JEDNA Z FORM KSIĄŻKI, W KTÓREJ KARTY SĄ ZŁĄCZONE (SZYTE, KLEJONE) NA JEDNYM Z BRZEGÓW NAZYWANYM GRZBIETEM KSIĄŻKI; OBECNIE JEST TO NAJPOPULARNIEJSZA FORMA KSIĄŻKI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KODEKS to:

jedna z form książki, w której karty są złączone (szyte, klejone) na jednym z brzegów nazywanym grzbietem książki; obecnie jest to najpopularniejsza forma książki (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KODEKS

KODEKS to:

zbiór przepisów prawnych (na 6 lit.)KODEKS to:

zbiór zasad postępowania, np. kodeks rycerski (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JEDNA Z FORM KSIĄŻKI, W KTÓREJ KARTY SĄ ZŁĄCZONE (SZYTE, KLEJONE) NA JEDNYM Z BRZEGÓW NAZYWANYM GRZBIETEM KSIĄŻKI; OBECNIE JEST TO NAJPOPULARNIEJSZA FORMA KSIĄŻKI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.941

SIMONSEN, SPONDYLOARTROPATIA, DUSZNICA, BYŁA, ŻARŁACZ SREBRNOPŁETWY, ZASIEDZIAŁOŚĆ, KARDAMON, MSZA, METODA SIECIOWA, CYFRONIKA, ATRYBUCJA GLOBALNA, BUM, ZWIERZĘ DOMOWE, OBSERWACJA ODSTAJĄCA, GITARA ELEKTRYCZNA, CIEPŁOWNIA GEOTERMALNA, WZNIOS, ŚWIĘTE KOLEGIUM, KSZTAŁT, MIKROSKOPIJNOŚĆ, UKOŚNIKOWATE, NIEDOROZWÓJ, GRECKOŚĆ, PODŁOTA, STACJA TRANSFORMATOROWA, ZASADA EKWIPARTYCJI ENERGII, ROŚLINA CIENIOZNOŚNA, LANGE, KOŹLARZ RÓŻOWIEJĄCY, BEZJĘZYKOWE, DZIURA, PRODUKCJA, ZRĘCZNOŚCIÓWKA, POSTĘP GEOMETRYCZNY, PASJA, PODAŻ ELASTYCZNA, GRZBIET PODMORSKI, CYTADELA, MISIACZEK, MLECZ, KOSTKA, FIKCJA, SZYKANA, PSZCZOŁA MIODNA, NIEŁAZ PLAMISTY, SPOTKANIE WARSZTATOWE, KRYTYCZNOŚĆ, PRAWO PRYWATNE, ARCYDZIELNOŚĆ, NADZIEWKA, KOZIBRÓD, NIENAGANNOŚĆ, MAGIEL, KOD OGRANICZONY, WIERZCHOŁEK, EDYKUŁA, ROZWIĄZALNOŚĆ, PODZIEMIE, POCHWALSKI, KRIONIKA, WIEŚNIAK, SEZONOWIEC, ABISYŃSKI KLASYCZNY, CIAPATY, MACIERZ JACOBIEGO, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, KRĘGOWCE, ŁOPATA, ROZŁUPKA, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, KACET, ORONGO, SPÓŁGŁOSKA NOSOWA, ASTER KARŁOWATY, TYSIĘCZNA CZĘŚĆ, MONOFAGI, SŁOMIANA WDOWA, MONOLOG LIRYCZNY, EDYKUŁA, ŁYCZAK MUSZLOWY, SKAŁA PLUTONICZNA, BOWLS, WAZONKOWCOWATE, GRAFIKA, AZT, NIEDOMÓWIENIE, JUDASZ, ONTOLOGIZM, DYCHAWICA, CHOROBA BAKTERYJNA, OSTNICA, GOOGLE, WPIERDZIEL, KLEZMER, LIST OKÓLNY, KULTURA KRETEŃSKA, ARKUSZ INTROLIGATORSKI, FINITYZM, MIESZACZ, HOMERYDA, REJESTR KARNY, WILK BRĄZOWY, PRZESTRZEŃ ZUPEŁNA, MYDELNICZKA, NAPĘD, EMIGRACJA WEWNĘTRZNA, TOALETA, DIU, LĘK SEPARACYJNY, EFEKTYWNOŚĆ, MORA, KULTURA OBRAZKOWA, GRUPA, PLECHOWIEC, RUMUŃSKOŚĆ, HORROR, POETKA, PRODAN, PIORUN KULISTY, CZARNY PIOTRUŚ, DRĘTWOTA, MANIERYSTA, MATERIA, SZLACHCIĄTKO, WOJSKO, BRZANA, FORMA, NIEDOŁĘŻNOŚĆ, OBIEKT LINIOWY, BEZPŁCIOWIEC, RAK SYGNAŁOWY, GRAF SAMODOPEŁNIAJĄCY, ARHANT, JAKOŚĆ, FOLIARZ, NIELOTNOŚĆ, SZACHY LOSOWE, BRACTWO CERKIEWNE, LEKTORIUM, PAKU CZARNOPŁETWY, ZUPA PIWNA, PRĄD CZYNNOŚCIOWY, TAKTYCZNOŚĆ, MASA SPADKOWA, CIĄG NIESKOŃCZONY, HALMA, ZGNIŁOŚĆ, ŚPIĄCY KRÓLEWICZ, OBROŃCA, POWIEŚĆ TENDENCYJNA, SZTYWNIACTWO, ZABOROWO, HESPERYDA, RASOWOŚĆ, GORZKI RYDZEK, NIEKOMPETENTNOŚĆ, KOZIOŁ EUROPEJSKI, MACIERZ ANTYSYMETRYCZNA, NOCEK ŁYDKOWŁOSY, WEDGE, SÓL KWAŚNA, FILOLOGIA BIAŁORUSKA, METEORYT ŻELAZNO-KAMIENNY, KOLCZAK, KONCERN, PLATFORMA PREKAMBRYJSKA, LEASING OPERACYJNY, STYLON, INTERAKCJONIZM SYMBOLICZNY, GOL SAMOBÓJCZY, PROSIACZEK, LOGIKA ROZMYTA, KOMAR, BETONOWE BUTY, UŚMIECH LOSU, MROK, PĄCZEK WEWNĘTRZNY, LIMBO, IZBA NIŻSZA, WERSJA KINOWA, KATEGORIA KOGUCIA, SZLAUCH, CZYN LUBIEŻNY, MODUŁ DUALNY, SŁUPOZĘBNE, DWORNOŚĆ, CONIUNCTIVUS, JESIOTR ROSYJSKI, SZKOLNOŚĆ, DZIESIĄTKA, TRANSPOZYCYJNOŚĆ, KRZEMIAN, TEOLOGIA BIBLIJNA, GUAWABARA, STABILIZACJA, GŁOŚNIK OTWARTY, EKSMĄŻ, KOLEJ, SEKTOR, CHMIELOGRAB, UKŁAD ZAPŁONOWY, INSTRUMENT DĘTY, KULANKA, NEWRALGICZNOŚĆ, FORMA PÓŁTORALINIOWA, NIEMORALNOŚĆ, BUDDYZM TYBETAŃSKI, PĘPAWA DWULETNIA, WARTOŚCIOWOŚĆ, BYLICA POLNA, CHROMOSOM HOMOLOGICZNY, NASKÓREK, POKRYCIE WIERZCHOŁKOWE, MATRYKUŁA, EKSPERYMENT KLINICZNY, ENKODER PRZYROSTOWY, KRYTERIUM CAŁKOWE, DING, KOLARSTWO ŚCIEŻKOWE, GORĄCZKA, OPTYKA FALOWA, CZWARTA CZĘŚĆ, DYSPOZYTYWNOŚĆ, BABOCHŁOP, TURBINA CIEPLNA, WĄTŁOŚĆ, KONSTRUKCYJNA LINIA WODNA, QUICKSTEP, TRYB KONWERSACYJNY, ZEBRA STEPOWA, SAŁATKA CEZAR, UNIWERSYTET LUDOWY, PODŁUŻNOŚĆ, KREDYT INWESTYCYJNY, ŚWISTUŁA, WYCZERPYWALNOŚĆ, JASZCZUR, ARSENAŁ, KOMUNAŁKA, STACJA OBSŁUGIWANA, BARBARZYŃCA, MARSZ, KOCHAB, TRANSAKCJA NATYCHMIASTOWA, LEJ POLARNY, PACHNOTKA ZWYCZAJNA, KABOTAŻ, NIEWYGODA, KUMULACJA, CZEKOLADA, CHOROBA BERGERA, OSTROŚĆ, OKRES AMAZOŃSKI, PIĘĆDZIESIĄTKA, CIECZ WYCZERPANA, PROGRAMOWALNOŚĆ, ASAŃSTWO, MALARSTWO MINIATUROWE, SAMOPAŁ, PODSTACJA TRANSFORMATOROWA, ŻABA, GNIAZDKO, SY, SKAŁA LITA, KIESZEŃ, TEMPERATURA ABSOLUTNA, EUROPEJSKOŚĆ, DŻUNGLA, ZALESZCZOTEK POSPOLITY, TURANIE, TARSJUSZE, KANGUR OLBRZYMI, LIBURNA, DZIECINNOŚĆ, LAMPA O FALI BIEŻĄCEJ, PIERWSZOŚĆ, JĘZYK ŻYWY, GUJOT, IZBA WYŻSZA, STRACH BIERNY, GŁOŚNOŚĆ, ZWÓJ, SNIFFER, ALFARD, CHMURA KŁĘBIASTO-PIERZASTA, OBIEGNIK, PROSTOŚĆ, CZUPURNOŚĆ, LODOWIEC SIECIOWY, MICZMAN, KODOWANIE PREFIKSOWE, SZPADA, ARCHETYPOWOŚĆ, ŚCIANA SZKIELETOWA, ŚRODEK CIĘŻKOŚCI, MAŹNICA, TARAS, ROZRZĄD, SPÓŁKA POWIĄZANA, ?YURI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.941 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JEDNA Z FORM KSIĄŻKI, W KTÓREJ KARTY SĄ ZŁĄCZONE (SZYTE, KLEJONE) NA JEDNYM Z BRZEGÓW NAZYWANYM GRZBIETEM KSIĄŻKI; OBECNIE JEST TO NAJPOPULARNIEJSZA FORMA KSIĄŻKI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JEDNA Z FORM KSIĄŻKI, W KTÓREJ KARTY SĄ ZŁĄCZONE (SZYTE, KLEJONE) NA JEDNYM Z BRZEGÓW NAZYWANYM GRZBIETEM KSIĄŻKI; OBECNIE JEST TO NAJPOPULARNIEJSZA FORMA KSIĄŻKI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KODEKS jedna z form książki, w której karty są złączone (szyte, klejone) na jednym z brzegów nazywanym grzbietem książki; obecnie jest to najpopularniejsza forma książki (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KODEKS
jedna z form książki, w której karty są złączone (szyte, klejone) na jednym z brzegów nazywanym grzbietem książki; obecnie jest to najpopularniejsza forma książki (na 6 lit.).

Oprócz JEDNA Z FORM KSIĄŻKI, W KTÓREJ KARTY SĄ ZŁĄCZONE (SZYTE, KLEJONE) NA JEDNYM Z BRZEGÓW NAZYWANYM GRZBIETEM KSIĄŻKI; OBECNIE JEST TO NAJPOPULARNIEJSZA FORMA KSIĄŻKI sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - JEDNA Z FORM KSIĄŻKI, W KTÓREJ KARTY SĄ ZŁĄCZONE (SZYTE, KLEJONE) NA JEDNYM Z BRZEGÓW NAZYWANYM GRZBIETEM KSIĄŻKI; OBECNIE JEST TO NAJPOPULARNIEJSZA FORMA KSIĄŻKI. Dodaj komentarz

9-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast