CZĘŚĆ MASZYNY, KTÓRA SŁUŻY DO PORUSZANIA LUB PRZEMIESZCZANIA CZEGOŚ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PAS to:

część maszyny, która służy do poruszania lub przemieszczania czegoś (na 3 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PAS

PAS to:

wąski długi obszar wydzielony ze względu na swoją charakterystykę lub funkcje (na 3 lit.)PAS to:

długi, wąski kawałek skóry, tkaniny lub innego materiału, część garderoby, podtrzymująca w pasie spodnie lub spódnicę lub noszona dla ozdoby (na 3 lit.)PAS to:

kształt, linia, graficznie wyodrębniony fragment powierzchni (na 3 lit.)PAS to:

talia - miejsce na tułowiu powyżej bioder (na 3 lit.)PAS to:

długi i wąski kawałek tkaniny, skóry lub innego materiału, który służy do spinania, podtrzymywania czegoś (na 3 lit.)PAS to:

wąski, prostokątny kawałek czegoś (na 3 lit.)PAS to:

zagranie karciane polegające na chwilowej rezygnacji z dalszego udziału w jakiejś części rozgrywki (na 3 lit.)PAS to:

poziom umiejętności w sportach walki (na 3 lit.)PAS to:

w heraldyce: figura w kształcie pasa ułożonego poziomo i dzielącego tarczę na (najczęściej) równie części (na 3 lit.)PAS to:

element bielizny, który służy do zabezpieczania pończoch, żeby nie spadały, elastyczna konstrukcja, którą zakłada się wokół bioder, do której są przymocowane paski z klamerkami lub guziczkami (na 3 lit.)PAS to:

wyrób metalowy walcowany w kształcie płaskiego prostokąta, o znacznej długości (na 3 lit.)PAS to:

płaskownik stanowiący część konstrukcji pasowej (na 3 lit.)PAS to:

(napędowy) cięgno w postaci pasa współpracujące z kołami przekładni pasowej (na 3 lit.)PAS to:

(podsadzkowy) murek ze skały płonnej ułożony wzdłuż lub w poprzek wyrobiska jako element podsadzki (na 3 lit.)PAS to:

startowy na lotnisku (na 3 lit.)PAS to:

np. ortopedyczny (na 3 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ MASZYNY, KTÓRA SŁUŻY DO PORUSZANIA LUB PRZEMIESZCZANIA CZEGOŚ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.548

AGREGACJA, FALA WODNA, ŁONO, PUŁAPKA OFSAJDOWA, KULTURA STARTEROWA, WARUNEK, ODNALAZCA, AREOGRAFIA, WĄTROBOWIEC, DYSTYCH, LUSTRO FENICKIE, SYMFONIK, UKŁAD, ZWINNOŚĆ, TYGRYSIE OKO, KUNKTACJA, METODA ODCHYLEŃ, PRACOHOLICZKA, PIONIER, PAŁKA, MATECZNIK, KALIBER, UŁAMEK PIĘTROWY, SALA, BRAZYLIANY, PROTEZA, DZIURKA, KOMÓRECZKA, WARSZTAT, SKANDYNAWSKOŚĆ, PASTEL, OKRUTNOŚĆ, PLAFON, ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNE, ALIENACJA, ELIKSIR, KOŚCIÓŁ ANGLIKAŃSKI, ZBROJA ŁUSKOWA, DYSPROPORCJONALNOŚĆ, TYKA, WILCZUR, ANTEPEDIUM, PIĘĆSETKA, EWALUACJA SPLOTOWA, GNIEW, MADISON, ŁOPATKA, MARYNARKA, SKLEPIENIE ŻAGLASTE, SYSTEM PRZYPOROWY, SZPIC, HODOWLA PIERWOTNA, PIERWSZEŃSTWO, DETALISTKA, PODATEK GRUNTOWY, ZIARNECZKO, GALARETA, KAPSUŁA POWROTNA, FURGONETKA PANCERNA, PAPROTNICA GÓRSKA, AFERALNOŚĆ, DROGA WOJEWÓDZKA, ALDEHYD, BARETKA, OPERACJA LOGICZNA, SZKARADA, DZIÓB, NEKTAR, OSKROBYWANIE, DRUGA CZĘŚĆ, DEZINSTALACJA, HYBRYDA, ZNAK, PARAFRAZA, IMIESŁÓW PRZYSŁÓWKOWY UPRZEDNI, STAN WOLNY, ARKUSZ DRUKU, FUNGICYD, ADMIRACJA, TREPY, ODŚRODKOWOŚĆ, NAPIĘTNIK, ESKADRA, ZIOMEK, LAMPA LUTOWNICZA, RYBONUKLEAZA, MIGRACJA, LEGITYMACJA PROCESOWA, OBSŁUGA, NIEDYSKRETNOŚĆ, LOKALNA PĘTLA ABONENCKA, KACZKA RDZAWOGŁOWA, PĘTLA OCIEKOWA, SKOPEK, PIRAT, GŁĘBSZY, GZYMSIK, BŁONA PÓŁPRZEPUSZCZALNA, POWIĄZANIE KOOPERACYJNE, KONSTRUKCJA SOCHOWA, PUKLERZ, FASHIONISTKA, GATUNEK AGAMICZNY, POMINIĘCIE, PASZTETNIK, TOPIELISKO, TRÓJKA, MEMBRANA, WENUSJANKA, POLIKRYSZTAŁ, TAROK, MUR, PREFEKT APOSTOLSKI, WSKAZ, FILECIK, POJEMNOŚĆ CIEPLNA, GRUDA, ŁONO, SPŁONKA, BRZOZA, GRUPA ARYLOWA, OBRANIE, CYFOMANDRA, CZARNOBREWA, TRZON, ZEBROID, DAMULKA, ŻEBRO, STEP, TĘTNICA SZYJNA WEWNĘTRZNA, POMOC, MIT, PIEKŁO, PĘTO, AGAMA PERSKA, GALARETA, RANA, JAGLANKA, RAKSOLOTY, WĄTŁOŚĆ, WAPIEŃ PIŃCZOWSKI, ASYNCHRONIZM, REDAKTOR ODPOWIEDZIALNY, KOJEC, UZDRAWIACZ, TAPETA, DWUDZIESTOKROTNOŚĆ, LIST APOSTOLSKI, KLIPER, ODCIEŃ, PAŃSZCZYZNA, SZEŚĆSETKA, FELER, EDYCJA, CZOŁOWNICA, KLIKOWOŚĆ, INWARIANT, BOKS GARAŻOWY, MNIEJSZOŚĆ, RĄB, POKRZEPICIEL, GÓWNIARA, DMUCHAWA, NASTAWA, KARABIN PLAZMOWY, OPLOT, RÓŻA SKALNA, POMIDOR DRZEWIASTY, NAJWIĘKSZY WSPÓLNY DZIELNIK, ZATOPIONA DEPRESJA, NASADA, KARŁOWATOŚĆ, SAMOGRAJ, TUMAN, MEMBRANA, PRZYRZĄD, SKAŁA, TARPAN, ZATOKA, AWANTURA, OPAD, GŁÓWKA, PRZERABIACZ, SOŁTYSOSTWO, TRANSFORMATORNIA, SZOR, WSPÓŁCZYNNIK STECHIOMETRYCZNY, TKAŃCOWATE, MEDYCYNA SPORTOWA, ASYSTENTKA, PODCZYSZCZALNIA, MIKROKLIMAT, NIENOWOCZESNOŚĆ, ROZBIEŻNOŚĆ, PODRZUT, KHMERKA, TRZYMADŁO, ANAMNEZJA, UNDYNA, WIOŚLAK, METYLOTROFIA, PRZERWANIE CIĄŻY, MIGRACJA, SZTYFT, MIEDNICZKA, PODSADKA, BLOKADA, POLEWKA, ADADŻIO, KROKIET, ŻONA LOTA, PLANETA, PRZEKŁADNIA BOCZNA, KONESERSTWO, ŻAGIEL REJOWY, HETERIA, STOPKA, ROZGRZEWACZ, MEDIUM, GRÓB SKRZYNKOWY, PÓŁZAWODOWIEC, CZAPKA FRYGIJSKA, MADRASA, PROFIT, ŻALE, KAZARKA, PACHOLĘ, PUNKT, PRZETOKA, SKARGOWOŚĆ, AKTUALNOŚĆ, KOCIOŁEK WIETRZENIOWY, AMATOR, DZIENNIKARZ, WARTOŚĆ MODALNA, TRAWERS, MENTALNOŚĆ, SAKRALIZACJA, NOSZE, BUTELKA, MORWA, ROGAINING, MAŁŻONEK, BLOK, PYZA, AS W RĘKAWIE, RĘKA, BRIK, DELEGACYJKA, MIŃSZCZANKA, PANICZĄTKO, ŚLIMAK, PRZYWŁASZCZENIE, LAS OCHRONNY, HAK, FAZA, BRYŁA, SŁUŻBA DYŻURNA, IZBA, WYPAD, POIMEK, SCHOWEK, PARK MIEJSKI, REAKCJA SPRAWCZA, BIOCHEMIA, KAPITAN, ŁĄCZNOŚĆ, WYBRYK NATURY, WIDELEC, KOCIE OKO, BŁĄD LEKARSKI, NIENARUSZALNOŚĆ, ZAPRZĄG, OCENA, PACYFIKAŁ, RELACJA LOGICZNA, KLAUZULA GENERALNA, OBRZEŻE, TRESKA, KOLEJKA LINOWA, PODSTAWA, DARŃ, GOSPODARSTWO POMOCNICZE, KRANÓWKA, PRZYSPIESZACZ, WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA, POLEWKA, LODOWICA, SPRZĘŻNICA, OKRĄGŁOŚĆ, KAPSLA, RUCHY DIKTYOGENICZNE, PASEK, RASA PANÓW, KOLANÓWKA, ŁOŻYSKO, MENSA, WIATR, KOLEC, ?NIEŻYCIOWOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.548 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ MASZYNY, KTÓRA SŁUŻY DO PORUSZANIA LUB PRZEMIESZCZANIA CZEGOŚ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ MASZYNY, KTÓRA SŁUŻY DO PORUSZANIA LUB PRZEMIESZCZANIA CZEGOŚ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PAS część maszyny, która służy do poruszania lub przemieszczania czegoś (na 3 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PAS
część maszyny, która służy do poruszania lub przemieszczania czegoś (na 3 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ MASZYNY, KTÓRA SŁUŻY DO PORUSZANIA LUB PRZEMIESZCZANIA CZEGOŚ sprawdź również:

pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obejmujące pewną partię nauczanego materiału (z jednego przedmiotu) i trwające zwykle co najmniej jedną godzinę lekcyjną ,
ozdoba bożonarodzeniowa w kształcie gwiazdy, będąca tradycyjnie nad stajenką i na czubku choinki ,
funkcjonariusz organów śledczych, wykonujący swoje zadania dyskretnie ,
teoria złożona z logicznych twierdzeń, zrodzona na gruncie naukowym i stosowana w nauce ,
na gałązce jodły ,
wyprawiona skóra barania z dość długim włosem ,
moment wyrzucania przez zawodnika dysku, młota, oszczepu, kuli ,
plemię potomków ludu zamieszkującego niegdyś wschodnie kolonie Imperium Artura Hawkinga; lud fikcyjny z cyklu powieściKoło Czasu Roberta Jordana ,
minerał z grupy siarczków ,
obozowa zbiórka ,
pierwiastek chemiczny lub planeta ,
narzutka, peleryna ,
zbiór złożony ze wszystkich elementów należących do któregokolwiek z sumowanych zbiorów ,
Canis lupus bailey mogollonensis - wymarła forma wilka meksykańskiego; zamieszkiwał centralną Arizonę i Nowy Meksyk ,
głuptak zwyczajny, głuptak biały, Morus bassanus - gatunek ptaka z rodziny głuptaków (Sulidae); kolonie lęgowe znajdują się na wybrzeżach Wysp Brytyjskich, Norwegii, Islandii, Nowej Fundlandii, RPA, Australii, Tasmanii i Nowej Zelandii ,
człowiek, który uprawia warzywa ,
goral długoogoniasty, goral długoogonowy, Naemorhedus caudatus - gatunek ssaka z rodziny krętorogich, występujący w Rosji (na południowo-wschodniej Syberii), Korei, Mongolii i północnej części Chin ,
obywatelka północnej części Stanów Zjednoczonych ,
pierwszy zdobywca Mount Everestu ,
rodzaj cierpkiego jabłka niewielkich rozmiarów, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie ,
żarzące się próchno, którym pszczelarz wykurza pszczoły z ula ,
jednostka wojskowa lub instytucja wojskowa prowadząca samodzielną gospodarkę materiałową i finansową, np. brygada, pułk, samodzielny batalion, uczelnia wojskowa, szpital wojskowy, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowy oddział gospodarczy (WOG) itp ,
masa wyrażona w tonach ,
Picea smithiana, Picea morinda - gatunek wiecznie zielonego drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae); występuje w stanie dzikim w zachodnich Himalajach, od Afganistanu do Nepalu ,
charakterystyczny dla kuchni radzieckich Koreańczyków rodzaj sałatki przyrządzanej z marchwi, czosnku, oleju i przypraw ,
gad łuskonośny beznogi, drapieżny, szeroko rozpowszechniony poza strefą polarną ,
Melanochelys tricarinata - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
targowe lub sportowe ,
nauczyciel akademicki; pracownik dydaktyczny uczelni wyższych lub instytutów badawczych ,
wodny, to np. rzeka

Komentarze - CZĘŚĆ MASZYNY, KTÓRA SŁUŻY DO PORUSZANIA LUB PRZEMIESZCZANIA CZEGOŚ. Dodaj komentarz

9-2 =

Poleć nas znajomym:

x