MASZYNA ELEKTRYCZNA ZMIENIAJĄCA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ W ENERGIĘ MECHANICZNĄ, W KTÓREJ WIRNIK OBRACA SIĘ Z POŚLIZGIEM W STOSUNKU DO WIRUJĄCEGO POLA MAGNETYCZNEGO WYTWORZONEGO PRZEZ UZWOJENIE STOJANA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SILNIK ASYNCHRONICZNY to:

maszyna elektryczna zmieniająca energię elektryczną w energię mechaniczną, w której wirnik obraca się z poślizgiem w stosunku do wirującego pola magnetycznego wytworzonego przez uzwojenie stojana (na 20 lit.)SILNIK INDUKCYJNY to:

maszyna elektryczna zmieniająca energię elektryczną w energię mechaniczną, w której wirnik obraca się z poślizgiem w stosunku do wirującego pola magnetycznego wytworzonego przez uzwojenie stojana (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MASZYNA ELEKTRYCZNA ZMIENIAJĄCA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ W ENERGIĘ MECHANICZNĄ, W KTÓREJ WIRNIK OBRACA SIĘ Z POŚLIZGIEM W STOSUNKU DO WIRUJĄCEGO POLA MAGNETYCZNEGO WYTWORZONEGO PRZEZ UZWOJENIE STOJANA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.739

OŻYNA, LAJKRY, PÓŁKREW, PRYMITYWIZM, BASZTAN, PANCERZ LAMELKOWY, SZAMOTANINA, INSTRUMENT PRZEJŚCIOWY, PIES PRZECIWPANCERNY, CEZURA, TEORIA OBSŁUGI MASOWEJ, ŚWIĘTOKUPCA, CIASTO, LEKARZ PIERWSZEGO KONTAKTU, BON LOKACYJNY, KOMUNIA, OSNUJA, EURYTOP, OGNIWO STĘŻENIOWE, MEZOFIT, MIĘSIEŃ PIRAMIDOWY, SYSTEM INSTANCYJNY, CZĘSTOTLIWOŚĆ REZONANSOWA, GRZYB WOLAK, WODOROST, MIKROCHIRURGIA, BATERIA TELEKINETYCZNA, LAIK, AMIDYZM, DOGADZANIE SOBIE, AUTYZM, CIAŁO ACETONOWE, MORION, WYPRYSK KONTAKTOWY, KONSERWA, KONDENSATOR DOSTROJCZY, TELESKOP, LAGUNA, KĄPIEL SŁONECZNA, FEBRA, SCENA, MUNICYPIUM, JAWAJSKI, OBLICZNOŚĆ, RESPONDENT, GEODEZJA OGÓLNA, WYRÓB HUTNICZY, BACHMISTRZ, ABLACJA, ROZSZCZEPIENIE WARGI, AMORFIZM, PLEŚNIAWKA, ŁAWA, NADZIEWKA, KRĘCIEK, NIEAUTOMATYCZNOŚĆ, MAIL, PUPIL, OSTROGI, CHOCHELKA, HUROŃSKI, SERWITORIAT, KUBEK, GARNIZON, UKŁAD HAMULCOWY, GWIAZDA WIELOKROTNA, MASKARADA, MIT, HRABSTWO, PODLIZUCH, CZAS RZECZYWISTY, DIALOG, AGONIA, BRODAWCZYCA KONI, TRASZKA JAPOŃSKA, BŁONA MIELINOWA, ATASZAT, STÓJKA, CHOROBA REFSUMA, FORSOWANIE, FACJATA, ALGEBRA HOMOLOGICZNA, SZEŚĆ NA DZIEWIĘĆ, DZIERŻAWCA, PSYCHOLOGIA STOSOWANA, RAFIA, WIĘZADŁO KARKOWE, MINERAŁ AUTOGENICZNY, SAMOISTNOŚĆ, REGULATOR WATTA, NEUROFIBROMATOZA, SKOWYT, WERSYFIKACJA, PASTWA, WĘZEŁ KSIĘCIA ALBERTA, ODLEWACZ, REPETYTYWNOŚĆ, ANTENA TUBOWA, POŁUDNIK MAGNETYCZNY, TWIERDZENIE PASCALA, SZEW PODNIEBIENNY, LENIN, PRZESTRZEŃ BANACHA, PUCÓWKA, DESKA, WIĄZANIE JONOWE, ADMINISTRACJA, JĘZYK STAROEGIPSKI, SYSTEM NICEJSKI, PROSZEK KAKAOWY, WYGIB, SZKŁO SPINOWE, SYSTEM AUTONOMICZNY, SKROMNIŚ, PLASTYKA, OIOM, LASONOGI, BEZLOTKI, PRAWOMOCNOŚĆ, DIETA KOPENHASKA, ROTANG, PODRÓŻ SŁUŻBOWA, SILNOŚĆ, POJAWIENIE SIĘ, NEGACJONISTA, ZROBIENIE RUCHU, LACHS, SIŁA SPOKOJU, FUNDA, BIOLOGICZNOŚĆ, ZEGAR ATOMOWY, PŁASKLA, CHOROBA MORGELLONÓW, WIELKI STEP, POZŁOTKO, ŁOŻYSKO, NORMANDZKI, BUKIET, PIERŚCIEŃ CAŁKOWITY, MASZYNA TŁOKOWA, TEREN ZIELENI, WĄŻ, CZEK PODRÓŻNY, OAZA, PADWAN, NIEPRZYZWOITOŚĆ, ALBIGENSI, ORKIESTRA KAMERALNA, KŁĄB, CHONDRYTY, PADŹ, PLASTIK, PIEC TYGLOWY, KONTAKT, REGIMENTARZ, KAFETERIA OTWARTA, HELIKAZA, GROMADA, TRAWA PASTEWNA, ILOCZAS, BĄK, MALUCZKOŚĆ, KONSTRUKCJA WIEŃCOWA, OGIEŃ, POCISK NIEPENETRACYJNY, OTRUPKA WESTWOODA, PRINT, KLEJARZ, WYŚWIETLARNIA, SPEŁNIENIE, UMOWA MIĘDZYNARODOWA, PRZESIĄK, SKRĘCANIE, CANCA, IZOTROPOWOŚĆ, BARCZATKA, ENCYKLOPEDYZM, KULTURA PRZEDŁUŻYCKA, NIEPRAWOWIERNOŚĆ, JĄDRO MIGDAŁOWATE, URZĘDNIK IMIGRACYJNY, MAWSON, FORMALISTA, SELEKCJA NEGATYWNA, CAKE-WALK, PAREJAZAURY, MOWA BEZDŹWIĘCZNA, LIRYKA POŚREDNIA, STYR, KREOLSKI HAITAŃSKI, BACHMAT, JEDNOKLASÓWKA, TONUS, ŚWIADECTWO DEPOZYTOWE, PĘDNIK OKRĘTOWY, ABONAMENT, POWTARZALNOŚĆ, BRZOZA CZARNA, NATRĘT, NORMANDZKI COB, SMS, IZOPRENOID, RYNEK TERMINOWY, RADIALNA FUNKCJA BAZOWA, SIODEŁKOWCE, BŁOTNIARKA, WIĘŹBA, KOLANÓWKA, PRAWOSKRĘT, SPEKTROMETRIA MASOWA, PRAWO JOULE'A, BATUTA, HERB, PODKOLANIE, KĄPIEL LECZNICZA, REGENERAT, POTERNA, BARCZATKA ŚLIWIENICA, KOMITET OBRONY ROBOTNIKÓW, ASTROFOTOMETRIA, POWŁOKA KONWERSYJNA, CAŁKOWITE ZEPSUCIE, TERMODYNAMIKA STATYCZNA, NARCIARSTWO ALPEJSKIE, ULOTKARZ, MIĘSOPUST, POSTĘPOWANIE UPOMINAWCZE, INTERNAT, ZNAK ZAPYTANIA, LYGODIUM JAPOŃSKIE, UPADŁY ANIOŁ, RUMUŃSKI, FRACHT DYSTANSOWY, OŚWIETLACZ, KALWINIZM, SFERA NIEBIESKA, MODULACJA SKROŚNA, SZALKA, JĘZYK KENTUMOWY, CERES, GÓRKA, WETERYNARIA, ŚREDNIA KWADRATOWA, ŚREDNIA WINSOROWSKA, FATALIZM, SCREENSHOT, POMOC, RÓŻDŻKARZ, GLOSA, CEGŁA LICÓWKA, HIPOPLAZJA CIAŁA MODZELOWATEGO, ADAPTOWANIE SIĘ, TETRAPTYK, TELESKOP, CENA ZBYTU, AGREGACJA, INSZA INSZOŚĆ, RAMKA, LEGIA CUDZOZIEMSKA, ŻYDOFIL, FAZA, BIMBROWNIA, KOMPLEKS, TRZMIEL DRZEWNY, POZYCJONER, ZDRADA, GALIARDA, PRZYSPOSOBIENIE NIEPEŁNE, EFUZOR, PÓŁNOCNY WSCHÓD, ENKLAWA, FILOLOGIA BIAŁORUSKA, ZŁOTOWŁOSA, NIETOLERANCJA, ANTYMONARCHISTA, KOLORÓWKA, HUŚTAWKA, OPŁATEK, GROTESKA, SKRZYNECZKA, SUWNICA BRAMOWA, MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA, NAUSZNIK, EMALIA, KWAS TŁUSZCZOWY OMEGA-9, LINIA WIECZNEGO ŚNIEGU, ZAPALENIE OPON MÓZGOWO-RDZENIOWYCH, OFICYNA DRUKARSKA, ANTARKTYKA, RACHUNKOWOŚĆ, RYNEK WSCHODZĄCY, UROZMAICENIE, OŚLA CZAPKA, AEDICULA, KOLEBKA, MUFLA, FREGATA, BÓBR KANADYJSKI, ZGRZEBŁO, ?SZPILKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.739 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MASZYNA ELEKTRYCZNA ZMIENIAJĄCA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ W ENERGIĘ MECHANICZNĄ, W KTÓREJ WIRNIK OBRACA SIĘ Z POŚLIZGIEM W STOSUNKU DO WIRUJĄCEGO POLA MAGNETYCZNEGO WYTWORZONEGO PRZEZ UZWOJENIE STOJANA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: MASZYNA ELEKTRYCZNA ZMIENIAJĄCA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ W ENERGIĘ MECHANICZNĄ, W KTÓREJ WIRNIK OBRACA SIĘ Z POŚLIZGIEM W STOSUNKU DO WIRUJĄCEGO POLA MAGNETYCZNEGO WYTWORZONEGO PRZEZ UZWOJENIE STOJANA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SILNIK ASYNCHRONICZNY maszyna elektryczna zmieniająca energię elektryczną w energię mechaniczną, w której wirnik obraca się z poślizgiem w stosunku do wirującego pola magnetycznego wytworzonego przez uzwojenie stojana (na 20 lit.)
SILNIK INDUKCYJNY maszyna elektryczna zmieniająca energię elektryczną w energię mechaniczną, w której wirnik obraca się z poślizgiem w stosunku do wirującego pola magnetycznego wytworzonego przez uzwojenie stojana (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SILNIK ASYNCHRONICZNY
maszyna elektryczna zmieniająca energię elektryczną w energię mechaniczną, w której wirnik obraca się z poślizgiem w stosunku do wirującego pola magnetycznego wytworzonego przez uzwojenie stojana (na 20 lit.).
SILNIK INDUKCYJNY
maszyna elektryczna zmieniająca energię elektryczną w energię mechaniczną, w której wirnik obraca się z poślizgiem w stosunku do wirującego pola magnetycznego wytworzonego przez uzwojenie stojana (na 16 lit.).

Oprócz MASZYNA ELEKTRYCZNA ZMIENIAJĄCA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ W ENERGIĘ MECHANICZNĄ, W KTÓREJ WIRNIK OBRACA SIĘ Z POŚLIZGIEM W STOSUNKU DO WIRUJĄCEGO POLA MAGNETYCZNEGO WYTWORZONEGO PRZEZ UZWOJENIE STOJANA sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - MASZYNA ELEKTRYCZNA ZMIENIAJĄCA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ W ENERGIĘ MECHANICZNĄ, W KTÓREJ WIRNIK OBRACA SIĘ Z POŚLIZGIEM W STOSUNKU DO WIRUJĄCEGO POLA MAGNETYCZNEGO WYTWORZONEGO PRZEZ UZWOJENIE STOJANA. Dodaj komentarz

3×7 =

Poleć nas znajomym:

x