POWŁOKA SŁONEJ WODY POKRYWAJĄCA WIĘKSZĄ CZĘŚĆ KULI ZIEMSKIEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OCEAN to:

powłoka słonej wody pokrywająca większą część kuli ziemskiej (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: OCEAN

OCEAN to:

część hydrosfery, będąca rozległym obszarem słonej wody (na 5 lit.)OCEAN to:

Atlantyk (na 5 lit.)OCEAN to:

morze mu nie dorówna (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POWŁOKA SŁONEJ WODY POKRYWAJĄCA WIĘKSZĄ CZĘŚĆ KULI ZIEMSKIEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.119

PLAZMA, OSŁONKA POCHWOWA JĄDRA, STEK, DANIE, ODBŁYŚNIK, WORECZEK ŁZOWY, ODWZOROWANIE KARTOGRAFICZNE, TOŃ, WODY INGLACJALNE, SOHO, EKSTRAKT RZECZYWISTY, GOSPODARKA WODNA, GÓRKA, SKIP, ENERGIA PIERWOTNA, KIL, GŁOS, IMBRYK, ODCINEK, DELFIN NADOBNY, OBWODOWY UKŁAD NERWOWY, PODWODZIE, KULA, INTERCEPCJA, ŹRENICA, METAMORFIZACJA, NIEPRZEPUSZCZALNOŚĆ, GŁOWICA, SPŁACHEĆ, SZALKA, RYNNA, PEBA, POMPA GŁĘBINOWA, ŁUK KOLANKOWY, TRIANON, JIG, KORONA, REZONATOR, PODSEKTOR, PESZT, WOLE, ZATOR, MALINNIK, PRANIE, DELFIN MALAJSKI, MAJĄTEK TRWAŁY, NAKARCZEK, JURA KRAKOWSKA, LEMNID, OBSZAR NIEOGRANICZONY, WILGOTNOŚĆ, HERMETYCZNOŚĆ, MUSZLA, PRZEDZAMCZE, KAPELUSZ, ABC, OKRĘT NAWODNY, METEOR, TRIO, SETECZKA, GIROSKOP, LAGUNA, RDZA ZBOŻOWA, EKSPRES DZBANKOWY, POZWOLENIE EMISYJNE, SZYNA, SUMIK, POCHWA, NAPIĘTNIK, SFERA, KOCIOŁ EWORSYJNY, BRZUCHORZĘSKA, DELFIN DŁUGOSZCZĘKI, PUSZKA MÓZGOWA, NAKOLANEK, SPRZĄCZKA, STOPA, ZALESIE, OŁTARZ, PAWILON, BAZA PŁYWAJĄCA, KUFA, BILANS OBROTÓW BIEŻĄCYCH, KIL, OBSZAR ALIMENTACYJNY, METEOR, LAMNA ŚLEDZIOWA, MORŚWIN OKULAROWY, ZSTĘPNICA, PERISTOM, KOŁNIERZ, TRZON, PŁOZA, SŁUPEK STARTOWY, CAMPECHE, MYSZ POLNA, PRZEWÓD ŚLIMAKOWY, JEDNOSTKA TAKTYCZNA, SKŁAD, WAFEL, PODŁOŻE, EKSKLAWA, SEGMENT, SYMPATYCZNY UKŁAD NERWOWY, PORTKI, TEKTONIKA, ŁUSKA, NARCIARSTWO KLASYCZNE, KOCIOŁ KONDENSACYJNY, TUSZ, LITERATKA, BRODZIK, KOZIBRÓD ŁĄKOWY, SPIRYTUS SALICYLOWY, JEZIORO PROGLACJALNE, TURBINA WODNA, HAITI, CYTRYNADA, SUFIT, KORZONEK, OSAD FLUWIOGLACJALNY, KWATERA, FRYZ, KULTURA AZYLSKA, OPUSZKA, SPŁAWIK, MORŚWIN CZARNY, GERBAULT, GRZBIET, TOPIK, KREWETKA ZMIENNA, WODY PODZIEMNE, PODZAKRES, DOMY, LEJ KONDENSACYJNY, WIĘŹBA, AMALAKA, DELFIN CIEMNY, DIODON JEŻYK, PIASEK SANDROWY, MŻAWKA, REJESTR, EOLIDA, ANOLIT, ŻAKIET, ZAPOLE, GARDA, DEDYKACJA, SZELF KONTYNENTALNY, WAŁECZEK, WAŁEK, GLEBA, GRZBIET, WODY FLUWIOGLACJALNE, MINIMUM PROGRAMOWE, WIERZCHNICA, PIEŃ, ROZGRZEWACZ, GZYMS, IGIEŁECZKA, KONSTRUKCJA NOŚNA, SKOKI, KRYZA, SELENOGRAFIA, PODPŁOMYK, GŁOWNIA, CZERPNIA WODY, KONKLAWE, STEROWIEC BEZSZKIELETOWY, ODWODNIENIE, GÓRKA, WYSZYWANKA, DRZEWCE, REZERWA OBOWIĄZKOWA, ESKIMOSEK, CZAPLA ŁUPKOWATA, RUDA PABIANICKA, CEPISKO, DENITRYFIKATOR, NIEBIOSA, BILANS OBROTÓW KAPITAŁOWYCH, ZROSŁOGŁOWE, SZLAUCH, AFLASTON, FUTRO, STROFA, TAKSON PARAFILETYCZNY, WODY TERYTORIALNE, KANALIZACJA DESZCZOWA, RECYTATYW, KOMIN GEOTERMALNY, JESIOTROKSZTAŁTNE, RZEŹBA KRASOWA, SARDELOWATE, UKŁAD ZAPŁONOWY, CHWOST, STRZEMIĘ, PONUR, POZYCJA TRENDELENBURGA, PAWĘŻ, CZWÓRNIAK, PRZEDZIAŁ BAGAŻOWY, OKULAR, KURTYNA, KARAPAKS, CZOK, CIĄGNIK, BROMOLEJ, BLIŹNIAK, WIEK MŁODZIEŃCZY, SZCZEPONOGI, TŁUMIK, GÓRNICTWO MORSKIE, TRIO, GAROSMANCJA, NANERCZ, IRLANDIA, KORONA SŁONECZNA, TONIE, KORZEŃ, ÓSEMKA, CEBULKA, UKŁAD NEUROWEGETATYWNY, TRASZKA OGNISTA, RAK DŁUGOSZCZYPCOWY, SILNIK WODNY, MASA PAPIEROWA, DRĘTWA PSTRA, PĘDNIK WODNOODRZUTOWY, SIODŁO, PRÓG, WODOWSKAZ, KNOWIE, SZYJKA UDOWA, ROKIETOWATE, PASSACAGLIA, ZASOBY DYSPOZYCYJNE, TABLICA ROZDZIELCZA, MINISTRANT WODY, DZIÓB, BOSCH, ŚLUZICE, POGODA KOSMICZNA, KANALIK NERKOWY, DZBANEK DO KAWY, ŚLONSKI, TARAN, WPUST, BARIERA JĄDROWA, AEROGRAFIA, SĘPNIK PSTROGŁOWY, ELOPSOWATE, ZASŁONA, PRZEKRÓJ, PŁYWACZEK, LEJ POLARNY, JELITO PROSTE, IGIEŁKA, NAĆ, SIATKÓWKA, KONCENTRAT, STREFA RYFTU, PŁAT POTYLICZNY, NÓŻKA, LEJBIK, RYBITWA OKOPCONA, KONCENTRAT, KIESZEŃ, SPRYCHA, KIEŁZNO, RELATOR, LWIA CZĘŚĆ, TRIANGULACJA, FORMACJA DEFENSYWNA, TRZON MACICY, LIGAWA, PORA GODOWA, LĘDŹWIE, CZASZA, BUDA, SKRZYDŁO, MORZE, CZERPACZ PATALASA, KORPUS, KOKOSZKA, ZABUŻE, BIODRÓWKA, MUNSZTUK, MAŁOPOLSKA, NADDŹWIĘKOWOŚĆ, PRZYZIEMIE, BURDON, ZYSK INFLACYJNY, HYDROMECHANIZACJA, PREBENDA, LÓD GRUNTOWY, ŚCIANA WSCHODNIA, NIERUCHOMOŚĆ, LIVERPOOLSKA, ?POLEWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.119 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POWŁOKA SŁONEJ WODY POKRYWAJĄCA WIĘKSZĄ CZĘŚĆ KULI ZIEMSKIEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: POWŁOKA SŁONEJ WODY POKRYWAJĄCA WIĘKSZĄ CZĘŚĆ KULI ZIEMSKIEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OCEAN powłoka słonej wody pokrywająca większą część kuli ziemskiej (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OCEAN
powłoka słonej wody pokrywająca większą część kuli ziemskiej (na 5 lit.).

Oprócz POWŁOKA SŁONEJ WODY POKRYWAJĄCA WIĘKSZĄ CZĘŚĆ KULI ZIEMSKIEJ sprawdź również:

kraina historyczna i region administracyjny w środkowych Włoszech ,
BIELIDY ,
Anser erythropus - gatunek dużego, wędrownego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae), zamieszkujący północną Eurazję od Półwyspu Skandynawskiego po rzekę Anadyr ,
choroba mięśni objawiająca się zmianami patologicznymi we włóknach mięśniowych i tkance łącznej ,
bobowata roślina pastewna ,
Hieremys annandalii - gatunek gada z rodziny batagurowatych, zamieszkujący Półwysep Indochiński; według buddyjskich wierzeń człowiek, który uratuje od śmierci tego żółwia, może się spodziewać lepszego losu w swoim przyszłym życiu, dlatego ludność uwalnia z sieci i innych pułapek żółwie świątynne (często też inne gatunki) i wypuszcza je na wolność w pobliżu tzw.świątyń żółwi ,
SALAT; obowiązkowa modlitwa muzułmańska odmawiana pięć razy dziennie ,
radziecki fizyk teoretyk (1908-68); podał kwantową teorię cieczy, laureat Nobla ,
Speleomantes ambrosii - gatunek płaza ogoniastego z rodziny bezpłucnikowatych, występujacy w południowo-wschodniej Francji i północno-zachodnich Włoszech ,
znawca budowy ciała ,
ośrodek zajmujący się rekrutacją, ewidencją i skupianiem wojskowych ,
ostatni okres neoproterozoiku, trwał od ok. 635 do 541,0 mln lat temu; ediakar jest młodszy od kriogenu, a starszy od kambru ,
piosenki żeglarskie ,
popularny specyfik ziołowy ,
kod ISO 4217 pa'angi ,
krewny drozda ,
osoba łącząca w sobie kulturowe, społeczne i psychiczne cechy obu płci ,
określenie używane wobec religii niemonoteistycznych ,
władca, mężczyzna będący zwierzchnikiem monarchii ,
włókno akrylowe, które nazywane bywa sztuczną wełną, bo jest dość podobne z wyglądu i pod względem właściwości do wełny; syntetyczne włókno wełnopodobne z poliakrylonitrylu ,
dla starożytnego rachmistrza ,
zwarta masa sierści, zwłaszcza owczej, otrzymywana po ostrzyżeniu zwierzęcia ,
skały o budowie warstwowej ,
kazalnica w meczecie ,
Monstera deliciosa - gatunek rośliny występujący w lasach tropikalnych od południowego Meksyku po południową Panamę ,
zachodnia część Władysławowa, w województwie pomorskim, nad Morzem Bałtyckim, na Pobrzeżu Koszalińskim ,
astronom amerykański (1846-1919), próbniki Księżyca i planet ,
sos fermentowany, wytwarzany z ziaren soi, prażonego ziarna ryżu lub pszenicy, wody i soli, jedna z najważniejszych przypraw w kuchni azjatyckiej ,
rzeka Charona ,
ustalony i powszechnie przyjęty sposób sprawowania obrzędów religijnych, ujednolicony i zebrany, najczęściej również spisany

Komentarze - POWŁOKA SŁONEJ WODY POKRYWAJĄCA WIĘKSZĄ CZĘŚĆ KULI ZIEMSKIEJ. Dodaj komentarz

9+4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast