CZYNNOŚCI, KTÓRE SĄ WYKONYWANE PO TO, BY POSZERZYĆ WIEDZĘ W JAKIMŚ ZAKRESIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BADANIE to:

czynności, które są wykonywane po to, by poszerzyć wiedzę w jakimś zakresie (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BADANIE

BADANIE to:

działanie podjęte przez lekarza na pacjencie w celu kontroli stanu zdrowia pacjenta (na 7 lit.)BADANIE to:

czynność wykonywana przez lekarza w celu postawienia diagnozy (na 7 lit.)BADANIE to:

wynik badania lekarskiego (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZYNNOŚCI, KTÓRE SĄ WYKONYWANE PO TO, BY POSZERZYĆ WIEDZĘ W JAKIMŚ ZAKRESIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.035

INTERESARIUSZ, SOSJERKA, DRABINA, TWIERDZENIE ABELA-RUFFINIEGO, PRZYMUS ADWOKACKI, WROTA, WYDATKI BUDŻETOWE, KISZENIAK, DUCHOWIEŃSTWO, HODOSKOP, POŚWIĘCENIE, ROZPOCZĘCIE, IRLANDIA, POLITYKA MIESZKANIOWA, PROMIEŃ ŚCIĄGAJĄCY, TRAWERS, MELODIA, AKUMULATOREK, SPRZĘT MECHANICZNY, PÓŁDIABLĘ, HRABIĄTKO, OLEJÓWKA, MIESIĘCZNICA, SKRYTOBÓJSTWO, BIDUL, DZIAŁANIE KORYGUJĄCE, TABLICA, KOMŻA, ŚWIADCZENIE KOMPENSACYJNE, PRAKTYKA, GUŚLARSTWO, DOBRO PODSTAWOWE, SKORUPIAKI WYŻSZE, FACH, PUBLIKACJA, POLEWACZKA, MASZYNA LICZĄCO-ANALITYCZNA, SONDA, BIOGRUPA, OBSESJONISTKA, AUTOMAT, PRZESYŁACZ, MIĘSO RYBY, PODGRZEWACZ, SARKOIDOZA, GÓRY ZAŁOMOWE, NACZYNIE, SYLOGIZM, FORMA ODLEWNICZA, ASTROLOGIA NATURALNA, PRZYRZĄD, OBRÓT PRAWNY, BEZWZGLĘDNOŚĆ, MĘTNOŚĆ, ŚPIESZNIKOWATE, EKOLOGISTYKA, HISTA, FOTOREALIZM, PORA, DEPRESJA CYKLICZNA, MOMENT ZWROTNY, ZATRUDNIENIE, NIEJEDNOCZESNOŚĆ, WŁÓKNO SZTUCZNE, OKRZOSEK, PIPSZTYK, SKAKUNOWATE, KOMPUTEROWIEC, INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, PUNKT ZWROTNY, FINANSJERA, ZAKŁADNIK, KIJEK, INTELEKTUALISTA, SKĄPOSZCZETY, ŻYWIENIE, STACJE ZLEWNE, ŻUREK, WJAZD, MIENIE ZAMIENNE, CIAŁO SKOŃCZONE, ODBIORNIK RADIOKOMUNIKACYJNY, TWIERDZENIE KRULLA, WARTOŚĆ BILANSOWA, TUBKA, CYGAŃSKIE DZIECKO, ZJEŁCZAŁOŚĆ, IRANISTAŃSKI, PORT MACIERZYSTY, URZĄD POCZTOWY, HEGEMONICZNOŚĆ, GIMBAZA, BEZROBOCIE SEZONOWE, MAKROPOLECENIE, GRUPA BIOLOGICZNA, DOGMAT, ŁOPATECZKA, CAUSA, RYBY KOPALNE, REFLEKSYWNOŚĆ, STROBOSKOPIA, ROZPRAWA, CHOROBA OBSESYJNO-KOMPULSYJNA, KONCENTRAT POMIDOROWY, FUJARKA, MEDIASTINOSKOPIA, KARBUNKUŁ, OGNISKO, MIS, FUNDUM, KLUB, SZATANISTA, ŻER, POSŁUCHANIE, TOPOLOG, BADANIE JAKOŚCIOWE, SKAKUNY, AKT, ALFA I OMEGA, KONFERENCJA UZGODNIENIOWA, EMOCJA, OBSŁUGA, GWAJAK, URZĄD, DOCHÓD GWARANTOWANY, TWIERDZENIE MORDELLA-WEILA, MILITARYSTA, POŚREDNICTWO UBEZPIECZENIOWE, KONSTYTUCJA, BAKTERIA DENITRYFIKUJĄCA, KONCERT, TWORZYWO TERMOPLASTYCZNE, AUGUR, PASSIVUM, TYTUŁ ZAWODOWY, MACIERZ DYSKOWA, FAKT PRAWNY, PIĘĆDZIESIĄTNICA, PRECYZYJNOŚĆ, WIĘZADŁO KRZYŻOWE TYLNE, TRZY GROSZE, ZIARNO, RDZEŃ, KOORDYNACJA, REKOMPILACJA, MAKROFAUNA, PSYCHOFARMAKOLOGIA, SPRAWNOŚĆ, KOTYLION, SYGNAŁ ŚWIERGOTOWY, SYMBOL NIEOZNACZONY, ROSZCZENIE REGRESOWE, JEDNOSTRONNOŚĆ, TWIERDZENIE CAYLEYA-HAMILTONA, AKROBACJA, MAG, LALKARSTWO, DIABEŁEK, ZAGADNIENIE BRZEGOWE, ORZĘSIENIE, MAŁE MOCARSTWO, KLER, PRZYSŁONA, MORALNOŚĆ, NAWIEW, PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE, CYKL ROZRODCZY, ANOKSYBIOZA, KISZKA, ZASOBY PRZEMYSŁOWE, BARWA PODSTAWOWA, MINERALIZATOR, DZIAŁANIA, PROTOMEDYK, PRZECIWSOBNOŚĆ, ŁOPATA, SOMATYZACJA, KRZYWA POPYTU, ODPOWIEDZIALNOŚĆ KONTRAKTOWA, KIESA, PEDIATRA, ANTENA HELIKALNA, KAPELUSZ, ANTYPODY, PRZEMIENIENIE PAŃSKIE, BRAMIN, ZAPYLENIE, MISKA, DYPTYK, ZAWŁOKI, TRANSEKT, MANEWR, ODPŁYW, WSPOMNIENIE, ODPUST, ŚWIĘTA KSIĘGA, TEST WYSIŁKOWY, AKUMULATOR ELEKTRYCZNY, BADANIE, TAJNE SŁUŻBY, UMIEJĘTNOŚĆ TWARDA, OPŁATA STEMPLOWA, MATKA PRZEŁOŻONA, TRZASKACZE, BOT, REHABILITACJA, HASŁO, PRACOWNIK, NIEZALEŻNOŚĆ, OPOZYCJA PARLAMENTARNA, WARSTWA ROGOWA, SAŁATA, SERNIK, UKŁAD NARZĄDÓW, HIPERNAPĘD, EOZYNOCYT, PALEC, SFEROLIT, BUŁCZARKA, CHŁODNIA KOMINOWA, ANALIZA REGRESJI, PYRRUSOWE ZWYCIĘSTWO, DOBRO PRYWATNE, REKONESANS, TAKTYCZNOŚĆ, SZARE KLUSKI, AUDIOMETRIA, WERTYKULACJA, PURPURA, ZAPŁON ISKROWY, MAGIZM, DIASTEREOIZOMER, WYWROTNOŚĆ, PRAWO GÓRNICZE, KIEŁBACHA WYBORCZA, ZIELEŃ IZOLACYJNA, BIAŁORUSZCZYZNA, POSŁANIE, ZESPÓŁ ONIRYCZNY, MIENIE, GESTIA, STRETCH, PRZYSPOSOBIENIE, SPERRY, BOCZEK, WYŁADOWANIE KORONOWE, TAJEMNICA, ROZRABIACZ, AGRESOR, ŁAKNIENIE SPACZONE, ABSOLUT, PISMO PRZEWODNIE, SATANIZM, NIELOGICZNOŚĆ, PSZCZOŁY ROJNE, SUPOZYCJA, REZERWAT ARCHEOLOGICZNY, ANIOŁEK, CHRUPKOŚĆ, WANIENECZKA, ZERÓWKA, PLAMA, SYGNALIZATOR, PROMIEŃ ALFA, WIELOKULTUROWOŚĆ, UPADEK ŁAŃCUSZKOWY, GARDEROBA, WIELKOŚĆ, TON, MAŹNICA, WYRAŻENIE DEIKTYCZNE, ŁUCZYNA, ŚWIATŁO POSTOJOWE, WOLE GUZKOWE TOKSYCZNE, ŁOBUZ, DRUK TYPOGRAFICZNY, TYPOLOGIA, ŁADNY GIPS, PRZEPOWIEDNIA, PRAWA CZŁOWIEKA, SAMOUPROWADZENIE, GRUCZOŁ SUTKOWY, ŁĄCZNICA, METODA REPREZENTACYJNA, TRASZKA ZWYCZAJNA, PAPUŻKI NIEROZŁĄCZKI, PICA, CIOS, KSIĄŻĄTKO, PERFORACJA, BROŃ SAMOPOWTARZALNA, CHEMIA, LECZNICTWO AMBULATORYJNE, DOPEŁNIENIE ZBIORU, PĘTÓWKA, ANTYLOPA MODRA, ENCYKLOPEDYSTA, KUGLARSTWO, KOORDYNATA, ?PRZESŁUCH.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.035 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZYNNOŚCI, KTÓRE SĄ WYKONYWANE PO TO, BY POSZERZYĆ WIEDZĘ W JAKIMŚ ZAKRESIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZYNNOŚCI, KTÓRE SĄ WYKONYWANE PO TO, BY POSZERZYĆ WIEDZĘ W JAKIMŚ ZAKRESIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BADANIE czynności, które są wykonywane po to, by poszerzyć wiedzę w jakimś zakresie (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BADANIE
czynności, które są wykonywane po to, by poszerzyć wiedzę w jakimś zakresie (na 7 lit.).

Oprócz CZYNNOŚCI, KTÓRE SĄ WYKONYWANE PO TO, BY POSZERZYĆ WIEDZĘ W JAKIMŚ ZAKRESIE sprawdź również:

drewno pozyskiwane z drzewa jesionu ,
mordercza furia ,
najważniejszy element procesu myślenia, porządkowania rzeczywistości ,
nadmierna powolność w działaniach ,
musical z Broadwayu ,
PARMEZAN ,
Aegotheles crinifrons - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny sowników (Aegothelidae) ,
rozłożenie światła i cienia w dziele malarskim, graficznym, rysunkowym lub fotograficznym, mające odzwierciedlić przestrzenność form ,
prezydent RP do 1995 ,
sposób wypowiadania się, wypowiedź wierszem; można za jej pomocą tworzyć utwór poetycki lub luźne, wierszowane fragmenty wypowiedzi ,
małe, krępe konie ,
piłkarz, napastnik m.in. Ruchu Chorzów, członek 'srebrnej' drużyny olimpijskiej z Montrealu, obecnie trener ,
skóroskrzydłe; rząd ssaków z fałdami skórnymi umożliwiającymi lit np. lotokot ,
nadmierna pewność siebie; bycie wyniosłym i pysznym ,
jedna z gwiazd w gwiazdozbiorze Bliźniąt ,
Kerodon rupestris - gatunek gryzonia z rodziny marowatych, występujący we wschodniej Brazylii ,
tryb pracy skrzyni biegów, w którym wał napędzany sprzęgnięty jest bezpośrednio z wałem wyjściowym, przełożenie takiego biegu jest równe 1 ,
stopień w grupie oficerów młodszych, w XVI w. zastępca hetmana ,
podatek, którego przedmiotem opodatkowania są środki transportu ,
broń obuchowa używana przez Turków i Tatarów ,
duży morski skorupiak pancerzowiec ,
samiec gęsi ,
imię Strasburgera ,
Rollandia rolland - gatunek ptaka z rodziny perkozów (Podicipedidae); zasiedla nizinne regiony południowej części Ameryki Południowej, wysokogórskie jeziora w Andach (tzw. Jeziora Puna) do wysokości 3500-4500 m n.p.m. oraz obszar wybrzeża Pacyfiku w Peru ,
czternasta rocznica; jubileusz jakiegoś wydarzenia obchodzony po 14 latach od dnia, w którym miało miejsce ,
okrągłe okno wypełnione witrażem i ornamentem maswerkowym umieszczone nad głównym portalem kościoła ,
busola służąca do mierzenia odchylenia magnetycznego ,
część radioodbiornika ,
występujące w okresie płodowym połączenie pomiędzy pniem płucnym a początkowym odcinkiem aorty zstępującej, służące do ominięcia krążenia płucnego ,
cecha czegoś, co jest cenne ze względu na wiek, treść, wartość, przechowywane w archiwum, pamiątkowe

Komentarze - CZYNNOŚCI, KTÓRE SĄ WYKONYWANE PO TO, BY POSZERZYĆ WIEDZĘ W JAKIMŚ ZAKRESIE. Dodaj komentarz

5+7 =

Poleć nas znajomym:

x