STAWANIE SIĘ ZNACZNIE BIEDNIEJSZYM, UBOŻSZYM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

UBOŻENIE to:

stawanie się znacznie biedniejszym, uboższym (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: UBOŻENIE

UBOŻENIE to:

stawanie się mniej bogatym, różnorodnym; też: pogarszanie się, tracenie na jakości (na 8 lit.)UBOŻENIE to:

zjawisko stawania się społeczeństwa lub pewnej grup społecznych uboższymi (na 8 lit.)UBOŻENIE to:

czynienie ubogim, biednym, znacznie mniej zamożnym (na 8 lit.)UBOŻENIE to:

powodować zmniejszanie się różnorodności czegoś (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "STAWANIE SIĘ ZNACZNIE BIEDNIEJSZYM, UBOŻSZYM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.314

FILOLOGIA ROSYJSKA, HIMALAJE, NADZÓR EPIDEMIOLOGICZNY, OZDOBNICA WIĘKSZA, KOMPANIA, GRZECH ŚMIERTELNY, WZDĘCIE, MELANODERMA, CZERNIAWKA SPADZIOWA, KASZTEL, CHOROBA FOXA-FORDYCE'A, OBOWIĄZEK SZKOLNY, TYGRYSIE OKO, PODGLĄDACTWO, KRAJNIK, MEDYCYNA PERSONALNA, STOS ATOMOWY, RZUT PROSTOKĄTNY, CZAS, DOM KATECHETYCZNY, HRABIĄTKO, PRZEKŁADACZ, STRZAŁ W DZIESIĄTKĘ, ŻEGLARZ, PIEC OPOROWO-ŁUKOWY, POŁĄCZENIE SZEREGOWE, KATEGORIA GRAMATYCZNA, KAJMAN KROKODYLOWY, WSKAŹNIK UBÓSTWA, MOHORYCZ, WKŁAD, ŁAŃCUSZEK, KORONKA BRABANCKA, JEDWABNIK, WAHLIWOŚĆ, POŚLIZGI, AŁMATY, MŁYN, ŻÓŁWIE WIELKOGŁOWE, ISKRA ELEKTRYCZNA, IMIGRANTKA, PARKINGOWY, KRATKA ODPŁYWOWA, ORIENTACJA, MISKA, ARACHNOLOGIA, RYTM, KONWEJER, WYNURT, BEZBRONNOŚĆ, KANGUR, ZAWIĄZEK, KOGNITYWIZM, ZATYCZKA DO USZU, ODBIJANIE SIĘ, SEKWOJA OLBRZYMIA, FLISAK, MATNIA, GAŁĘZIAK, PRZELOT, PERKOZ DWUCZUBY, ZRZESZOTOWIENIE KOŚCI, ZROBIENIE KUPY, LIPODYSTROFIA, KOMIN WULKANICZNY, BULDER, AKATALEKSA, PORNOGRAFIA TWARDA, MER, CEKOTROFIA, HUYGENS, TARCZA KRYSTALICZNA, TOPOLOGIA MAGISTRALI, MIĘSO, PIRACTWO INTELEKTUALNE, SZTORMLINA, KALOSZEK, POCIĄG SZPITALNY, ZAUROPSYDY, BIEG PATROLOWY, ZIMOWISKO, ODDZIAŁ SEPTYCZNY, PRYWATYZACJA POŚREDNIA, CZUJNIK GENERACYJNY, ONTOLOGIA, BUCHTA, ALMARIA, AERONOMIA, CZWARTACZKA, SEMINARZYSTA, DOTHRACKI, EROZJA GENETYCZNA, WIELKORUSKI, DOBRO PUBLICZNE, PARK PRZEMYSŁOWY, FAZA ROZKWITU, WIR, CHOROBA ZWYRODNIENIOWA, SPRAWIEDLIWOŚĆ, KASA ZAPOMOGOWA, CZAS, KONSERWIARNIA, SZAFARZ, FILOZOFIA JOŃSKA, GARBARZ, GRAFIKA, SOS MORNAY, MANIKIURZYSTKA, POPŁUCZYNA, GEOGRAFIA ROŚLIN, DASZEK, DOMINACJA PEŁNA, ZASTAWKA AORTALNA, GEODEZJA, POWIEŚĆ PRZYGODOWA, KANAPA, POMOC, BIKINIARZ, INSIMBI, KATAR KISZEK, TRZY KRÓLE, GAŁUSZKA, HIPERPOWIERZCHNIA, POKŁAD PANCERNY, PORZĄDEK DORYCKI, WYROK UNIEWINNIAJĄCY, PODRÓŻ, ŁOPATA, PARAMAGNETYK, DZIDZIA PIERNIK, REGENERATOR, VAT, ELITARYSTA, ANTYPERTYT, RETRAKCJA, ZWINNOŚĆ, PROSTNICA, CHIROPTEROLOGIA, GENOMIKA TEORETYCZNA, STOŻEK ŚCIĘTY, ŻONA LOTA, CYKL GRANICZNY, PRZEWRÓCENIE SIĘ, SUWNICA BRAMOWA, WETERYNARZ, PIĘKNOŚĆ, PEŁNIA, SPAWĘKI, KOSZATNICZKA, KONSENSUALNOŚĆ, POZER, EKRAN, DZIEWCZYNA LEKKIEGO PROWADZENIA, TENOR DRAMATYCZNY, FISZBINOWCE, GEOMETRIA CZYSTA, RELA, KUBECZEK, RAKI, GONIOMETRIA, BADANIE JAKOŚCIOWE, NALEGANIE, FALA ODBITA, DROGA, POWTÓRZENIE, AFEKTYWNOŚĆ, GRÓD, WIELOPŁETWIEC, ŚWIADECTWO, KNAJPA, ADBLOCK, HELMIOTOLOGIA, ŻÓŁTLICZKA, GRUPA KETONOWA, BEZBRZEŻNOŚĆ, KOLONIA, KWIAT SIARCZANY, DEKOMPENSACJA, STARORAKI, POTRZEBA, DYNGUS, TERMINAL NAFTOWY, KOMPLEKS ARENOWY, PLATFUS, NARĄBANIE SIĘ, HYBRYDYCZNOŚĆ, OCZKO W GŁOWIE, ANALIZA WYPUKŁA, WIZJER, GRZYB ATOMOWY, BELLOTTO, BRUTALNOŚĆ, CIAŁO KOLANKOWATE PRZYŚRODKOWE, JASNOWIDZ, OPOZYCJA, CHŁOPIEC, OPTYKA KWANTOWA, PRZEPOWIADACZ, PARAPETÓWA, HEKSAPTYK, DOMINACJA CAŁKOWITA, DILPAK, NAUKI GEOLOGICZNE, BYT, HETEROATOM, MIESIĘCZNIK, OPAL, KOMPARATYSTYKA, GRUCZOŁ OPUSZKOWO-CEWKOWY, CZOŁO, ZROBIENIE MIEJSCA, WYGA, SAMOUCZEK, KRĘG LĘDŹWIOWY, KOŁOMYJKA, LOG, WYŻERACZ, JĘZYK SOGDYJSKI, FRYZ ARKADOWY, GOŁĄB POCZTOWY, PROMIENNOŚĆ, LINGWISTA, DRABINA SZCZERBOWSKIEGO, NIEKAPEK, FOLIARZ, RYNEK HURTOWY, WESTERN, SHORT TRACK, SZACHY TRZYOSOBOWE, KARPLE, ANKSJOGENIK, MŁYNEK, OGNISKO MAGMOWE, WĘZEŁ RYBACKI, JEDYNA, TELEFONIA STACJONARNA, SŁUCHAWKA, JEŻYNA, SZEKSPIR, SEKTOR PUBLICZNY, OMLET, ALFABET MUZYCZNY, WIĘZADŁO ŁUKOWATE, MARKETING RELACYJNY, FALA BALISTYCZNA, ŻNIWIARKA ZWYCZAJNA, LABORATORIUM, PRZĘDZIWO, KLEJOWNIA, BICIE CZOŁEM, KROWIENTA, TRANSFUZJOLOGIA, JĘZYK ARGOBBA, BAZA NAMIOTOWA, OGI, CHÓR, TOLERASTA, PORA GODOWA, HAFT KRZYŻYKOWY, NYLON, KIERUNEK, PROTEZOWNIA, MYDLARNIA, PORĘBA, PŁYWACZOWATE, FURA, ODJAZD, LAKIERNICTWO, WALECZNOŚĆ, BROŃ JĄDROWA, SERWOZAWÓR ELEKTROHYDRAULICZNY, CHŁODNICOWIEC, EKOLOGIA CZŁOWIEKA, LATINO, CHOROBA UNVERRICHTA-LUNDBORGA, POWSTRZYMANIE, PŁASZCZYZNA S, ZGRAJA, CHIRURGIA DZIECIĘCA, DYMORFIZM PŁCIOWY, SZCZELINA BRZEŻNA, ŁONO, ŚWIATŁO CZERWONE, DOBRA WSPÓLNEJ PULI, MECHANIKA KONSTRUKCJI, KRYSZTAŁ MIESZANY, IZBA MORSKA, BIODOSTĘPNOŚĆ, OKOCENIE SIĘ, MORA, GWIAZDA, WAMPIR, BIBLIOTEKA, PENETRACJA, ETERYCZNOŚĆ, KASA, KRATA, KONTROLING, OPRYSZCZKOWE ZAPALENIE JAMY USTNEJ, ?NIMB.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.314 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

STAWANIE SIĘ ZNACZNIE BIEDNIEJSZYM, UBOŻSZYM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: STAWANIE SIĘ ZNACZNIE BIEDNIEJSZYM, UBOŻSZYM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
UBOŻENIE stawanie się znacznie biedniejszym, uboższym (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

UBOŻENIE
stawanie się znacznie biedniejszym, uboższym (na 8 lit.).

Oprócz STAWANIE SIĘ ZNACZNIE BIEDNIEJSZYM, UBOŻSZYM sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - STAWANIE SIĘ ZNACZNIE BIEDNIEJSZYM, UBOŻSZYM. Dodaj komentarz

4×6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast