WRODZONA WADA DYSRAFICZNA, W KTÓREJ Z POWODU NIEZAMKNIĘCIA SIĘ CZĘŚCI GRZBIETOWEJ CEWY NERWOWEJ DOCHODZI W PÓŹNIEJSZYCH OKRESACH ŻYCIA DO POWSTANIA UBYTKU W MIEJSCU NIEZROŚNIĘTYCH KRĘGÓW LUB KOŚCI POKRYWY CZASZKI, KTÓRE MOŻE STAĆ SIĘ PUNKTEM WYJŚCIA PRZEPUKLINY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRZEPUKLINA OPONOWO-RDZENIOWA to:

wrodzona wada dysraficzna, w której z powodu niezamknięcia się części grzbietowej cewy nerwowej dochodzi w późniejszych okresach życia do powstania ubytku w miejscu niezrośniętych kręgów lub kości pokrywy czaszki, które może stać się punktem wyjścia przepukliny (na 28 lit.)



Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WRODZONA WADA DYSRAFICZNA, W KTÓREJ Z POWODU NIEZAMKNIĘCIA SIĘ CZĘŚCI GRZBIETOWEJ CEWY NERWOWEJ DOCHODZI W PÓŹNIEJSZYCH OKRESACH ŻYCIA DO POWSTANIA UBYTKU W MIEJSCU NIEZROŚNIĘTYCH KRĘGÓW LUB KOŚCI POKRYWY CZASZKI, KTÓRE MOŻE STAĆ SIĘ PUNKTEM WYJŚCIA PRZEPUKLINY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 27.697

KONIKI MORSKIE, DELFIN, ONEGA, DENAT , KWARTALNIK, DEALPACK, WYCISKANIE, OBUDOWA, WILK PSZCZELI, NAPIĘCIE MAGNETYCZNE, GRUBIANIN, DRUMFILL, PIERWOMSZAKOWCE, NAPÓJ, SMOCZEK, KAWA BEZKOFEINOWA, RING, FATALISTA, ŁADUNEK, KLOCEK, NARRACJA POLIFONICZNA, REAKCJA ANAFILAKTYCZNA, ZASTAWKA TRÓJDZIELNA, PUSZKA MÓZGOWA, MANICURZYSTKA, ARKA, OMIEG KAUKASKI, GAD, GULASZ, FIZYKA TEORETYCZNA, LOGOPEDKA, FUNDUSZ DYSPOZYCYJNY, MIESZEK, PŁOMYCZEK, RODZINA KATYŃSKA, PRZEKŁADNIA ELEKTRYCZNA, CZERWIENIDŁO, WYOMING, KARCIANKA KOLEKCJONERSKA, WYWIAD, EFEKT LOTOSU, CHOROBA UNVERRICHTA-LUNDBORGA, PARAWANING, KARDIOMIOPATIA PRZEROSTOWA, RESTYTUCJA GATUNKU, PIERSIÓWKA, CHOROBA DOWLINGA-DEGOSA, ALBINOS, ŁAWNIK, PANEKLA, KOREKTOR, MEDYCYNA, KOZIOROŻEC, CHOROBA BOSTOŃSKA, GRUPA IMIENNA, MÓZG, ESKORTA, KASOWNIK, CIASTO, ZRZYNKA, CENA DETALICZNA, MIRY, PARATHA, TRZMIELEC GAJOWY, RADIO TAXI, PSEUDOMORFIZM, POLITYKA KURSOWA, FURUNKULOZA, WAGA, OBLĘŻENIE, GRANAT, ŁAŹNIA ŁAŃCUSZKOWA, SIKWIAKI, PODWOZIE, OBOZOWISKO, CYGAŃSKI, SALWA, LAWA PODUSZKOWA, BUDOWNICTWO LĄDOWE, DRZEWO IGLASTE, SŁODKOŚĆ, PŁYN SUROWICZY, OKAPI, CANON, ZAKON CZYNNY, POSTRZEGANIE POZAZMYSŁOWE, OTWÓR, SZKOŁA, KAUCZUKOWIEC, KAWALEC, PODPORA, ZATOR, INDYKATOR, PROBLEM DECYZYJNY, MECHOWCOWE, TWARDE LĄDOWANIE, MOTYL DZIENNY, STECZKA, KOŁO HISTORII, NARTA WODNA, SÓL, BARWA PIERWSZORZĘDOWA, MORESKA, REPETYTYWNOŚĆ, ROZKŁAD, RODNIA, KABARET, KOMUNA, ZWIĄZEK NIEORGANICZNY, MARCHWIAK, WSKAŹNIK PRZELICZENIOWY, NAGŁE ZATRZYMANIE KRĄŻENIA, SEZAM, KRATKA ŚCIEKOWA, OŚLE UCHO, GRA MMORPG, KWATERA GŁÓWNA, KASTA, RUSKOŚĆ, MONIZM, ZAKRĘT, BODZIEC BEZWARUNKOWY, EKSPARTNER, SZWEDZKOŚĆ, INFORMACJA POUFNA, PARTIA HISZPAŃSKA, DYPTYK, NIEŻYCIOWOŚĆ, FUNDUSZ ZASOBOWY, ETYKIETA, WĄTROBOWIEC, EMENTALER, DIORAMA, DYSTANS, KABOTYNIZM, LAS DRĄGOWY, LIMONIADA, OWCZA WEŁNA, TIPI, KONSOLA, OZDOBA, MAMAŁYGA, SIŁA ODŚRODKOWA, BETONOWE BUTY, ŁOPATECZKA, KULTURA TRZCINIECKA, MROK, RING, CHAŁTURNIK, ZAĆMIENIE, STROP KLEINA, MAJĄTEK RUCHOMY, LEGENDA, OBÓZ, SZCZERBA, AGATA, WENECJA PÓŁNOCY, SZMALEC, WĄŻ, SUWNICA POMOSTOWA, CYSTOIDY, METODA PORÓWNAŃ, RELIKT, ZAPYCHACZ, ANGLOARAB HISZPAŃSKI, GOLF, ADRIATYK, RYBA WĘDROWNA, OTTO, KSIĄŻKOWOŚĆ, BEZPIECZNY SEKS, TOWARZYSZKA BRONI, STEROLOTKA, TANIEC, CHWYT PONIŻEJ PASA, KARŁOWATOŚĆ PRZYSADKOWA, ROZBÓJNICTWO, LUGER, OCZKO W GŁOWIE, LISZAJ RUMIENIOWATY, SAMOGRAJ, MASZYNA OTWARTA, UCZULACZ, PARALAKSA, CENTRUM, MAGIERKA, PODMIOT, UISTITI PIGMEJKA, TSUNAMI, ZRÓŻNICOWANIE SPOŁECZNE, UMIEJĘTNOŚĆ MIĘKKA, DETEKTOR PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO, DŻEM, ŁOTOK, BRAK, PÓŁ DUPY ZZA KRZAKA, WIELOKROTNOŚĆ, DRUGA POŁOWA, TRZYDZIESTKA, KROTON, DEVELOPER, KRAWAT, KONSULTACJA SPOŁECZNA, ALGEBRA ALTERNATYWNA, BOHATER POZYTYWNY, INŻYNIERIA MECHANICZNA, ASFALT, FURIOSO, PIŻMAK AMERYKAŃSKI, OBYWATEL, KROATYSTYKA, TAJSTRA, POSTĘPACTWO, DROBNOUSTEK TRÓJPRĘGI, ŻAGIEL REJOWY, PROMIENIOWANIE JĄDROWE, UGHELLI, HIPOSTYL, SAKWA, SOLUBILIZACJA MICELARNA, SINIAK, PACHT, KSIĘGI, GRINDWAL KRÓTKOPŁETWY, KACZKA, LENIUCH, MYŚLIWY, MAPA GENETYCZNA, PUNK, SINGEL, PIASINO, TAJNE SŁUŻBY, CIS POSPOLITY, POSTERUNEK, MAJDAN, FAHRENHEIT, GALASÓWKA, RZEKOTKA, PAPROĆ, TEKA, SYGNIFIKATOR, RATA BALONOWA, DUALNOŚĆ, KRATOWNICA, TREŚĆ, OLIWA Z OLIWEK, DZIEŃ OTWARTY, KOLEJ LINOWA, ANTOWIE, MATURA, GOŁĘBIĄTKO, ANGIELSKOŚĆ, KONSEKRACJA, TRUPOJAD, WPIERDOLKA, PIEPRZ, MAZUT, NIZWA, MORALNOŚĆ, OBYWATEL ŚWIATA, ADORACJA, POLIGYNANDRIA, ZASŁONA, ŚLUZAK, ZIELENIEC, GRZYWA FALI, KULANKA, DRENAŻ LIMFATYCZNY, BIBLIOTEKA RUCHOMA, KONWENCJONALIZM, OPTYKA GEOMETRYCZNA, BOCZEK, ŁOMIKOST, WARIACJE, GRZYB PASOŻYTNICZY, ORGANIZM MODYFIKOWANY GENETYCZNIE, ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNE, WIRTUALIZACJA, INLET, RÓJ, BEZPOSTACIOWOŚĆ, ROZROST, LATAWICA, TERMOGENEZA ADAPTACYJNA, STRATYGRAFIA SEJSMICZNA, MASTYKS, SPÓJNIK, REAKCJA ORIENTACYJNA, KICZ, WARSZTAT, MŁYN WODNY, OFIARA, AŁAWERDY, TERCJA, TREND ROZWOJOWY, MAGNOLIA, PYCHA, TRÓJSKOK, KORONIARZ BARWNOOGONIASTY, ?BOCIAN.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 27.697 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WRODZONA WADA DYSRAFICZNA, W KTÓREJ Z POWODU NIEZAMKNIĘCIA SIĘ CZĘŚCI GRZBIETOWEJ CEWY NERWOWEJ DOCHODZI W PÓŹNIEJSZYCH OKRESACH ŻYCIA DO POWSTANIA UBYTKU W MIEJSCU NIEZROŚNIĘTYCH KRĘGÓW LUB KOŚCI POKRYWY CZASZKI, KTÓRE MOŻE STAĆ SIĘ PUNKTEM WYJŚCIA PRZEPUKLINY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WRODZONA WADA DYSRAFICZNA, W KTÓREJ Z POWODU NIEZAMKNIĘCIA SIĘ CZĘŚCI GRZBIETOWEJ CEWY NERWOWEJ DOCHODZI W PÓŹNIEJSZYCH OKRESACH ŻYCIA DO POWSTANIA UBYTKU W MIEJSCU NIEZROŚNIĘTYCH KRĘGÓW LUB KOŚCI POKRYWY CZASZKI, KTÓRE MOŻE STAĆ SIĘ PUNKTEM WYJŚCIA PRZEPUKLINY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PRZEPUKLINA OPONOWO-RDZENIOWA wrodzona wada dysraficzna, w której z powodu niezamknięcia się części grzbietowej cewy nerwowej dochodzi w późniejszych okresach życia do powstania ubytku w miejscu niezrośniętych kręgów lub kości pokrywy czaszki, które może stać się punktem wyjścia przepukliny (na 28 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRZEPUKLINA OPONOWO-RDZENIOWA
wrodzona wada dysraficzna, w której z powodu niezamknięcia się części grzbietowej cewy nerwowej dochodzi w późniejszych okresach życia do powstania ubytku w miejscu niezrośniętych kręgów lub kości pokrywy czaszki, które może stać się punktem wyjścia przepukliny (na 28 lit.).

Oprócz WRODZONA WADA DYSRAFICZNA, W KTÓREJ Z POWODU NIEZAMKNIĘCIA SIĘ CZĘŚCI GRZBIETOWEJ CEWY NERWOWEJ DOCHODZI W PÓŹNIEJSZYCH OKRESACH ŻYCIA DO POWSTANIA UBYTKU W MIEJSCU NIEZROŚNIĘTYCH KRĘGÓW LUB KOŚCI POKRYWY CZASZKI, KTÓRE MOŻE STAĆ SIĘ PUNKTEM WYJŚCIA PRZEPUKLINY sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - WRODZONA WADA DYSRAFICZNA, W KTÓREJ Z POWODU NIEZAMKNIĘCIA SIĘ CZĘŚCI GRZBIETOWEJ CEWY NERWOWEJ DOCHODZI W PÓŹNIEJSZYCH OKRESACH ŻYCIA DO POWSTANIA UBYTKU W MIEJSCU NIEZROŚNIĘTYCH KRĘGÓW LUB KOŚCI POKRYWY CZASZKI, KTÓRE MOŻE STAĆ SIĘ PUNKTEM WYJŚCIA PRZEPUKLINY. Dodaj komentarz

6×5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast