KSIĄDZ UHONOROWANY ZA SZCZEGÓLNE ZASŁUGI DLA KOŚCIOŁA LOKALNEGO, ZOBOWIĄZANY DO SPRAWOWANIA OKREŚLONYCH OBRZĘDÓW LITURGICZNYCH WRAZ Z INNYMI KANONIKAMI LUB MIEJSCOWYM BISKUPEM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KANONIK to:

ksiądz uhonorowany za szczególne zasługi dla Kościoła lokalnego, zobowiązany do sprawowania określonych obrzędów liturgicznych wraz z innymi kanonikami lub miejscowym biskupem (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KANONIK

KANONIK to:

w Kościele katolickim wyższy duchowny, członek kapituły powołany przez biskupa lub papieża (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KSIĄDZ UHONOROWANY ZA SZCZEGÓLNE ZASŁUGI DLA KOŚCIOŁA LOKALNEGO, ZOBOWIĄZANY DO SPRAWOWANIA OKREŚLONYCH OBRZĘDÓW LITURGICZNYCH WRAZ Z INNYMI KANONIKAMI LUB MIEJSCOWYM BISKUPEM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.969

MIKROKLIMAT, SMOŁOWIEC, CENA MAKSYMALNA, GLORIA, SYSTEM POWIERNICZY, LEUKOTOMIA, RODZAJ MĘSKONIEŻYWOTNY, BEKADŁO, ŁUSZCZAK, PRZESUNIĘCIE FAZOWE, ENERGOELEKTRYK, WILCZY BILET, ORZĘSKI, BEANIA, NUNCJUSZ APOSTOLSKI, KOŚCIÓŁ ORMIAŃSKOKATOLICKI, ŁACINNIK, CASTING, CIĄGI, KUCHNIA GAZOWA, FAJKA, KAMORRA, SZYDŁOSZ WŁOSKOWY, WIECZÓR PANIEŃSKI, DOCENT, HERBATA, BURZA, KURTYNA, LEJNOŚĆ, FILTR POLARYZACYJNY, MARCHWIANE RĘCE, SOKI, GRAFIKA RASTROWA, PŁYN ETYLOWY, ANTRYKOT, WYBIERAK, KRUŻGANEK, RYNEK NIEDOSKONAŁY, SZPIEGÓWKA, DWUDZIESTY CZWARTY, LEADER, RENKLODA, KOSZTOWNOŚCI, NASZ CZŁOWIEK, UWAGA, SUROWIEC ENERGETYCZNY, SMUTY, TREL, OSKAR, JAMA, DAMAST SKUWANY, PLATFORMA, SIEĆ ENERGETYCZNA, OPAD, ZATYŁ, DEKADA, KĄT GODZINNY, KREDYT KASOWY, TEMAT SŁOWOTWÓRCZY, FISZUTKA, KABEL ŚWIATŁOWODOWY, DIGESTORIUM, PIERDOLENIE O SZOPENIE, KORDON SANITARNY, ANTROPOLOGIA POLITYCZNA, BAZIA, MASŁO, PACHNOTKA UPRAWNA, DALAJLAMA, KONSERWATYWNOŚĆ, KREACJA, SAMOWOLKA, LUDOBÓJSTWO, BERET, PEAN, ZEŚWIECCZENIE, NEUTRALNOŚĆ TECHNOLOGICZNA, WAGONIK, PAS POOPERACYJNY, LIBRA, PŁACZ, WEKTOR EKSPRESYJNY, ZNAJOMY, WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE, HYDROFIT, POKER, RENATA, TINA, EKSPERT SĄDOWY, KORZYŚĆ KOMPARATYWNA, BAKTERIOCYD, SKRĘTEK WILGOCIOMIERCZY, GETRY, BALECIK, TITR, MAJORAT, LIŚCIENIE, WYRĘBA, ZMARSZCZKA, CZEREP, WNĘTRZE, TATRA, ALKOWA, BADYL, SLAJS, ZŁORZECZENIE, DYFUZOR, IRYGATOR, GOL, WROTA, MISZCZU, KAULIKARPIA, PÓŁTORAK, ŻYDOWSKOŚĆ, WŁADZA, WAKAT, WŁOSY WENUS, NIM, GRETING, PACHOLĘ, SPRZĘŻNICA, MUSZLOWCE, KNEL, SZCZELINA OCZODOŁOWA, NÓŻ, DZIEWCZĘCOŚĆ, DIETA, ROZBIEŻNOŚĆ, MAJSTERSTWO, CZARCIE NASIENIE, RENÓWKA, MEMORIAŁ, STIUK, NIEKROPIEŃ WŁAŚCIWY, KONWENT, HEAD-HUNTER, KIRPAN, ŁASZT, ZAWÓR, SZAL, KNEBEL, MIKROOTWÓR, BOBIK, PLAFON, REAKCJA PODSTAWIANIA, STAROLUTERANIN, ŻALE, PROMIENNOŚĆ, FUTRÓWKA, WIĘKSZOŚĆ PARLAMENTARNA, AKROBACJA LOTNICZA, MENTALNOŚĆ, TULEJA, INFOMAT, ZGORZELINA, MUTACJA PUNKTOWA, DWORAK, DIATERMIA KRÓTKOFALOWA, RACHUNEK KOSZTÓW, CZWORONÓG, KRWOTOK, KATALOG DZIAŁOWY, PERSZERON, DECYMA, ŻYWNOŚĆ SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO, EDWARD, SŁAWA, GEODEZJA NIŻSZA, PIEŚŃ, IMPERIUM BRYTYJSKIE, HALLOWEEN, ESKORTOWIEC, PRĘT, PODATEK TONAŻOWY, ŻACHWA, ZASADA EKSTENSJONALNOŚCI, AZOLLA PAPROTKOWA, KAPOTA, WĘZEŁ GORDYJSKI, KOCIOŁEK SKALNY, ACID WESTERN, TYMPANON, PANTOFELNIK, MOSKALIK, ATONIA, SPRYCIULA, ŻYDEK, LOCH, GALARETKA, PLEKTRON, ZBIOREK, ŚWIETLICA, JUJUBA, MIMEZJA, METRYKA, PODDAŃCZOŚĆ, CIENNIK, KADŹ, TRASA ŚREDNICOWA, GLORIA, DROGA TWARDA, SADOWISKO, NAUCZANIE INTEGRACYJNE, PRZYWILEJ EMERYTALNY, PUNKTUALNOŚĆ, KARMEL, NAJ, BARWY, GLORIA, CEWKA, WYLICZANKA, EPOKA LITERACKA, STANOWISKO, IZA, ZAPŁON, DIABEŁEK, SER TOPIONY, BIS, NASIĘŹRZAŁ, ZAŚPIEW, MLECZKO, ETON, KSIĘGA PARAFIALNA, GANC POMADA, ANTENA TUBOWA, WIĄZ, OFIARA, DOSTAWCA, BRODZĄCE, GRANDA, UBRANIE OCHRONNE, PARAOLIMPIADA, ELOPS, GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH, KREMOGEN, NIEDORÓBKA, KASZA JAGLANA, OPIS, ZWOLNIENIE LEKARSKIE, SZÓSTKA, RZEKA CHWILOWA, DOKTORAT HONORIS CAUSA, NOWOROCZNIK, NIERÓWNOŚĆ TRÓJKĄTA, HORYZONT ZDARZEŃ, KUSAK, SZPATUŁKA, CLERK, KOLUMBARIUM, ŚRODEK PRAWNY, BUZA, KLAPKA, SIEDEMDZIESIĄTKA, WARTOŚĆ NAJCZĘSTSZA, SOWIECKOŚĆ, CEWKA INDUKCYJNA, RÓŻA, FETA, RZECZNIK PATENTOWY, LEW, POTNIK, WIELKI PORZĄDEK, HASŁO, KLASTER, SPIĘCIE, GERMAŃSKOŚĆ, WIEŻYCZKA STRZELNICZA, ORION, PONCYRIA TRÓJLISTKOWA, BŁĄD SYSTEMATYCZNY, MACIERZ KORELACJI, ANTIDOTUM, PANTOGRAF, SAMOGŁOSKA CENTRALNA, ZBIÓR Z WYRÓŻNIONYM PUNKTEM, ANTAGONIZM, SUW, POJAZD SZYNOWY, STOŻEK NAPŁYWOWY, KABRIOLECIK, LEBERKA, EMPORA, RODZAJ MĘSKOŻYWOTNY, KUDŁACZ, PUBLIKACJA, NIEODWOŁYWALNOŚĆ, OBRÓT, NASTURAN, TARAS WIDOKOWY, TYSIĄC, PANTOFAG, MALFORMACJA MÓŻDŻKU, CHWYTNIK, WITAMINA, ALKOHOL, ZAPOPATRZENIE MATERIAŁOWE, KOTLET POŻARSKI, WŁASNOŚĆ, POWŚCIĄGLIWOŚĆ, ?HIPERTONIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.969 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KSIĄDZ UHONOROWANY ZA SZCZEGÓLNE ZASŁUGI DLA KOŚCIOŁA LOKALNEGO, ZOBOWIĄZANY DO SPRAWOWANIA OKREŚLONYCH OBRZĘDÓW LITURGICZNYCH WRAZ Z INNYMI KANONIKAMI LUB MIEJSCOWYM BISKUPEM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KSIĄDZ UHONOROWANY ZA SZCZEGÓLNE ZASŁUGI DLA KOŚCIOŁA LOKALNEGO, ZOBOWIĄZANY DO SPRAWOWANIA OKREŚLONYCH OBRZĘDÓW LITURGICZNYCH WRAZ Z INNYMI KANONIKAMI LUB MIEJSCOWYM BISKUPEM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KANONIK ksiądz uhonorowany za szczególne zasługi dla Kościoła lokalnego, zobowiązany do sprawowania określonych obrzędów liturgicznych wraz z innymi kanonikami lub miejscowym biskupem (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KANONIK
ksiądz uhonorowany za szczególne zasługi dla Kościoła lokalnego, zobowiązany do sprawowania określonych obrzędów liturgicznych wraz z innymi kanonikami lub miejscowym biskupem (na 7 lit.).

Oprócz KSIĄDZ UHONOROWANY ZA SZCZEGÓLNE ZASŁUGI DLA KOŚCIOŁA LOKALNEGO, ZOBOWIĄZANY DO SPRAWOWANIA OKREŚLONYCH OBRZĘDÓW LITURGICZNYCH WRAZ Z INNYMI KANONIKAMI LUB MIEJSCOWYM BISKUPEM sprawdź również:

rodzaj tkaniny lub dzianiny podbitej lekką pianką (np. poliuretanową) lub materiał stworzony z kilku warstw impregnowanych tkanin sklejonych jakimś rodzajem żywicy syntetycznej ,
znane warzywo; małe skupione w główki pędy liściowe rośliny nazywanej tak samo ,
nowotwór utworzony z komórek o niskim zróżnicowaniu (niedojrzałych), o budowie znacznie odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek ,
... Diesel, niem. konstruktor ,
forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego; zobowiązanie to może przyjąć postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego ,
myśliciel zajmujący się filozofią przyrody ,
dyscyplina naukowa, która powstała w drugiej połowie XX wieku na pograniczu ekologii, biologii ewolucyjnej i etologii ,
osoba wydmuchująca bańki ze szkła; pracownik zatrudniony w przemyśle elektrotechnicznym i mineralnym, wykonujący takie zadania ,
żydowski cmentarz ,
budowla inżynieryjna zapewniająca efektywne prowadzenie ognia, walki i obserwacji oraz osłonę wojsk, sprzętu bojowego i urządzeń tyłowych przed środkami rażenia nieprzyjaciela ,
część kwiatu złożona z płatków, mająca chronić słupek i pręciki ,
gloryfikator, człowiek wychwalający kogoś lub coś ,
instrument muzyczny należący do elektrofonów, w którym dźwięk tworzony jest przez układ elektromechaniczny ,
przepis - spisana w krokach procedura wykonania czegoś ,
dwurożna czapka noszona przez władców starożytnej Asyrii, Persji i Frygii ,
w terminologii sportowej określenie bocznej części boiska ,
mocny alkohol spirytusowy (wódka bądź nalewka) wyrabiany tradycyjnymi metodami; tradycja wyrobu okwoity wywodzi się z okresu staropolskiego ,
stan chłopski średni ,
raport, relacja ,
gatunek nurkujący kaczki z czubem na głowie, łowna ,
człowiek niepokorny, nieposłuszny ,
Discoglossus pictus - gatunek płaza bezogonowego z rodziny ropuszkowatych, występujący w zachodzniej części obszaru śródziemnomorskiego, od Malty do Portugalii, i w północno-zachodniej Afryce ,
zakupy przez telefon, internet; sprzedaż wysyłkowa ,
lekki, przyjemny wiatr ,
poważanie, uznanie, poszanowanie ,
sporadyczna wymiana handlowa, rodzaj rynku, który tworzony jest przez rozproszonych uczestników ,
materiał używany do uszczelniania: posiadający odpowiednie właściwości mechaniczne, plastyczne, odporność chemiczną i cieplną ,
sprawa mało ważna ,
tapir malajski, tapir czaprakowy, tapir azjatycki, Tapirus indicus - ssak z rodziny tapirowatych; zamieszkuje Mjanmę, Indochiny oraz Sumatrę ,
okres obejmujący trzy etapy działalności inwestycyjnej: przygotowanie inwestycji, jej wykonanie oraz odbiór

Komentarze - KSIĄDZ UHONOROWANY ZA SZCZEGÓLNE ZASŁUGI DLA KOŚCIOŁA LOKALNEGO, ZOBOWIĄZANY DO SPRAWOWANIA OKREŚLONYCH OBRZĘDÓW LITURGICZNYCH WRAZ Z INNYMI KANONIKAMI LUB MIEJSCOWYM BISKUPEM. Dodaj komentarz

7+9 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast