CECHA TEGO, CO JEST WSPÓLNE - CHARAKTERYZUJE SIĘ TYM, ŻE OBIEKTY UJĘTE SĄ RAZEM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WSPÓLNOŚĆ to:

cecha tego, co jest wspólne - charakteryzuje się tym, że obiekty ujęte są razem (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WSPÓLNOŚĆ

WSPÓLNOŚĆ to:

cecha czegoś, do czego prawo ma więcej niż jeden podmiot (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CECHA TEGO, CO JEST WSPÓLNE - CHARAKTERYZUJE SIĘ TYM, ŻE OBIEKTY UJĘTE SĄ RAZEM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.527

KRYPTOGRAFIA SYMETRYCZNA, KOSZT UTOPIONY, STOCZNIA, BRODZIEC, KUBECZEK, PODŚCIÓŁKA TŁUSZCZOWA, ŻÓŁW CZERWONOGŁOWY, NIEPODZIELNOŚĆ, PERLICZKA, DZIAD, KOSTIUMERNIA, TRAKTAT SOJUSZNICZY, MATURA POMOSTOWA, WYRAJ, BIDŁO, PRAKTYCZNOŚĆ, PRAŻNIA, KWARTET SMYCZKOWY, ROZWÓJ, ASTRONAWIGACJA, GO, CHOROBA WIRUSOWA, KUSACZ, CERATOFYLLID, NIESAMOISTNOŚĆ, ZĘBNICA, DRABINA SZCZERBOWSKIEGO, GEKON PAZURZASTY, ZŁOŻENIE UKŁONU, PRĘDKOŚĆ ŚWIATŁA W OŚRODKU MATERIALNYM, KONCERNIAK, ODPÓR, WSPÓLNOŚĆ, MORA, SENSOWNOŚĆ, CHARLES, PAPUŻKA NIEROZŁĄCZKA, BEZPOWROTNOŚĆ, DRZEWOSTAN WIELOPIĘTROWY, GENTELMAN, CIĄG, PRZECIĘTNIACTWO, BIZNESMENKA, ZBÓJNIK, MATCZYNOŚĆ, TANK, WŁÓKNO, ODBÓJ, AUTYZM DZIECIĘCY, GAWIALOWATE, ROMANISTYKA, CZEREŚNIAK, ODMIANA HERBOWA, PODEJŹRZON KSIĘŻYCOWY, OPROWADZACZKA, SILNIK ELEKTRYCZNY BOCZNIKOWY, GREJ, OSIOWIEC, GRZECH, EPOKA KAMIENIA, UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE, FATALIZM, KRUSZYNKOWATE, ODWRÓCONY DASZEK, RZEKOTKA DRZEWNA, TĘŻYCZKA, PUSTY DŹWIĘK, POTIOMKIN, POJNIK, BANKRUCTWO, TARCZA KONTYNENTALNA, RYGIEL, ZATRUCIE SIĘ, STOPNIOWALNOŚĆ, KOCIOŁ SUFOZYJNY, MIESZKANIE SŁUŻBOWE, LIMO, PĘDZARNIA, WINDA, DYSKONTYNUACJA, ALIENACJA RODZICIELSKA, ZNAMIĘ BARWNIKOWE, CUKIER LODOWY, PLEUSTOFIT, SZAMANKO, KOZIOŁ EUROPEJSKI, WYROŚLE, GNIAZDO, AKCJA NIEMA, PRZYZWOITOŚĆ, CHODZĄCA DOBROĆ, KREDKA OŁÓWKOWA, GRACZ, ZMARSZCZKA, JASKRAWOFIOLETOWOŚĆ, BRIT POP, FOXTROT, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI AORTALNEJ, REFREN, NIEJEDNOZNACZNOŚĆ, OFICER ASTRONAWIGACYJNY, DRZWI WAHADŁOWE, CHOROBA WERLHOFA, DAMULA, OŁTARZYK, ŚMIECISKO, RODZIC CHRZESTNY, JĘZYK FORMALNY, MOKRADŁOSZ ŻMIJOWATY, ZAKRYSTIA, WARAN BEZUCHY, PAGI, BUSZÓWKOWATE, SUBSKRYBENTKA, SUWNICA BRAMOWA, RZECZYWISTOŚĆ, ZUPA, TANIEC, KOTLINA KŁODZKA, PRZYWILEJ OJCZYŹNIANY, INSTRUMENT SZARPANY, BATERIA GALWANICZNA, PERSZERON, SEJSMOAKUSTYKA, KOALICJA, GRUPA ARYLOWA, PARADOKS, NADWZROCZNOŚĆ, OBRZYD, SEROHEMATOLOGIA, PONTICELLO, STOJAK, BOREWICZ, LATAJĄCY DYWAN, GEOMETRYCZNOŚĆ, ŚCIĘGNO ACHILLESA, INDEKS STECHIOMETRYCZNY, FLASZECZKA, INSTAGRAMER, ROGATNIK, WYDATEK MAJĄTKOWY, PLANTAGENECI, DŁUGONOGOŚĆ, KIR, KATASTROFICZNOŚĆ, HORYZONT CZĄSTEK, FILOLOGIA ANGIELSKA, RAKIETKA TENISOWA, STAŁA MICHAELISA, BEZBOLESNOŚĆ, FRYGIJCZYCY, PŁYNNOŚĆ, ŁADA, HORMON STEROIDOWY, CHLOROHEKSYDYNA, PAPILOT, SPORT EKSTREMALNY, FILOZOFIA KRYTYCZNA, STAGNACJA GOSPODARCZA, DZIUPLA, OSTATECZNOŚĆ, NAZWA SYSTEMATYCZNA, FALABELLA, TAMANDUA, CECHOWNIA, SZEREG HARMONICZNY, DIABEŁ WCIELONY, RAJZA, ZALUDNIENIE, NIEPOPRAWNOŚĆ, KRAJE KOMUNISTYCZNE, NIESTOSOWNOŚĆ, LAMPKA, KOŁNIERZ, OPIEKA SPOŁECZNA, PAPIER GAZETOWY, NIECZUŁOŚĆ, WEJŚCIE, HACZEK, ASYMILACJA, POBRATYMSTWO, PAPROĆ DRZEWIASTA, AFTERPARTY, MPA, ZWAPNIENIE, BAJT, KULTURA PIEŃKOWSKA, OBRONA, SIMOLESTES, KAMIKAZE, ENERGICZNOŚĆ, REKULTYWACJA, SPIĘTRZENIE, PAS PRZYBRZEŻNY WÓD, KREACJONIZM, JAPOŃSKOŚĆ, NOWOTWÓR ŁAGODNY, MATEMATYK, PRZECZULICA SKÓRNA, KRATKA VICHY, CHAŁTUROWIEC, NARCIARSTWO NORWESKIE, REZONANS, PROPAGACJA FAL RADIOWYCH, SIŁACZKA, LODOWIEC DENDRYTYCZNY, DAWNOŚĆ, NIEDOSTOSOWANIE SPOŁECZNE, SŁOWO MASZYNOWE, ANALIZA UTWORU LITERACKIEGO, AKLIMATYZACJA, NIEBO, KĄPIEL GAZOWA, PIERWSZORZĘDOWA CECHA PŁCIOWA, PLANETOIDA TROJAŃSKA, FILM S-F, MAŁPI GAJ, POJEMNOŚĆ POLOWA WODNA, NEURONAUKA, WOJSKOWY, GOSPODARKA WODNA, KUROPATWA, TERPEN, BROŃ RADIOLOGICZNA, NEOTENIA, ELEKTROLOKACJA BIERNA, DRYBLING, PUNKT KATECHETYCZNY, SSAKI ŻYWORODNE, ZASADA, AUTYZM, LAMPA ELEKTRONOWA, REKLAMOWIEC, BRUTALIZM, CERAMIKA SZNUROWA, ZAKON ŻEBRZĄCY, KUBECZEK, NISKOŚĆ, PAJĘCZYNÓWKA, SZCZUR ŚNIADY, KOLOKWIUM HABILITACYJNE, KALKA TECHNICZNA, MAKROPIERWIASTEK, DRZWI HARMONIJKOWE, ARESZT, BUFONADA, KRĄŻENIE OBWODOWE, AUTOBUS SZYNOWY, KURDUPLOWATOŚĆ, KADASTER, KONSERWACJA, CIAMAJDOWATOŚĆ, CIĘŻKI TYŁEK, PRACUŚ, LEGATARIUSZ, POTENCJAŁ DZETA, GAR, SELEKTYWNY MODULATOR RECEPTORA ESTROGENOWEGO, PORÓD OPÓŹNIONY, TEMACIK, HIPISKA, ŚPIWÓR MUMIA, WYWIAD SKARBOWY, SZCZEGÓLNOŚĆ, INTERPOZYCJA, DENUNCJANT, WŁAŚCIWOŚĆ, JEŻ MORSKI, SZCZERBAKI, KONODONT, WOLNOAMERYKANKA, GIĘTKOŚĆ, ZUPA, FONDUE CZEKOLADOWE, NADSCENIE, ENUMERACJA, FIZYKA MOLEKULARNA, PANCERNIK DŁUGOOGONOWY, SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI, SNOBISTYCZNOŚĆ, DZIURAWE RĘCE, RODNIA, BEZWYZNANIOWIEC, OKSFORD, CIĄŻA, SATELITA, KAFETERIA KONIUNKTYWNA, DYSTYCH, TUŁACZ, KAKADU, SODA, STAW KULISTY WOLNY, NIELOTNOŚĆ, IMMUNOFLUORESCENCJA, POPULACJA MENDLOWSKA, ZAPŁATA, DZIECINNOŚĆ, WALUTOWOŚĆ, EKRAN, ?TAMILSKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.527 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CECHA TEGO, CO JEST WSPÓLNE - CHARAKTERYZUJE SIĘ TYM, ŻE OBIEKTY UJĘTE SĄ RAZEM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CECHA TEGO, CO JEST WSPÓLNE - CHARAKTERYZUJE SIĘ TYM, ŻE OBIEKTY UJĘTE SĄ RAZEM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WSPÓLNOŚĆ cecha tego, co jest wspólne - charakteryzuje się tym, że obiekty ujęte są razem (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WSPÓLNOŚĆ
cecha tego, co jest wspólne - charakteryzuje się tym, że obiekty ujęte są razem (na 9 lit.).

Oprócz CECHA TEGO, CO JEST WSPÓLNE - CHARAKTERYZUJE SIĘ TYM, ŻE OBIEKTY UJĘTE SĄ RAZEM sprawdź również:

urządzenie wykorzystywane w elektroencefalografii (EEG); rejestruje zespół słabych sygnałów elektrycznych zapisanych jednocześnie w różnych punktach skóry głowy ,
dziwaczny, niedorzeczny twór ludzki ,
karta z cyfrą 2 ,
kolorowy, niekształtny rysunek o abstrakcyjnych motywach ,
przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, obyczajności, mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, dokumentom. Jako przestępstwo pospolite traktować można wszystkie rodzaje przestępstw poza zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko pokojowi, a także przestępstwami politycznymi ,
miasto w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, nad Jeziorem Rajgrodzkim ,
uniemożliwianie kobietom (ale także mniejszościom narodowym, etnicznym, seksualnym, wyznaniowym lub również osobom niepełnosprawnym itp.) dojścia do wysokich pozycji w biznesie czy polityce ,
Stachys - rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.); liczy ok. 300 gatunków, występujących w strefach umiarkowanych i ciepłych, głównie na półkuli północnej ,
obniżenie się standardów moralnych, zubożenie duchowe i kulturowe, pogorszenie się stanu ,
DRYF ,
ASKARYSI ,
cecha kogoś, kto jest potulny ,
prawdopodobnie najistotniejsze przeciwciało biorące udział w odpowiedzi wtórnej; charakteryzuje je obecność łańcucha ciężkiego ? ,
to, że pochodzi się z gminu, należy się do gminu ,
mężczyzna, który stosuje przemoc wobec kobiet, szczególnie wobec swojej partnerki ,
wielkoformatowy afisz informujący o czymś lub reklamujący coś ,
urządzenie do odprowadzania spalin z okrętu podwodnego i pobierania powietrza ,
twierdzenie mówiące, że nieskończony zbiór zdań rachunku predykatów pierwszego rzędu jest spełnialny, jeśli tylko każdy jego podzbiór skończony jest spełnialny ,
duża, poważna awantura ,
Redłowo - nadmorska dzielnica mieszkalna Gdyni, granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Wzgórze Św. Maksymiliana (od północy), Działki Leśne, Mały Kack (obie od zachodu), Orłowo (od południa), a od wschodu także z Morzem Bałtyckim ,
ssak drapieżny z rodziny kotów: na końcu uszu pędzelki czarnych włosów, poluje nocą łowny ,
jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu ,
taniec pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego, który zyskał popularność na świecie w latach 80. XX wieku ,
Bromus carinatus - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
potrawa żydowska przyrządzana z pokruszopnej macy smażonej z tartą cebulą i jajkami ,
proces, w wyniku którego przekazy medialne lub miejsca ich prezentowania (np. potrale internetowe, wiadomości telewizyjne, prasa) upodabniają się stylem do tabloidów - plotkarskich, nierzetelnych magazynów skupiających się na wzbudzeniu sensacji ,
graf, w którym dla każdej pary dowolnych wierzchołków istnieje ścieżka, która je łączy ,
elastyczna nić wykonana z różnych materiałów (np. zwierzęcych jelit albo nylonu), która jest stosowana w rakietach do tenisa ziemnego ,
prymitywny, pozbawiony szczęk kręgowiec wodny ,
cecha człowieka: brak ucziwości, moralności

Komentarze - CECHA TEGO, CO JEST WSPÓLNE - CHARAKTERYZUJE SIĘ TYM, ŻE OBIEKTY UJĘTE SĄ RAZEM. Dodaj komentarz

4+3 =

Poleć nas znajomym:

x