OFICER MAJĄCY STOPIEŃ OFICERSKI ODPOWIADAJĄCY POLSKIEMU PORUCZNIKOWI LUB PODPORUCZNIKOWI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

LEJTNANT to:

oficer mający stopień oficerski odpowiadający polskiemu porucznikowi lub podporucznikowi (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: LEJTNANT

LEJTNANT to:

oficerski stopień wojskowy w armii rosyjskiej i radzieckiej, w przybliżeniu odpowiednik porucznika (na 8 lit.)LEJTNANT to:

stopień oficerki odpowiadający porucznikowi (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OFICER MAJĄCY STOPIEŃ OFICERSKI ODPOWIADAJĄCY POLSKIEMU PORUCZNIKOWI LUB PODPORUCZNIKOWI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.705

GAZ BOJOWY, ROZDZIAŁKA, NIEDOROZWÓJ, KONGREGACJA, ARSENIAN(III), WŁOSKOŚĆ, FALA, OBOZOWISKO, CIOS, ATAK, ŁOBODA, COŚ, SET, ŚCISKACZ, KĄPIEL, PATOGENNOŚĆ, OBIEKT WESTCHNIEŃ, JEZIORO LODOWCOWE, NIEDOJRZAŁOŚĆ, NERW, FONDUE, UPOWAŻNIENIE, GWASZ, SINGIEL, ZASADA PODCZEPIENIA, PRZYCZÓŁEK, OTRUCIE, CZŁON SKŁADNIOWY, REKOMENDACJA, WACŁAW, ABAKUS, REGENERACJA, GRZYB PIASKOWY, ORGANIZM, PREZESKA, PAPROTNICA GÓRSKA, OSKARŻYCIEL PUBLICZNY, PÓŁSIOSTRA, CIEPLARKA, MIASTO, DETAL, STOPIEŃ GEOTERMICZNY, HEAD-HUNTER, GLORIETTA, BRYZOL, NORMA PRZEDSTAWICIELSTWA, STRZAŁ, TECZKA PERSONALNA, DRZEWO SOLITEROWE, TARNOWIANKA, ENDOPROTEZA, ABFARAD, BARWA DŹWIĘKU, ZIEMIA NICZYJA, FILET, KIWI, DZIEWCZYNIĄTKO, DETENCJA, TORT, MYRMEKOFIL, ĆWICZENIE, PUŁKOWNIK, AGNOSTYCYZM, HERMAFRODYTA, REPERTUAR, LAMA, TAJNE KOMPLETY, PRZEDMIOT SPECJALIZACYJNY, ŻÓŁWIAK, BOMBA TERMOJĄDROWA, DZIESIĘCIOKROTNOŚĆ, AKADEMIA, SZMAT, PALIWO KOPALNE, MURZYSKO, PŁOMYK, MEFLOCHINA, SATELITA, POSTĘPOWANIE PRZYGOTOWAWCZE, LIST PASTERSKI, WIDEO, POLER, HULK, MOCHWIAN, ENTEROKOK, MUSZTARDA, ANTYDOGMATYZM, ROZTWÓR WZORCOWY, TWIERDZENIE CAYLEYA-HAMILTONA, KONTRADYKTORYJNOŚĆ, NAGIEL, KET, MAGISTERIUM, NIEOBIEKTYWNOŚĆ, MAZER, DIABEŁEK, DODATEK MOTYWACYJNY, PACHNOTKA UPRAWNA, PSALM, DŻEM, CZOŁÓWKA, ZŁOTOGŁÓW, WSPARCIE, WRĘBNIK, WANIENECZKA, RESIDUUM, POTENCJAŁ ADSORPCYJNY, GŁOWA PAŃSTWA, SKŁAD, PONCZÓWKA, PIEC, KAROWNIK, AŁYCZA, WOLE GUZKOWE TOKSYCZNE, ŁOPATA, WYCIĄG, POMOC DROGOWA, MINOGOWATE, NIESPAW, ANYŻEK, DYSZKANCIK, TROCINÓWKA, BARWNIK SPOŻYWCZY, KUTER UZBROJONY, BARWA, OBÓZ, KASETOFON, FOLIA, PUSZKA FARADAYA, LUZAK, KORZYŚĆ KOMPARATYWNA, RUBELLIT, KRĘG OBROTOWY, DEZABIL, KARRUKA, PRZEWODNICTWO ELEKTRYCZNE, JAGODÓWKA, ZBROJNIK, KABEL, LIST KREDYTOWY, SZLAM, WICEKAPELMISTRZ, PIĘKNY WIEK, HOKEJ, POLARYZACJA JONOWA, PROMIENNOŚĆ, BODZIEC, CIECZ WYCZERPANA, PRZEMIENNIK AMATORSKI, ARSYNA, TRAMWAJ WODNY, INKUBATOR, PARKIETAŻ, IMIESŁÓW PRZYSŁÓWKOWY UPRZEDNI, GOLEC, NAWIAS OKRĄGŁY, KOŃ, ŁUSZCZYCA WYSIĘKOWA, KOŚCIÓŁ KONKATEDRALNY, ŁOPATA, ODCIEK, SKUN, DZIAŁO SAMOBIEŻNE, KAŁMUK, WIEŻA KOŚCIELNA, POLONEZ, KAMIENNE SŁOŃCE, KOD GENETYCZNY, DOBRA SUBSTYTUCYJNE, PARAFARMACEUTYK, RYBA AMFIDROMICZNA, REJESTR, BZYGI, NERWICA SPOŁECZNA, TUSZ, TRĄBKA, ILOŚĆ REFERENCYJNA, SUKCESJA, DOZA, KALIBER, GEST, BALECIK, BINOKLE, AFISZ, NASTURCJA, ANEGDOTA, SZKLANY SUFIT, SYN, RODZIMOŚĆ, FLAUSZ, DRYBLAS, SER, NABIERKA, SZAGRYN, BIBLIOTEKA, HANDEL ZAGRANICZNY, BAWOLE OKO, WYDERKA, CIĄŻA, ROMANS, CYTOSTATYK, OPERETKA, KOLORY PAŃSTWOWE, PRZEDZIAŁ, LĘK, KŁOPOTANIE SIĘ, KĄPIEL OŁOWIANA, SZWAGROSTWO, POJAZD LATAJĄCY, BADANY, INTERNACJONAŁ, NAGŁOŚNIENIE, KRYTERIUM STEROWANIA, PRZEDJĄDRZE, KAJMAKAM, ORBITA POLARNA, OŁTARZYK, TARPAN, PREZENTER, WYWROTKA, INCYDENT MÓZGOWO-NACZYNIOWY, MINERAŁ ZABARWIONY, ZATRZYMANIE, ANTYBIOZA, PÓŁRUCH, UŻĄDLENIE, KWAS NAFTENOWY, OBIEKTYWNOŚĆ, HANTABA, ALDO, ARLEKIN, EGZORCYZM, KOPUŁA LODOWA, MÓL BOROWICZAK, PYZY, SKALEŃ AWENTURYNOWY, DRĄŻEK, WOLNY RODNIK, LOJALISTA, MSZA, PODATEK SOLIDARNOŚCIOWY, STRATYFIKACJA, KALETA, FAŁSZERZ, MGŁAWICA, FILM DROGI, ATLAS NIEBA, POLIKRYSZTAŁ, EMPORA, PRZEPADEK, SZPILKOWE, ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE, ŁĄCZE ABONENCKIE, METRESA, RUNA, DRUKARKA ROZETKOWA, ANETA, TRUCHŁO, PUNKTUALNOŚĆ, KAPSLA, ZIARENKO, N-GRAM, SCHRONISKO, KOALICJANT, SPRAWA, SZEŚCIOKROTNOŚĆ, MASA, LODOŁAM, RELING, CENTURION, SMAK, ORTALION, WYKSZTAŁCENIE PODSTAWOWE, LIST ZASTAWNY, WSZECHSIŁA, ŁUPEK WĘGLOWY, WARRANT SUBSKRYPCYJNY, SORBET, SŁOMA TARGANA, ŚMIERDZIEL, PAPIERZAK, ALGORYTM ITERACYJNY, NOTOWANIA, FLASZKA, DRAMAT HISTORYCZNY, RYTOWNIK, PRZEGRYZEK, IGLICA, PUBLIKA, SYNDYKAT, LENIWIEC, MAKATKA, ZGRUPOWANIE, AMPUŁKA, PŁYTA STOLARSKA, TON, PARK MASZYNOWY, PAPROTNICA KRÓLEWSKA, ZNAK DIAKRYTYCZNY, ?KANONIK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.705 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OFICER MAJĄCY STOPIEŃ OFICERSKI ODPOWIADAJĄCY POLSKIEMU PORUCZNIKOWI LUB PODPORUCZNIKOWI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OFICER MAJĄCY STOPIEŃ OFICERSKI ODPOWIADAJĄCY POLSKIEMU PORUCZNIKOWI LUB PODPORUCZNIKOWI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
LEJTNANT oficer mający stopień oficerski odpowiadający polskiemu porucznikowi lub podporucznikowi (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

LEJTNANT
oficer mający stopień oficerski odpowiadający polskiemu porucznikowi lub podporucznikowi (na 8 lit.).

Oprócz OFICER MAJĄCY STOPIEŃ OFICERSKI ODPOWIADAJĄCY POLSKIEMU PORUCZNIKOWI LUB PODPORUCZNIKOWI sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - OFICER MAJĄCY STOPIEŃ OFICERSKI ODPOWIADAJĄCY POLSKIEMU PORUCZNIKOWI LUB PODPORUCZNIKOWI. Dodaj komentarz

1×4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast