DYSCYPLINA SZTUK PLASTYCZNYCH, KTÓREJ WYTWORY SĄ TRÓJWYMIAROWE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

RZEŹBA to:

dyscyplina sztuk plastycznych, której wytwory są trójwymiarowe (na 6 lit.)RZEŹBIARSTWO to:

dyscyplina sztuk plastycznych, której wytwory są trójwymiarowe (na 12 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: RZEŹBA

RZEŹBA to:

wytwór sztuki rzeźbiarskiej (na 6 lit.)RZEŹBA to:

ukształtowanie powierzchni Ziemi powstałe na skutek działania czynników zewnętrznych, takich jak erozja, akumulacja rzeczna czy lodowcowa oraz wpływ wiatru, a także pod wpływem działalności człowieka (na 6 lit.)RZEŹBA to:

dyscyplina sztuk plastycznych, której wytwory są trójwymiarowe (na 6 lit.)RZEŹBA to:

sztuka plastyczna, której trójwymiarowe dzieła wykonane są w kamieniu, brązie, drewnie, gipsie itp.; sztuka rzeźbienia (na 6 lit.)RZEŹBA to:

posąg z marmuru (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DYSCYPLINA SZTUK PLASTYCZNYCH, KTÓREJ WYTWORY SĄ TRÓJWYMIAROWE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.686

TKANKA STAŁA, GIPSORYT, TYFUS PLAMISTY, ASTRONOMIA NEUTRINOWA, AUTONOMIA REGIONALNA, ŻÓŁWIE LĄDOWE, FINANSE PUBLICZNE, DOM KULTURY, DOMINO, STACJA KLIMATYCZNA, PEŁNOROŻCE, CHOROBA WHIPPLE'A, GRUPA ADDYTYWNA, ROZSZCZEP PODNIEBIENIA TWARDEGO, KOMORA ZAMKOWA, KLUCZ, MIEJSCE ZAMIESZKANIA, KONOTACJA, ANTENA DOOKÓLNA, ROZBIERANKA, KOLEJ, MECHANIKA GÓROTWORU, SAMOGŁOSKA OTWARTA, OKTAW, SHITSTORM, ELIPSOIDA ZIEMSKA, APROKSYMACJA JEDNOSTAJNA, CANTUS FIRMUS, ŚCIANA SZKIELETOWA, ARCHITEKTURA, GOSPODARKA RYNKOWA, VIGELAND, PEŁNOMOCNICTWO, INTERFEROMETRIA MIĘDZYKONTYNENTALNA, PAS, JESIOTR, GORĄCE KRZESŁA, CHOROBA PICKA, HRABINA, CYNKOGRAFIA, REAKCJA KATALITYCZNA, KLASYFIKACJA ZESPOŁOWA, MONOCHROMATYZM, PLURALIZM ZWIĄZKOWY, LATINO, JAŁMUŻNIK, ŚWIETLÓWKA, PC, ŻÓŁWIE WĘŻOSZYJE, ROŚLINA WODNOPĄCZKOWA, SZTAJEREK, PRZESTRZEŃ ZUPEŁNA, KARCIANE DOMINO, NAPIĘTEK, NEUTRALIZACJA, CECHOWNIA, MIAZGA KORKOTWÓRCZA, BIAŁA, STRASZAKI, SERIA KWALIFIKACYJNA, MAJEUTYKA, KANAŁ ŻEGLUGOWY, CONCEPT ART, PISZCZAŁKA, POMPA OBJĘTOŚCIOWA, CHOROBA KAWASAKI, DŁOŃ, JEDNOKLASÓWKA, GOSPODARKA WODNA, ORDYNAT, PŁYN NASIENNY, CHOROBA REFSUMA, RULETKA, ONE-STEP, LICZBA, ANTROPOLOGIA TEOLOGICZNA, GRUPA IMIENNA, MONOLOG LIRYCZNY, WĄŻ, PLOTER GRAWERUJĄCY, DYSCYPLINA, SIODŁO, NÓW, KRYTERIUM MAKSYMINOWE, FILOLOGIA BIAŁORUSKA, LUFA, PRYMITYWIZM, PARADOKS GIFFENA, MATKA BOSKA GROMNICZNA, SŁOWO MASZYNOWE, STYL ROMAŃSKI, JESIOTR BIAŁY, PŁASZKA, THRILLER, QUADRIVIUM, PATENA, KONTO DEPOZYTOWE, CORONET, DISNEY, TURBINA OSIOWA, PADACZKA ODRUCHOWA, RIGAUDON, MASZYNA TŁOKOWA, KARTY, ANTYFERROMAGNETYK, WOLNY ZAWÓD, ZASADZKA, TERMODYNAMIKA STATYSTYCZNA, BECZKA, WYWÓD, PIERWOMSZAKOWCE, REŻIM, HRABIANKA, TONACJA, BINGO, DOŁEK OSIOWY, TENDENCJA ROZWOJOWA, GOSPODARKA POZABUDŻETOWA, HORMON STERYDOWY, SZACHY 960, MIESZEK WŁOSOWY, JER MIĘKKI, CHOROBA DÜHRINGA, HOMEOPATIA, PADACZKA Z ZASKOCZENIA, SIEDMIOBÓJ, WALCOWNIA GORĄCA, PRASA, KARTOFLANKA, ODBYTNICA, CHŁYST, PISARZ, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA, PANNEAU, SIEDEMDZIESIĄTKA, ZAĆMA POCZĄTKOWA, POEMAT DYGRESYJNY, RODZINA NIEPEŁNA, PLATFORMA PROTEROZOICZNA, GRA CYLINDRYCZNA, SYGNIFIKATOR, UCZULACZ, POWIEŚĆ PSYCHOLOGICZNA, GWIAZDA ELEKTROSŁABA, OSNUJKA, TRÓJBÓJ SIŁOWY, PRZEBUDOWA, ZIELONA NOC, POSTĘPOWANIE REGULACYJNE, WALOSZEK, DEPOZYT MIĘDZYBANKOWY, TRÓJNÓG, ZAĆMA DOJRZAŁA, EWOLUCJA KASKADERSKA, NAUKA JAZDY, ŻUŻEL, PODSYP, WZW G, KARUZEL, KNAGA, PAMPA, DOM KATECHETYCZNY, ODJEMNA, UTLENIANIE, DIALEKTYKA, PROSZEK DO PIECZENIA, RATOWNICTWO, MASZYNA MAGNETOELEKTRYCZNA, SCHADOW, KATAKUMBY, PRZYCZYNEK, GITARA DWUNASTOSTRUNOWA, PRZEPUKLINA OPONOWO-RDZENIOWA, REGRESJA NIELINIOWA, TERAPIA POZNAWCZA, JACHT ŻAGLOWY, PODATEK PROGRESYWNY, DOSTĘP WARUNKOWY, ŻARÓWKA, SUMA PROSTA, FIGURA OGRANICZONA, ŚLEPY ZAUŁEK, ARKA, PODGARDLANKA, UMIEJSCOWIENIE W CZASIE, CHOROBA NEURODEGENERACYJNA, WRZÓD MIĘKKI, TERRINA, JĘZYKI SINOTYBETAŃSKIE, POLĘDWICA SOPOCKA, SETKA, PRAWO BLIŻSZOŚCI, PRZEKŁADNIA PASOWA, TAŚMA MAGNETYCZNA, MIGRACJA ZAROBKOWA, PODKŁAD, BIOSFERA, MŁOT, EGZAMIN, PERTA, ASYMPTOTA, DIBATAG, PODSTACJA TRAKCYJNA, GORZELNIA ROLNICZA, ZAPALENIE SPOJÓWEK, FUNKCJA ACKERMANNA, PASTORAŁKA, ZMIERZCH ASTRONOMICZNY, KOŚCIÓŁ EPISKOPALNY, WROTKARSTWO ARTYSTYCZNE, NASKALNIK, CIUCIUBABKA, TURBINA POWIETRZNA, LEKKA ATLETYKA, ULICA, NOC ASTRONOMICZNA, BATALION WARTOWNICZY, SPÓŁKA KOMANDYTOWA, SZTUKA ROMAŃSKA, RODZINA PEŁNA, PRZETWÓRCZOŚĆ, PLAŻÓWKA, PATROLOWIEC, POWIERZCHNIA EKWIPOTENCJALNA, SUMA ZEROWA, SZANKROID, SUMA KOMANDYTOWA, TEORIA GEOCENTRYCZNA, KĄPIEL GAZOWA, GALICYJSKI, PODWIELOKROTNOŚĆ, SZCZĘŚCIARA, TRANSMISJA ASYNCHRONICZNA, SYSTEM POZYCYJNY, DOMENA PUBLICZNA, KRĘTARZ DUŻY, PŁYWANIE, FUNKCJA ADDYTYWNA ZBIORU, KOLUMNA MARYJNA, KRYSZNAIZM, OPASKA BRZEGOWA, CHOROBA OBSESYJNO-KOMPULSYJNA, PROFESJONALISTA, BIDŁO, RADIACJA ADAPTATYWNA, POPELINA, TRANSAKCJA WIĄZANA, HARD CORE, SIATKARSTWO, EKTOMIKORYZA, KLAUZULA HORNA, ZNICZ, FRANCZYZA KONWERSYJNA, BROŃ RAKIETOWA, DESKA, SPÓŁGŁOSKA ZWARTO-OTWARTA, CHROMOSOM POLITENICZNY, PORTATYL, SUWNICA BRAMOWA, SORABISTYKA, ERGOTERAPIA, TUZIN, DEKLINACJA NIJAKA, KAPITALIZM PAŃSTWOWY, INFLACJA PŁACOWA, AUDYTORIUM, ABSURD NAZWOWY, CELOWOŚĆ, EFEKT PRZYPOWIERZCHNIOWY, ORBITA, REDUKCJA, RECYTATYW, KABINA, MUFLA, POWIEŚĆ MARYNISTYCZNA, WYRAŻENIE, INSTAGRAMER, MAGNES, KOMPOZYCJA SZKATUŁKOWA, STATUA, OPŁUCNA ŚCIENNA, ELEKTRODA JONOSELEKTYWNA, HIPOSTYL, KAJMANY, LOKATA DYNAMICZNA, SAMOGŁOSKA ZAOKRĄGLONA, SZABOTA, POLICJA SĄDOWA, SIEDZISKO, GORĄCZKA DUM-DUM, RYFLA, ŻÓŁWIE DWUPAZURZASTE, C.O, FOKSTROT, PROSCENIUM, ZERO ABSOLUTNE, REGRESJA PROBITOWA, PRADO, TANIEC TOWARZYSKI, ?CZERWONKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.686 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DYSCYPLINA SZTUK PLASTYCZNYCH, KTÓREJ WYTWORY SĄ TRÓJWYMIAROWE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: DYSCYPLINA SZTUK PLASTYCZNYCH, KTÓREJ WYTWORY SĄ TRÓJWYMIAROWE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
RZEŹBA dyscyplina sztuk plastycznych, której wytwory są trójwymiarowe (na 6 lit.)
RZEŹBIARSTWO dyscyplina sztuk plastycznych, której wytwory są trójwymiarowe (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

RZEŹBA
dyscyplina sztuk plastycznych, której wytwory są trójwymiarowe (na 6 lit.).
RZEŹBIARSTWO
dyscyplina sztuk plastycznych, której wytwory są trójwymiarowe (na 12 lit.).

Oprócz DYSCYPLINA SZTUK PLASTYCZNYCH, KTÓREJ WYTWORY SĄ TRÓJWYMIAROWE sprawdź również:

pojemnik z taśmą magnetyczną przystosowany do zakładania go do magnetofonu lub magnetowidu ,
duża ilość czegoś, ułożona jedno na drugim ,
zaprzęgowy pojazd wieloosobowy przeznaczony do dalekich podróży, z krytym nadwoziem, używany w Polsce przez szlachtę w XVII-XVIII w ,
obiekt zapamiętujący przez pewien czas na serwerze szczegóły dotyczące połączenia z klientem; dane przypisane do sesji mają przeważnie charakter chwilowy, ulotny ,
miejsce zbiorowego pochówku, z którego zachowały się tylko szkielety zmarłych osób, stanowiące odkrycie archeologiczne ,
pleustofit unoszący się wolno w toni wodnej, zwykle roślina stosunkowo duża ,
bardzo wysoki wieżowiec ,
źródło prądu ,
miasto w płn. Portugalii, w pobliżu granicy hiszpańskiej, ośrodek administracyjny dystryktu Braganca ,
PSA X - potoczna nazwa silnika PSA X, wykorzystywanego do napędu samochodów firm Citroën, Peugeot, Talbot i Renault, stosowanego do napędu samochodów klasy A, B, C/D ,
unoszenie się w siodle w takt biegu konia dla złagodzenia wstrząsów podczas jazdy wierzchem ,
geograf i przyrodnik (1903-58); działacz ochrony przyrody, inicjator utworzenia Związku Podhalan w USA ,
Vasco da (1460-1524); żeglarz portugalski, odkrył drogę morską do Indii ,
miasto w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, port nad Morzem Japońskim ,
obligacji, głosu lub pieniędzy ,
członek parlamentu, deputowany w jakimś państwie ,
osoba zajmująca się filozofią ,
... plamisty, trująca roślina ,
specjalista, który zajmuje się obsługą radiostacji ,
kod ISO 4217 lilangeni ,
część pożyczki ,
świadczenie opieki zdrowotnej, które wykonuje specjalista o wysokich kwalifikacjach przy użyciu kosztownego i zaawwansowanego technologicznie sprzętu ,
skręcony kształ czegoś, coś o skręconym kształcie ,
charakteryzujący się asymetrią podwójny węzeł, powstający przez podwójne zawiązania węzła four-in-hand ,
kobieta, która wygrała w rywalizacji, najczęściej sportowej ,
tworzywo sztuczne ,
język indoeuropejski z grupy helleńskiej, w starożytności ważny język basenu Morza Śródziemnego ,
w uzwojeniach maszyn elektrycznych odległość roboczych boków tego samego zezwoju mierzona liczbą żłobków, np. wirnika albo wycinków komutatora ,
zawartość kompotierki, naczynia służącego do podawania kompotu ,
utwór muzyczny wykonywany na cześć zwycięzców

Komentarze - DYSCYPLINA SZTUK PLASTYCZNYCH, KTÓREJ WYTWORY SĄ TRÓJWYMIAROWE. Dodaj komentarz

3+6 =

Poleć nas znajomym:

x