN PLEJOTROPOWY, CZYŻNIE, ŻÓŁW MALOWANY, NAPIĘCIE ROZKŁADOWE, SOLANA, FALKA, MSZA, KARA GŁÓWNA, PUDŁO, NOWOWIERCA, STAN PRZEDZAWAŁOWY, WYCZERPYWALNOŚĆ, ELEKTRONOWOLT, WEDYZM, UŁAMEK DZIESIĘTNY, CZEK PODRÓŻNICZY, GATUNEK CELOWY, LETARG, ANTECEDENCJA, LECYTYNA, BLACKJACK, DOLAR ETIOPSKI, KOZA ŚNIEŻNA, CHOROBA WIRUSOWA, ANTYNATURALIZM, ŚWIĘTÓWKA, PSEUDOLAGOZUCH, PRZODOMÓŻDŻE, TANINA, ŚLEPY TOR, BIOGEOGRAFIA, CEWKA, POCHRZĘST, KNAJPA, CIĘCIWA, LUŹNOŚĆ, ELEGANTKA, MIKROCHIRURGIA, KRĄŻENIE OBWODOWE, TUŁACZKA, MLECZAJ LEPKI, GRZĘDA, PUSTY ŁEB, PRZYBUDOWA, LOSOWANIE PROSTE, ŁASKA, RAMIENICA OMSZONA, WIDELEC, SZOK, NIEOKREŚLONOŚĆ, ULIK, SZYBKOZŁĄCZE, GEOLOGIA NAFTOWA, NIEPORZĄDNOŚĆ, PAKŁAK, NEGATYWIZM, GATUNEK, PRZEWIERCIEŃ, PLAC, CIĄG, ORGIAZM, PIEC ŁUKOWY, BATALION WARTOWNICZY, KOLOKWIUM, BMW, JEDNOSTKA SIŁY ELEKTROMOTORYCZNEJ, OPOKA, LIKORYN, HERODY, PRZEWIELEBNOŚĆ, DYWERGENCJA, INFORMATOLOGIA, SZEJK, CYFRA, ROLADA, GWAŁT, SITNIK, HAWAJE, NOSZE, EWOLUCJONIZM, LANCRET, URODZENIE PRZYSPOSOBIONE, RUMIAN AUSTRIACKI, PRZESTRZEŃ GROTHENDIECKA, ŁZAWNIK, ARYSTARCH, KONTAKT, KAŁAMASZKA, FORMACJA DEFENSYWNA, AEROFON, KORNIJSKI, LABORANT, SURF, INFORMATYKA KWANTOWA, SIEĆ, BASKINA, MEDYCYNA PALIATYWNA, SZCZERKLINA, GOALKEEPER, SALEP, SYSTEM AUTONOMICZNY, NIEPOKALANOŚĆ, KOMÓRKA FAGOCYTARNA, KOŃ LOKAJSKI, KRĄGŁOŚĆ, FONDUE, KRÓTKI RÓG, ZDERZAK, SAMOOBRONA POWSZECHNA, PRZEKWIT, OKRES INTERGLACJALNY, PIOSENKA AKTORSKA, KOSMATKA ŻÓŁTAWA, JEDWABNIK, SKŁADNIA RZĄDU, CZERWONA GWARDIA, KANALIZACJA BURZOWA, LAMPA KSENONOWA, KABESTAN, SEKWOJA OLBRZYMIA, BAWEŁNA STRZELNICZA, MOMENT MINSKY'EGO, BEZROBOCIE UKRYTE, WŁAZ, WAKINOZAUR, BRZOZA SMOLEŃSKA, KALCYFIKACJA, LISTNIENIE, PROTEKCJONIZM, SMOLUCH, INSTALACJA, BEZDNO, KRUSZON, KOSTUR, JAWNOŚĆ, OKRUSZEK, ASTRONOMIA PRAKTYCZNA, NIEKONSEKWENTNOŚĆ, KAWAŁ, GEGANIE, PACHOŁEK, UTYLITARNOŚĆ, WŁOSKI, SKRYTOBÓJSTWO, KONFERENCJA, ANATOMIA ROZWOJOWA, KOLOKACJA, URZĄD SKARBOWY, AMFIDROMIA, ROUYN, MIKROSOCZEWKA, NIEDOSTRZEGALNOŚĆ, ANTOWIE, SOSNA ZWYCZAJNA, CHRANCUSKI, TWARDY KARK, GODZINA WYCHOWAWCZA, INFORMATYK, PORĘCZ, PRZYBUDÓWKA, ARYJSKOŚĆ, SIARCZEK, SŁODKA IDIOTKA, TABLICA, NIEROZWIDNIA, DIAKRYT, PISMO HEBRAJSKIE, SAMOZAPALENIE SIĘ, DROMOMERON, FIZYKA STATYSTYCZNA, WILK Z ZATOKI HUDSONA, BESTIA, HUMANIORA, BŁYSZCZ BIZMUTU, URZĄDZENIE RADIOWE, OSTROSŁUP PRAWIDŁOWY, SPEKTROSKOPIA MOLEKULARNA, FIZYKA JĄDROWA, DÓŁ, ZOO, PROTOZUCH, PODZIEMIE, WIETNICA, ZAPŁATA, FUNKCJA CELOWA, NIEKOMERCYJNOŚĆ, BURRITO, STYLISTYKA, SZYSZKA, POWAGA, ODPŁYW, EPAKTA, NIETOLERANCYJNOŚĆ, SZMACIARZ, ROZPAD SKAŁ, DOBB, MARCHEWKA, ETIOLOGIA, EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA, WIRUS PSTROŚCI TULIPANA, AGREGACJA, PRYWATYZACJA POŚREDNIA, NIEUBŁAGALNOŚĆ, SŁUP OŚWIETLENIOWY, AUTONOMIZOWANIE SIĘ, PRZEWRÓCENIE SIĘ, DNI OTWARTE, BARBET, FAKTORYZACJA, SILNIK SPALINOWY, PODDAŃCZOŚĆ, BOMBA LOTNICZA, KREDYT ROLOWANY, BRUTAL, OTĘPIENIE, FREE JAZZ, LABIRYNT, FILM HISTORYCZNY, SKOS, ANEROID, KONWERGENCJA, NAROWISTOŚĆ, WODA HIPEROSMOTYCZNA, ZUPA Z GWOŹDZIA, PRZEMYSŁ WĘGLOWY, RÓŻOWE OKULARY, MIĘSIEŃ MIĘDZYŻEBROWY, RUCH JEDNOSTAJNY, HAMULEC LUZOWANY, DACH ŚWIATA, LILIPUTKA, KOŁO HERMENEUTYCZNE, MINA, AKADEMICKOŚĆ, ZGNIŁEK, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, KRONOZAUR, SOCZEWKA, MATERIALNIA, KOSZULKA, CZĄSTKOWOŚĆ, CIEŚLICA, ZALEŻNOŚĆ, TURECZNIA, MIEŚCINA, SALAMI, PRASSAKI, MATRYKUŁA, TERMOMETR CIECZOWY, TERMIN PREKLUZYJNY, ARALAZHDARCHO, NASTROSZ LIPOWIEC, HELIOCENTRYZM, OBIEG PIERWOTNY, TEST, GERMANIZATOR, ROŚLINY NACZYNIOWE, DRĄGOWINA, GRIGORIJ ALEKSANDROWICZ POTIOMKIN, PRZEKŁAD, HARROD, ?MYDELNICZKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 25.952 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ ŁUKU, W KTÓRYM ZASTOSOWANO SYSTEM BLOCZKÓW, ZŁOŻONYCH Z ODPOWIEDNIO NAWINIĘTEGO KABLA, ORAZ KRĄŻKÓW, CO WSPOMAGA NAPIĘCIE CIĘCIWY, JEST MAŁO WRAŻLIWY NA ZMIANY TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI, CHARAKTERYZUJE SIĘ DOBRĄ CELNOŚCIĄ, POWTARZALNOŚCIĄ ORAZ LEPSZYM ZASIĘGIEM W PORÓWNANIU DO INNYCH; SKONSTRUOWANY W 1966 ROKU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RODZAJ ŁUKU, W KTÓRYM ZASTOSOWANO SYSTEM BLOCZKÓW, ZŁOŻONYCH Z ODPOWIEDNIO NAWINIĘTEGO KABLA, ORAZ KRĄŻKÓW, CO WSPOMAGA NAPIĘCIE CIĘCIWY, JEST MAŁO WRAŻLIWY NA ZMIANY TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI, CHARAKTERYZUJE SIĘ DOBRĄ CELNOŚCIĄ, POWTARZALNOŚCIĄ ORAZ LEPSZYM ZASIĘGIEM W PORÓWNANIU DO INNYCH; SKONSTRUOWANY W 1966 ROKU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ŁUK BLOCZKOWY rodzaj łuku, w którym zastosowano system bloczków, złożonych z odpowiednio nawiniętego kabla, oraz krążków, co wspomaga napięcie cięciwy, jest mało wrażliwy na zmiany temperatury i wilgotności, charakteryzuje się dobrą celnością, powtarzalnością oraz lepszym zasięgiem w porównaniu do innych; skonstruowany w 1966 roku (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŁUK BLOCZKOWY
rodzaj łuku, w którym zastosowano system bloczków, złożonych z odpowiednio nawiniętego kabla, oraz krążków, co wspomaga napięcie cięciwy, jest mało wrażliwy na zmiany temperatury i wilgotności, charakteryzuje się dobrą celnością, powtarzalnością oraz lepszym zasięgiem w porównaniu do innych; skonstruowany w 1966 roku (na 12 lit.).

Oprócz RODZAJ ŁUKU, W KTÓRYM ZASTOSOWANO SYSTEM BLOCZKÓW, ZŁOŻONYCH Z ODPOWIEDNIO NAWINIĘTEGO KABLA, ORAZ KRĄŻKÓW, CO WSPOMAGA NAPIĘCIE CIĘCIWY, JEST MAŁO WRAŻLIWY NA ZMIANY TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI, CHARAKTERYZUJE SIĘ DOBRĄ CELNOŚCIĄ, POWTARZALNOŚCIĄ ORAZ LEPSZYM ZASIĘGIEM W PORÓWNANIU DO INNYCH; SKONSTRUOWANY W 1966 ROKU sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - RODZAJ ŁUKU, W KTÓRYM ZASTOSOWANO SYSTEM BLOCZKÓW, ZŁOŻONYCH Z ODPOWIEDNIO NAWINIĘTEGO KABLA, ORAZ KRĄŻKÓW, CO WSPOMAGA NAPIĘCIE CIĘCIWY, JEST MAŁO WRAŻLIWY NA ZMIANY TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI, CHARAKTERYZUJE SIĘ DOBRĄ CELNOŚCIĄ, POWTARZALNOŚCIĄ ORAZ LEPSZYM ZASIĘGIEM W PORÓWNANIU DO INNYCH; SKONSTRUOWANY W 1966 ROKU. Dodaj komentarz

4×5 =

Poleć nas znajomym:

x