DZIAŁ NAUKI ZAJMUJĄCY SIĘ KLASYFIKACJĄ OBIEKTÓW LUB ZJAWISK - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SYSTEMATYKA to:

dział nauki zajmujący się klasyfikacją obiektów lub zjawisk (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SYSTEMATYKA

SYSTEMATYKA to:

kategoryzacja, rozkład jakiejś całości na grupy pod kątem podobieństwa elementów składowych (na 11 lit.)SYSTEMATYKA to:

poddyscyplina systematyki organizmów, nauka o zasadach i metodach klasyfikowania, w szczególności o tworzeniu i opisywaniu jednostek systematycznych (taksonów) i włączaniu ich w układ kategorii taksonomicznych (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DZIAŁ NAUKI ZAJMUJĄCY SIĘ KLASYFIKACJĄ OBIEKTÓW LUB ZJAWISK". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.042

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA PODSTAWOWA, ZABAWA, DOJŚCIE, NEKROMANTA, PRZESUNIĘCIE KU CZERWIENI, RYTOWNIK, HUBA SIARKOWA, MONTAŻYSTA, KOZAK, ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA, WIKARYZM, PULWERYZATOR, KACZUGA INDYJSKA, TACZKA, GWIAZDA WOLFA-RAYETA, KLAUZULA UMOWNA, KLAUZULA WALORYZACYJNA, STEREOIZOMER, ORBITA, CZAPA POLARNA, SCENKA RODZAJOWA, SPOIWO BUDOWLANE, BOMBA PALIWOWO-POWIETRZNA, WALCOWNIA ZIMNA, PARTIA ANGIELSKA, PROSO, OBI, INTERFEROMETRIA MIĘDZYKONTYNENTALNA, NOWENNA, MIKSER, SITO, WARSTWA, ŁUNA, BLOCZEK, NAVIER, ORBITA, BYDLAK, PASTA CURRY, POCHODNIK, SEJSMOGRAF, ZŁOTA RENETA, KOORDYNACJA RUCHOWA, GAZ GENERATOROWY, BUKACIARNIA, OMNIBUS, KOLORYT, SAKPALTO, WYDŁUŻALNIK, CZAS MĘSKI, MANIPULATOR, LAMPA ELEKTROMETRYCZNA, ZWIERZĘ, KANAŁ, AMUR, PRÓCHNICZEK, WYRAZISTOŚĆ, BUNT, TABLICA, FAZA, SZEREG HARMONICZNY, TEMAT, EMFAZA, KRYTYCZNA ANALIZA DYSKURSU, ALGA, AWIACJA, BAKTERIOLIZYNA, JAŁOWIEC, DROŻDŻE, MIKROSKOP JEDNOOKULAROWY, OSPALSTWO, PRZYPADEK, KASYNO, CZARTER, OPAŁ, ZAOPATRZENIE, STORYTELLING, SETNIK, MYKOLOGIA, KRATA, SALA, WĘZEŁ, MORFOFONEMIKA, MÓL BOROWICZAK, BIURO PERSONALNE, SOCZEWKA FRENSELA, PRZEWIĄSŁO, DZIESIĘTNY SYSTEM LICZBOWY, KANAŁ PÓŁKULISTY, EPICYKL, WIDMO OSCYLACYJNO-ROTACYJNE, KOŁEK, NIECHLUJNOŚĆ, TOŻSAMOŚĆ PŁCIOWA, ZARAŻONA, CHOCHOŁ, KSIĄŻĘ, POŚCIELÓWKA, GONIEC CZARNOPOLOWY, PODWOZIE, ORGAN PROMULGACYJNY, KAROTENOID, WIRTUOZ, ABSZTYFIKANT, KŁOBUK, PLEWA, KOSA, WIĄZANIE, POMPA OBIEGOWA, ALASKA, GUZ ŻOŁĄDKOWO-JELITOWO-TRZUSTKOWY, KOSTIUM, SYSTEM AUTONOMICZNY, BIZNESMENKA, WAŁKOŃ, STANCJA, KOMPARYCJA, PŁYTA DETONACYJNA, FAŁD, DZWONNICA, ALPINARIUM, KOLCZATKA, ASYSTA GRAWITACYJNA, SZCZĘŚCIARA, KREDKA, PRAWNICTWO, IZOLAT, RUBELIT, OLEANDER, PRZYLEPNOŚĆ, AKCENT, SOLISTA, KLĘSKA URODZAJU, WIDZENIE BARWNE, POKUSA, KOSARZ, SIEĆ TELEKOMUNIKACYJNA, GUMA NATURALNA, IMPLANT ŚLIMAKOWY, CYNOBER, WSPÓŁCZYNNIK BŁĘDNYCH BITÓW, LUFKA, LEK PRZECZYSZCZAJĄCY, PODSTRYSZE, ZJAWISKO SEEBECKA, RÓG, KROJCZY, PEŁNIA, LANDO, AWIZO, TRANSMUTACJA, PAPA TERMOZGRZEWALNA, ASYRYJSKI, EWEŃSKI, STEK, PRZEDGÓRZE, NACZYNIAK, PŁOMYCZEK, MISIEK, TYFTYK, NET, DZIEWIARKA, MÓR, TWORZYWO DO PRODUKCJI CERAMIKI, FOLIARZ, KARTKA, KIEŁŻ, FIKNIĘCIE, KOŁECZEK, KLAPECZKA, KONFEDERACJA KANADY, FALA ODBITA, GRAMOWID, KOTWICZNIKOWCE, FANDANGO, GOL, FUNKCJA ZDANIOWA, NIEPOPULARNOŚĆ, NASYCALNIA, PŁATKI ZBOŻOWE, KOSZT DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ, RAK PRĘGOWANY, MONITORING, ESPRINGOLA, METALOPROTEINA, MIRABELKA, CHEMIA, ADADŻIO, FIGOWIEC POSPOLITY, TOPOGRAF, MYSZ DOMOWA, SAMOGŁOSKA ŚRODKOWA, GRAFOLOGIA, MAŁPI GAJ, WĄŻ, KLERYK, GRANICA MIĘDZYPAŃSTWOWA, KNAGA, ŁĄCZNOŚĆ, CHERUBIN, DOJRZAŁOŚĆ, VERAIKON, KUKIEŁKA LESSOWA, ADDYCJA, CIERŃ, ADMIRACJA, SZEROKOŚĆ GEOCENTRYCZNA, TELEBINGO, REGIMENTARZ, SKUTEK PRAWNY, SINICE, MAH JONG, KOSZATNICA, TEST ATOMOWY, BEATA, TUBA, SONAR, MOL, RENESANSOWOŚĆ, PĘCHERZYK ŻÓŁTKOWY, CZARTER, PODZIEMIE, BEŁT, IMIGRANT, BANDAMKA, STARAJĄCY SIĘ, ORBITER, TANAGRYJKA, SĄD POLOWY, INTERWAŁ, GÓRALSKI, PASZPORT DYPLOMATYCZNY, ŚWIĘTE KOLEGIUM, ŻUK, WSTRZĄŚNIENIE MÓZGU, RÓWNANIE NIEWYMIERNE, KONCYLIACJA, BUDA, KABOTAŻ, KATAPULTA, FILTR GĄBKOWY, SĄSIEDZKOŚĆ, WIR POWIETRZNY, APOSTAZJA, LAGUNA, PAŃSTWO UNITARNE, WIZJER, NAMORDNIK, OXFORD, RUCH RELIGIJNY, BILDUNGSROMAN, ZAPRUCIE SIĘ, KONKURENCJA, MORZE MIĘDZYKONTYNENTALNE, OSIEDLE MIESZKANIOWE, DWUFAZOWOŚĆ, KWADRANT, NIEBIOSA, PAREMIOGRAF, CZĘSTOKÓŁ, ŁUPEK DACHÓWKOWY, AKROBACJA LOTNICZA, KONSTRUKCJA WIEŃCOWA, PEIRESKIA, EKSTREMOFIL, MARKIZA, EUCHARYSTIA, SAMOLOT BOMBOWY, FRAMUGA, PODRZUT, TURMA, WIELKOŚĆ, HAMBURGER, BAHAMY, RZEŹNIA, RÓWNOWAGA MAKROEKONOMICZNA, OPTIMUM EKONOMICZNE, TARTINKA, WIECZÓR KAWALERSKI, OBSTRUKCJA PARLAMENTARNA, BALET, GAJNICZEK KRÓTKODZIÓBKOWY, WESELNIK, HYDROFIT, ANTYKOAGULANT TOCZNIOWY, TRANSPOZYCJA, ETNOPSYCHOLOGIA, SEZON, MIODOJAD, FRAKCJA, PRZEJAZD KOLEJOWY, LĄDZIENIE, INDUKCJA WŁASNA, KUWERTURA, DOJŚCIE, DUR POWROTNY, ELIPSA, MIELINA, KNAGA, BLISKIE SPOTKANIE, ?OMDLAŁOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.042 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DZIAŁ NAUKI ZAJMUJĄCY SIĘ KLASYFIKACJĄ OBIEKTÓW LUB ZJAWISK się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DZIAŁ NAUKI ZAJMUJĄCY SIĘ KLASYFIKACJĄ OBIEKTÓW LUB ZJAWISK
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SYSTEMATYKA dział nauki zajmujący się klasyfikacją obiektów lub zjawisk (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SYSTEMATYKA
dział nauki zajmujący się klasyfikacją obiektów lub zjawisk (na 11 lit.).

Oprócz DZIAŁ NAUKI ZAJMUJĄCY SIĘ KLASYFIKACJĄ OBIEKTÓW LUB ZJAWISK sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - DZIAŁ NAUKI ZAJMUJĄCY SIĘ KLASYFIKACJĄ OBIEKTÓW LUB ZJAWISK. Dodaj komentarz

2+7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast