LAMPA WYŁADOWCZA, W KTÓREJ ŚWIATŁO POWSTAJE DZIĘKI WYŁADOWANIU ELEKTRYCZNEMU W MIESZANINIE PAR RTĘCI, ARGONU ORAZ HALOGENKÓW METALI (NIEKIEDY RÓWNIEŻ INNYCH GAZÓW SZLACHETNYCH ORAZ BROMU LUB JODU) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

LAMPA METALOHALOGENKOWA to:

lampa wyładowcza, w której światło powstaje dzięki wyładowaniu elektrycznemu w mieszaninie par rtęci, argonu oraz halogenków metali (niekiedy również innych gazów szlachetnych oraz bromu lub jodu) (na 22 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "LAMPA WYŁADOWCZA, W KTÓREJ ŚWIATŁO POWSTAJE DZIĘKI WYŁADOWANIU ELEKTRYCZNEMU W MIESZANINIE PAR RTĘCI, ARGONU ORAZ HALOGENKÓW METALI (NIEKIEDY RÓWNIEŻ INNYCH GAZÓW SZLACHETNYCH ORAZ BROMU LUB JODU)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.469

KOPOLIMER, BIEGUNKA, DZIADEK DO ORZECHÓW, CZEK IMIENNY, SUCHY TYNK, DROGÓWKA, CENA ADMINISTRACYJNA, GANC POMADA, LEJ POLARNY, ZESPÓŁ, MUSZKA, SYLFON, PAR, TYKA, KAMPANIA, KOŻUSZYSKO, BURDA, TAŚMA MAGNETYCZNA, KASZKIET, NIBYJAGODA, JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA, RETRANSMISJA, PORTFEL, EKWIPOTENCJALNOŚĆ, EGZEKUTYWA, PIĘTNASTY, GRONO, CEPERSKI, MIKROOTOCZENIE, SPORT WODNY, JINFENGOPTERYKS, DREWNO KĘDZIERZAWE, LAMPKA, KOLEJKA LINOWA, STRAWNOŚĆ, OSOBA, EKSPOZYCJA, OSZOŁOM, PRAWO MEDYCZNE, TEST, GALISYJCZYK, JURYDYKA, HEROD-BABA, SZCZOTKA, KOZAK, MALIMO, TELEWANGELIZM, HARCERKA, ZAPORA WODNA, EMPORA, SAMOGŁOSKA PRZYMKNIĘTA, MILTON ERICKSON, OSKÓREK, ANORAK, PROCES BUDOWLANY, BEJCA, RADIOFARMECUTYK, ANTYPAST, ŻYŁA NADBRZUSZNA DOLNA, FASOWANIE, MOSTEK KAPITAŃSKI, AKALKULIA, IMMUNOPATOLOGIA, KNEBEL, KOMORA NISKICH CIŚNIEŃ, DZIWONOS SZAROBOCZNY, KOROZJA ATMOSFERYCZNA, IRREALIZM, JEDNOPARTYJNOŚĆ, CHIMEROKSZTAŁTNE, GAJ, UBARWIENIE OSTRZEGAWCZE, PRZEDZIAŁ CZASOWY, KNOT, ŻYWOTNOŚĆ, EWAPOTRANSPIRACJA, ZWIĄZEK NARCIARSKI, STEMPEL, ROZSZCZEP, BRAMKARKA, ZAPYTANIE OFERTOWE, CYKLON, FIRMÓWKA, PIWO, PODSYP, STORCZYKARNIA, SZATRA, INSTRUMENT, LEGWAN FRĘDZLASTY, NIEWYDAJNOŚĆ, ALASKAN HUSKY, ZWIĄZEK KOMPLEKSOWY, INCYDENT MÓZGOWO-NACZYNIOWY, ŻYWA PAGINA, RÓW, HULK, GIGANTYZM EUNUCHOIDALNY, NIEPOKORNOŚĆ, RUMIAN SZLACHETNY, RZEŹBIARSTWO, KASZTEL, CHOROBA OGUCHIEGO, WSPÓŁRZĄDCA, WULKAN CZYNNY, KRAJ NORDYCKI, WYŁAPYWACZ, PROFANATORKA, CIĘGNO NAPĘDOWE, NUKLEOPROTEINA, CIAŁO JAMISTE, UMOWA SPONSORSKA, STATYSTA, MIMEZJA, MOPEK, WYŚCIGÓWKA, SZPAGIETKA BAHAMSKA, ŁAZĘGA, HALBA, DOBRO POZYCJONALNE, BARIERA WEJŚCIA, ALLEGROWICZKA, BRYTFANNA, KORPUS, ŻÓŁWIE LĄDOWE, ALIT, STYLIZACJA, KOLUMNADA, GERYLASI, PICOWNIK, ZEBRA GRANTA, OBRAZEK, FIRMANCTWO, KLUCZ, BROŃ JĄDROWA, MAŁPA, FLOTA, BARETKA, TRZMIEL PARKOWY, OAZA, ZWIERCIADŁO, TRINIA, STYLON, DONOR, MASZT, EKTENDOMIKORYZA, BIAŁE MIĘSO, POŁĄCZENIE MIĘDZYKOMÓRKOWE, IMPLEMENTACJA, LIAZA, DZIĄSEŁKO, KISZKA ZIEMNIACZANA, PLECHA, NAPĘD FUZYJNY, LOTOS, RICOTTA, LÓD MARTWY, CZUBATY PAWIAN, RUBEL, WOLE OKO, SZCZUDŁO, TKANKOWCE WŁAŚCIWE, SPADEK, KAŁMUK, TAJEMNICA PAŃSTWOWA, TRÓJSTRONNOŚĆ, MINESTRONE, GRZYB ATOMOWY, WERYSTA, ZATWARDZENIE, NACZYNIAK GRONIASTY, JEEP, JEDNOKLASÓWKA, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, UŚCISK, JEZIORO GLACJALNE, WYDZIELINA, ANONEK, PSEUDOMORFIZM, OPINIA, ZAPORA, WERNER, CYTADELA, LADA, STARZENIE MORALNE, STYMULATOR, STOPKA, MASŁO CZOSNKOWE, UŻĄDLENIE, PRZEPAD, ŚLISKOŚĆ POŚNIEGOWA, ADRESATKA, PEJZAŻ, PREFEKT, ORTOGONALIZACJA GRAMA-SCHMIDTA, DZIAŁ WÓD, WEŁNA, PAKERNIA, KANOE, KAZARKA, CYPRZYK, ANTYPKA, TRATWA, MAŁŻ, NIECHLUBNOŚĆ, EWOKACJA, GHI, KSIĄŻĘ, STRASZYK, ŁUSZCZAK INDYGO, FLIZ, PRZETWÓR, RUMIEŃ NAGŁY, NEUROEKONIMIA, PODAŻ NIEELASTYCZNA, KOLONADA, PUNKT WĘZŁOWY, LUTNIA, WELON, TERAPIA PRENATALNA, ZAJAD, SER, KARETKA REANIMACYJNA, OPONA, CIĄŻA EKTOPOWA, JEZIORO TEKTONICZNE, FORMA, REPRYZA, GAZELA, KOLORYSTYKA, ZWIĄZEK FRAZEOLOGICZNY, KORYTO, POWSZECHNOŚĆ, CZARNA DZIURA, SYLWETA, POPYCHLE, ESPRESSO, NIESTOSOWNOŚĆ, PRÓBKA, PARK MIEJSKI, KOT DOMOWY, FEMINIZM, BŁĄD PRZYBLIŻENIA, PREMIERA, PŁUCZKA, OGNIE, PODZIEMIE, MIKROMIERZ, WYDATKI, DWORZANIN, FONDUE MIĘSNE, SPRZEDAŻ, LUNETA, WADA, KOPARKA POPRZECZNA, DZIENNIKARZ, POSIADŁOŚĆ, MUFKA, STERLET, ANSAMBL, TUNIKA, ADRES, KONFLIKT SEROLOGICZNY, MENNICA, KORKI, NADŻERKA, SEKCIARSTWO, WEDUTA, JAZZÓWKA, INDOS, SŁONOROŚLE, ŚLEPY NABÓJ, STRUKTURA FUNKCJONALNA, OBIEG, AGRESOR, HERB, SET, RYFLA, WIERNOŚĆ, ROZSZCZEP PODNIEBIENIA, PION ŻYROSKOPOWY, NALEŻNOŚĆ PUBLICZNOPRAWNA, TRIFORIUM, CHOROBA MORGELLONÓW, RĘKOSKRZYDŁE, CZŁON SKŁADNIOWY, DOSTĘP WARUNKOWY, EKWILIBRYSTYKA, SŁOWIANOFILSTWO, DOZA, LABIRYNT, MUSZLA, SZAROTA HOPPEGO, JONIZACJA, ŚRODEK MASY, MAKINTOSZ, TRAKEN, RYBOŁÓW ZWYCZAJNY, RASOWOŚĆ, AKCJONARIUSZ, ?SYMULATOR LOTU.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.469 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

LAMPA WYŁADOWCZA, W KTÓREJ ŚWIATŁO POWSTAJE DZIĘKI WYŁADOWANIU ELEKTRYCZNEMU W MIESZANINIE PAR RTĘCI, ARGONU ORAZ HALOGENKÓW METALI (NIEKIEDY RÓWNIEŻ INNYCH GAZÓW SZLACHETNYCH ORAZ BROMU LUB JODU) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: LAMPA WYŁADOWCZA, W KTÓREJ ŚWIATŁO POWSTAJE DZIĘKI WYŁADOWANIU ELEKTRYCZNEMU W MIESZANINIE PAR RTĘCI, ARGONU ORAZ HALOGENKÓW METALI (NIEKIEDY RÓWNIEŻ INNYCH GAZÓW SZLACHETNYCH ORAZ BROMU LUB JODU)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
LAMPA METALOHALOGENKOWA lampa wyładowcza, w której światło powstaje dzięki wyładowaniu elektrycznemu w mieszaninie par rtęci, argonu oraz halogenków metali (niekiedy również innych gazów szlachetnych oraz bromu lub jodu) (na 22 lit.)

Definicje krzyżówkowe

LAMPA METALOHALOGENKOWA
lampa wyładowcza, w której światło powstaje dzięki wyładowaniu elektrycznemu w mieszaninie par rtęci, argonu oraz halogenków metali (niekiedy również innych gazów szlachetnych oraz bromu lub jodu) (na 22 lit.).

Oprócz LAMPA WYŁADOWCZA, W KTÓREJ ŚWIATŁO POWSTAJE DZIĘKI WYŁADOWANIU ELEKTRYCZNEMU W MIESZANINIE PAR RTĘCI, ARGONU ORAZ HALOGENKÓW METALI (NIEKIEDY RÓWNIEŻ INNYCH GAZÓW SZLACHETNYCH ORAZ BROMU LUB JODU) sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - LAMPA WYŁADOWCZA, W KTÓREJ ŚWIATŁO POWSTAJE DZIĘKI WYŁADOWANIU ELEKTRYCZNEMU W MIESZANINIE PAR RTĘCI, ARGONU ORAZ HALOGENKÓW METALI (NIEKIEDY RÓWNIEŻ INNYCH GAZÓW SZLACHETNYCH ORAZ BROMU LUB JODU). Dodaj komentarz

6-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast