MIESZANINA UKSZTAŁTOWANA W ZBIÓR BĄBELKÓW, STANOWIĄCA RODZAJ OSADU, KTÓRY MOŻE UTWORZYĆ SIĘ NATURALNIE LUB MOŻE BYĆ WYTWORZONY CELOWO POPRZEZ UBIJANIE, WSTRZĄSANIE, MIESZANIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PIANKA to:

mieszanina ukształtowana w zbiór bąbelków, stanowiąca rodzaj osadu, który może utworzyć się naturalnie lub może być wytworzony celowo poprzez ubijanie, wstrząsanie, mieszanie (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PIANKA

PIANKA to:

rodzaj kosmetyku o strukturze piany (na 6 lit.)PIANKA to:

tworzywo sztuczne wytwarzane z poliuretanów (na 6 lit.)PIANKA to:

środek czystości lub inny preparat chemiczny o strukturze piany (na 6 lit.)PIANKA to:

strój sportowy przeznaczony dla sportowców narażonych na niskie temperatury (np. nurków) (na 6 lit.)PIANKA to:

rodzaj miękkiego, ciągnącego cukierka o konsystencji zastygłej piany z żelatyną (na 6 lit.)PIANKA to:

dodatek do ciast, robiony przeważnie z białek jajek i cukru (na 6 lit.)PIANKA to:

tworzywo wypełniające materac (na 6 lit.)PIANKA to:

rodzaj deseru (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MIESZANINA UKSZTAŁTOWANA W ZBIÓR BĄBELKÓW, STANOWIĄCA RODZAJ OSADU, KTÓRY MOŻE UTWORZYĆ SIĘ NATURALNIE LUB MOŻE BYĆ WYTWORZONY CELOWO POPRZEZ UBIJANIE, WSTRZĄSANIE, MIESZANIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 29.447

BĄK, PASKOWNIK ZMIENNY, RENATURACJA BIAŁKA, OCHRONA INDYWIDUALNA, BEZGRANICZNOŚĆ, ADŻAPSANDAŁ, BAHAMY, IMMUNOFLUORESCENCJA, WYPEŁNIENIE, MIECZ UCHYLNY, NIEPOKORNOŚĆ, PIENIĄDZ BEZGOTÓWKOWY, MOTOR, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA DOSTĘPNA, TARNOWIANKA, SUCHA IGŁA, ZEZ ROZBIEŻNY, KASZUBSKOŚĆ, SSAK NIEPARZYSTOKOPYTNY, WAWRZYN, WIERZĄCY, JASKÓŁKA, SZKOCKOŚĆ, SITEK, OBSTAWA KAMIENNA, BYDLĘ, SNIFTER, OBIEKTYW, GANG, PAŃSTWO ZŁOŻONE, OBCY, FILOLOGIA, OBRONA FRANCUSKA, WGŁOBIENIE, EDYKUŁ, RIPPER, KLERK, KONDENSACJA HYDROLITYCZNA, KIOSK, FILOLOGIA WŁOSKA, SKARB, TARCZKA, CZERWONA BURŻUAZJA, ZAUWAŻALNOŚĆ, WYGIBAS, MOST ZWODZONY, MORDOBICIE, UMOWA BARTEROWA, TŁOK, AŁUN POTASOWY, SSAK, WIATR, WYRAŻENIE, LOKALNA PĘTLA ABONENCKA, PUSZYSTOŚĆ, GARBUSIARZ, MAKI, IRONIA ROMANTYCZNA, BALON PILOTOWY, ŻÓŁW SŁONIOWY, FRANIA, FLACHA, MONETA BULIONOWA, TERIOLOGIA, SŁUPEK STARTOWY, FAZA, ODWRÓCONA HIPOTEKA, MIERZWA, ROZTWÓR KOLOIDOWY, SZUANGMIAOZAUR, KATAPULTA, WZÓR SUMARYCZNY, PSYCHOLOGIA AKADEMICKA, PARADOKS, GENOMIKA FUNKCJONALNA, MINERALOGIA GENETYCZNA, RZEKOTKA KRZYŻOWA, SAMOPAŁ, KOMANDO, GAŚNIK, LĄG, KUKIEŁKA, WŁOŚNICA, GEOLOGIA, ENDERBIT, PAŃSZCZYŹNIAK, KOLCZAK, NALEŻNOŚĆ LICENCYJNA, PRZEGLĄD, PORZĄDEK JOŃSKI, KAPUŚCIANY ŁEB, KURDYJSKI, PIEC HUTNICZY, BURSZTYNNIK, EPIC TRANCE, KONTENER, KOLEJ, SÓL, BĘBEN TAKTOWY, KATAFRAKTA, UDAR SŁONECZNY, NAKO, SŁOWNIK, PRĘDKOŚĆ FALOWA, DANE SENSYTYWNE, ROZWOLNIENIE, SZARPANINA, SPRAWNOŚĆ JĘZYKOWA, TONKA, ZAKONY, POSTĘPOWANIE MEDIACYJNE, PSZCZOŁA HIMALAJSKA, REPREZENTACJA, DOJŚCIE, INSTALATOR, FLUAV, JAPOŃSKOŚĆ, GRUPA ILORAZOWA, WYDERKAF, KOŁO HISTORII, C, PEPPERONI, ANODA, ŁOŻYSKO, PICUŚ, PATYCZAK, WILAMOWSKI, TRĄBA POWIETRZNA, ŁAWA, KASZTAN, GŁÓWKA, SPAWALNIK, CENA DETALICZNA, FARBOWANIE SIĘ, UPARCIUCH, CERTYFIKAT DEPOZYTOWY, NACZYNIE OZDOBNE, EKSTERNISTA, OGNIOMUR, PIWETOZAUR, OWRZODZENIE, WYSPA, SREBERKO, BUDYŃ, PRZECIWCIAŁO CYTOFILNE, BUDOWNICTWO, BUM, PEDAGOGIKA REWALIDACYJNA, TUŁACZ, RACJONALIZM, JEŻOWCE, DYSZKANCIK, MIS, ATU, ZAGŁÓWEK, GRA, ETER, PRE-PAID, POWŚCIĄGLIWOŚĆ, NIEMIEC, EUROPEJSKOŚĆ, ŚNIEG, AKTOR KOMICZNY, PAKIET POMOCOWY, OBCOWANIE PŁCIOWE, PIERŚCIEŃ WIELOMIANÓW, SUBSKRYBENTKA, MOTYW, POTWIERDZENIE, KACENJAMER, REZERWA NA ZOBOWIĄZANIA, PASIECZNIK, MASZT, FIŃSKI, BON UWŁASZCZENIOWY, LUTNIARZ, DRESIARZ, NIECZUCIE, TOPIK, SYNDROM, SUBSTANCJA OBCA, SZCZURY WORKOWATE, ŁUŻYCKI, KATAKUMBY, WINO ZIOŁOWE, BIEDACZKA, WYTWÓRCA, AUTYZM, TRAGIZM, ZAKŁAD ZAMKNIĘTY, RĘKA SZPONIASTA, SYMPATYKOMIMETYK, CHODZĄCA DOBROĆ, SYSTEMIK, KOŃ ACHAŁ-TEKIŃSKI, NEOFITA, KRATER BOCZNY, CZEP, STANOWISKO ROBOTNICZE, DILPAK, TURMA, IGLICÓWKA, RUGBY, UNIŻENIE SIĘ, COOL JAZZ, KORMA, BILLBOARD, LODOWIEC, POKRYWA, PŁASKOŚĆ, USUWISKO, KOMUNA MIEJSKA, PŁONNIK, KOMISJA SKRUTACYJNA, DUET, ANALIZA WARIANCYJNA, ALARM BOJOWY, PRZEMYSŁ WĘGLOWY, ZBIORÓWKA, WÓDKA, BIURO MATRYMONIALNE, AGRESJA ELEKTRONICZNA, AWIONETKA, INWOLUCJA, STOPA ZWROTU, OKTET, WITAMINA, KOD WYWOŁAWCZY, NAWALANKA, PŁYWANIE, PANEGIRYSTA, CZARCIUK, ZIMOCHÓW, KRAWĘDŹ, WAHLIWOŚĆ, WYKONANIE, SEZON, KAMICA NERKOWA, ZBRODNIA STALINOWSKA, INSTALACJA, SKROMNOŚĆ, LEPNICZKA, BIEL, OBRZYD, KULA, CZARNUSZKA, SPOTKANIE MODLITEWNE, ENTOMOFAUNA, RASTER, KULUARY, KĄPIEL, KANALIK, PAWĘŻ, RDESTNICZKA, MERYNOS, SANTIR, JĘZYK PASZTO, SZCZUDŁO, DOM LETNISKOWY, ZŁOŻE KOPALINY, POZYCJA TRENDELENBURGA, SPONDYLOSOMA, REGIONALISTYKA, SKLEP OGÓLNOSPOŻYWCZY, DZIECINKA, PULPIT, KONSTRUKCJA ZRĘBOWA, AKSAMIT, PRZYGARŚĆ, SYMBOLIZM, KOLORYSTYKA, KOŁNIERZYK, NEUROEKONIMIA, ZESPÓŁ ABSTYNENCYJNY, POŃCZOSZNIK, WELOCIZAUR, METABAZA, FIZYKA TEORETYCZNA, CYNOBER, KOLEGIUM, DASZEK, MOC ZNAMIONOWA, MIESZANINA EUTEKTYCZNA, WZROST, POTOP, SZMATA, MIESZALNOŚĆ NIEOGRANICZONA, DRABKA, ESSEŃCZYCY, CYFRA, HELIOFIZYKA, OSPA, BRZUSIEC, PŁAWINA, UKŁAD SAMODZIELNY, KRAINA, SMRÓD, ROZGAŁĘŹNIK, WROTA, ?KOMPLEKS PSZENNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 29.447 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MIESZANINA UKSZTAŁTOWANA W ZBIÓR BĄBELKÓW, STANOWIĄCA RODZAJ OSADU, KTÓRY MOŻE UTWORZYĆ SIĘ NATURALNIE LUB MOŻE BYĆ WYTWORZONY CELOWO POPRZEZ UBIJANIE, WSTRZĄSANIE, MIESZANIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MIESZANINA UKSZTAŁTOWANA W ZBIÓR BĄBELKÓW, STANOWIĄCA RODZAJ OSADU, KTÓRY MOŻE UTWORZYĆ SIĘ NATURALNIE LUB MOŻE BYĆ WYTWORZONY CELOWO POPRZEZ UBIJANIE, WSTRZĄSANIE, MIESZANIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PIANKA mieszanina ukształtowana w zbiór bąbelków, stanowiąca rodzaj osadu, który może utworzyć się naturalnie lub może być wytworzony celowo poprzez ubijanie, wstrząsanie, mieszanie (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PIANKA
mieszanina ukształtowana w zbiór bąbelków, stanowiąca rodzaj osadu, który może utworzyć się naturalnie lub może być wytworzony celowo poprzez ubijanie, wstrząsanie, mieszanie (na 6 lit.).

Oprócz MIESZANINA UKSZTAŁTOWANA W ZBIÓR BĄBELKÓW, STANOWIĄCA RODZAJ OSADU, KTÓRY MOŻE UTWORZYĆ SIĘ NATURALNIE LUB MOŻE BYĆ WYTWORZONY CELOWO POPRZEZ UBIJANIE, WSTRZĄSANIE, MIESZANIE sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - MIESZANINA UKSZTAŁTOWANA W ZBIÓR BĄBELKÓW, STANOWIĄCA RODZAJ OSADU, KTÓRY MOŻE UTWORZYĆ SIĘ NATURALNIE LUB MOŻE BYĆ WYTWORZONY CELOWO POPRZEZ UBIJANIE, WSTRZĄSANIE, MIESZANIE. Dodaj komentarz

1×2 =

Poleć nas znajomym:

x