RODZAJ KOPALIN O DUŻYM ZNACZENIU DLA PRZEMYSŁU, WYSZCZEGÓLNIONY NA MOCY USTAWY OBOWIĄZUJĄCEJ DO DNIA 31 GRUDNIA 2011 - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOPALINA PODSTAWOWA to:

rodzaj kopalin o dużym znaczeniu dla przemysłu, wyszczególniony na mocy ustawy obowiązującej do dnia 31 grudnia 2011 (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ KOPALIN O DUŻYM ZNACZENIU DLA PRZEMYSŁU, WYSZCZEGÓLNIONY NA MOCY USTAWY OBOWIĄZUJĄCEJ DO DNIA 31 GRUDNIA 2011". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 7.030

SALON PIĘKNOŚCI, PATRIOTA, MORGANUKODON, WIDMO MOCY, PODATEK CEDULARNY, OBORA, CHOBOT, GŁOWIENKA, KLUCZ ELEKTROLITYCZNY, CZAPKA WĘGIERSKA, SZLUFKA, GEOFIT, ZAPYLACZ, HURTOWNIA DANYCH, PAGAJ, POKÓJ, CZWORAK, DRABINKA SZNUROWA, KAKI, WIĘZOZROST WŁÓKNISTY, TEK, DZIERZBIK CZARNOŁBISTY, KLASTEROWY BÓL GŁOWY, BRUHATKAJOZAUR, HERETYK, MAŁOPOLSKOŚĆ, KASAK, DŁAWIK, PAMIĘĆ BUFOROWA, PARALITYTAN, OGŁODEK, KORTRIJK, AFLATOKSYNA, HAMULEC TARCZOWY, PŁASKORZEŹBA, SPACER, ZDROJEK, KARABIN IGLICOWY, KORYTKO, BENEFIS, NOWINKARZ, SAMBO, EDYKUŁ, HUBA, ASTRALNOŚĆ, FREELANCER, TYRANOTYTAN, MŁYNEK, KELWIN, DRWINA, MASOŃSKOŚĆ, MUNGO, MANGO, BISIOR, GIMNASTYKA, MAKROKOSMOS, GIGANTOFON, DATARIA, CHOROBA ZAWODOWA, SEKRETARZYK, CHEBZAUR, SEPARATKA, TELEKONFERENCJA, CHEMIA, KRZEW HENNOWY, POTWÓR Z LOCH NESS, FINANSOWY SYSTEM WCZESNEGO OSTRZEGANIA, DRELICH, OGNIK, ARKANZAUR, MONOCYT, TRANSPORTÓWKA, LEPTOCERATOPS, FARBIARSTWO, KOMORA, TAŚMA, ODDZIAŁ ZAMKNIĘTY, BAWEŁNA, PLOTER ROLKOWY, SZAMPION, GLADIOLA, PRINCESKA, PISZCZAŁKI, MUCHOMOR BULWIASTY, CYKANIE, LIZUS, PIEPRZ, CZASOWNIK PRZECHODNI PODWÓJNIE, BUSZ, PRÓCHNICZEK, DITHERING, PAŁKA, SKWAR, PARSEK, GRACILICERATOPS, DUMKA, SZYBOLET, PATENT KONSULARNY, IZBA POSELSKA, NIECKA BASENOWA, STAN, ZASKARŻENIE, PŁAWICA, NAPROMIENNIK, BOCZNIAK, CHIMICHANGA, KOLUMNA GŁOŚNIKOWA, HEAD HUNTER, EUCELOFYZ, METEORYT ŻELAZNY, METAFIZYCZNOŚĆ, GARAŻ, HIOFORBA, UZALEŻNIENIE, LEMNISKATA BERNOULLIEGO, RAJA MADERSKA, ŻĄDANIE WYJAŚNIEŃ, TORREJA, ZASIŁEK, PARAGRAF, PRODROM, MAK, WYSOKOŚĆ PRZELOTOWA, DZIEDZICTWO KULTUROWE, BUREK, RYNEK PRACY, MARKIZA, ROZSTAW TRÓJSTOPOWY, GOŁĄBECZEK, GRZYB NIEJADALNY, KARTKA, TOPÓR, OBLIGACJA ZAMIENNA, ENDURO, ODZYSK, KROTON, SMĘTARZ, HURYSA, PRAWO BLIŻSZOŚCI, ANTAGONIZM, BABKA MARMURKOWA, LADA, NAKO, MIEJSCE ZEROWE, ZADANIE, ERLIANZAUR, PLAFONIERA, KANAŁ RODNY, KANAŁ LATERALNY, DŁUGOSZYJ, TAWULEC, WYBRZEŻE SZKIEROWE, STOSUNEK ZOBOWIĄZANIOWY, WINODAŃ, PRAWA POKREWNE, DODATEK PIELĘGNACYJNY, ZNACZENIE, PAŁKOWIEC, WURST, NERCZYŁUSK, DUSZPASTERSTWO AKADEMICKIE, BANKSTER, FIOŁEK, BLADA TWARZ, PINTA, KINESKOP, MIKROFALOWE PROMIENIOWANIE TŁA, REGUŁA DEDUKCYJNA, KONIETLICA KARPACKA, KRZYWA PODAŻY, SZCZENIACTWO, PRZYKRYWA, KŁAMSTWO OŚWIĘCIMSKIE, DŻOLER, SKRYCIK, HEPTASTEORNIS, FRYZ, GROTESKA, RELACJA PUSTA, FARMERYZACJA, TROPIK, IZBA SKARBOWA, STOSUNEK, VIOLETTA, ŚRUBA NAPĘDOWA, RUS, ŁZAWNIK, DRYFTER, WATÓWKA, PUSTACZARKA, GAŁA, BUKSZPAN, TEATR, ROZŁUPKA, FAŁSZYWA POLĘDWICA, PAPROTKA, ESPARTO, WIELOMIESZEK, SZUFLA, BRZEŻYCA, WOJSKO FEDERALNE, GEHENNA, ATRYBUCJA DYSPOZYCYJNA, PARODOS, KOSZTORYS NAKŁADCZY, DINHEIROZAUR, NERECZNICA, BANK DANYCH, NEMEGTOZAUR, PLEMIĘ ADAMOWE, KALAMBUR, MATKA POLKA, KÓŁKORODEK, KILLER, KAPISZON, FACJA, CYGARNICZKA, BANTUSTAN, OTRUPKA, KABAT, ANTYPSYCHOLOGIZM, PALUDAMENT, PROFESOR ZWYCZAJNY, GODET, KMINEK, ŁÓDŹ OKRĘTOWA, WODNIAK, DIKREOZAUR, KONTRALT, PEJSZANZAUR, EODICYNODON, KAPROZUCH, SÓWKA, METODA ELEMENTU SKOŃCZONEGO, GANGRENA, WŚCIEKLIZNA MACICY, PODYPLOMÓWKA, SZMIZETKA, KURZA STOPKA, STROFOIDA, AMBROZJA, BIBLIZM, BYSTRZE, ADAPTACJA, KRZYWOSZYJ, ULICA, PAROLIST, KARTA, OSTRONOGOWATE, GADOPTAK, MIESIERKA, POZYCJONOWANIE, RYNEK RÓWNOLEGŁY, ANGIELCZYK, NKWEBAZAUR, RAGTIME, FORMA, GALERIA BOJOWA, SZURPEK, ASTER SZAROOWŁOSIONY, MURSZ, ROZDZIELNOŚĆ MAJĄTKOWA, GRUPA WAROWNA, DACHÓWCZARKA, MEM, ACAN, KONTRDEMONSTRACJA, POKAL, LIGUSTR, JUNKERS, HIACYNT, ZARZUCAJKA, TEMNODONTOZAUR, RYGIEL, CUCHA, DYSCYPLINA, APROKSYMACJA, REWOLWING, TOR, WYPRAWA, LĄDZIEŃ, FESTMETR, TUNEL, KNAP, ARGENTYNA, BOTULIZM PRZYRANNY, LAMINAT, RĘKODZIEŁO ARTYSTYCZNE, METKA, CEDARPELTA, SPECJAŁ, WZORZEC ANALITYCZNY, TURECKOŚĆ, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA PODSTAWOWA, BANDA, GAWĘDA SARMACKA, NIERÓWNOŚĆ TRÓJKĄTA, SERENADA, OKULARY PRZECIWSŁONECZNE, ?MASOŃSTWO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 7.030 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ KOPALIN O DUŻYM ZNACZENIU DLA PRZEMYSŁU, WYSZCZEGÓLNIONY NA MOCY USTAWY OBOWIĄZUJĄCEJ DO DNIA 31 GRUDNIA 2011 się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RODZAJ KOPALIN O DUŻYM ZNACZENIU DLA PRZEMYSŁU, WYSZCZEGÓLNIONY NA MOCY USTAWY OBOWIĄZUJĄCEJ DO DNIA 31 GRUDNIA 2011
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOPALINA PODSTAWOWA rodzaj kopalin o dużym znaczeniu dla przemysłu, wyszczególniony na mocy ustawy obowiązującej do dnia 31 grudnia 2011 (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOPALINA PODSTAWOWA
rodzaj kopalin o dużym znaczeniu dla przemysłu, wyszczególniony na mocy ustawy obowiązującej do dnia 31 grudnia 2011 (na 18 lit.).

Oprócz RODZAJ KOPALIN O DUŻYM ZNACZENIU DLA PRZEMYSŁU, WYSZCZEGÓLNIONY NA MOCY USTAWY OBOWIĄZUJĄCEJ DO DNIA 31 GRUDNIA 2011 sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - RODZAJ KOPALIN O DUŻYM ZNACZENIU DLA PRZEMYSŁU, WYSZCZEGÓLNIONY NA MOCY USTAWY OBOWIĄZUJĄCEJ DO DNIA 31 GRUDNIA 2011. Dodaj komentarz

1×1 =

Poleć nas znajomym:

x