RODZAJ HARFY WYKONANEJ Z DUŻEJ TYKWY, ROZCIĘTEJ W POŁOWIE I POKRYTEJ BYDLĘCĄ SKÓRĄ; INSTRUMENT MUZYCZNY SPOTYKANY GŁÓWNIE W KILKU KRAJACH AFRYKI ZACHODNIEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KORA to:

rodzaj harfy wykonanej z dużej tykwy, rozciętej w połowie i pokrytej bydlęcą skórą; instrument muzyczny spotykany głównie w kilku krajach Afryki Zachodniej (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KORA

KORA to:

zewnętrzna warstwa tkanki korzeni lub łodyg (pni), głównie gdy są zdrewniałe (na 4 lit.)KORA to:

dość pospolity bawełniany karbowany materiał (na 4 lit.)KORA to:

ciasto charakterystyczne dla kuchni greckiej (na 4 lit.)KORA to:

grecki posąg wyobrażający dziewczynę w długich szatach z jakimś atrybutem w ręce, czasem stosowany jako podpora architektoniczna (na 4 lit.)KORA to:

nepalska broń sieczna; rodzaj szabli o zakrzywionej jednosiecznej głowni (na 4 lit.)KORA to:

krótki tasak nepalski (na 4 lit.)KORA to:

lekka, najczęściej bawełniana tkanina z nietrwałymi wytłaczanymi wzorami (na 4 lit.)KORA to:

okrywa pień (na 4 lit.)KORA to:

biała u brzozy (na 4 lit.)KORA to:

otacza łyko drzewa (na 4 lit.)KORA to:

na pniu drzewa (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ HARFY WYKONANEJ Z DUŻEJ TYKWY, ROZCIĘTEJ W POŁOWIE I POKRYTEJ BYDLĘCĄ SKÓRĄ; INSTRUMENT MUZYCZNY SPOTYKANY GŁÓWNIE W KILKU KRAJACH AFRYKI ZACHODNIEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 7.377

GRUZIŃSKI, BEZLIST, NADLOTKA, PORTATO, KOŁATKA, SZMACIAK, DELFIN CZARNY, DYNATONE, KIT PSZCZELI, JOJO, ZYGNEMOPSIS, BROŃ SAMOCZYNNA, INFLACJA JAWNA, LĄDZIEŃ, MARCHEW, PROCA KATAPULTA, MANGOSTAN, SIKA, SKALNICZEK, POCHODNA, OPOSIK BRAZYLIJSKI, KOB ŚNIADY, WAFEL, CZAKUELA, ALGORYTM GENETYCZNY, KORA WINTERA, PELERYNA, PEJSZANZAUR, MODRZEWNIK, CZARNY, EDYKUŁ, PARARABDODON, WOODSTOCK, KLUSKI ŚLĄSKIE, GŁĄBIK, BANDURA, CHALDEJSKI, CIS, SARDELOWATE, SIEĆ, PUSZKA, NEKENZAUR, REMIKS, NIEKROPIEŃ KLINOWATY, ORAN, KOK, NIENIEC, TURBINA PRZECIWBIEŻNA, KORMORAN BIAŁORZYTNY, FAMUŁA, PODYPLOMÓWKA, OSIEC, CHOROBA PSYCHOSOMATYCZNA, BAS-RELIEF, SAMPLER, IMAK NARZĘDZIOWY, PAS KOALICYJNY, KONCENTRAK, ŚLIWA, ALBERTONYK, JEZIORO OSUWISKOWE, DRZEWIAŃSKO-POŁABSKI, JASKÓŁCZY OGON, PRZYCIĄGARKA, ZAPALAZAUR, BADIAN, PUZON, SEPTET, DANINA, SMOK, TRÓJKĄT, METODA ELEMENTÓW DYSKRETNYCH, KLATKA, NAPROMIENNIK, RANITYDYNA, MISTERIUM ORFICKIE, SUTASZ, LAMPA KWARCOWA, CZUBUTIZAUR, CALL GIRL, MAGADIS, DRAKOREKS, PORTFEL ELEKTRONICZNY, ZEBRA, EKSHIBICJONISTA, KONDOMINIUM, CZARNY LĄD, PRZYWODZICIEL DŁUGI, PRZYŚPIESZENIE STAŁE, ŚLUZA WAŁOWA, ZAUROPLIT, REAKCJA ANAFILAKTYCZNA, DRABINKA SZNUROWA, EMPORA, PEKAESY, NIALA GRZYWIASTA, NASKÓREK, OBRZEŻKOWATE, PRZĄDKOWATE, PENELOPOGNAT, TĘPOZĄB, ZMAGANIA, CIBOTIOWATE, WITALIZM, ROŻEK, DAGOBA, POLIFONIA, BRODAWNIK RÓŻNOOWOCKOWY, FORMA PRZESTRZENNA, GROTESKA, PIENIĄŻEK, DAMASCENKA, FRAZA, PROKONSUL, MARCHEW PO KOREAŃSKU, KOCIOŁ PŁOMIENICOWY, DZIEDZICZENIE, MACZANKA, INSTRUMENT, TRZPIEŃ, BORZEŚLAD, LEZGIN, LORI POTTO, KRAMNICA, WOJSKA INŻYNIERYJNE, KNEL, WIATRÓWKA, KOŁACZ, TORFOWIEC NASTROSZONY, AŻUR, BLASZKOWIEC, ZESPÓŁ LĘKU UOGÓLNIONEGO, PIERŚNIK, DŁAWIK, CYKANIE, DYSKWALIFIKACJA, SMUKLICA ZWYCZAJNA, GOŹDZIANKA, MANGABA ZWYCZAJNA, LITAURY, SKANINGOWY MIKROSKOP TUNELOWY, CORRIB, HALOGEN, ROMANTYZM, OSOKA, TRAWA MORSKA, CZYNNOŚĆ SKURCZOWA MACICY, PŁOŻYMERZYK, SYMULATOR, KLEPSYDROPS, SKRZYNKA LĘGOWA, TAMTAM, DMUCHAWA, HYBRYD, WIELOPIĘTROWIEC, UKŁAD KOMUNIKACYJNY, FESTYN, LYGODIUM DROBNOLISTNE, ASTROTURFING, REFERENDUM GMINNE, ANALIZA FUNKCJONALNA, KNOTNIK, ELOPSOPODOBNE, OPCJA, KRZYŻÓWKA MAGICZNA, CEWA, PANTALEON, POZIOMKA, WRZEŚNIA, ŚLIZGUN, KOMÓRKA, LIDIA, MANDOLA, BREAKDANCE, MIKROBIOLOGIA LEKARSKA, JEŻ ZACHODNI, MORGANUKODON, KARLIK KUHLA, TRAKCJA KONNA, REGAMEY, JEZIORO PROGLACJALNE, PLATFORMÓWKA, SANDARAK AFRYKAŃSKI, KOLACJA, KRUCHAWECZKA, TUTOR, PADWAN, KUBEŁ, WILLA, CROONER, CZEDAR, TRĄBITA, CHIŃSKA TORTURA WODNA, POSZLAKA, NAWAŁNICA, BIAŁY SPORT, KARABIN SNAJPERSKI, AUDYTOR, GŁOS, INTERPRETACJA, MINIATURKA, FLAŻOLET, HELIOTROP, WZÓR, NAUKA INTERDYSCYPLINARNA, BIELINEK, BORÓWKA, MAK OPIUMOWY, NIESZPUŁKA, WALDORFF, HARMONIJKA USTNA, NORNICA, WALTER, RĄBEK, KLECANKA RDZAWOROŻNA, KISZKA PASZTETOWA, SZATANKA, BAWÓŁ KAFRYJSKI, SNUTKA GOLIŃSKA, ARALAZHDARCHO, PERGAMON, ELEKTROFON, CERATORYT, OSTAJNICA, PORTAL SPOŁECZNOŚCIOWY, MUCHOŁÓWKA, KOCZKODAN ZIELONOSIWY, SALCHOW, GMACHÓWKA CIEŚLA, PIEPRZ, LENEK STOZIARN, KAWALERIA POWIETRZNA, KLASER, JĘZYK GURAGE, OKRĄŻENIE, ROPUCHA PASKÓWKA, FEZ, JAŚMIN, REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE, ŁUSZCZAK, DECYZJA RAMOWA, BRIT POP, KUCHNIA GAZOWA, AGAPANT, ATTENBOROZAUR, ÓSEMKA, WILHELMKA, PLUSKWICA, NIGEL, MATERIAŁ, LOT SZYBOWCOWY, DREBEL, RAJA DWUPLAMA, GOBITYTAN, PRÓBA TUBERKULINOWA, CZERKIES, LINOLEUM, HERBATNIK PEŁNOZIARNISTY, BILANS BRAMKOWY, BRACHIOZAURY, KONICZYNKA, ETEROFON, GNIAZDO SIECIOWE, MANAT AFRYKAŃSKI, WARIACJA, PROFIL, ZLEWKA, ZAJĄC BIELAK, TRĄBKA, MECHANIZM UDERZENIOWY, SKANINGOWY MIKROSKOP POLOWY, GWINT PROSTOKĄTNY, KOMISARZ, DUDEK, CZYR, DZIÓB, TAŚMA IZOLACYJNA, SZYKANA, DIEFENBACHIA, MRÓWKA ŻNIWIARKA, WROŚNIAK, PÓŁGĘSEK, KINO DROGI, NABLA, RÓJKA, LONGAN, ZANIKOWY NIEŻYT NOSA, BRABANCJA, ALOKODON, ŻÓŁW JADALNY, MIKROSKOP SKANINGOWY, TYTANOZAUR, STRZĘPIAK, PRZYZWYCZAJENIE, WORCZAK, SZWABIA, WILAMOWSKI, CYLINDROWIEC, AULOS, ?PÓŁCZŁOWIEK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 7.377 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ HARFY WYKONANEJ Z DUŻEJ TYKWY, ROZCIĘTEJ W POŁOWIE I POKRYTEJ BYDLĘCĄ SKÓRĄ; INSTRUMENT MUZYCZNY SPOTYKANY GŁÓWNIE W KILKU KRAJACH AFRYKI ZACHODNIEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RODZAJ HARFY WYKONANEJ Z DUŻEJ TYKWY, ROZCIĘTEJ W POŁOWIE I POKRYTEJ BYDLĘCĄ SKÓRĄ; INSTRUMENT MUZYCZNY SPOTYKANY GŁÓWNIE W KILKU KRAJACH AFRYKI ZACHODNIEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KORA rodzaj harfy wykonanej z dużej tykwy, rozciętej w połowie i pokrytej bydlęcą skórą; instrument muzyczny spotykany głównie w kilku krajach Afryki Zachodniej (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KORA
rodzaj harfy wykonanej z dużej tykwy, rozciętej w połowie i pokrytej bydlęcą skórą; instrument muzyczny spotykany głównie w kilku krajach Afryki Zachodniej (na 4 lit.).

Oprócz RODZAJ HARFY WYKONANEJ Z DUŻEJ TYKWY, ROZCIĘTEJ W POŁOWIE I POKRYTEJ BYDLĘCĄ SKÓRĄ; INSTRUMENT MUZYCZNY SPOTYKANY GŁÓWNIE W KILKU KRAJACH AFRYKI ZACHODNIEJ sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - RODZAJ HARFY WYKONANEJ Z DUŻEJ TYKWY, ROZCIĘTEJ W POŁOWIE I POKRYTEJ BYDLĘCĄ SKÓRĄ; INSTRUMENT MUZYCZNY SPOTYKANY GŁÓWNIE W KILKU KRAJACH AFRYKI ZACHODNIEJ. Dodaj komentarz

9-1 =

Poleć nas znajomym:

x