INSTYTUCJA PROWADZĄCA W SPOSÓB CIĄGŁY BADANIA NAUKOWE LUB PRACE ROZWOJOWE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

JEDNOSTKA NAUKOWA to:

instytucja prowadząca w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe (na 16 lit.)PLACÓWKA NAUKOWA to:

instytucja prowadząca w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "INSTYTUCJA PROWADZĄCA W SPOSÓB CIĄGŁY BADANIA NAUKOWE LUB PRACE ROZWOJOWE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.491

ZMOWA CENOWA, ZAMEK, NAGŁOŚNIENIE, BEZSZELESTNOŚĆ, MIKSER, CZERNIDŁAK SZAROBLASZKOWY, ALOES, ŚLIWA, KOMPLEKSJA, PÓLKO, ODMIANA, PESTYCYD, TAROK, REGION STREFOWY, PŁEĆ, ŁAŃCUCH CHŁODNICZY, TRANSLACJA, SYNDETIKON, CZAS FABULARNY, BIURO ADRESOWE, DEALER, TENIS, PŁUCZKA, MEDIANTA, SZPILKA, AZOLLA PAPROTKOWA, SKRÓT, DZYNDZEL, DUSZA, LICENCJAT, PODCASTING, DMUCHAWA, ASYSTA, RUMFORD, DYON, WINO, DIABELSKOŚĆ, ANTOCYJANIDYN, GÓRA LODOWA, STOŻEK, CZŁONEK, WINIETA, MARTWE POLE, ANIMACJA, PAPIER ŚWIATŁOCZUŁY, EMOCJA, KUSTOSZ, KRATER, ELEMENT, KARTAUNA, KONTAKT, GALARETKA, WALKA, ŚMIECISKO, SZCZENIARA, POPRAWIACZ, PÓŁWYSEP, KLASTER, GRZYBNIA, PRÓBKA, GENEZA, NEBULIZACJA, ZARAZA, DOM, KRĘGI, ASTRAGAL, KORDYLINA, LORENC, DEPUTAT WĘGLOWY, SKÓRNIK, SERWETKA, PREDYSPOZYCYJNOŚĆ, TEATR LALEK, TYSIĄC, ŁAN KMIECY, ASCETKA, WOLUMEN OBROTU, BIURO PARLAMENTARNE, PLAKAT, DZIELNICA, JĄDRO, KONTERFEKT, INTELEKTUALIZM, PRZECIER, WIZJA LOKALNA, BAŻANT, WÓŁ, PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE, ŚRODEK JAJOBÓJCZY, ŻAGIEL, MANDARYŃSKI, ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE, DZIECINNOŚĆ, CYTADELA, KEM, KORYTKO, TRANSPOZYCJA, DROGA, NOTKA, UROBEK, ŚWIECA, PAPIER FOTOGRAFICZNY, PIGUŁKA WIEDZY, NIEŚMIAŁOŚĆ, NIEDOJRZAŁOŚĆ, LAMPA ELEKTROMETRYCZNA, KOZAK, KŁOPOTANIE SIĘ, ELIKSIR ŻYCIA, RONDEL, WARZYWO, BAŃKA, DEWELOPER, ZWAŁA, ŁOWIECTWO, PANNUS, GRAFF, SUPERKOMBINACJA, SENSACJA ŻOŁĄDKOWA, MOSTEK, ZAKON MNISI, ĆWIERTNIA, NIUTOSEKUNDA, OŁTARZYK, PARA MINIMALNA, LOKACJA, ĆWICZENIE, WYROŚLE, WEISS, RÓJ WYSP, KAMIENNIK, LICZARKA, OMAR, NAZWA KODOWA, SANTIM, PROGRAM, LITEWSKI, MANCA, KOLORYSTYKA, PIKIETA, KARBAMINIAN, CZAS GRAMATYCZNY, AKACJA, WYCHÓD, GOSPODARKA, KARABINIER, DYSTANS, DNO, SPRAWNOŚĆ, ANTENA SATELITARNA, PIERWSZA JASKÓŁKA, PŁATNIK, GRÓDŹ, BORZEŚLAD ZWISŁY, MANEŻ, SALATERKA, ŹREBAK, KRAN, UŻYTEK ZIELONY, WŁÓKA, DWUDZIESTY SZÓSTY, CAL SZEŚCIENNY, WŁASNOŚĆ PRZEMYSŁOWA, WIARDUNEK, ŚLONSKI, STATYSTYKA OPISOWA, PLOMBA, GDERACTWO, EMBRIOGENEZA, MARAN, ROZRZUTNIK, DŹWIGNIA, KIEŁBA, DRAFT, FUN, METAFRAZA, PIERÓG, GRZYB CHRONIONY, ANTYKOAGULANT, SYMFONIK, SZTUKA WALKI, POMNIK, ZBOWID, CIĄGNIK, PAROWCZYK, WYDATKI, TON, FRANCUSKI, DIECEZJA, INSPEKCJA WETERYNARYJNA, HULK, KLASA, CHŁOP PAŃSZCZYŹNIANY, DEFERENT, WSKAZÓWKA, PARÓWKA, ACEFALIA, PIDŻIN, CIOCIA, LOFIKS, GAZ BOJOWY, URAN, REGUŁA, RABARBAR, ALBUM, INTERWENCJA, SZLACHAR, WODNIAK, POTENTAT, SĄŻEŃ, SKAŁA, ODSZCZEPIEŃSTWO, FRYWOLITKI, KIERUNEK, ZWIĄZEK CYKLICZNY, ŹRÓDŁO POLA, KURACJA UDERZENIOWA, KAJMAK, STANOWISKO DOKUMENTACYJNE, BABULINKA, WIEŚ PLACOWA, SALA, MUSZTARDA SAREPSKA, KONOW, OBLIGACJA ZAMIENNA, FILTR POLARYZACYJNY, ZDRADA, GMINA KATASTRALNA, TAPETA, KRWIODAWSTWO, RAMPA, PAROKSYTON, KICAJ, EMBARGO, GWIAZDA WIELOKROTNA, ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY, STROP, PRESKRYPTYWIZM, LICZBA POJEDYNCZA, RYNKA, BITWA, SZNUR, GATUNEK ALLOCHRONICZNY, MIKSTURA, OTĘPIAŁOŚĆ, PARKIET, ŁAJKA, CIOS, GAZ GENERATOROWY, PRZESZUKANIE, FAZA, ZAŁOM, UCHO, ZWIĄZEK TAKTYCZNY, MIECH, KORONA, PROCES MYŚLOWY, ZATOKA, TOROWIEC, PÓŁKULA, ROZPUSZCZALNIK, MELON, TRATWA, HEKTAR, TABU, ZASADA POMOCNICZOŚCI, CYMBAŁ, NIESPAW, MLEKO, HERB, KAPITAŁOWOŚĆ, SPŁUKIWANIE, MIKROSONDA, KACERSTWO, KABRIOLECIK, JANÓW, FORMA ODLEWNICZA, KARBROMAL, HETEROATOM, FROTTOLA, DZIAŁANIE ALGEBRAICZNE, HUTNIK, RAD, NARODZINY, PRZEMYT MRÓWKOWY, MARKA, RATOWNIK MEDYCZNY, REŻIM, AKCENT PRZECIĄGŁY, STOKES, JAN, SŁOWIAŃSKOŚĆ, KABINA, OWALNICA, INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, KRAJKA, FLANELA, SEKCJA RYTMICZNA, LUNETA, ?HULK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.491 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

INSTYTUCJA PROWADZĄCA W SPOSÓB CIĄGŁY BADANIA NAUKOWE LUB PRACE ROZWOJOWE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: INSTYTUCJA PROWADZĄCA W SPOSÓB CIĄGŁY BADANIA NAUKOWE LUB PRACE ROZWOJOWE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
JEDNOSTKA NAUKOWA instytucja prowadząca w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe (na 16 lit.)
PLACÓWKA NAUKOWA instytucja prowadząca w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

JEDNOSTKA NAUKOWA
instytucja prowadząca w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe (na 16 lit.).
PLACÓWKA NAUKOWA
instytucja prowadząca w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe (na 15 lit.).

Oprócz INSTYTUCJA PROWADZĄCA W SPOSÓB CIĄGŁY BADANIA NAUKOWE LUB PRACE ROZWOJOWE sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - INSTYTUCJA PROWADZĄCA W SPOSÓB CIĄGŁY BADANIA NAUKOWE LUB PRACE ROZWOJOWE. Dodaj komentarz

2+5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast