WYODRĘBNIONA I OKREŚLONA PRZEZ PRZEPISY GRUPA SPOŁECZNA, W KTÓREJ CZŁONKOSTWO POWSTAJE Z MOCY PRAWA, POWOŁANA DO SAMODZIELNEGO WYKONYWANIA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SAMORZĄD to:

wyodrębniona i określona przez przepisy grupa społeczna, w której członkostwo powstaje z mocy prawa, powołana do samodzielnego wykonywania zadań z zakresu administracji publicznej (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SAMORZĄD

SAMORZĄD to:

instytucja, która stanowi władzę ustawodawczą i wykonawczą w odniesieniu do konkretnej grupy (np. samorząd studencki, adwokacki, gminny itp.) (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WYODRĘBNIONA I OKREŚLONA PRZEZ PRZEPISY GRUPA SPOŁECZNA, W KTÓREJ CZŁONKOSTWO POWSTAJE Z MOCY PRAWA, POWOŁANA DO SAMODZIELNEGO WYKONYWANIA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.118

ROMANS GOTYCKI, RYNGRAF, ODSAPKA, ZASADA TOŻSAMOŚCI, MINUTA, NADZÓR INWESTORSKI, SHITSTORM, SZCZEBIOT, RURECZNIKOWATE, PUBLIKA, SEMITOLOG, KOŁOMYJKA, SZEREG, ODRA, KOLONIA, PSEUDOMORFIZM, ABISYNKA, SZTUCZNY CZŁONEK, OWRZODZENIE PIERWOTNE, SMERF, JASKINIA LAWOWA, ALTOSTRATUS, ŁAŃCUSZEK, NORMA REAKCJI GENOTYPU, EGALITARYZM, PRZETWÓRCZOŚĆ, KREDYT KONTRAKTOWY, BERGAMOTA, BRANLE, ZATRWIAN, WIDEŁKI HERETYKÓW, JER MIĘKKI, PAŃSTWO ZACHODNIOFRANKIJSKIE, SIEDMIU WSPANIAŁYCH, ZAKAŻENIE OPORTUNISTYCZNE, FUNKCJA EKSPRESYWNA, JĘZYKI KAUKASKIE, STOSUNEK ZOBOWIĄZANIOWY, WADIUM, STEROWANIE ADAPTACYJNE, WEKTOR EKSPRESYJNY, TELEGRAM, KORDZIK, BEZPOŚREDNI CEL INFLACYJNY, MYLAI, STACJA ORBITALNA, RYBY KOSTNOSZKIELETOWE, BABESZJOZA PSÓW, PROMIENIOWANIE TEMPERATUROWE, RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY, HRABINA, LAWETA, WENATIKOZUCH, TERMINATOR, BALET, BILET PERONOWY, KUCANY, PATENT EUROPEJSKI, WIRUSY SSRNA(+), ANTYLIBERALIZM, VALAR, TYFUS PLAMISTY, CONSAGRA, TAU, PRAWO TALIONU, WIĘŹ SPOŁECZNA, SEKTOR, PLASTIK, LAMPA ŁUKOWA, BONCZ-BRUJEWICZ, KRET, PISUARDESA, PSZCZOŁA ROBOTNICA, POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, OTWORNICE, MELASA, SEGMENT RUCHOWY, JĘZYK LINGALA, PRAWO PRYWATNE, BRAT MLECZNY, PREFINANSOWANIE, KOTLINA KŁODZKA, LOG, PŁOTKARZ, OBRZĄDEK, KAPALIN, FORUM, REMIS, BARWA DRUGORZĘDOWA, KLINGOŃSKI, SPÓŁGŁOSKA NOSOWA, ROZBIERANKA, GRZYBY NIEDOSKONAŁE, TERMINATOR, SZLAUCH, RYSOWNICA, SZKAPLERZ, KRZYŻ PAPIESKI, POWIERZCHNIA EKWIPOTENCJALNA, MNOŻNIK, BADANIE, DYSCYPLINA SPORTOWA, MINORAT, KARABAN, CENA WYWOŁAWCZA, DECYZJA ADMINISTRACYJNA, ZAŁATWIANIE, MONDRIAN, PUŁAPKA KREDYTOWA, PAMIĘĆ RUCHOWA, CENTRUM POBYTOWE, OCEANNIKI, OPŁATA BANKOWA, POTŁUCZENIE, PRZEBIEG, OWCA CZTEROROGA, EUROKORPUS, JUDAIZM, KOTERIA, SZUM NADMIAROWY, WIRKI, BROŃ SAMOPOWTARZALNA, TWIERDZENIE HARTOGSA, KAWA ROZPUSZCZALNA, KOMIN, EURYTMIA, CEROIDOLIPOFUSCYNOZA NEURONALNA, LINIA LOTNICZA, PISMO KLINOWE, OSTATNIA WIECZERZA, KUC ZANISKARI, JĘZYK STARO-CERKIEWNO-SŁOWIAŃSKI, MITRA, SYSTEM WSPOMAGANIA DECYZJI, OWCA KAMIENIECKA, PUŁAPKA MALTUZJAŃSKA, WAT, AKCJA IMIENNA, SYTUACJA DECYZYJNA, BOLOMETR, KADRA, METODA KASOWA, ZASTĘP, WOJEWÓDZTWO, TRANSPOZYCJA, CECHA RELEWANTNA, GALARETKA, N-GRAM, ZASADA POMOCNICZOŚCI, SPEKTROSKOPIA EMISYJNA, DRAMAT MUZYCZNY, NIEKOMPETENTNOŚĆ, LUFA, PROMIENIOWANIE SYNCHROTRONOWE, SPRAWA, HOTENTOCKI, PREKURSOR, PROBABILISTA, KMINEK INDYJSKI, KOLAGENOZA, SUCHORYT, ALGEBRA ALTERNATYWNA, ŁUT, OPŁOMKA, CZAPLA SZAROBRZUCHA, HIPOTEZA HANDICAPU, MIŁORZĘBOWE, GRUPA FOKUSOWA, SŁUP, TOMIZM, EDYKUŁ, HEKTOWAT, REZYDENTURA, TRANSKRYPCJA, MIS, RZECZPOSPOLITA BABIŃSKA, FRANCISZKANKI, NABOJKA, GRUPA CZASOWNIKOWA, LAMPA KARBIDOWA, CHÓR, TRAKEN, TARCICA, GŁOS, GÓWNOZJAD, SZTUKA ZIEMI, ZGRZEWKA, HALOGENOALKAN, ANODA, RUNO, SUS, KORDON, FAKTORYZACJA, ŁÓDŹ PILOTA, SENSACJA ŻOŁĄDKOWA, BUCHTY, FORMALIZM JONESA, SAKSONIA, JAJKO, CHARTER, DOBRE RZĄDZENIE, KATEGORIA HOMOTOPIJNA, KLUCZ KODOWY, TOWIAŃSZCZYZNA, ANALIZA, PRZYĆMIENIE, CHOROBA DARLINGA, KAPLICA, KONTAKT, KOPEĆ, CENZUS WYBORCZY, PRZESTRZEŃ WSPÓŁRZĘDNYCH, SŁOMIANA WDOWA, CIUĆMA, FACH, SIEĆ, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, TRZECI PLAN, CZYSTA, DIETA, MIĘKKI ENTER, WOJEWODA, LABORATORIUM ODWOŁAWCZE, RUBATO, BUFFETING, PESTO, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, KULMINACJA, PROMIENIOWANIE JĄDROWE, RADA, MIKROKARTA, PROMIEŃ BETA, WÓZ STRAŻACKI, EKSPOZYCJA, JIVE, POKER ROZBIERANY, ZAGRANIE, PIERŚCIEŃ ROTATORÓW, SKLEPIENIE NIECKOWE, ODWIEDZALNOŚĆ, INTERFEROMETR MICHELSONA, ARSENAŁ, ROZETKA, KONSULTACJA SPOŁECZNA, KLASTER NIEZAWODNOŚCIOWY, FAZA, WRZÓD WENERYCZNY, INFLACJA KONSUMENCKA, SREBRNY EKRAN, GILOTYNA, DERYWAT, BEZDNO, OBROŃCZYNI, HARCERZ ORLI, SUBSTANCJA MATECZNA, CIĄG, POWIEŚĆ DETEKTYWISTYCZNA, REZULTAT, PTASIA GRYPA, PASTORAŁKA, WIELKI WYBUCH, ŻYCIE, JASZCZURKI, KRUCJATA, PLANISFERA, SERYCYNA, PRZYGASZENIE, PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH, PENTIMENTO, PARUZJA, CZARNA KSIĘGA, INTERVIEW, ALBERTA, CENTRUM URAZOWE, ENDOMIKORYZA, PODDAŃCZOŚĆ, OPRYSZCZKOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I MÓZGU, CHLEB KLASZTORNY, DWUSETKA, KAPELUSZ, WARTA, OBUPŁCIOWOŚĆ, LIRYKA POŚREDNIA, CZERWONA FALA, ZETTAFLOPS, LAMPA DÖBEREINERA, SUPERNOWA TYPU IA, BEZPIEŃKA, WEKSEL TRASOWANY, SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNA, HAMULEC TAŚMOWY, EKONOMIA, GITARA SIEDMIOSTRUNOWA, DOBRO FINALNE, NAROST, SKUPIA, PRZESIEWACZ, DŻINSY, IDEAŁ, ?NIĆ KODUJĄCA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.118 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WYODRĘBNIONA I OKREŚLONA PRZEZ PRZEPISY GRUPA SPOŁECZNA, W KTÓREJ CZŁONKOSTWO POWSTAJE Z MOCY PRAWA, POWOŁANA DO SAMODZIELNEGO WYKONYWANIA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WYODRĘBNIONA I OKREŚLONA PRZEZ PRZEPISY GRUPA SPOŁECZNA, W KTÓREJ CZŁONKOSTWO POWSTAJE Z MOCY PRAWA, POWOŁANA DO SAMODZIELNEGO WYKONYWANIA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SAMORZĄD wyodrębniona i określona przez przepisy grupa społeczna, w której członkostwo powstaje z mocy prawa, powołana do samodzielnego wykonywania zadań z zakresu administracji publicznej (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SAMORZĄD
wyodrębniona i określona przez przepisy grupa społeczna, w której członkostwo powstaje z mocy prawa, powołana do samodzielnego wykonywania zadań z zakresu administracji publicznej (na 8 lit.).

Oprócz WYODRĘBNIONA I OKREŚLONA PRZEZ PRZEPISY GRUPA SPOŁECZNA, W KTÓREJ CZŁONKOSTWO POWSTAJE Z MOCY PRAWA, POWOŁANA DO SAMODZIELNEGO WYKONYWANIA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ sprawdź również:

wykończenie otworów odzieży ,
Flammulina - rodzaj grzybów z rodziny obrzękowcowatych; grzyby nadrzewne, o owocnikach wyrastających zwykle zima lub wczesną wiosną, saprotrofy i pasożyty ,
największy wordnet języka polskiego ,
urzędnik przewodniczący w placówce dyplomatycznej ,
rzecz opłacalna, głównie jakaś transakcja biznesowa ,
pyton z 'Księgi dżungli' ,
miasto w Szwajcarii, przy granicy z Francją i Niemcami, port nad Renem, długi po Zurychu ośrodek przemysłowy kraju ,
sól kwasu mlekowego ,
dyrygent niemiecki (1885-1973); znany wykonawca dzieł Mahlera ,
miasto w środkowych Węgrzech, port nad Cisą ,
głęboki sen, senny spoczynek ,
ściana budynku prostopadła do ścian szczytowych ,
wielki ..., w tenisie ,
eufemistyczne określenie kiły ,
formacja geologiczna pochodząca z okresu geologicznego o tej samej nazwie ,
niższy tytuł szlachecki w Belgii i Holandii; odpowiadająca mu polska ranga szlachecka zanikła w późnym średniowieczu ,
ornament w formie wieńca lub wiązanki kwiatów ,
daw. rodzaj benzyny ,
zastawka w sercu, która zapobiega cofaniu się krwi z komory lewej do przedsionka lewego ,
Pinus kesiya - gatunek drzewa iglastego z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
galaretka np. owocowa ,
rodzaj europejskiej szkoły średniej mającej w programie szkolenia wojskowe ,
jezioro w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, najgłębsze na Ziemi (do 1620m), powierzchnia 31,5 tyś. km ,
gruziński winiak produkowany z wytłoków winogronowych ,
członek PiS-u ,
miasto i port w płn.-zach. Libii, nad Morzem Śródziemnym ,
... Kowalski, z 'Potopu' ,
procedura uznawania ważności stopni naukowych, tytułów zawodowych oraz innych dyplomów i świadectw uzyskanych w innych krajach ,
bułgarski chłodnik ,
zamek błyskawiczny, zapięcie służące do czasowego łączenia dwóch kawałków tkaniny

Komentarze - WYODRĘBNIONA I OKREŚLONA PRZEZ PRZEPISY GRUPA SPOŁECZNA, W KTÓREJ CZŁONKOSTWO POWSTAJE Z MOCY PRAWA, POWOŁANA DO SAMODZIELNEGO WYKONYWANIA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ. Dodaj komentarz

6-3 =

Poleć nas znajomym:

x