PROCES WŁĄCZANIA (SIĘ) DO ZASADNICZEJ CZĘŚCI SPOŁECZEŃSTWA RÓŻNORODNYCH, ZWYKLE MNIEJSZOŚCIOWYCH GRUP SPOŁECZNYCH JAK NP. MNIEJSZOŚCI NARODOWE, UCHODŹCY, EMIGRANCI I REPATRIANCI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

INTEGRACJA SPOŁECZNA to:

proces włączania (się) do zasadniczej części społeczeństwa różnorodnych, zwykle mniejszościowych grup społecznych jak np. mniejszości narodowe, uchodźcy, emigranci i repatrianci (na 19 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PROCES WŁĄCZANIA (SIĘ) DO ZASADNICZEJ CZĘŚCI SPOŁECZEŃSTWA RÓŻNORODNYCH, ZWYKLE MNIEJSZOŚCIOWYCH GRUP SPOŁECZNYCH JAK NP. MNIEJSZOŚCI NARODOWE, UCHODŹCY, EMIGRANCI I REPATRIANCI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.926

PROBIERNIA, PRZETARG NIEOGRANICZONY, ODPORNOŚĆ, PORZĄDEK DORYCKI, ARAB, FANFARZYSTA, CHOROBA LOKOMOCYJNA, KONSTRUKCJA ZRĘBOWA, NIECZUŁOŚĆ, DEPRECHA, DZIEŁO SZTUKI, ZASOBNOŚĆ DRZEWOSTANU, PIJAK, TEATR EPICKI, NIEDOMYKALNOŚĆ, KULTURA TRZCINIECKA, JĘZYK WOGULSKI, KRATA KSIĘCIA WALII, WIELKORUSKI, TŁUSZCZYK, SZPACHLARZ, PACHISI, GLOBIGERYNA, PATOLOGIA, BIOGERONTOLOGIA, LIŚĆ ZARODKOWY, KOŃ WSCHODNIOBUŁGARSKI, KURATOR, DYWIZ, SZCZELINA, DRESIARZ, SALAMANDRA OLBRZYMIA JAPOŃSKA, SEWEL, ANTYNOMIA, CYBORG, KURIER PODHALAŃSKI, ŻURNALISTA, STYLIKÓWKI, PRZEBARWIENIE, OBLAT, EROZJA GLACJALNA, KSIĄŻĄTKO, SĄD WOJSKOWY, POMURNIK, ZNAMIENNOŚĆ STATYSTYCZNA, NIEOPANOWANIE, PIAST, WOŁYNIAK, FIGURA SŁÓW, SEMIOZA, DZIECINNOŚĆ, ZAPADANIE GRAWITACYJNE, ZAKON MENDYKANCKI, MIEDNICZKA NERKOWA, KOMANCZKA, RZĄD, ZMIANA PATOLOGICZNA, ŻABA KRZYKLIWA, CHROMANIE PRZESTANKOWE, CHONDRYTY, STOSUNEK PRAWNY, RUMSZTYK, POŻYTECZNY IDIOTA, PROCES LEGISLACYJNY, SYNEKURZYSTA, HARMONIA, MONARCHIA KONSTYTUCYJNA, POWIEŚĆ PRZYGODOWA, GRZEBIEŃ, PUKLERZ, LUCYFERYNA, EUTANAZJA, HASTINGS, OTWÓR KIERUNKOWY, PODZIAŁKA, WOREK, GRZYB SKALNY, WYDATKI KONSUMPCYJNE, KOLORYSTA, UKRYCIE, UKŁAD CIAŁA, ZODIAK, ZŁÓG, KULANKA, LUIZJANA, PATRON, ELIZJA, ILMEN, POPRZEDNIK, REFERENDUM LOKALNE, OBRZĘK ZŁOŚLIWY, USŁUGA OBCA, TŁOCZARNIA, STAROEGIPSKI, LITEWSKOŚĆ, RYBY DWUŚRODOWISKOWE, JEDWABNIK, GONIOMETRIA, SALWINIOWCE, GRZEBIEŃ BIODROWY, RUDERA, NIEJEDNORODNOŚĆ, ZESPÓŁ HIPERKINETYCZNY, KAMIEŃ, OSAD, CHRONOGRAF, UCHWYT, LOS, KONKURENCJA, BUKACIARNIA, PLANTAGENECI, ACEFALIA, HIPOTEZA POMOSTOWA, KĘDZIERZAWKA, TERAPIA HUMANISTYCZNO-EGZYSTENCJALNA, PRZERWANIE, WYRAZ OBCY, HAMLETYZM, PIENIĄDZ ZASTĘPCZY, SPAD, OBSZAR JĄDERKOTWÓRCZY, PIANOLA, ROŚLINA KSEROFILNA, TEBY, KANCONA, PRZĘDZIWO, SZAMANKO, AWANTUROWANIE SIĘ, CHOROBA CSILLAGA, KICZ, WODY INGLACJALNE, CZTERDZIESTKA, MELANODERMIA, WIRUSY SSRNA(+), ŻUŻLAK, INDYJSKI KOŃ WOJSKOWY, ZAPORA WODNA, PIEGUSEK, POMPA, CHEMIA ORGANICZNA, WIBROAKUSTYK, STOS PACIERZOWY, WĘZEŁ, JENOZIERO, FENOMEN BOMBAJSKI, KENTUCKY, KISIEL, SUCHOWIEJ, PINGWIN BIAŁOOKI, SZCZELINA LODOWCOWA, CYBORIUM, TANIEC LATYNOAMERYKAŃSKI, GEOLOGIA INŻYNIERSKA, JUGOSŁOWIAŃSKI, OWCA ROMANOWSKA, PRZEPITKA, RIST, POTWORKOWATOŚĆ, TRANSPARENT, BABINIEC, GROSZKI, IRYZACJA, KAMIEŃ OZDOBNY, MAUBEUGE, KRYSTALOGRAFIA RENTGENOWSKA, WYŚCIG, ROŚLINA JAWNOPĄCZKOWA, UJŚCIE, FILOLOGIA KLASYCZNA, SYDERYT, GAZYFIKACJA, KOLCZATKA, RETROGRADACJA, PODŚCIÓŁKA TŁUSZCZOWA, NIEKONWENCJONALNOŚĆ, KURA DOMOWA, KOŃ ZIMNOKRWISTY, SKIBOB, KOLEGIUM, WYTRAWERSOWANIE, DRAMAT WOJENNY, NERD, DEOKSYGUANOZYNA, RUMUŃSKOŚĆ, TRZMIELINA OSKRZYDLONA, PŁUG, ZESPÓŁ BEHRA, ROZBIERALNIA, FOTOGRAFIKA, NAGIEL, BLEZER, VIP, PANNA W WIEKU POBOROWYM, PSYCHOLOGIA AKADEMICKA, DŁUGOSZ KRÓLEWSKI, ZBIEŻNOŚĆ, ESSEŃCZYCY, MBABANE, AKUMULACJA, STRÓJ GÓRALSKI, OBRONA PHILIDORA, BABA JĘDZA, WOJSKO, ODKRYCIE, KISZKA FASZYNOWA, SUBIEKTYWISTA, FLET, KOŁEK, BARANECZEK, PRZYĆMIENIE, CIŚNIENIE TĘTNICZE, CZIROKEZ, ZŁĄCZNIK, PRZYCISK, WYKONANIE, TEKSAS, KANTYLENA, PIEC WANNOWY, ZŁOTOKRET OLBRZYMI, PROGRESJA, KINESTEZJA, ZIMNE NÓŻKI, ZASTRZYK, OCHRONA UZUPEŁNIAJĄCA, KAUKAZ, BAGNET, AKUMULATORY, STAŁOŚĆ, MAPNIK CAGLE'A, KALIFORNIJSKI CEDR RZECZNY, TOPIELEC, STACJA TELEWIZYJNA, CZANY, LÓD MARTWY, PIŻMOWÓŁ, MŁOTEK, BABA-JĘDZA, FUTURE PROGRESSIVE, ŁUSZCZYCA KROSTKOWA DŁONI I PODESZW, STĘP, BARWNIK ŚWIATŁOCZUŁY, ŚCISŁY POST, PAKOWACZ, MAHDI, CZARNY KARZEŁ, ARKUSZ EGZAMINACYJNY, PORFIRYNA, KANADA, GRUSZE ZACHODNIOAZJATYCKIE, TEOLOGIA CHRZEŚCIJAŃSKA, INKORPORACJA, HIPERMETROPIA, BRYŁA, JEŻYNA, PATRIARCHAT, DEROGACJA, BŁONA SUROWICZA, STRAJK OSTRZEGAWCZY, KOTEWKA, BURTA, CZOP, DZIEŃ ASTRONOMICZNY, MASTOLOGIA, BABA JAGA, ARYJSKOŚĆ, CUKIER LODOWY, KISIEL, KUCHNIA, PANORAMA, SZCZOTKA, TOREBKA, ASYSTENTKA SPOŁECZNA, PARTIA HISZPAŃSKA, SZARPANINA, DERBY, ŻÓŁW GWIAŹDZISTY, BARWA OCHRONNA, MIRAŻ, SAMOGŁOSKA DŁUGA, NEUROEKONIMIA, WAŻNIAK, PRZEBIEGUNOWANIE ZIEMI, BEZDNO, ODKŁAD, POKARM, BIEG PATROLOWY, ODDANIE, DEMOBILIZACJA, ROCZNIKARZ, PIEPRZ MNISI, LIGUSTR, GRUPA FOKUSOWA, ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ, METODA KASOWA, REAKTOR JĄDROWY, KADZIELNICZKA, PAZUR, ZŁĄCZKA, ZWIERZĘCOŚĆ, ?RZUT KAMIENIEM.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.926 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PROCES WŁĄCZANIA (SIĘ) DO ZASADNICZEJ CZĘŚCI SPOŁECZEŃSTWA RÓŻNORODNYCH, ZWYKLE MNIEJSZOŚCIOWYCH GRUP SPOŁECZNYCH JAK NP. MNIEJSZOŚCI NARODOWE, UCHODŹCY, EMIGRANCI I REPATRIANCI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PROCES WŁĄCZANIA (SIĘ) DO ZASADNICZEJ CZĘŚCI SPOŁECZEŃSTWA RÓŻNORODNYCH, ZWYKLE MNIEJSZOŚCIOWYCH GRUP SPOŁECZNYCH JAK NP. MNIEJSZOŚCI NARODOWE, UCHODŹCY, EMIGRANCI I REPATRIANCI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
INTEGRACJA SPOŁECZNA proces włączania (się) do zasadniczej części społeczeństwa różnorodnych, zwykle mniejszościowych grup społecznych jak np. mniejszości narodowe, uchodźcy, emigranci i repatrianci (na 19 lit.)

Definicje krzyżówkowe

INTEGRACJA SPOŁECZNA
proces włączania (się) do zasadniczej części społeczeństwa różnorodnych, zwykle mniejszościowych grup społecznych jak np. mniejszości narodowe, uchodźcy, emigranci i repatrianci (na 19 lit.).

Oprócz PROCES WŁĄCZANIA (SIĘ) DO ZASADNICZEJ CZĘŚCI SPOŁECZEŃSTWA RÓŻNORODNYCH, ZWYKLE MNIEJSZOŚCIOWYCH GRUP SPOŁECZNYCH JAK NP. MNIEJSZOŚCI NARODOWE, UCHODŹCY, EMIGRANCI I REPATRIANCI sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - PROCES WŁĄCZANIA (SIĘ) DO ZASADNICZEJ CZĘŚCI SPOŁECZEŃSTWA RÓŻNORODNYCH, ZWYKLE MNIEJSZOŚCIOWYCH GRUP SPOŁECZNYCH JAK NP. MNIEJSZOŚCI NARODOWE, UCHODŹCY, EMIGRANCI I REPATRIANCI. Dodaj komentarz

6-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast