W INFORMATYCE: JEDEN Z RODZAJÓW ZŁOŚLIWEGO OPROGRAMOWANIA; PROGRAM, KTÓRY URUCHAMIA BARDZO SZYBKO NIESKOŃCZONA LICZBĘ KOPII I ZAJMUJE W TEN SPOSOB CAŁĄ TABLICĘ PROCESÓW SYSTEMU OPERACYJNEGO, TAK, ŻE ŻADEN INNY PROCES NIE MOŻE JUŻ BYĆ WYKONYWANY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BAKTERIA to:

w informatyce: jeden z rodzajów złośliwego oprogramowania; program, który uruchamia bardzo szybko nieskończona liczbę kopii i zajmuje w ten sposob całą tablicę procesów systemu operacyjnego, tak, że żaden inny proces nie może już być wykonywany (na 8 lit.)FORK BOMBA to:

w informatyce: jeden z rodzajów złośliwego oprogramowania; program, który uruchamia bardzo szybko nieskończona liczbę kopii i zajmuje w ten sposob całą tablicę procesów systemu operacyjnego, tak, że żaden inny proces nie może już być wykonywany (na 9 lit.)KRÓLIK to:

w informatyce: jeden z rodzajów złośliwego oprogramowania; program, który uruchamia bardzo szybko nieskończona liczbę kopii i zajmuje w ten sposob całą tablicę procesów systemu operacyjnego, tak, że żaden inny proces nie może już być wykonywany (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BAKTERIA

BAKTERIA to:

organizm jednokomórkowy lub wielokomórkowy o budowie prokariotycznej niebędący rośliną ani zwierzęciem; w systematyce grupa wszystkich tych organizmów tworzy osobne królestwo (na 8 lit.)BAKTERIA to:

w informatyce: jeden z rodzajów złośliwego oprogramowania; program, który uruchamia bardzo szybko nieskończona liczbę kopii i zajmuje w ten sposob całą tablicę procesów systemu operacyjnego, tak, że żaden inny proces nie może już być wykonywany (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W INFORMATYCE: JEDEN Z RODZAJÓW ZŁOŚLIWEGO OPROGRAMOWANIA; PROGRAM, KTÓRY URUCHAMIA BARDZO SZYBKO NIESKOŃCZONA LICZBĘ KOPII I ZAJMUJE W TEN SPOSOB CAŁĄ TABLICĘ PROCESÓW SYSTEMU OPERACYJNEGO, TAK, ŻE ŻADEN INNY PROCES NIE MOŻE JUŻ BYĆ WYKONYWANY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 10.775

KONTROLKA, KOSZMAR, KLASA, PRANKSTER, PIECZĘĆ STANOWA, SZCZURY WORKOWATE, ZAROST, TALK SHOW, KOŁNIERZYK, PROSTAGLANDYNA, PROCES CHEMICZNY, KOŁOWRÓT, OPENER, OZNAJMIENIE, NERKOWIEC, CYJANOHYDRYNA, KOMITET ZAŁOŻYCIELSKI, TAJEMNICA, INFORMACJA, WILK, NIESTANOWCZOŚĆ, MRÓWKOWATE, PASCHA, CIEPLUCH, PARANOIK, NIEZROZUMIAŁOŚĆ, KOSOWROTKA, ZŁOŻE MINERALNE, ŚW. METODY, BARWA PODSTAWOWA, DŁUG SPADKOWY, INTERNACJONAŁ, ZĘBY NOWORODKOWE, BETA BLOKER, KOŃ WŁODZIMIERSKI, RADIOTECHNIK, CEDET, SKUNKS, RYJEC, SKACZELE, NIEROZWIĄZYWALNOŚĆ, BEZMIAR, ELARA, IMMUNOCHEMIA, RAPTULARZ, KROK ŁYŻWOWY, PLATFUS, MAJSTERSTWO, THOMSEN, OPIESZAŁOŚĆ, SPEKTROSKOPIA OPTYCZNA, MODUŁ, FUNKCJA PRZESTĘPNA, MISECZKA, CARVING, OSNUJA GWIAŹDZISTA, FACHURA, MITOZA, ENANCJOMER, WSKAŹNIK UBÓSTWA, TIUL, KRAINA, KOMUNIKATOR, TABLETKA STULECIA, KANTOŃSKI, HULK, KOMODOR, KWAS ŻOŁĄDKOWY, CIAŁO STAŁE, MENONITYZM, RAK KALIFORNIJSKI, TEKSTYLNY, NIEZMIENNIK PRZEKSZTAŁCENIA, LEMIEUX, GÓWNOJAD, KOTWICA ZAPASOWA, PALINGENEZA, SPÓŁKA HOLDINGOWA, ALUZJA, MINERAŁ, PISMO GOTYCKIE, ZAMEK NA PIASKU, TYPOLOGIA, WOSZCZYNA, PASIBRZUCH, ASOCJALNOŚĆ, ZAMEK, FAZA, TKAŃCOWATE, TAJFUN, DOCHODZĄCA DZIEWCZYNA, NAGOŚĆ, MRÓWKA, NASIENNIK, OKREŚLNIK, NAWÓJ, GŁOS, BAKTERIA GRAM-UJEMNA, PRZYLEPKA, UKROP, SKALA KELVINA, CEL, SZMATA, ZŁOTO, TRANSKRYPCJA, PSYCHOLOGIA POZNAWCZA, TRAWIENIE, SPOŁECZNA WYDAJNOŚĆ PRACY, WODOROSIARCZEK, INSTRUMENT PERKUSYJNY MEMBRANOWY, NIEPEŁNOLETNIOŚĆ, BIOSYNTEZA BIAŁKA, STRAŻ GMINNA, METODA SCENARIUSZOWA, REKONFIGURACJA, NAROST, OCIEPKA, WSZECHWIEDZĄCY, KÓZKI, PATKA, AGREGACJA, KOLOKWIUM HABILITACYJNE, PROCES DECYZYJNY, NOSOROŻEC JAWAJSKI, DŁUG, NEFROLEPIS, BOCZNIK, ŁATWOŚĆ, NOWOTWÓR NIEZŁOŚLIWY, MAKIAWELISTA, PARAPET, NOOB, KOSZAROWOŚĆ, NITROBAKTERIA, RACJONALIZACJA, ŚWIĘTÓWKA, OKOLICZNOŚĆ ŁAGODZĄCA, NARAMIENNIK, DRIVER, SYRENI ŚPIEW, SER TRAPISTÓW, URODA, GATUNEK PARASOLOWY, WIRTUOZOSTWO, APROKSYMACJA, STRZAŁA, STUPOR, PATOMECHANIZM, DZIEŃ OTWARTY, PRIORYTET, SZEWRON, EFFIGIA, WAGON BREKOWY, KLAG, GEJOSTWO, RUMPOLOG, TANY, FILEMON BIAŁOKARKOWY, FLUAV, DYSPONENT, EMBRIOGENIA, SOLO, SUKCESIK, DRUCIARZ, BEHRENS, SURÓWKA, WALNE ZEBRANIE, FIGA Z MAKIEM, ZAĆMA BRUNATNIEJĄCA, REKRUTACJA, MAJĄTEK TRWAŁY, UKŁAD NIELINIOWY, INTELIGENCJA PSYCHOMETRYCZNA, KOPACZ, MIETLORZ, SKAFANDER, BŁĘDNOŚĆ, PLAMA, MAKROMOLEKUŁA, RAMSZ, BUDYŃ, NIESKUTECZNOŚĆ, SIŁA SPOKOJU, GEOMETRIA CZYSTA, REYMONT, DWOINKA ZAPALENIA PŁUC, ARANŻER, BAMBERKA, MAMUT WŁAŚCIWY, KAMERDYNER, STARY LIS, AUREOMYCYNA, SYDEROFIR, TERYTORIUM STOWARZYSZONE, KOD PRZEDROSTKOWY, TACKA, FRANCZYZA, RURALIZACJA, GRUCZOŁ POTOWY, ŁAWA TORTUR, SREBRNY MEDALISTA, PRZESTĘPCZOŚĆ GOSPODARCZA, ROZSZCZEP POTYLICY, STEROWNIK URZĄDZENIA, DUALIZM, WALGINA RDESTNIAK, CIEKAWSKI, WIKTYMIZACJA, OGIEŃ, INKWIRENT, PÓŁWARIAT, SKUPIENIE, MGŁA WYKŁADNICZA, ROCZNIKARZ, ŚMIERCIOŻERCA, ŻART, SUPERPRZEBÓJ, FORMALIZACJA RACHUNKU ZDAŃ, KABOTAŻ, MŁOT SPALINOWY, FAJERWERKI, GRAF PÓŁEULEROWSKI, NIEŚWIADOMOŚĆ, ODWAR, PTASZNIKOWATE, SOLO, CYTRYNA, CYTRONELOL, RIDER, BEZAN MASZT, GRAF PŁASKI, PRZELICZNIKOWY, HYCEL, KOŃ FRYZYJSKI, BRZYDACTWO, DERYWAT SYNCHRONICZNY, HIPOKRYTA, STOK KONTYNENTALNY, INWOLUCJA, POMARAŃCZA TRÓJLISTKOWA, MAŚLAK, PACHCIARZ, BALAGHAT, CHORĄŻY, OWOC WIELOKROTNY, PSYCHOLOGIA KOGNITYWNA, HERMETYCZNOŚĆ, SROMOTNIK WOALKOWY, KARIOKINEZA SOMATYCZNA, OBOJNACTWO, AKLIMATYZACJA, SIMO, MYSZOWATE, EWOLUCJA KASKADERSKA, KATAPULCISTA, JĘCZMIEŃ OZIMY, GLIF, ROŚLINA MOTYLKOWATA DROBNONASIENNA, ÓSEMKA, PUDLINGOWANIE, JEZIORO POLIHUMUSOWE, PEŁNOLETNIOŚĆ, KOTONIZACJA, REALNA GOSPODARKA, KUFEL, NIEWIERZĄCA, ZWROTNIK RAKA, FONOGEST, PIĘTA, MIĘSIEŃ PŁATOWATY, AFRYKANER, CIACHO, SKOK, EFEKT DOMINA, RÓWNOWAGA REAKCJI CHEMICZNYCH, SŁUŻBA, UPOŚLEDZENIE UMYSŁOWE, ROGATNICA, OSTATNI, PROFITENT, WYROBNIK, NIECHLUJNOŚĆ, MENADŻER PLIKÓW, SZKARADNOŚĆ, WUZETKA, PLATFORMA WIDOKOWA, OBLAK, JAGLANKA, URBANIZACJA, TAPIR CZARNY, KSIĘGA WIECZYSTA, DERYWACJA, BRODAWKA, JURA BRUNATNA, PAŃSTWO W PAŃSTWIE, KURHAN, HUBA CZERWONOBRZEŻNA, PRYSZCZATY, MINERAŁ ALLOGENICZNY, ?WIECZNE NIEODDANIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 10.775 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W INFORMATYCE: JEDEN Z RODZAJÓW ZŁOŚLIWEGO OPROGRAMOWANIA; PROGRAM, KTÓRY URUCHAMIA BARDZO SZYBKO NIESKOŃCZONA LICZBĘ KOPII I ZAJMUJE W TEN SPOSOB CAŁĄ TABLICĘ PROCESÓW SYSTEMU OPERACYJNEGO, TAK, ŻE ŻADEN INNY PROCES NIE MOŻE JUŻ BYĆ WYKONYWANY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: W INFORMATYCE: JEDEN Z RODZAJÓW ZŁOŚLIWEGO OPROGRAMOWANIA; PROGRAM, KTÓRY URUCHAMIA BARDZO SZYBKO NIESKOŃCZONA LICZBĘ KOPII I ZAJMUJE W TEN SPOSOB CAŁĄ TABLICĘ PROCESÓW SYSTEMU OPERACYJNEGO, TAK, ŻE ŻADEN INNY PROCES NIE MOŻE JUŻ BYĆ WYKONYWANY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BAKTERIA w informatyce: jeden z rodzajów złośliwego oprogramowania; program, który uruchamia bardzo szybko nieskończona liczbę kopii i zajmuje w ten sposob całą tablicę procesów systemu operacyjnego, tak, że żaden inny proces nie może już być wykonywany (na 8 lit.)
FORK BOMBA w informatyce: jeden z rodzajów złośliwego oprogramowania; program, który uruchamia bardzo szybko nieskończona liczbę kopii i zajmuje w ten sposob całą tablicę procesów systemu operacyjnego, tak, że żaden inny proces nie może już być wykonywany (na 9 lit.)
KRÓLIK w informatyce: jeden z rodzajów złośliwego oprogramowania; program, który uruchamia bardzo szybko nieskończona liczbę kopii i zajmuje w ten sposob całą tablicę procesów systemu operacyjnego, tak, że żaden inny proces nie może już być wykonywany (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BAKTERIA
w informatyce: jeden z rodzajów złośliwego oprogramowania; program, który uruchamia bardzo szybko nieskończona liczbę kopii i zajmuje w ten sposob całą tablicę procesów systemu operacyjnego, tak, że żaden inny proces nie może już być wykonywany (na 8 lit.).
FORK BOMBA
w informatyce: jeden z rodzajów złośliwego oprogramowania; program, który uruchamia bardzo szybko nieskończona liczbę kopii i zajmuje w ten sposob całą tablicę procesów systemu operacyjnego, tak, że żaden inny proces nie może już być wykonywany (na 9 lit.).
KRÓLIK
w informatyce: jeden z rodzajów złośliwego oprogramowania; program, który uruchamia bardzo szybko nieskończona liczbę kopii i zajmuje w ten sposob całą tablicę procesów systemu operacyjnego, tak, że żaden inny proces nie może już być wykonywany (na 6 lit.).

Oprócz W INFORMATYCE: JEDEN Z RODZAJÓW ZŁOŚLIWEGO OPROGRAMOWANIA; PROGRAM, KTÓRY URUCHAMIA BARDZO SZYBKO NIESKOŃCZONA LICZBĘ KOPII I ZAJMUJE W TEN SPOSOB CAŁĄ TABLICĘ PROCESÓW SYSTEMU OPERACYJNEGO, TAK, ŻE ŻADEN INNY PROCES NIE MOŻE JUŻ BYĆ WYKONYWANY sprawdź również:

człowiek, który zajmuje się robieniem pizzy ,
Algoasaurus - rodzaj zauropoda o bliżej niesprecyzowanej pozycji systematycznej; żył na przełomie jury i kredy (ok. 150-136 mln lat temu) na terenach południowej Afryki; długość ciała ok. 9 m, wysokość ok. 3 m, masa ok. 10 t ,
wśród planet Układu Słonecznego ,
endemiczny gatunek słodkowodnej ryby karpieńcokształtnej, jedyny przedstawiciel rodzaju Ameca ,
Carex pseudocyperus - gatunek byliny należący do rodziny ciborowatych ,
zdarzenie polegające na emisji promieniowania jonizującego lub substancji promieniotwórczych do otoczenia, mogące przejawiać niekorzystne oddziaływanie na ludzi i środowisko naturalne ,
ruchoma część krosna, na której umocowania jest płocha przybijająca nitkę wątkową ,
zatoka Morza Białego, głębokość do 36 m ,
ekosystem ekologicznie niepełny, niesamowystarczalny, pozbawiony producentów, w którym znajduje się materia pochodząca z zewnątrz ,
rodzaj twardych cukierków owocowych o różnych smakach ,
inhibitor proteazy HIV ,
dramatopisarka angielska ur. 1939, zaliczana do tzw. „młodych gniewnych”; „Smak miodu” ,
zmienność, dostosowywanie się do zmiennych warunków ,
bardzo ciemne, zaciemnione pomieszczenie, zwłaszcza takie, które służy jako więzienie ,
popularny żółty egzotyczny owoc o wydłużonym kształcie; owoc (niesucha torebka, uznawana czasem za jagodę) banana zwyczajnego ,
liściołaz złocisty, liściołaz straszliwy, Phyllobates terribilis - gatunek płaza bezogonowego z rodziny drzewołazowatych, najbardziej jadowity płaz na świecie ,
wrogość wobec Żydów i wszystkiego, co żydowskie ,
zespół cech czegoś lub kogoś takiego jak w Anglii, także: stereotypowe cechy uznawane za właściwe Anglikom ,
stary, sfatygowany but ,
Cycadopsida - monotypowa klasa roślin należąca do gromady nagonasiennych, obejmująca jeden rząd sagowce (Cycadales) z dwiema rodzinami; niektóre gatunki stanowią źródło skrobi (tzw. sago) i zostały rozpowszechnione jako rośliny pokarmowe, inne gatunki są uprawiane jako rośliny ozdobne ,
gatunek krzewu należący do rodziny berberysowatych (Berberidaceae Juss.) ,
sygnalizacyjne urządzenie dźwiękowe o kształcie odwróconego kielicha ,
rzep łopianu ,
antybiotyk beta-laktamowy z grupy cefalosporyn I generacji, pochodna kwasu 7-aminocefalosporanowego (7-ACA) ,
ANHUEJ ,
zespołowa gra sportowa podobna do hokeja na lodzie ,
Dolomedes fimbriatus - gatunek dużego pająka z rodziny darownikowatych (Pisauridae) ,
mieszkanka Niepołomic ,
zgrubienie: skała; bardzo duża skała ,
aromatyczny likier

Komentarze - W INFORMATYCE: JEDEN Z RODZAJÓW ZŁOŚLIWEGO OPROGRAMOWANIA; PROGRAM, KTÓRY URUCHAMIA BARDZO SZYBKO NIESKOŃCZONA LICZBĘ KOPII I ZAJMUJE W TEN SPOSOB CAŁĄ TABLICĘ PROCESÓW SYSTEMU OPERACYJNEGO, TAK, ŻE ŻADEN INNY PROCES NIE MOŻE JUŻ BYĆ WYKONYWANY. Dodaj komentarz

5-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast