JEDEN Z CZTERECH RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, OBOK WOJSK LĄDOWYCH, MARYNARKI WOJENNEJ I WOJSK SPECJALNYCH; ICH GŁÓWNYM ZADANIEM JEST PROWADZENIE OPERACJI MAJĄCYCH NA CELU UZYSKANIE PRZEWAGI W POWIETRZU I WSPIERANIE ODDZIAŁÓW INNYCH RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SIŁY POWIETRZNE to:

jeden z czterech rodzajów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, obok Wojsk Lądowych, Marynarki Wojennej i Wojsk Specjalnych; ich głównym zadaniem jest prowadzenie operacji mających na celu uzyskanie przewagi w powietrzu i wspieranie oddziałów innych rodzajów Sił Zbrojnych (na 14 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SIŁY POWIETRZNE

SIŁY POWIETRZNE to:

część wojska, której bronią są różnego rodzaju statki powietrzne (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JEDEN Z CZTERECH RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, OBOK WOJSK LĄDOWYCH, MARYNARKI WOJENNEJ I WOJSK SPECJALNYCH; ICH GŁÓWNYM ZADANIEM JEST PROWADZENIE OPERACJI MAJĄCYCH NA CELU UZYSKANIE PRZEWAGI W POWIETRZU I WSPIERANIE ODDZIAŁÓW INNYCH RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 11.522

SKLEPIKARSTWO, MEGAWOLT, TYPOLOGIZACJA, KOMPILACJA, HERBATA BIAŁA, UNISTOR, ONTOLOGIZM, SKLEPIENIE, DŻAGA, BIDET, ERAZM, KONSTRUKCJA FILAROWO-SKARPOWA, POJAZD KONNY, TREPANG, PSIARKA, WEKTOR JEDNOSTKOWY, NIEUŻYTECZNOŚĆ, ASEPTYKA, KAMIEŃ KSIĘŻYCOWY, ZWODNICZOŚĆ, ŚLIZGAWKA, TABLICA MENDELEJEWA, FORMACJA, UKOŚNIKOWATE, ODDZIAŁ ZAPOROWY, MASŁO, WERBOWNICTWO, RIDER, ZAGRYWKA, NIEGUSTOWNOŚĆ, SYNTETYZATOR, STOPIWO, KOŚCIÓŁ ORMIAŃSKOKATOLICKI, HIEROFANT, AMON, INKWIZYCYJNOŚĆ, NIEPRZYSTĘPNOŚĆ, AMINOPENICYLINA, TEZA, KISZKA WĄTROBIANA, ZASŁUŻONY, STYLING, WOLT, STAN STACJONARNY, ANUSZKIEWICZ, ŚWIATŁA MIJANIA, REZERWA, PAPIRUS, OSKARŻYCIELKA POSIŁKOWA, POZYCJA, METODA NAWIASÓW LIEGO, ALFABET HEBRAJSKI, KOBIAŁA, DENACYFIKACJA, ROŚLINA ZARODNIKOWA, NAZWA POZORNA, ANTENA, DERYWACJA FLEKSYJNA, NACHALNOŚĆ, PIONIER, PARK TECHNOLOGICZNY, ZABIEG, ZARODZIEC RUCHLIWY, SYSTEM RZECZOWY, ŁASKA, SPACHACZ ZIELONAWY, TRÓJCA ŚWIĘTA, SCYNK KARŁOWATY, PODSTAWA, SZRAF, EGZERCYCJA, BUDKA LĘGOWA, KOCIAK, DROBNOUSTEK OBRZEŻONY, ŻARŁACZ JEDWABISTY, NADJAŹŃ, MŁODA POLSKA, MAJEUTYKA, MAKUCH, BUŁKA MONTOWA, PERKOZEK, CZĄSTKA ALFA, ARTYKULATOR, PŁOMIEŃ, REWIZJA, RWANIE, OBCIĄŻENIE DYNAMICZNE, PALNIK ACETYLENOWO-TLENOWY, DYN, PRÓG BÓLU, POPYT NIEELASTYCZNY, GAWĘDA LUDOWA, RZECZOWNIK, POWIELACZ CZĘSTOTLIWOŚCI, MIKROSKOP ŚWIETLNY, KRETYŃSKOŚĆ, MATCZYNOŚĆ, NIEOKREŚLONOŚĆ, ŁAPA, NACZYNIAKOMIĘŚNIAK GŁADKOKOMÓRKOWY, SEKWENCJA KODUJĄCA, CARRUCA, KOSMOGONIA, BRAMKA SAMOBÓJCZA, SILNIK OBCOWZBUDNY, NATURYZM, ZWIĄZEK CYKLICZNY, MECENAT, CIAŁO NIEBIESKIE, PTASZNIK GOLIAT, ARYSTOTELES, INSIMBI, WODNIAK, RUCH OPORU, WIELOMIAN UNORMOWANY, EDYKUŁA, RZECZ, BATAGUR BASKA, OPOKA, PIERWSZOROCZNY, ŁOTEWSKOŚĆ, PROPAGANDA, STRUNOBETON, DĘTKA, WIERNY, LEGALIZM, RYTUAŁ, MAMUT STEPOWY, RELING, WAGON BREKOWY, OTOCZENIE, BAROTROPIA, IMPULS, ATOMOWOŚĆ, SUPERKONTO, SINGEL, OKAYAMA, STADION, WOJSKO KOMPUTOWE, SIKSA, PIRYDOKSAL, PROTEST SONG, ORGANUM, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYŚPIESZONY PO OKRĘGU, SKALOWANIE WIELOWYMIAROWE, WESTERN, ROZPORZĄDZENIE, TORFOWISKO WYSOKIE, ZAKŁADKA, TERAPIA FOTODYNAMICZNA, STARTUP, NITROZOBAKTERIA, WYPOWIEDŹ PROBLEMATYCZNA, ARMIA, JEDNOSTKA SIŁY ELEKTROMOTORYCZNEJ, ALMUKANTARAT, WARIACJE, PŁOZA, METYS, ŻARTOBLIWOŚĆ, WIERZCHOŁEK CENTRALNY, GŁOŚNOŚĆ, TOWIAŃSZCZYZNA, PSALMOGRAF, MARTWOTA, FLEBODIUM, ANDRIĆ, KREDYT HIPOTECZNY, PRZYRZĄD OPTYCZNY, SIEROTA SPOŁECZNA, WENTYLACJA ZASTĘPCZA, JAZ ZASTAWKOWY, METROPOLIZACJA, STYGOKSEN, ANALIZA WRAŻLIWOŚCI, PUR, WICEMISTRZ, WOŹNY, KIERKI, RUCH, LAPIS-LAZULI, TELEFON, TARAN, ZNIECZULENIE, LUŹNOŚĆ, HEGEMONICZNOŚĆ, PRZEŚCIERADŁO, YOUTUBER, ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE, SZTUCZNE ZAPŁODNIENIE, STYL, TOPSPIN, GOSPODARKA KOMUNALNA, UDERZENIE, EFEKTYWNOŚĆ, GRAFIKA, GŁUPEK, NIELITOŚCIWOŚĆ, HÄNDEL, AMPUTACJA, MUSZTRA, PSALMISTA, ARCHITEKTURA HARWARDZKA, PROMIENISTOŚĆ, BRAMKARKA, AKORDYKA, KLAWIK, MIKROWENTYLACJA, CIAŁO STAŁE, OBIEG SYNODYCZNY, JEŹDZIEC APOKALIPSY, PŁEĆ, OWCA KANADYJSKA, METABOLIT WTÓRNY, OBIBOK, PŁASZCZKA NAGA, LEŃ, SUPERPRZEBÓJ, MELIKA, ŹRÓDŁO RADIOWE, BLIŻSZOŚĆ, ZASADNOŚĆ, OPIESZALSTWO, NAMPULA, PRYWATNOŚĆ, SKAŁA SEDYMENTACYJNA, OKO, WOJNA NAPOLEOŃSKA, SER PODPUSZCZKOWY, PLUJ-ZUPKA, GRUCZOŁ SUTKOWY, EGZORCYZM, WIELOCZYNNIKOWOŚĆ, GATUNEK ZWORNIKOWY, JAKOŚĆ TECHNOLOGICZNA, PSEUDOBIELICA, TRUTEŃ, PSZCZOLINKI, ZBRODNIA, TASMANIOZAUR, POCHODNA, SZKODNIK, STYLIZACJA, KLEKOTKA, DERYWAT, UPOJNOŚĆ, RĘKAW, GÓRNICZKA, RÓWNOWAGA, KOPROSTANOL, NIEDOSTĘPNOŚĆ, PICABIA, MECZ MISTRZOWSKI, JUBILEUSZ, ŻÓŁW ŚWIĄTYNNY, SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE, KAPITAN, PLECHOWIEC, CUDZOŚĆ, POTRZEBUJĄCA, TERAPIA SYSTEMOWA, PROSTOŚĆ, PODEJŹRZON LANCETOWATY, WORKOWIEC, ODDANIE, TEJU KROKODYLOWY, WANIENECZKA, GEEZ, PEZETPEROWIEC, GŁOSKA PREPALATALNA, ZANOKCICA MUROWA, DRZEWO CYTRUSOWE, WIGOŃ, SAMOCHÓD POŻARNICZY, PRZYZWOITOŚĆ, EGZEMPLARZ RECENZYJNY, AKSAMITKA WZNIESIONA, TONALNOŚĆ, UDŹWIG, STUDIO FOTOGRAFICZNE, PEDOSFERA, BALAST, ELITARNOŚĆ, KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY, NEGATYW, STROIK, PALATALIZACJA, STENWANTA, EGZONUKLEAZA, CHIMERA AMERYKAŃSKA, APOLOGETYK, TYTUŁ HONOROWY, FUNKCJA MIERZALNA, CIAPOWATOŚĆ, MYŚLIWIEC, STOWARZYSZENIE, ZADAR, GROOMING, REKOLEKCJE, ?FRANCZYZA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 11.522 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JEDEN Z CZTERECH RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, OBOK WOJSK LĄDOWYCH, MARYNARKI WOJENNEJ I WOJSK SPECJALNYCH; ICH GŁÓWNYM ZADANIEM JEST PROWADZENIE OPERACJI MAJĄCYCH NA CELU UZYSKANIE PRZEWAGI W POWIETRZU I WSPIERANIE ODDZIAŁÓW INNYCH RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JEDEN Z CZTERECH RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, OBOK WOJSK LĄDOWYCH, MARYNARKI WOJENNEJ I WOJSK SPECJALNYCH; ICH GŁÓWNYM ZADANIEM JEST PROWADZENIE OPERACJI MAJĄCYCH NA CELU UZYSKANIE PRZEWAGI W POWIETRZU I WSPIERANIE ODDZIAŁÓW INNYCH RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SIŁY POWIETRZNE jeden z czterech rodzajów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, obok Wojsk Lądowych, Marynarki Wojennej i Wojsk Specjalnych; ich głównym zadaniem jest prowadzenie operacji mających na celu uzyskanie przewagi w powietrzu i wspieranie oddziałów innych rodzajów Sił Zbrojnych (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SIŁY POWIETRZNE
jeden z czterech rodzajów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, obok Wojsk Lądowych, Marynarki Wojennej i Wojsk Specjalnych; ich głównym zadaniem jest prowadzenie operacji mających na celu uzyskanie przewagi w powietrzu i wspieranie oddziałów innych rodzajów Sił Zbrojnych (na 14 lit.).

Oprócz JEDEN Z CZTERECH RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, OBOK WOJSK LĄDOWYCH, MARYNARKI WOJENNEJ I WOJSK SPECJALNYCH; ICH GŁÓWNYM ZADANIEM JEST PROWADZENIE OPERACJI MAJĄCYCH NA CELU UZYSKANIE PRZEWAGI W POWIETRZU I WSPIERANIE ODDZIAŁÓW INNYCH RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH sprawdź również:

lekkie damskie nakrycie wierzchnie, lekki sweterek bez zapięcia z przodu ,
myto pomierne ,
wąski, długi kształt, pasek ,
przyrząd pomiarowy oparty na zjawisku interferencji fal, w którym źródłem światła jest laser ,
Cinclosoma alisteri - gatunek ptaka z rodziny trzaskaczy (Psophodidae) ,
wesoła pieśń biesiadna, rozpowszechniona w Polsce w XVIII w ,
herba perennis - roślina zielna żyjąca dłużej niż dwa lata i zwykle wielokrotnie w tym czasie wydająca nasiona bądź zarodniki (wyjątkiem są zakwitające raz hapaksanty) ,
jednostka wyporności, inaczej tona angielska, równa 2240 funtów brytyjskich (1016,05 kg) ,
w matematyce: zbiór otwarty i spójny ,
muzyka, do której tańczy się slow-foxa ,
postępujące włóknienie miąższu wątroby, niszczące strukturę narządu ,
przyrząd do prania; drewniane narzędzie do wybijania bielizny podczas prania ,
pieje w zagrodzie (daw.) ,
karty do wróżenia ,
powierzchnia ściany budynku widoczna na zewnątrz ,
zasadnicza część tułowia ,
materiał, zwykle tkanina tkanina ,
Cyclemys dentata - gatunek gada z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w południowo-wschodniej Azji ,
osoba pobierająca rentę, zwykle z powodu niezdolności do pracy ,
FARSZ ,
HEFEI ,
Geum bulgaricum - gatunek rośliny z rodziny różowatych ,
ruchliwe glony żyjące wewnątrz warstwy mułu ,
miejsce, z którego wypływa w naturze ciek wodny ,
drapanie płyty winylowej igłą znajdującą się w gramofonie konsoli DJ-a, powodujące dźwięk wykorzystywany najczęściej w nagraniach muzyki z gatunku hip-hop oraz tanecznej muzyki elektronicznej, ale też w takich gatunkach jak metal ,
znana z zakładów Zeissa ,
zminiaturyzowany dokument fotograficzny ,
zwyczajowa nazwa zabiegu leczniczy z użyciem borowiny - nieodwodnionego torfu leczniczego ,
kaucja, zastaw pieniężny ,
śmielszy adorator, który aspiruje do małżeństwa

Komentarze - JEDEN Z CZTERECH RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, OBOK WOJSK LĄDOWYCH, MARYNARKI WOJENNEJ I WOJSK SPECJALNYCH; ICH GŁÓWNYM ZADANIEM JEST PROWADZENIE OPERACJI MAJĄCYCH NA CELU UZYSKANIE PRZEWAGI W POWIETRZU I WSPIERANIE ODDZIAŁÓW INNYCH RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH. Dodaj komentarz

9-1 =

Poleć nas znajomym:

x