FORMA LECZENIA, W KTÓREJ WYKORZYSTUJE SIĘ NIETOKSYCZNE ZWIĄZKI ŚWIATŁOCZUŁE, KTÓRE PO EKSPOZYCJI NA SPECYFICZNY RODZAJ ŚWIATŁA, STAJĄ SIĘ TOKSYCZNE DLA KOMÓREK NOWOTWOROWYCH I INNYCH CHORYCH KOMÓREK - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TERAPIA FOTODYNAMICZNA to:

forma leczenia, w której wykorzystuje się nietoksyczne związki światłoczułe, które po ekspozycji na specyficzny rodzaj światła, stają się toksyczne dla komórek nowotworowych i innych chorych komórek (na 21 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "FORMA LECZENIA, W KTÓREJ WYKORZYSTUJE SIĘ NIETOKSYCZNE ZWIĄZKI ŚWIATŁOCZUŁE, KTÓRE PO EKSPOZYCJI NA SPECYFICZNY RODZAJ ŚWIATŁA, STAJĄ SIĘ TOKSYCZNE DLA KOMÓREK NOWOTWOROWYCH I INNYCH CHORYCH KOMÓREK". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 22.452

BAŁWOCHWALSTWO, DRABINKA SZNUROWA, PROTETYKA, WYKRZYKNIENIE, MARTWY PORÓD, BEZPROGRAMOWOŚĆ, BIOGRUPA, OPTIMUM KLIMATYCZNE, WYKRAWACZ, EKA-PIERWIASTEK, ETIOPKA, MODUŁ ILORAZOWY, NORMA, DŻUNGLA, CZUBATOŚĆ, ŻYCZLIWY, OMDENOZAUR, FILOLOGIA ANGIELSKA, RZADKOŚĆ, OKRES, ROZŁOŻENIE SIĘ, EPISJER, ŻYWY TRUP, JEDYNY, WERTEBROPLASTYKA, ZAPRUCIE SIĘ, ROCK PROGRESYWNY, TROCZEK ZGINACZY, MIKROFON CEWKOWY, TABAKA, BRANKA, ŁUSZCZYCA POSPOLITA, ZWALISTOŚĆ, NARNIA, BROŃ SAMOPOWTARZALNA, MIOPIA, SKÓRZAK, TRANSPOZYCJA, SUPORT, LICZBA PÓŁPIERWSZA, TEORIA ESTYMACJI, KURS, RÓWNANIE CAŁKOWE, TRAWERS, ŹRÓDŁO RADIOWE, TOCZKOWCE, NARRACJA HISTORYCZNA, PILŚŃ NERWOWA, UKŁAD PIASECKIEGO, GWASZ, SKUPYWACZ, LUSTERKO, WELWICZJA, STAN PODSTAWOWY, PENELOPOGNAT, POSZYCIE KARAWELOWE, KIWI, KONGA, SICHRAWA, PRZEŁĘCZ, PALEOKLIMATOLOG, PLATAN, PRZESTRZEŃ DYSKRETNA, MRUKOKSZTAŁTNE, ZEBRA, SOCJOGRAFIA, EGZAMIN POPRAWKOWY, SELEKTOR, SÓWKA, KOMEDIANT, OPONA, PIŁA WŁOSOWA, MAŁOPOLSKOŚĆ, BASEN, SCHRONISKO TURYSTYCZNE, ARYTMOMETR, EDYKUŁA, CIĘŻKA WODA, MECHOWCE, KWASZONKA, RADOSNA TWÓRCZOŚĆ, AURA, FOXTROT, NIMFOMANIA, KRZYŻYK, KLUCZ ELEKTROLITYCZNY, SHERGOTTYT, KRUCHOŚĆ, PALETA, HISTORYZM CEGLANY, OPOZYCJA BINARNA, AMBARCHMIAN, DESTRUKCYJNOŚĆ, PROFUNDAL, PIZZERIA, NATYWIZM, KRĄPIEL, SPEKTROMETRIA MASOWA, GUMA ARABSKA, RYCERZ ROZBÓJNIK, ŻEGLAREK, SADOWNICTWO, MIRABELKA, ZĄBEK, KHAAN, GRUPA CZASOWNIKOWA, NIEWYDOLNOŚĆ WIEŃCOWA, SERIA KWALIFIKACYJNA, SKRZYDLICE, SKNERSTWO, TYLOCEFAL, ZDJĘCIE STYKOWE, AŻUR, GILOSZ, KSIĘGA METRYKALNA, KSZTAŁT, ZIELONE PŁUCA, TRÓJBÓJ, MROCZEK POSREBRZANY, NAWIJACZ, TYFUS PLAMISTY, GARDEROBA, KOPROFAG, ŚWIATŁO, WYMUSZENIE ROZBÓJNICZE, KANAREK, KUCH, FILAR, BOROWIK, AWIOFON, PŁYN TKANKOWY, BUTNOŚĆ, KRÓLIK DOŚWIADCZALNY, NABŁONEK, FIRMÓWKA, AWIATYRAN, KUBECZEK, BROŃ ATOMOWA, ANTYCYPACJA, EKONOMIK, CIĄGNIK SIODŁOWY, DEZERCJA, WIELOŚCIAN FOREMNY, NARCYZ, MARMOLADKA, LIFTBACK, DZIEWANNA, STATYKA, GRZYWA FALI, BLACKJACK, GWAŁTOWNOŚĆ, MAMUTOWIEC OLBRZYMI, KALORMEN, TREN, CHEMIA, CHEDER, ANTIOCHEŃSKA SZKOŁA EGZEGETYCZNA, SZWABSKI, WANILIA, BOCZNOTRZONOWIEC, SHIMMY, TARLICA, FIGA INDYJSKA, FRAK, ROZCIĄGNIĘCIE SIĘ, SZACHOWNICA PUNNETTA, HALLING, SPIRALA HIPERBOLICZNA, FITKA KAZIMIERSKA, SPUSZCZENIE, METAMORFIZM, BIER, CZĘSTOSKURCZ KOMOROWY, SONAR, ODSTRZAŁ SELEKCYJNY, JĘZYK WYSOKONIEMIECKI, ŻURAW, KOKTAJL MOŁOTOWA, UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, TERAPIA SENSU, KOŃ APPALOOSA, SYJAMOTYRAN, PRZENIKLIWOŚĆ, CIASTO PIASKOWE, BAKTROZAUR, GOL SAMOBÓJCZY, LATARNIK, SKABIOZA, KRATKA ŚCIEKOWA, TELESKOP ZWIERCIADLANY, LETARG, BATERIA UMYWALKOWA, STYL KORYNCKI, PATELNIA, CZERWONA STREFA, GRUPA TOPOLOGICZNA, KULTURA KOMÓRKOWA, HEIMAT, KORZENICA, TRAWA PASTEWNA, TUŁACZ, FAZA ANALNA, INTERNAT, PUNKT RÓWNONOCNY, ŁYSAK, GŁODÓWKA, DOCHODOWA TEORIA PIENIĄDZA, NIEOBLICZALNOŚĆ, BÓJKA, AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA, AŁMA-ATA, OPŁATA STEMPLOWA, PODGRZEWACZ, SIEĆ WAN, RUCHOMY PIASEK, CENTRALA RYBNA, SZABLA, MIASTO OTWARTE, SOLNICZKA, TŁUMACZKA, ZJAWISKO BARKHAUSENA, IZOLACJONIZM, KLERYK, NOŚNIK, PRZENIK, ZASTRZAŁ KOSTNY, RACHATŁUKUM, RZEMIEŚLNIK, WSKAŹNIK, BRANDMUR, ARTRETYZM, KOCHAŚ, PROCES POLITROPOWY, CZAS, OWSIANKA, DOMICYL, ARCHITEKTKA WNĘTRZ, LOGIKA DEONTYCZNA, WYBIELENIE, PŁUCZKA, SPAWĘKI, KOMPRADOR, TRZYDZIESTKA, WSPÓŁPLEMIENIEC, KARMINADEL, SZUM, KAPUSTA PO ALZACKU, GENTIL, RUGBY, KOKLUSZ, DNA MOCZANOWA, KOLBA, WIRTUOZOSTWO, CAPRICCIO, FECJAŁ, KONTRGAMBIT WINAWERA, LINIA MĘSKA, MAGNETYCZNOŚĆ, ZARZĄDZANIE WIELOPASMOWE, AUTOSKLEP, MĄTWA, GRUPA KARBOKSYLOWA, ALTANNIK LŚNIĄCY, PŁYN SUROWICZY, PRZEMYSŁ NAFTOWY, ŻEBRO, KATASTROFA KOSMICZNA, OBIEKT LINIOWY, ODWAPNIENIE, SKUBANIEC, PARK SZTYWNYCH, URZĄDZENIE NADAWCZO-ODBIORCZE, CZĄSTKA SŁOWOTWÓRCZA, KASZANA, SAMOZAPŁON, DROGA, RARÓG, PRZYSTANEK NA ŻĄDANIE, OCZYSZCZACZ, STYLISTYKA, DAGA, FILOLOGIA, PLATFORMA PREKAMBRYJSKA, FORMIZM, GRYZACZEK, LISOWCZYK, SSAK, KURANT, BERGMAN, ŚWIETLÓWKA, MAŁA INFORMATYKA, DYSTROFEZ, BROSZKA, GRA POJEDYNCZA, KURATORKA, RUSZNIKARZ, ZAPŁON, MARAZM, BARWY NARODOWE, ?KARMAN.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 22.452 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

FORMA LECZENIA, W KTÓREJ WYKORZYSTUJE SIĘ NIETOKSYCZNE ZWIĄZKI ŚWIATŁOCZUŁE, KTÓRE PO EKSPOZYCJI NA SPECYFICZNY RODZAJ ŚWIATŁA, STAJĄ SIĘ TOKSYCZNE DLA KOMÓREK NOWOTWOROWYCH I INNYCH CHORYCH KOMÓREK się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: FORMA LECZENIA, W KTÓREJ WYKORZYSTUJE SIĘ NIETOKSYCZNE ZWIĄZKI ŚWIATŁOCZUŁE, KTÓRE PO EKSPOZYCJI NA SPECYFICZNY RODZAJ ŚWIATŁA, STAJĄ SIĘ TOKSYCZNE DLA KOMÓREK NOWOTWOROWYCH I INNYCH CHORYCH KOMÓREK
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TERAPIA FOTODYNAMICZNA forma leczenia, w której wykorzystuje się nietoksyczne związki światłoczułe, które po ekspozycji na specyficzny rodzaj światła, stają się toksyczne dla komórek nowotworowych i innych chorych komórek (na 21 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TERAPIA FOTODYNAMICZNA
forma leczenia, w której wykorzystuje się nietoksyczne związki światłoczułe, które po ekspozycji na specyficzny rodzaj światła, stają się toksyczne dla komórek nowotworowych i innych chorych komórek (na 21 lit.).

Oprócz FORMA LECZENIA, W KTÓREJ WYKORZYSTUJE SIĘ NIETOKSYCZNE ZWIĄZKI ŚWIATŁOCZUŁE, KTÓRE PO EKSPOZYCJI NA SPECYFICZNY RODZAJ ŚWIATŁA, STAJĄ SIĘ TOKSYCZNE DLA KOMÓREK NOWOTWOROWYCH I INNYCH CHORYCH KOMÓREK sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - FORMA LECZENIA, W KTÓREJ WYKORZYSTUJE SIĘ NIETOKSYCZNE ZWIĄZKI ŚWIATŁOCZUŁE, KTÓRE PO EKSPOZYCJI NA SPECYFICZNY RODZAJ ŚWIATŁA, STAJĄ SIĘ TOKSYCZNE DLA KOMÓREK NOWOTWOROWYCH I INNYCH CHORYCH KOMÓREK. Dodaj komentarz

1+6 =

Poleć nas znajomym:

x