W BRANŻY KOMPUTEROWEJ METODA OSZUSTWA, W KTÓREJ PRZESTĘPCA PODSZYWA SIĘ POD INNĄ OSOBĘ LUB INSTYTUCJĘ W CELU WYŁUDZENIA OKREŚLONYCH INFORMACJI (NP. DANYCH LOGOWANIA, SZCZEGÓŁÓW KARTY KREDYTOWEJ) LUB NAKŁONIENIA OFIARY DO OKREŚLONYCH DZIAŁAŃ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PHISHING to:

w branży komputerowej metoda oszustwa, w której przestępca podszywa się pod inną osobę lub instytucję w celu wyłudzenia określonych informacji (np. danych logowania, szczegółów karty kredytowej) lub nakłonienia ofiary do określonych działań (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W BRANŻY KOMPUTEROWEJ METODA OSZUSTWA, W KTÓREJ PRZESTĘPCA PODSZYWA SIĘ POD INNĄ OSOBĘ LUB INSTYTUCJĘ W CELU WYŁUDZENIA OKREŚLONYCH INFORMACJI (NP. DANYCH LOGOWANIA, SZCZEGÓŁÓW KARTY KREDYTOWEJ) LUB NAKŁONIENIA OFIARY DO OKREŚLONYCH DZIAŁAŃ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 26.435

PÓLKO, DODAJNA, TARCIE, PENITENCJA, JERZY, LEKSYKOSTATYSTYKA, MONITOR HOLTEROWSKI EKG, ŚWIT CYWILNY, JEDNOSTKA LEKSYKALNA, KUSAK, PĘDNIK CYKLOIDALNY, TOCZKOWCE, WAFEL, ŁOPATA, ADAMITA, WĘZEŁ ZARODKOWY, MINERALOGIA, KICZ, WIEŻA HEJNAŁOWA, ELEGANT, BYK, HEMOSTAZA, ODŁAMKOWY, ANTYCYPACJA, KONTRPOCHÓD, ZOBOWIĄZANIE DŁUGOTERMINOWE, ODWARSTWIENIE, WYSKLEPEK, ŻACHWA, HALABARDA, GONIOMETRIA, PORĘCZ, ROWER, PIEŚŃ, ŚCIEKI KOMUNALNE, LAKSACJA, CIELENIE, SWĘDZENIE, KOKSIAK, RELISZ, OPUCHLIZNA, FIGURKA TANAGRYJSKA, KOMPLEKS, CHIŃSZCZYZNA, ŁAWA, SKLEJACZ, SZTORMTRAP, BŁĄD EKOLOGICZNY, IMPULS, KOPROFIL, JĘZYKI AUSTRONEZYJSKIE, DYMKA, STRUKCZASZY, KSIĄŻĘ, DYWERSJA, WADERY, KĄT PROSTY, TEMPERATURA ROSY, ROŚLINA ZIELNA, PAWANA, PRAŻMO, SUPERPAŃSTWO, WZÓR JAWNY, PŁASZCZ DOLNY, PROTEZA, PREDYSPOZYCYJNOŚĆ, BARWY, SZAROWIPTERYKS, AZOLLA PAPROTKOWA, LITAURY, RESTAURATOR, ŁACINNIK, TAPINOCEFAL, WARSTWA ŚCIERALNA, WOJSKA PANCERNE, KOSA, WZMACNIAK, RUCH, ORANT, PRYSZNIC, POTENCJAŁ ADSORPCYJNY, FERMENTACJA ALKOHOLOWA, CZEKAN, PAŁKA, NONET, HYPOSTYL, WARAN BEZUCHY, SIEDZISKO, WIZUALIZACJA, KURS, KAZUS, WIEŻA KONTROLNA, DYM, KRĄŻOWNIK TRAKTATOWY, PENTAPTYK, START MASOWY, PRZEZNACZENIE, ODMIANA HERBOWA, LATINO, MIGDAŁ, FARERCZYK, PRZESTRZEŃ STANU, ŚWIR, ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO, DOWÓD, BEZJĘZYKOWE, CHROMOSOM POLITENICZNY, ISTOTA ŻYWA, KAPELUSZ PANAMSKI, BEJCA, CYBORIUM, BOCZNICA KOLEJOWA, ŚRUBSZTAK, ODCHYŁ, KOMPLEKS SUBDUKCYJNY, HEBRA, NUMERANT, BUJDA NA RESORACH, TERAPENA, ANGIELSKI, MORENA BOCZNA, GORZELNICTWO, ADAPTACJA SPOŁECZNA, KCIUK NARCIARZA, WYCISK, KOSZARKA, KOŚĆ SKOKOWA, OSZCZĘDNIŚ, APLIKANT ADWOKACKI, CENTRALA RYBNA, OBOWIĄZEK POGRZEBOWY, PRZEGUB, STOŁP, ISTOTA SZARA, WODOLOT, INTERWENCJA HUMANITARNA, SEKULARYZACJA, PAPIER BEZDRZEWNY, ALDEHYD, ŻWACZ, PERTA, MIESZACZ, OWCE, WALKA, ALGORYTM BAREISSA, PRZYSTAŃ, ZESTAW SŁUCHAWKOWY, NIEPEWNOŚĆ, WYPRZEDAŻ, SPEKTROMETRIA ABSORPCYJNA CZĄSTECZKOWA, SEJSMIKA, CIAŁO SZTYWNE, ZNAMIĘ WRZECIONOWATO-NABŁONKOWATOKOMÓRKOWE, BĘBEN, PLASTIK, KOZAK, PŁASKOSZ, ENKLAWA, RZEZAK, ŁYKACZ, DZIEDZICZNOŚĆ, DROŻDŻOWNIA, ZASTRZAŁ, DANIE KOSZA, AKAPIT, SKURWIEL, ANATOMIA ROZWOJOWA, THAULOW, NOSACZ, BURZA ŚNIEŻNA, NIEDOROZWÓJ, WYROK, DELIRKA, CHARAKTERYSTYKA, DWUDZIESTKA, TELEMARK, DENDROMETRIA, PAS DROGI GRANICZNEJ, DIABLOTKA, KANONIERKA, BRANIE ROZWODU, KLESZCZE, TĘŻYCZKA, OFICJEL, MIKSER, MAMUT CESARSKI, INDYJSKI KOŃ WOJSKOWY, AUTOSANIE, KONFEKCJONER, BŁĘDNIK KOSTNY, POZBYWANIE SIĘ, IRRADIACJA, APROBATA, KONTROLING, EKONOMIA POLITYCZNA, ADIUSTACJA, PRAWO INDUKCJI ELEKTROMAGNETYCZNEJ FARADAYA, PARYTET, NIMB, GEOMETRIA FRAKTALNA, BRUK, IMPLIKACJA LOGICZNA, APORT, WODOROSÓL, TUPET, GOTOWOŚĆ BOJOWA, AUTOPARODIA, DOM REKOLEKCYJNY, BEFSZTYK, HARUSPIK, PASTEL, DOZOROWIEC POGRANICZA, BALOT, LICZBA CAŁKOWITA, TRANSFERAZA, MIKROORGANIZM, DWÓR, NADBUDÓWKA, PÓŁKOLONIA, USŁUGA KONSUMPCYJNA, PODWODA, STEREOIZOMER, EWOLUCJA KASKADERSKA, MCLAREN, CZOSNEK, SOK, PODCHLEBSTWO, INWESTYCJA DŁUGOTERMINOWA, OPRAWKA, SYNDROM WILKOŁACZY, STRATEG, NIEPRAWOWIERNOŚĆ, TURMA, SOWIECKOŚĆ, PUPCIA, PRZEKŁADANIEC, ZRAZ, KONFIGURACJA, FRANKATURA PROWIZORYCZNA, RURA, KLASA, NARKOLEPSJA, OSTRA REAKCJA NA STRES, UMOWA KONTRAKTACJI, TELEFON ZAMIEJSCOWY, PERFUZJA, TONAŻ, PODKATALOG, SZTYCH, FILEMON CIEMNY, SAMOZAPALENIE SIĘ, FECHTMISTRZ, GONIOMETRIA, ADRES FIZYCZNY, NARCYZ, RAKSLOT, PRZEPIÓRKA, CUKIER MLEKOWY, EMFAZA, TRÓJKĄT, KOPCIUCH, ZWYCZAJOWOŚĆ, ZESPÓŁ BEHRA, BLACHOWNIA, MOHORYCZ, SZCZEPONOGI, HULK, LISTA STARTOWA, DOLICHOCEFALIA, FILTR, PROFESOR, PRZEKĄSKA, ZASADA ROZPORZĄDZALNOŚCI, KREDKA, FALA, WYRAZ, MRÓWKOWATE, NABYTEK, ALTERNACJA JAKOŚCIOWA, HUNCWOT, RYTON, ZALICZKA ALIMENTACYJNA, INKRUSTACJA, PYLICA ALUMINIOWA, SACHARYD, OMAM, PODWOZIE, KONTRGAMBIT GIANUTIO, HOLTER, PRZEPYCHACZKA, GĄSIOR, SZTOLNIA WODNA, PEDAŁ, TEMBR, SUMERYJKA, MORWA, WYŻSZE NACZELNE STAREGO ŚWIATA, SETKA, KIA, ?ZJAWISKO THOMSONA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 26.435 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W BRANŻY KOMPUTEROWEJ METODA OSZUSTWA, W KTÓREJ PRZESTĘPCA PODSZYWA SIĘ POD INNĄ OSOBĘ LUB INSTYTUCJĘ W CELU WYŁUDZENIA OKREŚLONYCH INFORMACJI (NP. DANYCH LOGOWANIA, SZCZEGÓŁÓW KARTY KREDYTOWEJ) LUB NAKŁONIENIA OFIARY DO OKREŚLONYCH DZIAŁAŃ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W BRANŻY KOMPUTEROWEJ METODA OSZUSTWA, W KTÓREJ PRZESTĘPCA PODSZYWA SIĘ POD INNĄ OSOBĘ LUB INSTYTUCJĘ W CELU WYŁUDZENIA OKREŚLONYCH INFORMACJI (NP. DANYCH LOGOWANIA, SZCZEGÓŁÓW KARTY KREDYTOWEJ) LUB NAKŁONIENIA OFIARY DO OKREŚLONYCH DZIAŁAŃ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PHISHING w branży komputerowej metoda oszustwa, w której przestępca podszywa się pod inną osobę lub instytucję w celu wyłudzenia określonych informacji (np. danych logowania, szczegółów karty kredytowej) lub nakłonienia ofiary do określonych działań (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PHISHING
w branży komputerowej metoda oszustwa, w której przestępca podszywa się pod inną osobę lub instytucję w celu wyłudzenia określonych informacji (np. danych logowania, szczegółów karty kredytowej) lub nakłonienia ofiary do określonych działań (na 8 lit.).

Oprócz W BRANŻY KOMPUTEROWEJ METODA OSZUSTWA, W KTÓREJ PRZESTĘPCA PODSZYWA SIĘ POD INNĄ OSOBĘ LUB INSTYTUCJĘ W CELU WYŁUDZENIA OKREŚLONYCH INFORMACJI (NP. DANYCH LOGOWANIA, SZCZEGÓŁÓW KARTY KREDYTOWEJ) LUB NAKŁONIENIA OFIARY DO OKREŚLONYCH DZIAŁAŃ sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - W BRANŻY KOMPUTEROWEJ METODA OSZUSTWA, W KTÓREJ PRZESTĘPCA PODSZYWA SIĘ POD INNĄ OSOBĘ LUB INSTYTUCJĘ W CELU WYŁUDZENIA OKREŚLONYCH INFORMACJI (NP. DANYCH LOGOWANIA, SZCZEGÓŁÓW KARTY KREDYTOWEJ) LUB NAKŁONIENIA OFIARY DO OKREŚLONYCH DZIAŁAŃ. Dodaj komentarz

4+3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast