CZĘŚĆ ZAMKA BRONI PALNEJ POWODUJĄCA ODPALENIE NABOJU PRZEZ ZBICIE SPŁONKI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KUREK to:

część zamka broni palnej powodująca odpalenie naboju przez zbicie spłonki (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KUREK

KUREK to:

nazwa zaworu z jednym wolnym króćcem pozwalającym na wolny odpływ cieczy (czasem gazu) z instalacji wodociągowej; często stanowi część baterii kranów połączonych ze sobą, pozwalających na regulację przepływu z różnych instalacji (na 5 lit.)KUREK to:

element mechanizmu uderzeniowego uderzający ruchem obrotowym w iglicę i powodujący odpalenie naboju (na 5 lit.)KUREK to:

inna nazwa pieprznika jadalnego (na 5 lit.)KUREK to:

obrzęd dożynkowy polegający na upleceniu figury przypominającej kukłę, uwitej z ostatniego snopa, zbieranego właśnie zboża; w pochodzie dożynkowym miała zawsze swoje określone miejsce, a w czasie dożynek śpiewana pieśń dotyczyła tej właśnie postaci (na 5 lit.)KUREK to:

zawór kurkowy; zawór, którego elementem zamykającym jest stożkowy lub walcowy czop (na 5 lit.)KUREK to:

(spustowy) kurek do spuszczania cieczy z przewodu do zbiornika (na 5 lit.)KUREK to:

(1904-1983), poeta i prozaik, powieści z życia podkarpackiej wsi; „Grypa szaleje w Naprawie”, „Janosik”, „Woda wyżej” (na 5 lit.)KUREK to:

pokrętło nad zlewem (na 5 lit.)KUREK to:

element zaworu (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ ZAMKA BRONI PALNEJ POWODUJĄCA ODPALENIE NABOJU PRZEZ ZBICIE SPŁONKI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 7.187

CHWYT, ŚLIZG, GRĄD SUBATLANTYCKI, BOGATE MEDIA, KAPALIN, JEZUITA, GLADIUS, AKROCYJANOZA, SZEŚĆDZIESIĄT SZEŚĆ, SKOKI PRZEZ PRZESZKODY, GĘŚL, KOŁYSANIE WZDŁUŻNE, WAŁ BRZEGOWY, GAZ, WIEK DOROSŁY, ASTMA, TEMAT PODSTAWOWY, KOŃ TURKMEŃSKI, WYWIETRZNIK, TRYBUT, METALMANIA, ODMIANA MIESZAŃCOWA, WSTĘGA MÖBIUSA, CZERWIEŃ ŻELAZOWA, OLDENBURGER, GETTO, WIDOWNIA, MARCHEWKA, DRZEWOŁAZOWATE, KIL, TERATOGENNOŚĆ, TARGANIEC, PODGARDLE, OJCIEC, STALNICA, RAFA, RAD, BROŃ JĄDROWA, GŁUCHY TELEFON, EMITOFAGIA, GŁADŹ, BROŃ CHEMICZNA, ANTECEDENS, ZATOCZKA, LORIA, SEŁEDEC, SMERFETKA, MIR, DŁUŻNIK SOLIDARNY, ALGONKIN, OSMOZA, SKOWYT, MIÓD SZTUCZNY, PŁASZCZYZNA CZOŁOWA, DŻEZÓWKI, JELEC, KOŁO MAŁE, ADWOKAT, POLE, MILCZĄCA ZGODA, OKUPOWANIE, RAKOWIEC, KOŚCIÓŁ RZYMSKOKATOLICKI, BEGINKI, SZCZYT, SĄD GRODZKI, AEROGRAFIA, KLAN, MACA, SZABELTAS, ANTROPOLOGIA TEOLOGICZNA, MIKROKROPKA, KRĘCIEK, DEKANAT, PARTYCYPACJA PUBLICZNA, TRASZKA NADDUNAJSKA, LEJBIK, NAKRÓJ, ASTERIX, NERECZNICA GRZEBIENIASTA, SZKAPLERZ, MLEKO W PROSZKU, CHOROBA BOSTOŃSKA, WESTERN, KOLORYMETRIA, KOSZT SPRZEDAŻY, KARDIOIDA, PIŻMOSZCZUR, PŁAT CIEMIENIOWY, ZASADA, DZIELNICA PRZYRODNICZO-LEŚNA, ORGANIZACJA POZARZĄDOWA, MIEJSCE KULTU, OSŁONKA RDZENNA, ROZKAZ, ALFABET LORMA, GRUPA ETYLOWA, KLUCZ, OYEREN, PRZESTRZEŃ NIEPRZYWIEDLNA, STOSUNEK UMOWNY, WSTAWA, SZPADA, SZTUCZNY LÓD, STACJA KLIENCKA, DWURURKA, PĄCZEK, HELIOSFERA, KWAS POROSTOWY, IZERA, OBROŃCZYNI, ANKSJOLITYK, CZUHANIA, ZAOLZIE, TACIERZYŃSKI, LONGLEY, WARMIŃSKI, DEKANAT, ZAMSZ, PILOTÓWKA, WIOSKA, REKORDER, POLITYKA SPOŁECZNA, PĘTLA NEFRONU, HOLENDER, HALIZNA, GETTER, MIÓD EKSPRESOWY, TOŁUMBAS, EFEKT ZAŁOŻYCIELA, CZĘŚĆ WSPÓLNA ZBIORÓW, LOTNICTWO POKŁADOWE, PRZĘSŁO, SKARPETKA, ZESPÓŁ FORMY LĄDOWEJ PRZĘSTKI POSPOLITEJ, KYNOTERAPIA, OPĘTANY, NIEPARZYSTOKOPYTNE, SZYPUŁKA, ŚWIĘTOJANKA, NADPRZESTRZEŃ, WLEW, TRYMER, WYCISKANIE, RAMIENISKO, UDZIAŁOWIEC, AGREGAT POMPOWY, RYK, GALIA, PLECÓWKA, BRECHTANIE KIZIORA, OWEROL, FOTOJONIZACJA, PROMIENNIK, JĘZYK QUENEJSKI, SPUST, OPUSZKA, RĘKAWICA GOLFOWA, OBWÓJ, BIBLIOTEKA, PARAFIA, ZMIOTKI, GHUL, ŁYSIENIE DZIEDZICZNE, NOSEK, KURAŚ, DOM PRZEDPOGRZEBOWY, PANCERZ, OKLEPIEC, NAPIERŚNIK, TRANSKRYPCJA, KULA, KATEGORIALNOŚĆ, EKSTRAKT RZECZYWISTY, PRZEWIETRZNIK, ŚWIATŁO, ARESZT, IMIESŁÓW PRZYSŁÓWKOWY WSPÓŁCZESNY, CHANSON, DAEWOO, GĘSTOŚĆ, MORENA DENNA, AKCIK, KREDYT HANDLOWY, WARIACJA, CZEP, TORT DOBOSA, ODRZUT, PIERŚ, CZEK BANKIERSKI, ROSZCZENIE ZWROTNE, KOMBUCZA, KRANIOTOMIA, ELUWIUM, SUMATOR, HAMARTIA, OGRÓDEK LETNI, POWRÓT, BELKOWANIE, SZELF KONTYNENTALNY, ŁUK NADOCZODOŁOWY, FENIRAMINA, WYPUK, EKONOMIA NORMATYWNA, CHOROBA WIRUSOWA, WSPÓŁCZYNNIK PRZYROSTU NATURALNEGO, WYŚCIGÓWKA, ZANIECZYSZCZENIA, POZYCJA BALETOWA, MARKER NOWOTWOROWY, SZCZURO-WIEWIÓRKA, SPICHRZA, KURATORKA, POŁUDNIE, PIÓRO, ALFABET WIĘZIENNY, PRZEDZIAŁ BAGAŻOWY, FEROMON, ZAGRYWKA, SPUST, GRZBIET, FRONT, OSPA PRAWDZIWA, UPOLITYCZNIENIE, ANTRAKNOZA KUKURYDZY, DALMATYKA, LITERA TEKSTOWA, WZGÓRZE, SYMARA, PANEWKA, DOMIAR PODATKOWY, ŁOSKOTNICA PĘKAJĄCA, OSŁONKA MIELINOWA, MNOŻENIE PRZEZ SKALAR, KONTAKT, CUDZOŻYWNOŚĆ, ENCEFALOPATIA WĄTROBOWA, LANCET, WYBRANIEC, ZAMEK, DZIEDZICZENIE POZACHROMOSOMOWE, ŻÓŁWIE BOKOSZYJNE, WYSZUKIWARKA INTERNETOWA, LAPAROSKOPIA, KRÓLESTWO WSCHODNICH FRANKÓW, WYLINKA, PREBENDA, AKT WYKONAWCZY, IMPERIUM VALYRII, GNIOTOWNIK, GICZ, SEMANTYKA FUNKCJONALNA, REDUKTOR CIŚNIENIA, TRĄBKA SYGNAŁOWA, SPLENDID ISOLATION, WYDATEK MAJĄTKOWY, BLIŹNIĘTA JEDNOJAJOWE, FLUORESCENCJA, OBJAWIENIE, OKULAR, RELACJA ODWROTNA, KORYNCKA, CIŚNIENIE KIERUNKOWE, MOWA, PĘCHERZYCA ENDEMICZNA, NIEŻYWOTNOŚĆ, DYSTANS, KISZONKA, NADBUDOWA, POCHODNA, ŚRÓDMIEŚCIE, OPAT KOMENDATORYJNY, WIELKORUŚ, STOPA, DYSK AKRECYJNY, NAĆ, DOBRO PRAWNE, KOMILITON, ZNAK KOREKTORSKI, CERKIEWNOSŁOWIAŃSKI, FILIPINKA, INDUKCJA, PINZGAUER, ORGAN, PENTIMENTO, GUTKOWO, SZYMON PIOTR, ANALIZA CZYNNIKOWA, WIATKA, USZYSKO, JĘZYK KOREAŃSKI, PRZEDSTAWIENIE, MLECZKO, TAŚMOWY, DZIEŁO POŚREDNIE, PRZEWÓD SĄDOWY, GÓRKA, CZAPLA ZŁOTOSZYJA, WIELKA ROSJA, ?SET.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 7.187 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ ZAMKA BRONI PALNEJ POWODUJĄCA ODPALENIE NABOJU PRZEZ ZBICIE SPŁONKI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ ZAMKA BRONI PALNEJ POWODUJĄCA ODPALENIE NABOJU PRZEZ ZBICIE SPŁONKI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KUREK część zamka broni palnej powodująca odpalenie naboju przez zbicie spłonki (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KUREK
część zamka broni palnej powodująca odpalenie naboju przez zbicie spłonki (na 5 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ ZAMKA BRONI PALNEJ POWODUJĄCA ODPALENIE NABOJU PRZEZ ZBICIE SPŁONKI sprawdź również:

stopień lub stanowisko w wymiarze sprawiedliwości wielu krajów, m.in. w policji w Anglii i Australii ,
ptak z rodziny kurowatych (Phasianidae) ,
widłoząbek włoskowy, Dicranella heteromalla - gatunek mchu z rodziny widłozębowatych ,
miasto we współczesnym Iraku około 170 km na południe od Bagdadu i 10 km na północny wschód od Nadżafu ,
zdrobnienie od kolonia (terytorium poza jakimś państwem zależne od tego państwa) ,
ur. 1930r, pisarz nigeryjski tworzący w języku angielskim; „Boża strzała” ,
broń sieczna ,
mieszkaniec Palestyny, historycznej krainy na Bliskim Wschodzie, człowiek pochodzenia palestyńskiego ,
łow. młode niektórych zwierząt, np. psowatych i borsuka ,
papieros domowej roboty ,
okres próbny w pracy ,
ideologia (której twórcą i piewcą jest Janusz Korwin-Mikke) i oparty na niej nurt polityczny, którego głównymi cechami charakterystycznymi jest eurosceptycyzm i niechęć do ustroju demokratycznego ,
instytucja o charakterze edukacyjnym i wychowaczym wchodząca w skład systemu oświaty RP ,
twarz ,
Pseudocalliergon - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
gra komputerowa, w której gracz kontroluje bohatera albo drużynę poruszającą się po fikcyjnym świecie ,
piłkarz-partacz, który strzela lub puszcza szmaty ,
dyscyplina naukowa obejmująca procesy związane z gromadzeniem, podziałem i wydatkowaniem finansowych środków publicznych, w oparciu o regulacje prawne, celem finansów publicznych są finansowanie deficytu budżetowego i obsługa długu publicznego ,
gatunek filmu o charakterze komediowym, głównie o tematyce miłosnej; połączenie komedii i melodramatu, z pełną humoru akcją, dowcipnymi dialogami oraz z charakterystyczną parą bohaterów ,
twarożek sojowy otrzymywany w procesie koagulacji mleka sojowego ,
oszlifowany diament, często jako część biżuterii ,
przeciwnik wiga w dawnej Anglii ,
język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii ,
obszar po wyrębie drzewostanu ,
przecząca partykuła ,
wrodzone zaburzenie budowy kośćca ,
ptak morski z rzędu mew-siewek o czarno-białym upierzeniu i grubym dziobie w barwne pasy; skaliste wybrzeża Oceanu Atlantyckiego ,
taniec ludowy popularny na Ukrainie i w Rosji ,
pieniądze w monetach, drobniaki ,
niepoprawne z medycznego punktu widzenia, ale powszechnie stosowane określenie wirusowego zapalenia wątroby

Komentarze - CZĘŚĆ ZAMKA BRONI PALNEJ POWODUJĄCA ODPALENIE NABOJU PRZEZ ZBICIE SPŁONKI. Dodaj komentarz

3+4 =

Poleć nas znajomym:

x