CZĘŚĆ MASZYNY, KTÓRA SŁUŻY DO PORUSZANIA LUB PRZEMIESZCZANIA CZEGOŚ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PAS to:

część maszyny, która służy do poruszania lub przemieszczania czegoś (na 3 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PAS

PAS to:

wąski długi obszar wydzielony ze względu na swoją charakterystykę lub funkcje (na 3 lit.)PAS to:

długi, wąski kawałek skóry, tkaniny lub innego materiału, część garderoby, podtrzymująca w pasie spodnie lub spódnicę lub noszona dla ozdoby (na 3 lit.)PAS to:

kształt, linia, graficznie wyodrębniony fragment powierzchni (na 3 lit.)PAS to:

talia - miejsce na tułowiu powyżej bioder (na 3 lit.)PAS to:

długi i wąski kawałek tkaniny, skóry lub innego materiału, który służy do spinania, podtrzymywania czegoś (na 3 lit.)PAS to:

wąski, prostokątny kawałek czegoś (na 3 lit.)PAS to:

zagranie karciane polegające na chwilowej rezygnacji z dalszego udziału w jakiejś części rozgrywki (na 3 lit.)PAS to:

poziom umiejętności w sportach walki (na 3 lit.)PAS to:

w heraldyce: figura w kształcie pasa ułożonego poziomo i dzielącego tarczę na (najczęściej) równie części (na 3 lit.)PAS to:

element bielizny, który służy do zabezpieczania pończoch, żeby nie spadały, elastyczna konstrukcja, którą zakłada się wokół bioder, do której są przymocowane paski z klamerkami lub guziczkami (na 3 lit.)PAS to:

wyrób metalowy walcowany w kształcie płaskiego prostokąta, o znacznej długości (na 3 lit.)PAS to:

płaskownik stanowiący część konstrukcji pasowej (na 3 lit.)PAS to:

(napędowy) cięgno w postaci pasa współpracujące z kołami przekładni pasowej (na 3 lit.)PAS to:

(podsadzkowy) murek ze skały płonnej ułożony wzdłuż lub w poprzek wyrobiska jako element podsadzki (na 3 lit.)PAS to:

startowy na lotnisku (na 3 lit.)PAS to:

np. ortopedyczny (na 3 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ MASZYNY, KTÓRA SŁUŻY DO PORUSZANIA LUB PRZEMIESZCZANIA CZEGOŚ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.548

WIERTŁO, DYSKRECJONALNOŚĆ, WĘŻÓWKA, ZORZA POLARNA, NOTKA, OBRÓBKA, ŚWIĘTOKRADCZYNI, TARKA, NAPŁYW, KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA, WARTOWNIK, KONWERSJA , MATURKA, TABLICA ROZDZIELCZA, EWOKACJA, INIEKCJA STRUMIENIOWA, KLIN, RESPONDENT, KALINA, KARTUSZ, KOSARZ, ZWYCZAJOWOŚĆ, OBSERWATOR, STOSUNEK, GRUNT, BADYLARZ, DZIADOWINA, ZŁORZECZENIE, DŹWIGNIA FINANSOWA, PAMIĘĆ GÓRNA, BATERIA, POLICYJNOŚĆ, PODOKARP, RACJONALIZM, KONOTACJA, TARCIE, TRZEŹWOŚĆ, DUCHOWY OJCIEC, PULA, SKOK, TRANSWESTYTA, KONFISKACJA, WIZYTÓWKA, OBROŻA, STRZAŁ, FOTOALBUM, MASKA, TARATAJKA, NIEMIEC, TEOLOGIA SPEKULATYWNA, PRZYBYSZKA, JON CENTRALNY, POST, BEZDUSZNOŚĆ, CZAS PRZYSZŁY, NADŻERKA, SAMURAJ, ZRAZIK, SZUPINKA, STRONA TYTUŁOWA, DOM, KOBIETA SPOD LATARNI, PUCH KIELICHOWY, TRUCHŁO, SERCE, MODERNA, PRÓBA GENERALNA, TARCZA, BOCCE, KREDKA WOSKOWA, SZTUCZNE SERCE, KURZAWKA, DIAGNOZA, KSIĘŻULO, NASTAWA, ZNIECZULENIE, STEREOTYPIZACJA, KABRIOLECIK, SZYSZKA, TARAS WIDOKOWY, ODCZYN, NADWYŻKA, ALTERNAT, WINA KWALIFIKOWANA, ROZCIĄGNIĘCIE SIĘ, SKOLEKS, POPARZENIE, TROLLING, STANCA, ZAKŁAD WZAJEMNY, SZYBOLET, POLSKI-SLOWNIK.PL, DRUŻYNA, TRZONEK, CACHE, SYNONIMIA, PIEKŁO, TESSERA, WĄTEK, KORYFEUSZ, KAKEMONO, DUSZA, SPONTANICZNOŚĆ, USIŁOWANIE, OSIEMNASTKA, ZADASZENIE, NIEŻYCIOWOŚĆ, SZCZELINA, ZAPONA, SIDARA, DZIESIĄTY, PALEOLIT, PALISADA, MANEŻ, KNAJPIARZ, MUZYKA CERKIEWNA, SKONTRUM, WKŁADA, STUDNIA ABISYŃSKA, BEZWODNIK, MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ, SZPONA, TARADAJKA, DEMIURG, AZALIA, ODWAGA, SZABAŚNIK, TYGIEL, SKLEROZA, MORELÓWKA, SYGNAŁ WYWOŁAWCZY, NIEOBFITOŚĆ, BATERIA, GRONO, CUKIER, GORS, OSZAST, SZAŁ DUPY, KOMPOTIERA, ZIELE, RÓŻOWA LANDRYNKA, ZAMSZ, REGUŁA, WYNACZYNIENIE, MAKINTOSZ, DZIEWIĄTKA, BREZYLKA, ROSTBEF, DŁUGIE RĘCE, SŁUPISKO, OBCHODOWY, POSZUR, SIODŁO, FONDUE CZEKOLADOWE, BOLSZEWICY, NUMERACJA, ABSYDA, GAR, AKCJA, DEWALUACJA, FETYSZYSTA, WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU E, ZDOLNOŚĆ, SACZEK, GŁUPKOWATOŚĆ, PIANOGUMA, ODTWARZANIE, MARNOTRAWCA, BIEG, KLOSZ, WSPOMINKI, PERSYFLAŻ, UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE, CEMENT STOMATOLOGICZNY, ODPOWIEDZIALNOŚĆ POSIŁKOWA, DROMOS, VIBRATO, ALARM BOJOWY, WSPÓŁCZYNNIK, BOA, IDENTYFIKACJA, ŚCISŁOŚĆ, LAND, ARENA, CHARAKTERYSTYKA AMPLITUDOWA, IBERYSTA, SKAŁA LITA, SETKA, CIERPIĄCA, PODTYP, ILOCZAS, LICZBA PIERWSZA, DOWÓD RZECZOWY, KRYNOLINA, CZASOWNIK POSIŁKOWY, EMBOLIZACJA, INWOLUCJA, PRZEDSTAWICIEL, REDUKCJA, FAŁSZERZ, GŁUPOTA, PRZERWA W ŻYCIORYSIE, FAWORYT, ZASADA REAFERENCJI, JĘZYK GEOGRAFICZNY, ALTERNATA, GLIF, TARCZA, INTUICYJNOŚĆ, KLOPSIK, PREDYSPOZYCYJNOŚĆ, URCEUS, PŁYWAK, SĘDZIA RINGOWY, STOPA NARZUTU, KACZKA NOROWA, KLERK, KOLUMNA, ŻYCIODAWCA, CIĄGOTY, ATYPOWOŚĆ, KWIATOWA, DELTA KRONECKERA, AKOMPANIAMENT, FUS, WYCHOWAWCZYNI, WYPADEK DROGOWY, MASZTÓWKA, MAJĄTEK NIERUCHOMY, ADAPTOR, GOLFIK, METATEKST, KOORDYNAT, ZWARCIE, TYMPANON, KOSZARKA, MATRYKUŁA, PSZCZOŁA ŚRODKOWOAFRYKAŃSKA, ZROŚLAK, ODGŁOS, ZAMKNIĘTOŚĆ, WOLNOBIEG, WYRACHOWANIE, DZWONNICA, GATUNEK ITEROPARYCZNY, SKAŁA WULKANICZNA, GAZIK, SADYSTA, DRAMATYCZNOŚĆ, BEZWŁAD, ZAWORA, MURARKA, ROSYJSKI, CYGANKA, REALIZM MAGICZNY, SAMOOKALECZENIE, KRĄŻNIK, WYROSTEK FILTRACYJNY, GRA WYŚCIGOWA, WZIERNIK, SKRZYNIA BIEGÓW, NIEPRZYSTĘPNOŚĆ, CEBULARZ, NIEMIASZEK, KAWALER, AGENDA, MIŃSZCZANIN, EPIDEMIOLOG, BAK, ŁADUNEK, OTWÓR WYLOTOWY, TYP, MOBIL, FUNDUSZ DYSPOZYCYJNY, WIRUS POLIO, JEDENASTY, SIAD, SUROWIEC FARMACEUTYCZNY, KONSULTANTKA, AKCENT, NIEDOŁĘSTWO, TECZKA PERSONALNA, TEOLOGIA APOFATYCZNA, SCENKA, SKUTER, RETARDACJA, BIEG, TRZYDZIESTKA, BAGGALA, EKSPLOATATOR, PRZEZIERNIK, PIEGUS, GENE, FARCIARA, PIERŚ, ZAPARCIE, PRZEŻYCIE, RUCHLIWOŚĆ PIONOWA, CZYTELNIA, ?MEGAKARIOCYT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.548 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ MASZYNY, KTÓRA SŁUŻY DO PORUSZANIA LUB PRZEMIESZCZANIA CZEGOŚ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ MASZYNY, KTÓRA SŁUŻY DO PORUSZANIA LUB PRZEMIESZCZANIA CZEGOŚ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PAS część maszyny, która służy do poruszania lub przemieszczania czegoś (na 3 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PAS
część maszyny, która służy do poruszania lub przemieszczania czegoś (na 3 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ MASZYNY, KTÓRA SŁUŻY DO PORUSZANIA LUB PRZEMIESZCZANIA CZEGOŚ sprawdź również:

w urządzeniach transportujących urobek w górnictwie: przypięty do łańcucha lub liny element poprzeczny, przesuwający materiał ,
Orgyia antiqua, Orgyia recens, Tussock moths - motyl z rodziny brudnicowatych; występuje na otwartych terenach z zagajnikami, mniej gęstych lasach ,
nieduży, odkryty samochód napędzany energią elektryczną z akumulatora ,
lekka opona rowerowa bez dętki stosowana w kolarstwie ,
badanie, doświadczenie, test służące weryfikacji hipotezy, dążeniu do zanegowania lub potwierdzenia czegoś ,
okres wzrostu i rozwoju roślin obejmujący intensywne procesy życiowe od siewu do zbioru uprawianej rośliny ,
amerykański dyrektor ,
głos męski, pośredni między tenorem o basem; śpiewak o takim głosie ,
azjatyckie drzewo lub krzew o jadalnych słodkich owocach podobnych do jeżyn, liście morwy białej są pokarmem gąsienic jedwabnika morwowego ,
zmiana kierunku poruszania się lub położenia względem czegoś o mniej niż 180 stopni ,
Ebenaceae - rodzina roślin z rzędu wrzosowców ,
grupa dyscyplin naukowych zajmujących się badaniem Biblii; obejmuje ona: introdukcję biblijną, egzegezę biblijną Starego i Nowego Testamentu oraz teologię biblijną ,
antykoagulant - lek spowalniający, utrudniający lub uniemożliwiający krzepnięcie krwi; stosowany w profilaktyce zakrzepic różnego pochodzenia oraz w leczeniu istniejących zakrzepów w żyłach o powolnym przepływie krwi ,
mały siennik ,
cecha działań, zachowań, rozumowań: to, że coś nie podlega jakimś regułom, jest nielogiczne, niespójne, nieprzewidywalne, pozbawione właściwego uzasadnienia, nie wynika z przyjętych przesłanek ,
klaun, artysta cyrkowy rozśmieszający publiczność ,
wyłudzony papieros ,
światowej sławy śpiewaczka francuska (1740-1802) ,
dowolny punkt na powierzchni lub w głębi ziemi, którego potencjał nie zmienia się pod wpływem prądu spływającego z rozpatrywanego uziomu ,
dowódca jednostki pływającej ,
kieł dzika ,
obelisk ,
miasto w płn. części Bangladeszu; przemysł spożywczy, cementowy ,
mikronawóz stosowany do zapobieganiu chorób roślin wynikających z niedoboru boru ,
stłuczka na szosie ,
bohaterka elementarza ,
tępy człowiek, najczęściej przy tym prosty ,
styl przemów ze specyficzną dla siebie organizacją tekstu, argumentacją i figurami retorycznymi ,
narzędzie rolnicze do ręcznego młócenia zboża ,
imię psa Nel

Komentarze - CZĘŚĆ MASZYNY, KTÓRA SŁUŻY DO PORUSZANIA LUB PRZEMIESZCZANIA CZEGOŚ. Dodaj komentarz

1+3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast