PRZEDMIOT, KTÓRY JEST ORYGINALNY, FAKTYCZNIE ZOSTAŁ WYPRODUKOWANY PRZEZ DANĄ FIRMĘ, JEST MARKOWY, A NIE PODRABIANY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FIRMÓWKA to:

przedmiot, który jest oryginalny, faktycznie został wyprodukowany przez daną firmę, jest markowy, a nie podrabiany (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: FIRMÓWKA

FIRMÓWKA to:

spotkanie, zebranie, uroczystość, w której udział biorą członkowie danej firmy (na 8 lit.)FIRMÓWKA to:

zestandaryzowany wzorzec, szablon dokumentu czy sposóbu ujęcia pewnej treści (w formie fizycznej - papierowej albo w formie wirtualnej - np. cały styl prezentacji multimedialnej, kolorystyka, znaki firmowe etc.), który powinien być wykorzystywany w danej firmie, instytucji (na 8 lit.)FIRMÓWKA to:

przedmiot (najczęściej reklamowy, promocyjny), który jest oznaczony logo firmy (na 8 lit.)FIRMÓWKA to:

ciastko w kostce, najczęściej biszkopt przekładany kremem lub bitą śmietaną (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZEDMIOT, KTÓRY JEST ORYGINALNY, FAKTYCZNIE ZOSTAŁ WYPRODUKOWANY PRZEZ DANĄ FIRMĘ, JEST MARKOWY, A NIE PODRABIANY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.357

RUMUŃSKOŚĆ, CICHE DNI, KULT PUBLICZNY, BAZYLEUS, KRYSZTAŁ NAŚLADOWCZY, RACJONAŁ, BURMISTRZYNA, PING-PONG, CZYNNIK CHŁODNICZY, POSŁANIEC, PRZEMYSŁ CIĘŻKI, OKRZOS, SERCÓWKA, PRZESTRZEGACZ, OSPA PRAWDZIWA, ALASKA, PATRYCJUSZ, KSYLOFAGIA, ROPNIAK, CHLEB PYTLOWY, OGRANICZNIK REFERENCYJNY, CHAŁTURSZCZYK, BIEG DYSTANSOWY, BANALNOŚĆ, GAZELA PRZEWALSKIEGO, ODWRÓCONY CYRKUMFLEKS, SCHIZOFRENIA PARANOIDALNA, RACHUNEK BIEŻĄCY, WYROSTEK RZĘSKOWY, KOKLUSZ, SPOTKANIE MODLITEWNE, MIODOJAD SZARY, RYNEK NABYWCY, RĄBEK, DWUWARTOŚCIOWOŚĆ, SIODŁO JUCZNE, ZAPAŚNICTWO, CIĘŻKI ORZECH DO ZGRYZIENIA, MORŚWIN KALIFORNIJSKI, TOPOLOGIA PRODUKTOWA, WZNOWICIEL, SKRYBA, POZŁOTKA, KOSZULKA, MORENA BOCZNA, ANTENA FERRYTOWA, RESOR PIÓROWY, TAYLORYZM, SARATI, INDYWIDUALIZM, SZUM, DYSKOGRAFIA, HUN, KARCZMA, TYFUS OSUTKOWY, KALIMBA, USPOKAJACZ, STOSUNEK UMOWNY, GRZYB MODRZEWIOWY, BUJAK, SPEKULANT, KAPŁAN, ŁASKOTNICA STRZELAJĄCA, AVENSIS, PODZIELNIK, OBŁĘK, NON-IRON, UKOS, WIRTUOZERSTWO, TERAPIA POZNAWCZA, OSPA KRWOTOCZNA, ORCZYK, POWÓD CYWILNY, PONCHO, SOLARKA, PION, WYDATEK MAJĄTKOWY, WEK, ŁÓDŹ PILOTA, TROLLING, REALIZM, RENTA PLANISTYCZNA, PLETYZMOGRAFIA, MAFIA, PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY, GRUPA, DESZCZ, POLE JEDNORODNE, MIKROFON POJEMNOŚCIOWY, SUROGATOR, PROCH, DŻEMPER, RAK RZECZNY, MONILIOZA, IKAT, BUŁGARSKI, NARAMIENNIK, ZOONOZA, BLASZKA SITOWA, DON KISZOT, OGÓREK, NIEPRZYJEMNOŚĆ, BRAT, RZECZOWNIK, PROTEROZUCHIDY, WODA LECZNICZA, SANKCJA, ZAJĄC BIELAK, PRODUKCJA NIEZAKOŃCZONA, CHRONOMETR, PROTEGOWANY, URODA, SMRÓD, OSOBOWOŚĆ ANALNA, POCIĄGŁOŚĆ, PRZEGRYWKA, NIETRWAŁOŚĆ, JĘZYKOZNAWSTWO SYNCHRONICZNE, OKNO DIALOGOWE, ROZMAGNESOWANIE ADIABATYCZNE, OBSZAR, MAJORAT, MELON, PARTYKUŁA WZMACNIAJĄCA, RYBA WYMARŁA, GWIAZDA ZDEGENEROWANA, ROZGŁOSICIEL, ZAPARZACZKA, EDESTYDY, TRZMIEL CIEMNOPASY, NEGACYJNOŚĆ, NIEOCZYWISTOŚĆ, OBSTRUKCJA PARLAMENTARNA, MIGLANC, SPRAY, PIONIER, MATERIAŁ SKALNY, STACJA ZAKŁADOWA, STEP, FETOSKOPIA, EGZEGETA, URLOP, ECHO, PACAN, TWARDA SPACJA, ĆWIARTKA, ROCK AND ROLL, KONSERWATYZM EWOLUCYJNY, OLEJARZ, CENOTAF, PAPIEŻ AWINIOŃSKI, NAUCZYCIEL MIANOWANY, ZEZOWATE SZCZĘŚCIE, SEGREGACJA RASOWA, PROTOBUŁGAR, WAZONKOWCOWATE, INDYGENA, FALA RADIOWA, ŁUSZCZYCA ODWRÓCONA, OKLUZJA, NAWYK, DŁUGOŚĆ GEOGRAFICZNA, CZYTANIE WYBIÓRCZE, SIECIARZ JASKINIOWY, GROŹBA KARALNA, KAZUISTA, WIELOKOMÓRKOWOŚĆ, STRUKTURA FUNKCJONALNA, GÓRNIK, PODODDZIAŁ, ARSENAŁ, WARIACYJNOŚĆ, SZTOS, DIALOG KONKURENCYJNY, ROZBIERANKA, BIEG PRZEŁAJOWY, PIEPRZ CZARNY, INŻYNIERIA ONTOLOGICZNA, PRZEWÓD ZAMKNIĘTY, ANONIMIZACJA, UCZEŃ, SITAK, MIERNOŚĆ, SZTUCA, GAL, KOPIEC, PIĘTKA, TELEFONIA KOMÓRKOWA, JEDNOSTKA LEKSYKALNA, POMOC, RACJA, POKARM, STROFANTYNA, BEZAN ŻAGIEL, OŚLICA BALAAMA, JURYSDYKCJA FAKULTATYWNA, NACIOS, IDIOBLAST, SYMBOL NIETERMINALNY, EUBAKTERIE, ZIELONE, EDYTOR, POWŁOKA, FOREMAN, ARTYSTKA, TRACICIEL, NADZÓR INWESTORSKI, SNIFFER, CHOROBA RITTERA, METRYKA, ELITARYSTA, PRZEDMIOT, GŁUCHY TELEFON, NIEDOŁĘŻNOŚĆ, MNOŻENIE MACIERZY, PORTFEL, WSKAŹNIK RACJONALIZACJI, NUDYSTKA, FILOLOGIA ANGIELSKA, WYCINEK KULI, ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY, GANOIDY KOSTNE, PISCHINGER, HERBATA BIAŁA, TKAŃCOWATE, SYSTEMOWOŚĆ, SPORT WODNY, SAKSOFONISTA BARYTONOWY, PODUSZKA ANTYALERGICZNA, JĘZYK WEWNĘTRZNY, TAPIR WEŁNISTY, LIMFOSCYNTYGRAFIA, BOGATY, SZCZEPONOGI, APASZKA, TENREK, FASOLKA SZPARAGOWA, SINGEL, HERETYK, BENZYNÓWKA, NIECENZURALNOŚĆ, ĆWIERK, FINTIFLUSZKA, POKŁAD GŁÓWNY, RUCH POSUWISTO-ZWROTNY, PIORUNOCHRON, PONTYFIKAT, CHYBOTLIWOŚĆ, KAPITAŁ POCZĄTKOWY, MARSJAŃSKI, WIMBLEDON, DROGA KONIECZNA, DZIEWIĘCIOKROTNOŚĆ, WAĆPANNA, UŁAMEK DZIESIĘTNY, NARÓW, JEDNOPARTYJNOŚĆ, CNOTA, NIEROZPOZNAWALNOŚĆ, PRYMITYW, BEZOWODNIOWCE, ANDROGINIZM, OKUPACJA, DYSTROFIA MIĘŚNIOWA BECKERA, BLANKERS, NORWID, NIEGOSPODARNOŚĆ, SUFIKS, STRATEGICZNOŚĆ, SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA, ZGNILEC AMERYKAŃSKI, PUNKT OKOSTNOWY, LODOWIEC GÓRSKI, POWIEŚĆ MILICYJNA, REZERWA, KMIOT, JEDYNE, ANIOŁEK, POSTĘPOWANIE KOMPENSACYJNE, BATALION RADIOTECHNICZNY, OBRÓT WTÓRNY, KOMISJA, SAMOOKREŚLENIE, BIRIANI, WEKSEL CIĄGNIONY, POLE BEZWIROWE, HETEROTROFIZM, TRIADA CHARCOTA, CHODNIK PRZECIWMINOWY, ARHANT, PÓŁZAWODOWIEC, AUTOBUS PRZEGUBOWY, DERYWAT, PAŹ, REZONATOR KWARCOWY, MAZEROWANIE, ROKIETA, DIAGRAM HERTZSPRUNGA-RUSSELLA, RUSYCYSTYKA, ?NERW BŁĘDNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.357 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZEDMIOT, KTÓRY JEST ORYGINALNY, FAKTYCZNIE ZOSTAŁ WYPRODUKOWANY PRZEZ DANĄ FIRMĘ, JEST MARKOWY, A NIE PODRABIANY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZEDMIOT, KTÓRY JEST ORYGINALNY, FAKTYCZNIE ZOSTAŁ WYPRODUKOWANY PRZEZ DANĄ FIRMĘ, JEST MARKOWY, A NIE PODRABIANY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
FIRMÓWKA przedmiot, który jest oryginalny, faktycznie został wyprodukowany przez daną firmę, jest markowy, a nie podrabiany (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FIRMÓWKA
przedmiot, który jest oryginalny, faktycznie został wyprodukowany przez daną firmę, jest markowy, a nie podrabiany (na 8 lit.).

Oprócz PRZEDMIOT, KTÓRY JEST ORYGINALNY, FAKTYCZNIE ZOSTAŁ WYPRODUKOWANY PRZEZ DANĄ FIRMĘ, JEST MARKOWY, A NIE PODRABIANY sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - PRZEDMIOT, KTÓRY JEST ORYGINALNY, FAKTYCZNIE ZOSTAŁ WYPRODUKOWANY PRZEZ DANĄ FIRMĘ, JEST MARKOWY, A NIE PODRABIANY. Dodaj komentarz

3×1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast