ROZDARCIE, SYTUACJA, GDY KTOŚ SZARPIE SIĘ Z MYŚLAMI, BIJE SIĘ Z NIMI, NIE MOŻE PODJĄĆ DECYZJI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ROZTERKA to:

rozdarcie, sytuacja, gdy ktoś szarpie się z myślami, bije się z nimi, nie może podjąć decyzji (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ROZDARCIE, SYTUACJA, GDY KTOŚ SZARPIE SIĘ Z MYŚLAMI, BIJE SIĘ Z NIMI, NIE MOŻE PODJĄĆ DECYZJI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.664

ALKAZAR, WSTRZĄS TEKTONICZNY, DOBRO PUBLICZNE, SZYSZKA, CZAPA POLARNA, OBWÓD ŁOWIECKI, SUBKONTRAKT, MATERIAŁ, PRAWO PRYWATNE, ZMARTWIENIE, GRUPA NILPOTENTNA, RÓWNIK TERMICZNY, POMYSŁOWOŚĆ, PATOMORFOLOGIA, KOMPUTEROWIEC, KOŃ KARABACHSKI, ORGANISTA, EGZOTYK, PIETROW, CHOROBA HIRSCHSPRUNGA, LICZBA ATOMOWA, TORBIEL BĄBLOWCOWA, DYSTANS, EKWILIBRYSTYKA, ŁAD, ZEZOWATE SZCZĘŚCIE, PRZESTRZEŃ PUBLICZNA, GŁADKOMÓZGOWIE, PUBLIKA, ODĘCIE, ROZDZIELNOŚĆ MNOŻENIA WZGLĘDEM DODAWANIA, COCKNEY, PRZESTRZEŃ PERYPLAZMATYCZNA, NIEŚWIADOMOŚĆ, CZARNA REAKCJA, ASTROFOTOMETRIA, LIŚĆ ŁODYGOWY, SZEWCZYNA, KĄPIEL, SURFAKTANT, TEORIA DESKRYPCJI, DROGA KOŁOWA, REPUBLIKA PREZYDENCKA, WOKALIZA, SPEKTROSKOPIA, GEOLOGIA, START ZATRZYMANY, CIAŁO KOLANKOWATE PRZYŚRODKOWE, MILOWY KROK, NIEWOLA EGIPSKA, JĘZYK KREOLSKI, LIKWIDATOR SZKÓD, ZWIĄZEK ŁAŃCUCHOWY, ABOLICJONISTKA, GRADACJA, STRESIK, PRZYLEPKA, WEŁNIANKA, DESKA ŚNIEŻNA, BOMBA WODOROWA, AZYL, DRĄGOWINA, HARACZOWNIK, NEANDERTALCZYK, PIRAT, ZUCHWAŁOŚĆ, PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY, KLĘSKA URODZAJU, CZIROKEZ, KUMULACJA, DZIAŁKA SIEDLISKOWA, ROZŚWIETLACZ, B, OBRONA DWÓCH SKOCZKÓW, CELT, OSOBA, OPIEKA SPOŁECZNA, PLENNOŚĆ, POŻYTEK PSZCZELI, USTAWA DEKOMUNIZACYJNA, NACHLANIE SIĘ, WĘGIEL KOPALNY, BUDYŃ, WIRTUOZ, CANZONETTA, ZEGAR ATOMOWY, MENISK, RUCH PIESZY, PRASŁOWIAŃSZCZYZNA, NET, NIEKONTROWERSYJNOŚĆ, DOBROTLIWOŚĆ, CIĄG, LOKOMOTYWA PROWADZĄCA, PODZIELNIK, TOPIEL, NIEAKTYWNOŚĆ, BROŃ KLASYCZNA, TELECENTRUM, KOMENTARZYK, KOPIOWANIE, GZA, AZYL, RADIANT, STYRON, ODKŁAD, FILEMON CIEMNY, REDA, POCZĄTEK, ZŁÓG WAPNIOWY, PRINT, FUNKCJA NAZWOWA, NASTROSZ LIPOWIEC, SZLAK ŻEGLUGOWY, PRZECHOWANIE, KASTA, OGRZEWACZ, ZARZĄDZANIE PUBLICZNE, PANSEKSUALIZM, ZDZIADZIENIE, FARSZ, ROZPRAWA HABILITACYJNA, KRYSTALOGRAFIA FIZYCZNA, ŁOPATA, GWAŁT, ŁOWCA, ISKRA ELEKTRYCZNA, KARTRIDŻ, EPIMER, TELEROBOTYKA, NIEUCHWYTNOŚĆ, CUMMINGS, PRZESTRZEŃ WSPÓŁRZĘDNYCH, KUC CONNEMARA, MĘŻNOŚĆ, PIELUSZKA, BIURO MATRYMONIALNE, FANDANGO, SIEDZISKO, WIEŚ CZYNSZOWA, WYROBNICA, DZIDA, NAGANA, GODZINA MILICYJNA, BIEG ALPEJSKI, PRZESTRZEŃ EUKLIDESOWA, TRASZKA SARDYŃSKA, SYNKOPA, NAŚLADOWNICTWO, RÓWNOLATKA, GEOLOGIA STRUKTURALNA, EP, ZAPORA, NIENOWOCZESNOŚĆ, DOJŚCIE, ŚMIGŁO, TOPOLOGIA, PARWENIUSZ, SKOK, GOTHIC METAL, BIEG, WIR, DEFINIOWALNOŚĆ, CWAJNOS, WZGLĄD, BAJDA, ZASADZKA, CZERWOŃCZYK NIEPAREK, STONKA, LILIPUTKA, INWALIDA, WANNA, UWAGA, INFORMACJA, WĘZEŁ RYBACKI, DYSKRECJA, PĘDZLIK, PARKIET, KONTROLA, TEFILIN, POSIADY GÓRALSKIE, ENERGIA GEOTERMALNA, PRZECIWSTAWIENIE, ŁATA, PASIAK, AERONOMIA, LUSTERKO, TAŚMA, PIELGRZAN, HAIŃSKI, SYTUACJA DECYZYJNA, WYRÓB CUKIERNICZY, DOM WARIATÓW, KOSMOPOLITYCZNOŚĆ, POPRZEDNICA, FACH, PLANETA WEWNĘTRZNA, ZERÓWKA, SZAROZIEM, OUTSIDER, INTERFEROMETRIA WIELKOBAZOWA, BAWÓŁ MINDORSKI, ICHTIOBIOLOGIA, SOCZEWKA SCHODKOWA, BUDYŃ, BIEG PATROLOWY, BIEG, MIGRACJA PLANETARNA, PORTAL SPOŁECZNOŚCIOWY, BIEGUN, GAPA, PUNKT APTECZNY, PROFILAKTYKA ŚRODOWISKOWA, BIEG ROZSTAWNY, DERYWACJA FLEKSYJNA, IKAR, PISANKA, MALUNEK, SKACZELE, NIEZLICZONOŚĆ, PRZYRODA NIEOŻYWIONA, MERYNOS, ZATOPIONA DEPRESJA, SPAWĘKI, LEMING, SKÓRNICTWO, ŁUSZCZYCA STAWOWA, OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA, BÓJ SPOTKANIOWY, SOSNA MASZTOWA, CHWOSTÓWKA GŁOGOWICA, STOS PACIERZOWY, BARBARZYŃSKOŚĆ, BEZRUCH, NIEWYRAŹNOŚĆ, JĘZYK LUKSEMBURSKI, PALIWODA, GRZECHOTKA, NUDYSTA, RESPONSYWNOŚĆ, GRUBA KRESKA, GEJOSTWO, TABU, RAK PRĘGOWATY, NIEDOTYKALNOŚĆ, FANFARZYSTA, ŚWIATŁO, TWORZYWO SZTUCZNE, TRAFIKA, SINGIEL, MIKROSKOP JEDNOOKULAROWY, ZBIORNIK, WAMPIR, BADACZ POLARNY, SKUTECZNOŚĆ, JAPOK, PKB PER CAPITA, GONIOMETRIA STATYCZNA, ORTOGONALIZACJA GRAMA-SCHMIDTA, USŁUGA KONSUMPCYJNA, OBRONA FRANCUSKA, GOŁĘBIĄTKO, WIDZENIE SENNE, ZANZA, LODOWICA, KOMPARATYSTYKA, POSŁANNIK, MAGNETYZM ZWIERZĘCY, GIPS, JEDNOSTRONNOŚĆ, PODKATEGORIA, ŁUCZNIK, GUZ ZŁOŚLIWY, MECENASKA, POBLISKOŚĆ, ROZNOSICIEL, MUNSZTUK, MECHANIKA KWANTOWA, SENTYMENT INWESTYCYJNY, PODIUM, OMASTA, PROSTOLINIJNOŚĆ, RAUBITTER, GĄSKA WIOSENNA, DRUGOROCZNIAK, SIATKOWIEC, DOM GRY, KROKIEW, PIES OGRODNIKA, BRUTALNOŚĆ, AFROCHRZEŚCIJAŃSTWO, NIECKA, BIEG, MAJÓWKA, DOMNIEMANIE NIEWINNOŚCI, CHRONOLOGIA, CZUSZKA, ZALICZKA ALIMENTACYJNA, OKTAEDRYT, ?MOTOR.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.664 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ROZDARCIE, SYTUACJA, GDY KTOŚ SZARPIE SIĘ Z MYŚLAMI, BIJE SIĘ Z NIMI, NIE MOŻE PODJĄĆ DECYZJI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ROZDARCIE, SYTUACJA, GDY KTOŚ SZARPIE SIĘ Z MYŚLAMI, BIJE SIĘ Z NIMI, NIE MOŻE PODJĄĆ DECYZJI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ROZTERKA rozdarcie, sytuacja, gdy ktoś szarpie się z myślami, bije się z nimi, nie może podjąć decyzji (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ROZTERKA
rozdarcie, sytuacja, gdy ktoś szarpie się z myślami, bije się z nimi, nie może podjąć decyzji (na 8 lit.).

Oprócz ROZDARCIE, SYTUACJA, GDY KTOŚ SZARPIE SIĘ Z MYŚLAMI, BIJE SIĘ Z NIMI, NIE MOŻE PODJĄĆ DECYZJI sprawdź również:

Jerzy '...' Matuszkiewicz ,
duży pies; nowofundland ,
stan, w którym nie ma czegoś, co było lub powinno być, coś przepadło, znikło ,
nieduży zbiór książek ,
Phoeniculus castaneiceps brunneiceps - podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku sierpodudek leśny (Phoeniculus castaneiceps) ,
Walentin (1865-1911) malarz rosyjski, portrecista, kolorysta; 'Dziewczyna z brzoskwiniami' ,
instrument perkusyjny z grupy idiofonów popularny w krajach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej; spotykany już w czasach starożytnych w obrębie basenu Morza Śródziemnego ,
szerokie perspektywy, bardzo duży wybór czegoś ,
miejscowość w płd.-wsch. Francji, znana z wyrobów ze szkła kryształowego ,
planety i inne ciała niebieskie, krążące wokół centralnej gwiazdy lub układu gwiazd ,
lekko zmienione wydanie np. czasopisma ,
ssak kopalny należący do rodziny pierwotnych trąbowców, przypominający wyglądem słonia ,
jadalny owoc (jagoda) męczennicy języczkowatej ,
uczucie strachu ,
w stawie kolanowym ,
... skóry, lanie ,
żyjący w wodzie płaz o krótkim i szerokim tułowiu, z którym bezpośrednio łączy się duża zwykle głowa (płaz nie posiada szyi); zwierzę to nie ma ogona, a przednia para kończyn jest zawsze krótsza od tylnej ,
grube i sztywne włosy dzika lub świni ,
hamulec uruchamiany przez nacisk stopy kierowcy na pedał hamulca ,
meteoryt kamienno-żelazny ,
miasto (daw.) ,
Cimbex femoratus - gatunek owada z rodziny bryzgunowatych ,
Cacoecia piceana - gatunek motyla z rodziny zwójkowatych, szkodnik sosny i innych drzew iglastych ,
miejsce w lesie, z którego wyrąbano lub z którego wyrąbuje się drzewa ,
(Galeus melastomus) - gatunek morskiej ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny rekinkowatych (Scyliorhinidae); piłogon zamieszkuje Północny Ocean Atlantycki, od środkowej Norwegii po północno-zachodnią Afrykę i Maderę, a także zachodnią część Morza Śródziemnego, bardzo rzadko Adriatyk; nie występuje w południowej części Morza Północnego ,
centralny plac miasta w staroż. Grecji ,
marksistowska teoria, będąca zastosowaniem materializmu dialektycznego na obszarze historii i nauk społecznych ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
pręt konstrukcyjny łączący słupy w sposób sztywny lub przegubowy ,
nietrwałość, niestabilność

Komentarze - ROZDARCIE, SYTUACJA, GDY KTOŚ SZARPIE SIĘ Z MYŚLAMI, BIJE SIĘ Z NIMI, NIE MOŻE PODJĄĆ DECYZJI. Dodaj komentarz

9+1 =

Poleć nas znajomym:

x