RODZAJ OPCJI EGZOTYCZNEJ, KTÓREJ WYKONANIE ZALEŻY OD TEGO CZY CENA INSTRUMENTU BAZOWEGO OSIAGNIE LUB PRZEKROCZY USTALONY POZIOM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OPCJA BARIEROWA to:

rodzaj opcji egzotycznej, której wykonanie zależy od tego czy cena instrumentu bazowego osiagnie lub przekroczy ustalony poziom (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ OPCJI EGZOTYCZNEJ, KTÓREJ WYKONANIE ZALEŻY OD TEGO CZY CENA INSTRUMENTU BAZOWEGO OSIAGNIE LUB PRZEKROCZY USTALONY POZIOM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.135

PARKA, CIELICZKA, PAUZA, MANGOSTAN, PRZEGRYZEK, SPRZĘG, PATYCZAK, WSPÓLNOTA, KYNOTERAPIA, BIKORN, CHOROBA PFEIFERA-CHRISTIANA-WEBERA, SZTUKA KINETYCZNA, TURÓWKA, BAR MLECZNY, PANNICA, CYGANEK, KLON, CYCEK, GRÓD, PROMIENIOWANIE JĄDROWE, KARANKSY, PASOŻYT, PTASIE MLECZKO, OPERA, IDIOFON, REAKCJA NIEODWRACALNA, MĘSIEŃ TRAPEZOWY, ZAKON MNISZY, LALKA, HARFA CELTYCKA, LEGENDA, MOLO, IGŁA, WINIETA, FUNKCJA BORELOWSKA, GONITWA PŁOTOWA, SKATING, OKULARY TRÓJWYMIAROWE, TUSZ, ZWIĄZEK TERMOLABILNY, MŁOT, ZAIMEK ANAFORYCZNY, JEDNOSTKA NAUKOWA, ASYSTENTKA SPOŁECZNA, ALIDADA, PROGRAM TELEWIZYJNY, KOŁECZEK, AFISZOWANIE SIĘ, BRANKA, PCHACZ, ZLOT GWIAŹDZISTY, RZADKOŚĆ, NERW, TAUTOCHRONA, BORDER, KRATER PASOŻYTNICZY, NASTURAN, METANIARZ, BEZSENS, TARTYNKA, MUSKUŁ PNEUMATYCZNY, PEDOFILSTWO, ŁOKIEĆ TENISISTY, WALOSZEK, BINARNOŚĆ, PACYNKA, KOTLINA, PŁASKORYT, GROMADA, SOFCIK, REJA, WAKINOZAUR, TRAGIZM, DRZWI, ZGUBA, GUZMANIA JEDNOKŁOSA, NAPPA, STWIERDZENIE, NAPĘD, ILOŚĆ, DOMINO, KOBIETA LEKKICH OBYCZAJÓW, PORNO, DZIENNIK, ZWAŁ, WKŁAD, WIELKOŚĆ SKALARNA, SAMOGŁOSKA TYLNA, MARAZUCH, FILET, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA DODATKOWA, PRĄTNIK ALPEJSKI, ODTRUTKA, TANYSTROF, WYŚCIGI, SIÓDEMKA, WĘZEŁ ZWYKŁY, SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA, BYLINA, ROZSZCZEPIENIE WARGI, PRÓBKA, KĄT OSTRY, BEZGŁOŚNOŚĆ, BISEKSUALISTA, GĄSKA, LUFA, BRUDY, BOHATER LIRYCZNY, TEATR, KUPON, FONDUE SEROWE, RODZINA NIEPEŁNA, KLESZCZE, KANTOREK, MANDOLA, PRZEWRÓT, OTWÓR WYLOTOWY, TEORIA CIAŁ, BĄBELEK, REFERENDUM GMINNE, JAŁOWA MARTWICA KOŚCI, NAWIGACJA SATELITARNA, KOMIK, ADRES, TERYNA, MERENGA, KOLIMATOR, ALARM LOTNICZY, KOŚĆ, ALARM POWODZIOWY, BUFET, DOKUMENT LOKACYJNY, STEMPEL, REGION WĘZŁOWY, KOMORA WULKANICZNA, LINIA ABSORPCYJNA, MIĘKISZ GĄBCZASTY, TRZYDZIESTKA, ZESPÓŁ TRAKCYJNY, BRZOZA OJCOWSKA, SEDYMENTACJA CYKLICZNA, FROTKA, PLIK DZIENNIKA, WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE, SYFON, BERGAMOTKA ZŁOCISTA, TEOLOGIA APOFATYCZNA, ZACHWALACZ, POR, CMOKIER, MURENOZAUR, WSTAWKA, WOZIDŁO TECHNOLOGICZNE, KOK, STOPER, BERET, ZABURZENIE AFEKTYWNO-DWUBIEGUNOWE, MODERATOR, TRANSGRESJA, BOZIA, MACIERZ ANTYSYMETRYCZNA, HISTORIA, OLEJ, PROKOMPSOGNAT, TRZĘSIEC, HESPEROZAUR, TYMOTKA, DŹWIGAR, TASIEMCE, EGZOSZKIELET, SZTUKA ZIEMI, DOM HANDLOWY, LITEWSKOŚĆ, KOŃCÓWKA, SALWA BURTOWA, NADZIENIE, LEVEL, CZŁONEK, IGLAK, KUFF, MARTWOTA, INDOS, WIERZBINA, GRODZA, DRYBLAS, KRYTERIUM ULICZNE, BOCZNICA KOLEJOWA, PŁAZY OGONIASTE, DZIABKA, BOM, SIATKOWIEC, FAB LAB, PENICYLINA PROKAINOWA, VAT, ORION, OBIEKT, PROTEZA, SERWER WIDEO, MCHY WŁAŚCIWE, MEDIANA, LEJNOŚĆ, LINISKO, TRANSPORTÓWKA, OCHRONA, ZADANIE KONIUNKTYWNE, ZAĆMA POCZĄTKOWA, ROBOTY DROGOWE, TELESKOP, CHWYTNIK, STAROŻYTNOŚĆ, RENKLODA, LOBELIOWE, CIARKI, STROFOIDA, EDMARKA, IRGA, ZAMSZ, BAGIENNIK OBŁY, CZYNNOŚĆ WYKONAWCZA, STYMULACJA, POWIERZCHNIA PROSTOKREŚLNA, HUBA, HALE, ANATOMIA MIKROSKOPOWA, ALDEHYD, SZYK TOROWY, SAMOCHÓD SPORTOWO-UŻYTKOWY, OBLĘŻENIE, ZGRZEWKA, ZATOKI, PTERANODON, MAGADIS, STREETBALL, JAMA, OŚZIEMI, GUZ, WIZERUNEK, ŻAGLIK WŁOSKOWATY, ŁYKACZ, JUNKIER, ANALFABETYZM EMOCJONALNY, SZYBKOŚĆ, KRYSZTAŁEK, DŻINS, NAUCZANIE INTEGRACYJNE, PLATYKLADUS, DYLIŻANS, ENTEROTOKSYNA, BRZDĘKNIĘCIE, USTERKA, KANAŁ TEMATYCZNY, WOLANT, INSTANCJA, ZĘBNICA, DREWNO KĘDZIERZAWE, ŁUSZCZAK INDYGO, KREPA, KULA, GERANOZAUR, POZYCJA TRENDELENBURGA, GEOMETRIA FRAKTALNA, KABESTAN, HULAJDUSZA, GAŚNICA PROSZKOWA, KOLCZUGA, PRZECIWIEŃSTWO, ZAĆMIENIE, KAZACZOK, ORGANIZM RAFOTWÓRCZY, PIERÓG, ŁBISKO, SZCZOTKA KRYSTALICZNA, SZABROWNIK, ZDARZENIOWOŚĆ, ANIOŁEK CHARLIEGO, OŚ LICZBOWA, SATELITA SZPIEGOWSKI, ZGRUPOWANIE, PAMIĘĆ, KARTA KREDYTOWA, REWOLUCJA, LIBELLA, JEDWAB, LAKSACJA, WĘGLÓWKA, RONDELA, KABOTAŻ, OKRUTNOŚĆ, HOWARDYT, KASA, JUDASZ, SZATA, PELHAM, KLESZCZOWINA, EMALIA, GŁOWNIA, ŻĄDANIE UDZIELENIA WYJAŚNIEŃ, DOWOLNOŚĆ, UMIEJĘTNOŚĆ, ?BARANEK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.135 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ OPCJI EGZOTYCZNEJ, KTÓREJ WYKONANIE ZALEŻY OD TEGO CZY CENA INSTRUMENTU BAZOWEGO OSIAGNIE LUB PRZEKROCZY USTALONY POZIOM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RODZAJ OPCJI EGZOTYCZNEJ, KTÓREJ WYKONANIE ZALEŻY OD TEGO CZY CENA INSTRUMENTU BAZOWEGO OSIAGNIE LUB PRZEKROCZY USTALONY POZIOM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OPCJA BARIEROWA rodzaj opcji egzotycznej, której wykonanie zależy od tego czy cena instrumentu bazowego osiagnie lub przekroczy ustalony poziom (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OPCJA BARIEROWA
rodzaj opcji egzotycznej, której wykonanie zależy od tego czy cena instrumentu bazowego osiagnie lub przekroczy ustalony poziom (na 14 lit.).

Oprócz RODZAJ OPCJI EGZOTYCZNEJ, KTÓREJ WYKONANIE ZALEŻY OD TEGO CZY CENA INSTRUMENTU BAZOWEGO OSIAGNIE LUB PRZEKROCZY USTALONY POZIOM sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - RODZAJ OPCJI EGZOTYCZNEJ, KTÓREJ WYKONANIE ZALEŻY OD TEGO CZY CENA INSTRUMENTU BAZOWEGO OSIAGNIE LUB PRZEKROCZY USTALONY POZIOM. Dodaj komentarz

6+2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast