BUDOWLA, SŁUŻĄCA DO POŁĄCZENIA DWÓCH MIEJSC, KTÓRE NIE DAJĄ SIĘ POŁĄCZYĆ BEZPOŚREDNIO ZA POMOCĄ DROGI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OBIEKT MOSTOWY to:

budowla, służąca do połączenia dwóch miejsc, które nie dają się połączyć bezpośrednio za pomocą drogi (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "BUDOWLA, SŁUŻĄCA DO POŁĄCZENIA DWÓCH MIEJSC, KTÓRE NIE DAJĄ SIĘ POŁĄCZYĆ BEZPOŚREDNIO ZA POMOCĄ DROGI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.406

JAWAJKA, CZARNA MOWA, WESZ MORSKA, CHŁODZIARKA ABSORPCYJNA, ZAWAŁ, LAK, ŻOŁDAK, SKRAJ, ZAPYCHACZ, MYJNIA, HARMONIA, KONTAKCIK, EKONOMIA POLITYCZNA, LOSOWOŚĆ, BIDON, ŁAPA, WIDLISZEK, NIEROZSTRZYGALNOŚĆ, PRZEPOWIEDNIA, PÓŁKWATEREK, MEGAPOLIS, WODA POZAKLASOWA, ZOOLOGIK, JAŁOWNIK, DWÓJKA PODWÓJNA, KOMORA, SENAT, ANALIZA WRAŻLIWOŚCI, CUDZOŻYWNOŚĆ, PRAKRYT, WSTYD, STANICA, PAPA TERMOZGRZEWALNA, HRABIĄTKO, PAWIE OKO, JODŁA, SECESJONIZM, DENIALIZM, EDYCJA, KASTANIETY, BAZA, RAMA KOMUNIKACYJNA, TINTA, INDYKATOR, KROK MILOWY, PRAWA CZŁOWIEKA, POLEWA, MARSZ, ANTIFA, ZMIENNA ZWIĄZANA, WKLĘSŁOPANCERZÓWKA CZERWONOGŁOWA, SITARSTWO, KONIKI MORSKIE, KOCIOŁ, UDERZENIE, ZIEMIA ODNIESIENIA, WZORZEC, EPITLENEK, B, SZYK ANTENOWY, KARMA, PERŁA URIAŃSKA, HYDROAKUSTYKA, KOMISANT, TELEGRAF HUGHESA, PIDGIN, MEANDER, POMYŁKA, PODJAZD, GHUL, MOC, LAWINA PIROKLASTYCZNA, PARTYKULARNOŚĆ, ELEMENT ODSTAJĄCY, WYKONANIE, GACEK BRUNATNY, POCHYLNIA, SYMBOL NIEOZNACZONY, WYWÓZKA, CASTING, TOPOLOGIA MNOGOŚCIOWA, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYSPIESZONY, DOBB, SZESNASTKA, CUDZOZIEMSKOŚĆ, OFIAKODONTY, HUBA, SIODEŁKOWCE, DUR POWROTNY, STRZĘPIEL, BAJCIK, STATEK POWIETRZNY, ZASOBY PRZEMYSŁOWE, SŁODOWNIA, DOPUST, FILTR, SKOCZNIA, CZWARTY ŚWIAT, ZATKANIE DZIURY, STOLICA, CIASNOŚĆ, EKSŻONA, LITERATURA PIĘKNA, KOŁO SEGNERA, MANIPUŁ, ZODIAK, KONSTRUKCJA SKŁADNIOWA, ŻYŁA ŁOKCIOWA, PALEOBOTANIKA, DŁUGOŚĆ, WĄTEK, POŚCIEL, CENA ZAMKNIĘCIA, ASPOŁECZNOŚĆ, RODZEŃSTWO SYJAMSKIE, PRZYZWYCZAJENIE, UCHO IGIELNE, CZAS PRZYSZŁY ZŁOŻONY, FANFARZYSTA, ROZMNOŻA, OŚ PORTALOWA, DALMIERZ OPTYCZNY, HARUSPIK, KONCEPTUALIZM, ZESTAW, LAUFER CZARNOPOLOWY, SKLERODERMIA, SUWNICA POMOSTOWA, HETEROTIS, PRZĘDZIWO, WALTORNIA, SAMORZUTNOŚĆ, POWIEŚĆ SZKATUŁKOWA, PAPROCIE JEDNAKOZARODNIKOWE, SZMATA, STOS PACIERZOWY, LAPAROSKOPIA, AFERA ROZPORKOWA, DZIEŻA, PUSZKA, TURMA, ALPINARIUM, DROŻDŻE KRUCHE, MIESZANKA, SKARANIE BOSKIE, SZEROKOŚĆ GEOCENTRYCZNA, UTWÓR AUDIOWIZUALNY, HYDRAULIKA SIŁOWA, LEŚNIK, ACYDURIA MEWALONIANOWA, STANDARDZIK, HIGHLAND, WARSTWA EUFOTYCZNA, GZY, HYDROFOR, KLAUZULA WYKONALNOŚCI, PODANIE, ZAMSZ, SKLEPIENIE PALMOWE, TERMOLOKATOR, SŁUŻBA KOŚCIELNA, FAŁSZYWOŚĆ, UROJENIE KSOBNE, KOLOKWINTA, ŚMIECISKO, NIEKONWENCJONALNOŚĆ, TWARDZIAK, NOC ASTRONOMICZNA, EKSMĄŻ, WARSTWA PERYDOTYTOWA, BALKONIK, PRZECHOWALNIK, DRAMAT EKSPRESJONISTYCZNY, RÓWNIKOWY PAS CISZY, REJTERADA, NIEHARMONIJNOŚĆ, GEOGRAF, NAUKOWIEC, TONIKA, SUBSKRYBENTKA, BUDOWLA CENTRALNA, BIOLOGIA SYSTEMOWA, WYMIOCINY, KRYTYCZNA ANALIZA DYSKURSU, CYLINDEREK, MIARA, OBRONA SŁOWIAŃSKA, MARSZ, ROZBITEK, UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW, ERUPCJA, MARMOLADA, DIABELSKI MŁYN, CHEERLEADERKA, KATEGORIA OPEN, DEMAGOG, OOLOGIA, WAHADŁO, NUTRIETY, MINI-ALBUM, UCIECZKA, DOPEŁNIENIE ORTOGONALNE, KOREK, LICZBA WYMIERNA, KOMORA, ŁĄCZNIK PÓŁPRZEWODNIKOWY, TŁUSZCZAK, OFICER NAWIGACYJNY, RETINOPATIA CUKRZYCOWA, NASTROSZEK BRUCHA, POLIGYNANDRIA, PRAWO DŻUNGLI, UBEZPIECZENIE MAJĄTKOWE, BROŃ GŁADKOLUFOWA, UCHWYT, UŻĄDLENIE, LUFKA, OSTATNIE PODRYGI, KAWA MIELONA, PACHNOTKA UPRAWNA, PRZEBIERANIEC, PM, WALKA Z WIATRAKAMI, POLIGAMIA, ANTAŁEK, MAŁYSZOMANIA, ZASADA PRZYJEMNOŚCI, BLUES, TUNICZKA, KARP PEŁNOŁUSKI, TOLERASTIA, BRZOSKWINIA, SIATKOWIEC, DOBRO PUBLICZNE, ZESPÓŁ CHOROBOWY, NAWROTOWOŚĆ, PRAWO ZATRZYMANIA, DOBRY ZNAJOMY, GŁAGOLICA, JAJKO NA MIĘKKO, OTCHŁAŃ, KUC DALES, STANDARD, KATOLIK, ALIENACJA RODZICIELSKA, UKŁAD HAMULCOWY, KISZKA STOLCOWA, KONTYNGENT CELNY, WŁOSKI, ŻUBR NIZINNY, ŻABA MARMURKOWANA, DZIELNICA, GEOGRAFIA ROŚLIN, KULTYWAR, INFA, UKĄSZENIE HEGLOWSKIE, MYŚL, ARARAT, CZEREŚNIA, KANKA, IKROWIEC, SILNIK OBCOWZBUDNY, FRONDIBOLA, STYLIKÓWKI, HOBBISTA, ZŁOŻE OKRUCHOWE, BLEJTRAM, DIPOL ZAŁAMANY, BĄBEL, UNIK, LUSTRO, OWCA, DYSTYCH, WIZJER, ZMIENNOGAMA NIEBIESKOGŁOWA, HOMOLOGIA, WYKOPYRTNIĘCIE SIĘ, PRZYBYSZ, CIAŁO STAŁE, REZYGNACJA, CHMURA KŁĘBIASTO-PIERZASTA, MAFIA, BIEG, ŁUPEK OSADOWY, BRAT KRWI, POCISK KIEROWANY, KOBIECOŚĆ, PRZEDPOTOPOWOŚĆ, KAMIEŃ, PATAGOZAUR, POLEWACZKA, DIERA, DOWÓD ONTOLOGICZNY, ALUZJA, MISA, RURA CROOKESA, ŁĄKOTKA, SPÓŁGŁOSKA PRZYDECHOWA, LOKAL SOCJALNY, ?STÓŁ MONTAŻOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.406 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

BUDOWLA, SŁUŻĄCA DO POŁĄCZENIA DWÓCH MIEJSC, KTÓRE NIE DAJĄ SIĘ POŁĄCZYĆ BEZPOŚREDNIO ZA POMOCĄ DROGI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: BUDOWLA, SŁUŻĄCA DO POŁĄCZENIA DWÓCH MIEJSC, KTÓRE NIE DAJĄ SIĘ POŁĄCZYĆ BEZPOŚREDNIO ZA POMOCĄ DROGI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OBIEKT MOSTOWY budowla, służąca do połączenia dwóch miejsc, które nie dają się połączyć bezpośrednio za pomocą drogi (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OBIEKT MOSTOWY
budowla, służąca do połączenia dwóch miejsc, które nie dają się połączyć bezpośrednio za pomocą drogi (na 13 lit.).

Oprócz BUDOWLA, SŁUŻĄCA DO POŁĄCZENIA DWÓCH MIEJSC, KTÓRE NIE DAJĄ SIĘ POŁĄCZYĆ BEZPOŚREDNIO ZA POMOCĄ DROGI sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - BUDOWLA, SŁUŻĄCA DO POŁĄCZENIA DWÓCH MIEJSC, KTÓRE NIE DAJĄ SIĘ POŁĄCZYĆ BEZPOŚREDNIO ZA POMOCĄ DROGI. Dodaj komentarz

6-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast