Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: OFICER MAJĄCY STOPIEŃ OFICERSKI ODPOWIADAJĄCY POLSKIEMU PORUCZNIKOWI LUB PODPORUCZNIKOWI

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

LEJTNANT to:

oficer mający stopień oficerski odpowiadający polskiemu porucznikowi lub podporucznikowi (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: LEJTNANT

LEJTNANT to:

oficerski stopień wojskowy w armii rosyjskiej i radzieckiej, w przybliżeniu odpowiednik porucznika (na 8 lit.)LEJTNANT to:

stopień oficerki odpowiadający porucznikowi (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OFICER MAJĄCY STOPIEŃ OFICERSKI ODPOWIADAJĄCY POLSKIEMU PORUCZNIKOWI LUB PODPORUCZNIKOWI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.069

MANSZETA, MŁOT, ZŁOŻE, OTWÓR WYLOTOWY, OWICYD, KAPISZON, KLUCZ, KLAUZULA WALORYZACYJNA, INDIANIN, RATING, LINA, MATERIAŁ SKALNY, FIGÓWKA, DESEREK, BĘBEN, MOTORÓWKA, GATUNEK ZBIOROWY, SOPLENIEC, SULFOTLENEK, PAPROĆ WODNA, KUWETA, WAGA, WYWÓZKA, STRĄGA, WSPARCIE FINANSOWE, CYPRZYN, INWEKTYWA, UKŁAD REGULACJI EKSTREMALNEJ, GRAFIKA, KLAPKA, OCZKO, BULLA, TRZYKROTNOŚĆ, ASOCJACJA, SZYNA, BŁĘKITNY OLBRZYM, GAJA, UKŁAD NERWOWY, DROGA BEZPRZETARGOWA, SYSTEM, CANCA, CHOROBA ZAWODOWA, TIBIA, SNAJPER WYBOROWY, EKWILIBRYSTYKA, GABINET, MISO, CELOZJA, FATAMORGANA, RZEKA CHWILOWA, GENERAŁ BRYGADY, OBIEG, MANTYLA, BOMBER, PRZEDZIAŁ, SAMOOBRONA POWSZECHNA, DOMINANTA, MECENAT, FASOLA, OFICER PRASOWY, PALINGENEZA, DYFUZJA CHEMICZNA, KAPITUŁA GENERALNA, GRZYB, KAKEMONO, REKWIZYCJA, KOŁOWROTEK, KASKADER, TEKA, GOLONKA, DEMONSTRACJA, OPODATKOWANIE, KONSUMENT, PROTETYKA, DOKUMENT, RZADKOŚĆ, MODEL, PÓŁCYLINDER, MOŁOTOW, ROKIET, PRZEPITA, BIAŁE PLAMY, LECZNICTWO ZAMKNIĘTE, HB, TACA, POLIFONIA, REŻYM, DYWIZ, KASZUBSKOŚĆ, SĘDZIA, ADALINA, CERKIEW, OBLIGACJA ZAMIENNA, WIEK TLENOWY, PROCES BUDOWLANY, KASZA, LINIA SPEKTRALNA, PROTEZA, BOCZNICA, SETNIK, CZOŁÓWKA, AGENT, ZAWRÓT GŁOWY, BUT NARCIARSKI, HALBA, TRZYDZIESTY PIERWSZY, PANTOFELNIK, SZOK CENOWY, TRESER, MUŁ, NADAWCA PUBLICZNY, CIĘGNIK, RAMA KOMUNIKACYJNA, JARZĘBINA, PRZYTULIA, NOWELIZACJA, NUROGĘŚ, SIEĆ TELEKOMUNIKACYJNA, FONDUE SEROWE, ODCHYLENIE BEZWZGLĘDNE, POLARYZACJA BŁONY KOMÓRKOWEJ, WIEŻA KONTROLNA, SCENARIUSZ, BIURO TECHNICZNE, PROTEKTORAT, ŻURAWIK, WKLĘSEK, DANE, RZEKOTKA KRZYŻOWA, KRÓLEWICZĄTKO, DRABINKA, MASKOTKA, FIŻON, ROTMISTRZ, MIESIĄC, WIZJONER, DYPODIA, REGENERACJA, BLENDA SMOLISTA, ODSTĘPSTWO, FIGURA, STYMULACJA, FRAMUGA, DERYWAT SYNCHRONICZNY, PISZCZAŁKA, ZNAKOMITOŚĆ, ŚLUZA WAŁOWA, STARUNEK, WICEKAPELMISTRZ, LIBELA, WIRUS ZAPALENIA ROGÓW PRZEDNICH RDZENIA KRĘGOWEGO, SZACHY TRZYOSOBOWE, ZABYTEK NIERUCHOMY, ADMINISTRATOR APOSTOLSKI, PACJENCJA, OLEJARSTWO, SKAŁA ALITOWA, GOŚĆ, MIŁOŚĆ FRANCUSKA, LIDER, TRZYDZIESTY, PRODUCENT, URZĄDZENIE RADIOWE, ZAKRYSTIAN, PRAWNICTWO, TRASA, TERAPIA ZAJĘCIOWA, PIELGRZYM, LIPA, BAZA, SINICA, PIEROŻEK, CHARYZMA, STRATEGIA, PLUTON, DOSTATEK, METALICZNOŚĆ, ZRĘBICA, NANERCZ, NIEUŻYTECZNOŚĆ, MUR OPOROWY, FERETRON, NADZÓR EPIDEMIOLOGICZNY, M, KOBYŁA, KATASTROFISTA, SPADKOBIERCA, SPÓŁKA HOLDINGOWA, NIERUCHAWOŚĆ, MARIONETKA, FILIGRAN, GENERALISSIMUS, SEGMENT, ROZSZCZEP WARGI, WIEŻA KOŚCIELNA, BITWA, TRAPEZ, KOREKTOR, MANDARYŃSKI, GRZEBIEŃ, TAŚMA, OLEJ, ZASTÓJ, INDUKTOR, CHŁOPOWINA, PAPIER ŚWIATŁOCZUŁY, KRZYŻYK, GĘŚ, FOSFORYT, JEMIOŁA, MADONNA, POGROM, DZIURKA, KRÓLOWA RENET, WYCINEK, KONSOLA STEROWNICZA, BATON, GENERACJA, SKLEPIENIE GWIAŹDZISTE, DEWALUACJA, MAJÓWKA, REAKCJA, DOKTOR HABILITOWANY, ELEWATOR ZBOŻOWY, ZGŁOSZENIE PATENTOWE, FLANELA, SŁUŻEBNIK, PAPIER FOTOGRAFICZNY, WIDMO CZĄSTECZKOWE, TARAN, BADACZ POLARNY, ŚWIADEK KORONNY, SZKLANY SUFIT, ANGIOPLASTYKA, GRAFIKA, DYSTYCH, KRYTERIUM OCENY DECYZJI, BOM, KARBONATYT, OPRAWA OŚWIETLENIOWA, NAPAŚĆ, NIESZPUŁKA, TROPIK, KONTROLA, PROCES INWESTYCYJNY, GROŃ, MONODIA, BLASTODERMA, WYRAZ, KSZTAŁCENIE USTAWICZNE, PŁYWAK, KASA, FILM PŁASZCZA I SZPADY, KASZUBSKI, SZTURWAŁ, OŚCIEŻE, ŻNIWIARKA, REGUŁA ALLENA, NEKTAR, GWIAZDA WIELOKROTNA, PROCES GEOLOGICZNY, CZWOROLIST, BASILEUS, FARSZ, SIEDEMNASTY, SAŁATA LOLLO, AKROBACJA POWIETRZNA, DZIELNOŚĆ, ZRZESZENIE, LOŻA, FILTR CYFROWY, MAMAŁYGA, RETRANSMISJA, GRECKOŚĆ, GLONY ZŁOCISTE, TRUKCZASZY, OCHRONA INDYWIDUALNA, NASYCANIE, NIEMOŻNOŚĆ, TRYBUNAŁ, MASCARPONE, KAPRYS, ALT, OBSZAR WODNY, METATEKST, SIAD RÓWNOWAŻNY, S/Y, SZTABSKAPITAN, MACZUGA, STYPENDIUM, KISZONKA, ŚLIWA, LIRNIK, STARY BYK, KLAUZULA WYKONALNOŚCI, AGENCJA, KULTURA, MIZUNA, KABRIOLET, SKŁAD DRUKARSKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.069 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: oficer mający stopień oficerski odpowiadający polskiemu porucznikowi lub podporucznikowi, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OFICER MAJĄCY STOPIEŃ OFICERSKI ODPOWIADAJĄCY POLSKIEMU PORUCZNIKOWI LUB PODPORUCZNIKOWI to:
Hasło Opis krzyżówkowy
lejtnant, oficer mający stopień oficerski odpowiadający polskiemu porucznikowi lub podporucznikowi (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

LEJTNANT
oficer mający stopień oficerski odpowiadający polskiemu porucznikowi lub podporucznikowi (na 8 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x