Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: KSIĄDZ UHONOROWANY ZA SZCZEGÓLNE ZASŁUGI DLA KOŚCIOŁA LOKALNEGO, ZOBOWIĄZANY DO SPRAWOWANIA OKREŚLONYCH OBRZĘDÓW LITURGICZNYCH WRAZ Z INNYMI KANONIKAMI LUB MIEJSCOWYM BISKUPEM

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KANONIK to:

ksiądz uhonorowany za szczególne zasługi dla Kościoła lokalnego, zobowiązany do sprawowania określonych obrzędów liturgicznych wraz z innymi kanonikami lub miejscowym biskupem (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KANONIK

KANONIK to:

w Kościele katolickim wyższy duchowny, członek kapituły powołany przez biskupa lub papieża (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KSIĄDZ UHONOROWANY ZA SZCZEGÓLNE ZASŁUGI DLA KOŚCIOŁA LOKALNEGO, ZOBOWIĄZANY DO SPRAWOWANIA OKREŚLONYCH OBRZĘDÓW LITURGICZNYCH WRAZ Z INNYMI KANONIKAMI LUB MIEJSCOWYM BISKUPEM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.136

ŚWINIARKA, AUTOBUS SZYNOWY, ASYSTA GRAWITACYJNA, KÓŁECZKO, UGRUPOWANIE, ŻÓŁW MALOWANY, CYSTERNA, POPŁÓD, CZARNY FILM, KREM, SEZAMEK, DYREKTOR KREATYWNY, WŁOSIANKA, ARIANIE, CANZONETTA, SŁUŻBA, PRZEKLĘTNIK, PLEWA, ZIELONKA, CZEK PODRÓŻNICZY, KARA KWALIFIKOWANA, PASZCZA, KNOT, CEMENT STOMATOLOGICZNY, TAKSÓWKA, PAŁANKA, PAWILON, PAJACYK, KLIKER, JĘZYK ROMAŃSKI, KONTROLA SKARBOWA, REGUŁA, KOREK, KWASZONKA, EKRAN AKUSTYCZNY, INOKULACJA, BERNARDYN, OBIEKTYW, IRRADIACJA, PLEKTRON, ZBROJA KRYTA, REZERWACJA, WARSTWA, KITAJKA, MANDARYNKA, STARA MALUTKA, MATRYLINEARNOŚĆ, KÓŁKORODEK, CZAPA, WYZWISKO, PRZEMYSŁ CUKROWNICZY, WAGA, ELEKTROIZOLACJA, WSPÓŁUDZIAŁ, STOCZNIA, OSTRA AMUNICJA, CZKAŁOW, POBRATYMSTWO, SURFINGOWIEC, BASEN, RELACJA PRZECIWSYMETRYCZNA, FAUNISTYKA, GODŁO MAPY, KWACZ, ROKOKO, MANIPULATOR, SALADA, BOA, WYTWÓR, ŁOPATA, SPIRYT, KARRUKA, ŁAWRA, MALINÓWKA, PRZEJAW, SABOTY, CYKL FIGURALNY, WIĘZIEŃ POLITYCZNY, BYLICA, NASADKA, INŻYNIERIA SOCJALNA, FUNT-SIŁA, PASKUDNIK, DŁAWIK, HEAD HUNTER, WĘZEŁ MAŁŻEŃSKI, BATUTA, WYBIEG, NIEPOKALANEK, RYT RZYMSKI, GRUSZKA BOKSERSKA, KIEŁBAŚNICA, BEZPARDONOWOŚĆ, PLAMISTOŚĆ, SEKCJA RYTMICZNA, WĘGIERKA, MASZYNA TŁOKOWA, SIATKA, OWOCARSTWO, CZOŁO, ZJAWISKO BARKHAUSENA, SKANDYNAWSKOŚĆ, KATALIZA, OTRZEWNA, WIEK POPRODUKCYJNY, TABUIZACJA, ODWIERT, MODUŁ MIESZKALNY, KREDYT INWESTYCYJNY, PASEK, WERANDA, TOLERANCJA, BLINDAŻ, STRATYFIKACJA, AHISTORYZM, SIEDLISKO, SÓL, BRUMBY, GATUNEK AGAMICZNY, UDERZENIE, FOTOGENICZNOŚĆ, OFIARA ŚMIERTELNA, RESIDUUM ZWIETRZELINOWE, PRĄD INDUKCYJNY, KABLOOPERATOR, UKŁAD CAŁKUJĄCY, PAROBEK, SPEKTROSKOPIA, PRASOWANIE, POTRZEBA, TEOLOGIA NEGATYWNA, SANSON, KARTA TYTUŁOWA, ATLAS NIEBA, PRZYLĄDEK, PIERÓG, MIGAWKA CENTRALNA, PANIKA BANKOWA, FILIGRAN, CELA, LIBELA, KOMPOT, SZLACHAR, OBSZAR NIEOGRANICZONY, NIEZBIEŻNOŚĆ, KUKUŁCZE JAJO, DRABINA, ANTYKADENCJA, POWŁOKA, PĘTO, PRZYPRAWY KORZENNE, WIZERUNEK, BÓB KOŃSKI, DWUDZIESTY SIÓDMY, EPOKA LITERACKA, BULIONÓWKA, PARAFRAZA, ELIPSA, KOSZ, WSPOMAGACZ, PERŁOWIEC, GAZÓWKA, OSCYLOSKOP, POPRĘG, ANOMALIA POLANDA, SCENOPIS OBRAZKOWY, PARA UPORZĄDKOWANA, SPIEK, AOJDA, POŁYKACZ, PRZYPADŁOŚĆ, CZOŁÓWKA NAPRAWCZA, POBIAŁKA, NIEGOSPODARNOŚĆ, CEL, OBWIĄZKA, CHŁODNIK, WNĘTER, RAJD GWIAŹDZISTY, BIOCYD, SKRA, PIEPRZÓWKA, OBRAZ, PASSACAGLIA, SAMOURZECZYWISTNIANIE, KORKOWIEC, KASZTEL, CIAŁKO, CUGOWIEC, GŁOWICA ELEKTROMAGNETYCZNA, DODATEK PIELĘGNACYJNY, SYMBOL, WARZONKA, MILICJA, PRZYMUS, SIUR, GRYLAŻ, TEORIA CIAŁ, UKAZ, KURATOR, LINIA MĘSKA, KRA, PÓŁKREW, METYS, ZAKON KONTEMPLACYJNY, DRĄŻEK, KARP BEZŁUSKI, SZYMON PIOTR, RYNNA, OBIEG, SYGNAŁ ANALOGOWY, AEDICULA, SKÓRNIK, GOBELIN, CUDACZEK, RASOWOŚĆ, WINO DESEROWE, PARODOS, KRYSTALIZACJA, MIEJSCE, JĘZYK, BUZIA, GRUPA AMINOWA, NIEDOJRZAŁOŚĆ, CYFRA, ZAPARCIE, DETAL ARCHITEKTONICZNY, INTERNACJONAŁ, CHARAKTERYSTYKA, DOPPELGANGER, PĘDZLIK, DUM-DUM, ŁAGIEW, INFORMACJA POUFNA, ZWOLNIENIE LEKARSKIE, ŁADOWANIE, RDZA, IMPLIKANT FUNKCJI BOOLOWSKIEJ, NAGOŚĆ, DZIESIĄTY, KIERAT, FAZA, PREFERENCJA, ANTYCYPACJA, FRASZKA, HARLEQUIN, GEOTECHNIKA, SECESJONISTA, WOSK, KLOZET, OBRONA STREFOWA, SAJGONKA, AUTOMOBILKLUB, BOBOWATE WŁAŚCIWE, NAUCZYCIEL AKADEMICKI, SADYSTA, ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, KLIKOWOŚĆ, ZENDRA, UWAGA, GŁÓWKA ARTYKUŁU, OFICERKI, DROŻDŻE, HYDRIA, AMIOKSZTAŁTNE, RACHUNEK ZDAŃ, WĘZEŁ KOLEJOWY, PRĄD ZMIENNY, STOPIEŃ ETATOWY, TOLERANCJA, SPŁYW, SQUAW, KACZKA, POBIAŁKA, ONE-LINER, RUMPEL, PODWIELOKROTNOŚĆ, CONCEPT ART, WIELKOŚĆ, KONSTRUKCJA ZRĘBOWA, BIG BAND, JEZIORO ZASTOISKOWE, STACZ, ROSZPONKA, SAMPLER, FULAR, ZALESZCZOTEK, MINA MORSKA, WRÓBEL POLNY, CIEŃ, TRANSPOZYCJA, DYPTYCH, KONCERTYNA, DZIEWIĄTA WODA PO KISIELU, ZACHOWAWCA, WYŚCIGI, ZNAK IDENTYFIKACYJNY, KURWIA ZUPA, MŁAK, WITACZ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.136 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: ksiądz uhonorowany za szczególne zasługi dla Kościoła lokalnego, zobowiązany do sprawowania określonych obrzędów liturgicznych wraz z innymi kanonikami lub miejscowym biskupem, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KSIĄDZ UHONOROWANY ZA SZCZEGÓLNE ZASŁUGI DLA KOŚCIOŁA LOKALNEGO, ZOBOWIĄZANY DO SPRAWOWANIA OKREŚLONYCH OBRZĘDÓW LITURGICZNYCH WRAZ Z INNYMI KANONIKAMI LUB MIEJSCOWYM BISKUPEM to:
Hasło Opis krzyżówkowy
kanonik, ksiądz uhonorowany za szczególne zasługi dla Kościoła lokalnego, zobowiązany do sprawowania określonych obrzędów liturgicznych wraz z innymi kanonikami lub miejscowym biskupem (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KANONIK
ksiądz uhonorowany za szczególne zasługi dla Kościoła lokalnego, zobowiązany do sprawowania określonych obrzędów liturgicznych wraz z innymi kanonikami lub miejscowym biskupem (na 7 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x