DUŻY TERMOS, W KTÓRYM TRZYMA SIĘ WODĘ DO GORĄCYCH NAPOJÓW, ALBO W KTÓRYM PRZETRZYMUJE SIĘ ZAPARZONĄ KAWĘ LUB HERBATĘ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TERMOS BUFETOWY to:

duży termos, w którym trzyma się wodę do gorących napojów, albo w którym przetrzymuje się zaparzoną kawę lub herbatę (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DUŻY TERMOS, W KTÓRYM TRZYMA SIĘ WODĘ DO GORĄCYCH NAPOJÓW, ALBO W KTÓRYM PRZETRZYMUJE SIĘ ZAPARZONĄ KAWĘ LUB HERBATĘ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.496

ANITA, PLUTON, TROLL, KONDENSATOR DOSTROJCZY, RAJDER, BAŁKAŃSKOŚĆ, CIOCIA, POZIOM, UDAWACZ, CHOROBA SPICHRZENIOWA GLIKOGENU, ARGENTYŃSKOŚĆ, REALIZM NAIWNY, KACOWE, KIELISZEK, MAGNES, ANTYPAST, AWIZO, KARTAUNA, DOJŚCIE, OSTATNIE NAMASZCZENIE, PEDAGOG, CHOROBA OLLIERA, ARABESKA, DYSCYPLINA, HARD CORE, EP, WYRZUTNIA, KANALIZACJA KABLOWA, ZROBIENIE KUPY, GOSPODARKA PLANOWA, PODWODA, ODSKOK, SYGNAŁ, ABRAZJA, ADRES ELEKTRONICZNY, CHOROBA ZAWODOWA, OKRES, SERYJNY MORDERCA, PALACZ, FRANCA, MONODIA, WALKA, RUMUŃSKI, BEZPIEŃKA, ELEKTROLOKACJA BIERNA, BIEG DYSTANSOWY, ZESPÓŁ BEHRA, PODATEK MAJĄTKOWY, ZESPÓŁ PEDUNKULARNY, INFORMATORIUM, BIOTA, RACJONAŁ, SERPENTYNA, ŚRODEK PRAWNY, SOLIDARYZM, PŁETWA, ADRES, ŁAGODNOŚĆ, PASTWA, STANOWOŚĆ, SZPILKA, STONKA, POMADKA, SUKCESJA, EKOLOGIA BIOCHEMICZNA, TWIERDZENIE CAYLEYA-HAMILTONA, KREDKA, PROSTOWNIK SELENOWY, PIERŚCIEŃ WIELOMIANÓW, FRYZJER, EKSTYNKCJA MIĘDZYGALAKTYCZNA, MASZYNA, ZUPA, PAS POOPERACYJNY, WARTOŚĆ BILANSOWA, ARABESKA, DEGRADACJA, ROWER, ENERGIA GEOTERMICZNA, NIESPORCZAK, KRÓLOWA MATKA, FILM SAMURAJSKI, IMIENNICTWO, FELLINI, GRUPA WAROWNA, ZARZUELA, RZĄD MNIEJSZOŚCIOWY, BYDLĘ, JAMA, RÓW IRYGACYJNY, TANTALIT, KĘPA, ANDANTINO, KUC KASPIJSKI, ŚWIETLISTOŚĆ, KSYLOFAGIA, KOT, CIĘGNO KOTWICZNE, TRAMWAJ, BOCZNICA, ILUZJONIZM, IMMUNOHEMATOLOGIA, DANE SENSYTYWNE, PRACA, ORBITA, KRZEMIAN WSTĘGOWY, HOMOGENIZATOR, ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI, FUNDUSZ DYSPOZYCYJNY, LAS, GZY, WINKULACJA, MIGDAŁ, LOSOWOŚĆ, STRZAŁECZKA, DZIESIĘTNY SYSTEM LICZBOWY, MAGAZYN, BINOKLE, FIGURA GEOMETRYCZNA, KANTON, PRANIE PIENIĘDZY, PONCZOWNICA, PRĄTNIKI, TEOGONIA, FILIGRAN, PARTIA WŁOSKA, NIEJEDNOCZESNOŚĆ, KOTEW, MAGMA, KANWA, PRZYBYTEK, SUNDAJCZYK, OBSZAR PENSEJSMICZNY, BLISKOŚĆ, NORMATYWIZM, HELIOFIZYKA, OZONOSFERA, MASZTÓWKA, IRRADIACJA, LAMPA OSCYLOSKOPOWA, WIESZCZBIARNIA, ZNAK MUZYCZNY, KOŻUCH, KORDYLINA, REAKCJA ANAFILAKTYCZNA, FALA ELEKTROMAGNETYCZNA, ZGRAJA, PODŁOWCZY, ODDYCHANIE BEZTLENOWE, PORTRECISTKA, RACHUNEK ZDAŃ, BARYKADA, BIZNESIK, KONSENSUALNOŚĆ, HIGIENA WETERYNARYJNA, OGNISKO MAGMOWE, OBRÓBKA, ŁAPIĘ, PSYCHOBIOLOGIA, ZNAMIENITOŚĆ, RUMBA, NAKŁAD INWESTYCYJNY, GNIOTOWE, CZASZA, KOŃ BERBERYJSKI, NIEZGŁĘBIONOŚĆ, MUZA, GRÓD, PODKAST, EUTENIKA, OWADY, TERMODYNAMIKA KLASYCZNA, URZĘDNIK IMIGRACYJNY, RUSYCYSTYKA, SYNDETIKON, SYMPOZJON, MUESLI, KURATOR, BALOT, NACZYNIE, POMOCNIK, NOC ASTRONOMICZNA, LAMPA O FALI BIEŻĄCEJ, SZEW, ALGI, SEPARACJONIZM, FREAK, LINA, PLAŻÓWKA, FERRIMAGNETYK, LASKOWANIE, KONTENER, HAMBURGER, PREZENT, EGZOTYK, ŻEBRO, EFEKT DOMINO, KLIPA, KOD JĘZYKOWY, BEZKRĘGOWIEC, SERWETECZKA, ULICA, LAPIDARIUM, OBRÓT SPECJALNY, GŁADYSZEK TĘPOLISTNY, TYMBARK, FATALIZM, PRASA, OSŁONICA, WEJŚCIE, ZWIĄZEK ŁAŃCUCHOWY, DRUGIE DNO, KURATOR SZTUKI, JĘZYK ISLANDZKI, DOKUMENT PAPIESKI, TARANTELA, STATEK POWIETRZNY, MANDŻURSKI, OSSUARIUM, ENDOCENTRYZM, RAMIĘ, POR, ŁOŻYSKO ŚLIZGOWE, WIATR SŁONECZNY, GAŁUSZKA, AMH, NAWA, NATURALNA STOPA BEZROBOCIA, SILNIK INDUKCYJNY, GRINDWAL KRÓTKOPŁETWY, JĘZYK, PODZIELNIK, ORGAN ZAŁOŻYCIELSKI, UDRĘCZENIE, KARES, STROPNICA, EMBRION, WARSTWA ABLACYJNA, ŚLIZGAWICA, WATA, KOLORYT, KORD, DRAMATURGIA, GAŚNIK, KLASTER NIEZAWODNOŚCIOWY, EMERYTURA POMOSTOWA, MEMORANDUM, TORT, SZUMOWINA, IMPLEMENTACJA, SPREJ, KILOWAT, DOM BOŻY, INDIANKA, SKORPION, AERONOMIA, OPADY, SMERFETKA, ANNA, ODDZIAŁ ZAMKNIĘTY, KAMIENNIK, SNYCERZ, ZIELENIEC, KOZIOŁ, GRZECH ŚMIERTELNY, SZOK CENOWY, OGNIWO NALEWNE, KATAPULTOWANIE, PRAWO JOULE'A, ZWOLNIENIE, ISTOTA SZARA, DZIUPLA, ROZTERKA, PARAPETÓWKA, KLESZCZE, PRAWO, WCINKA, GALERIA, APSYDA, FENEK, FREON, GEN HIPOSTATYCZNY, WIATRAK, HYDROFOR, OBIEKTYWNOŚĆ, ROŻEN, DEFICYT BUDŻETOWY, OKUREK, ZRĘBICA, PROWINCJA, OBRÓT SYNCHRONICZNY, SPŁUKIWACZ, ROTATOR, ŻEBRO, CURRY, KRATA ROZDZIELNA, MINERAŁ, ORBITA, AGATA, ?EDYCJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.496 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DUŻY TERMOS, W KTÓRYM TRZYMA SIĘ WODĘ DO GORĄCYCH NAPOJÓW, ALBO W KTÓRYM PRZETRZYMUJE SIĘ ZAPARZONĄ KAWĘ LUB HERBATĘ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DUŻY TERMOS, W KTÓRYM TRZYMA SIĘ WODĘ DO GORĄCYCH NAPOJÓW, ALBO W KTÓRYM PRZETRZYMUJE SIĘ ZAPARZONĄ KAWĘ LUB HERBATĘ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TERMOS BUFETOWY duży termos, w którym trzyma się wodę do gorących napojów, albo w którym przetrzymuje się zaparzoną kawę lub herbatę (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TERMOS BUFETOWY
duży termos, w którym trzyma się wodę do gorących napojów, albo w którym przetrzymuje się zaparzoną kawę lub herbatę (na 14 lit.).

Oprócz DUŻY TERMOS, W KTÓRYM TRZYMA SIĘ WODĘ DO GORĄCYCH NAPOJÓW, ALBO W KTÓRYM PRZETRZYMUJE SIĘ ZAPARZONĄ KAWĘ LUB HERBATĘ sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - DUŻY TERMOS, W KTÓRYM TRZYMA SIĘ WODĘ DO GORĄCYCH NAPOJÓW, ALBO W KTÓRYM PRZETRZYMUJE SIĘ ZAPARZONĄ KAWĘ LUB HERBATĘ. Dodaj komentarz

1×4 =

Poleć nas znajomym:

x