WIEŚ SZLACHECKA, KTÓRA ZOSTAŁA PODZIELONA NA CZĘŚCI NALEŻĄCE DO RÓŻNYCH WŁAŚCICIELI (LUB WIERZYCIELI) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOLOKACJA to:

wieś szlachecka, która została podzielona na części należące do różnych właścicieli (lub wierzycieli) (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KOLOKACJA

KOLOKACJA to:

związek frazeologiczny o znacznej łączliwości elementów będący często używanym zestawieniem słów, w którym sens całości wynika ze znaczeń poszczególnych wyrazów (na 9 lit.)KOLOKACJA to:

kolejność spłacania wierzycieli w przypadku upadłości dłużnika (na 9 lit.)KOLOKACJA to:

usługa (zwykle informatyczna) polegająca na ulokowaniu sprzętu klienta w siedzibie (serwerowni) dostawcy, który zobowiązuje się do utrzymania tego sprzętu (na 9 lit.)KOLOKACJA to:

udostępnianie fizycznej przestrzeni lub urządzeń technicznych w celu umieszczenia i podłączenia niezbędnego sprzętu operatora podłączającego swoją sieć do sieci innego operatora lub korzystającego z dostępu do lokalnej pętli abonenckiej (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WIEŚ SZLACHECKA, KTÓRA ZOSTAŁA PODZIELONA NA CZĘŚCI NALEŻĄCE DO RÓŻNYCH WŁAŚCICIELI (LUB WIERZYCIELI)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.990

OKOLICA SZLACHECKA, KLIKOWOŚĆ, PORCJA, KOBIECISKO, SŁUP, ALLOFONIA, PASER, NASADA, IZBA, AKWEN, GRASANT, MIESZANINA, CZYNNOŚĆ RUCHOWA, TRZYKROTNOŚĆ, MARAN, DIABEŁ WCIELONY, ANEKS KUCHENNY, IMPROWIZATOR, UBRANIÓWKA, RÓWNIA POCHYŁA, TRÓJPOLÓWKA, ANTOLOGIA, TUBING, ŁATA, PAWIMENT, BEZCZELNIK, PIEPRZ GWINEJSKI, KAPSLA, WOLEC, WOŁŻSKI, PASJONAT, ASTATYZM, BETON, KOLUMNA, ISLANDIA, GUZ, DAWCA ORGANÓW, RYBITWA CZARNA, POMYWAK, EWOLUCJA, NIEUŻYTECZNOŚĆ, NADMIAR POWIERZCHNIOWY, KARDIOMIOPATIA PRZEROSTOWA, KOZIARZ, TURAWA, PĘDZLIK, ŻABKA, GAWIALOWATE, WIDZENIE BARWNE, SYLWETA, NALEPKA, KARRUKA, ORKAN, ŚWIADEK, BAJOS, CEMENT, BOMBA, BRZOZA OJCOWSKA, CHRUST, SER PARMEŃSKI, DRZEWIAK JEDNOBARWNY, TIAZYD, POTENCJA, OTWARTOŚĆ, BURZA PIASKOWA, AUTOMAT, OPASKA, ORGANIZM WSKAŹNIKOWY, WYCISK, PALIWO KOPALNE, SZTYLPY, ZABAWKA, MUSZTARDA DIJON, KIKS, PINGWIN MASKOWY, CZŁOWIEK, KLUBOWICZKA, RYBA PO GRECKU, TEOLOGIA SPEKULATYWNA, MORDERCA, ÓSEMKA, DWUDZIESTOKROTNOŚĆ, CZEBUREK, RAMIA, JEDNA CZWARTA, KLAUZURA, SWATKA, TORPEDA, LITOTRYPSJA, DOKTOREK, NIEDOJRZAŁOŚĆ, HETERIA, KANAPA, DZIENNIKARZ, ARYBALLOS, RESTRYKCJA, WINO ZIOŁOWE, WAPIEŃ PIŃCZOWSKI, GILOWICE, SEPTYMA, ORBITAL, BELKA, ARANŻACJA, KOŚCISTOŚĆ, TOLIARA, GRAJCAR, PŁACZ, NIEŚPIESZNOŚĆ, PĘTLA, OCHLAJTUS, SIEĆ TROFICZNA, KROPKA, MATRYLINEARNOŚĆ, MISSOURI, POTĘPICIEL, SKLEPIENIE PALMOWE, PRZEJŚCIÓWKA, HEL, POMAZANIEC, ZAPONA, FORT, KRĄG KULTUROWY, PRZETWÓR, KATEGORIA SŁOMKOWA, OSTOJA, DWUSTUZŁOTÓWKA, ANKUS, ADMINISTRATYWISTA, ESENCJA, WSZECHMOC, MECH IRLANDZKI, KAMERA TELEWIZYJNA, KATAPULTA, STOPNIOWALNOŚĆ, WINDSURFING, SEK, PIERÓG, KOJEC, SPOŁECZNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA, CRO-MAGNON, COROCZNOŚĆ, TILAPIA WIELKOGŁOWA, MOMENT, UPADEK, WARIOMETR, KARABIŃCZYK, CHOROBA WOLMANA, ŻUREK, DEALER, REAKCJA BEZWARUNKOWA, BAZYLEUS, KAMPUS, MUSZKA, ZABUDOWANIE, BROŃ JĄDROWA, KOCHAŚ, ROZWÓJ WSTECZNY, ETYKIETA, INHALACJA, KARPIŃSK, GWIAZDA PODWÓJNA, SZCZELINA LODOWCOWA, WOLNOBIEG, MATOŁ, POGODNOŚĆ, SSAK, FORMA PRZESTRZENNA, KOMPOTIERKA, TEREN, UJŚCIE GARDŁOWE, CZYNNOŚĆ SKURCZOWA MACICY, SZYP, SKÓRA, PIRACTWO INTELEKTUALNE, FARMAZONIA, GEN WĘDRUJĄCY, ADWENTYZM, DOBRA SUBSTYTUCYJNE, AKROBACJA LOTNICZA, ELIMINACJA, ELEKTROCHIRURGIA, MIĄŻSZ, FORLANA, ŚWINKA MORSKA, GORS, COKÓŁ, CEREMONIALNOŚĆ, WRZECIENNIK, PUNKT TRANSFEROWY, MASZTÓWKA, APARAT, HAK, BAŻANT, SORBET, KATZENJAMMER, REKOLEKCJE, PIĘTA, FOTOALBUM, DROGA PUBLICZNA, CZEK PODRÓŻNY, BRAMOWNICA, LICZEBNIK NIEOKREŚLONY, INFLACJA JAWNA, MOLESKIN, UŚCISK, PAMPUCH, USTRÓJ, KAROWNIK, ŁUPEK ILASTY, BŁĄD STATYSTYCZNY, DEWELOPER, SKŁADNIK AUTOGENICZNY, UNIWERSAŁ, POCHODNIK, NIEWYPŁACALNOŚĆ PRACODAWCY, TAJNE NAUCZANIE, CHOREG, KRZYŻÓWKA, KOŁOWRÓT, CAP, NOWOROCZNIK, SKUPIENIE, NIESTOSOWNOŚĆ, PLECHA, WYSTAWCA, TERCET, SZYCH, KŁAMCA LUSTRACYJNY, KWOKA, ODPRAWA POŚMIERTNA, KULCZYBA WRONIE OKO, KLAUZULA WALORYZACYJNA, KOPISTKA, MANTYLA, CEKOTROFIA, OTWÓR, GODZINA WYCHOWAWCZA, MUROM, PIECZARKOWA, IRLANDZKOŚĆ, HADŻ, KOLOKACJA, SOŁTYSOSTWO, NADSCENIE, NOWOWIERCA, CHWYTNIK, ASESOR, KOŻUCH, WYCHOWANICA, POLE, TAIZE, SAMOUPROWADZENIE, ZAKOUMA, OBCY, TETRAPTYK, ŁATWOPALNOŚĆ, MOWA NIEZALEŻNA, GRONKOWIEC, ŚMIECIARZ, SIUR, ILUZJA PIENIĄDZA, AKT STRZELISTY, PRZYLEPNOŚĆ, AC, ZBRODNIA HITLEROWSKA, TRAGIZM, UCIOS, WZÓR, SZCZEPIONKA WŁASNA, ODDA, MOMENT MAGNETYCZNY, ODSYŁACZ, KOLOR OCHRONNY, GLINKA KAOLINOWA, PRZEKŁADNIA OBIEGOWA, DANE, RZECZOWNIK POSPOLITY, TURYSTYKA SEKSUALNA, ŁOŻYSKO, POCIĄGŁOŚĆ, SOCZEWKA, PSYLOTOWE, ODSTĘP, GÓRNICTWO, SANEPID, SIOŁO, KNAJPIARZ, IWATA, ŚRODEK GRZYBOBÓJCZY, KUDŁACZ, ZGŁAD, ŻAGIEW, SERWETECZKA, ODZIEŻ, PUSZYSTOŚĆ, ZŁĄCZENIE, WSZYSTKOŻERCA, NADWRAŻLIWOŚĆ, ODKUP, ?SZYBOLET.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.990 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WIEŚ SZLACHECKA, KTÓRA ZOSTAŁA PODZIELONA NA CZĘŚCI NALEŻĄCE DO RÓŻNYCH WŁAŚCICIELI (LUB WIERZYCIELI) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WIEŚ SZLACHECKA, KTÓRA ZOSTAŁA PODZIELONA NA CZĘŚCI NALEŻĄCE DO RÓŻNYCH WŁAŚCICIELI (LUB WIERZYCIELI)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOLOKACJA wieś szlachecka, która została podzielona na części należące do różnych właścicieli (lub wierzycieli) (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOLOKACJA
wieś szlachecka, która została podzielona na części należące do różnych właścicieli (lub wierzycieli) (na 9 lit.).

Oprócz WIEŚ SZLACHECKA, KTÓRA ZOSTAŁA PODZIELONA NA CZĘŚCI NALEŻĄCE DO RÓŻNYCH WŁAŚCICIELI (LUB WIERZYCIELI) sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - WIEŚ SZLACHECKA, KTÓRA ZOSTAŁA PODZIELONA NA CZĘŚCI NALEŻĄCE DO RÓŻNYCH WŁAŚCICIELI (LUB WIERZYCIELI). Dodaj komentarz

7-3 =

Poleć nas znajomym:

x