AKT PRAWNY, NA MOCY KTÓREGO DOKONUJE SIĘ POZBAWIENIA LUB OGRANICZENIA CZYJEGOŚ PRAWA RZECZOWEGO, A WYWŁASZCZONE DOBRO PRZEZNACZA SIĘ NA CELE PUBLICZNE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DECYZJA WYWŁASZCZENIOWA to:

akt prawny, na mocy którego dokonuje się pozbawienia lub ograniczenia czyjegoś prawa rzeczowego, a wywłaszczone dobro przeznacza się na cele publiczne (na 22 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "AKT PRAWNY, NA MOCY KTÓREGO DOKONUJE SIĘ POZBAWIENIA LUB OGRANICZENIA CZYJEGOŚ PRAWA RZECZOWEGO, A WYWŁASZCZONE DOBRO PRZEZNACZA SIĘ NA CELE PUBLICZNE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.297

SZKŁO LABORATORYJNE, DYSLEKSJA, IMMUNOLOGIA, MUSLI, WOK, HERBATNICA, GATUNEK KLUCZOWY, CHOROBA FOXA-FORDYCE'A, IMMUNOLOGIA KLINICZNA, LIŚCIENIE, KANOE, SZKLISTOŚĆ, ZSTĘPNICA, WYŁAPYWACZ, SZTUKA MINOJSKA, PLANTAN, JAGIELLON, TEOLOGIA FUNDAMENTALNA, ASYSTENT, TRZEŹWOŚĆ, ZDERZACZ, KWADRANS AKADEMICKI, SAMOAKTUALIZACJA, PRZECIWCIAŁO CYTOFILNE, JAMA, TUNIKA, ZŁOTOROST, PALCÓWKA, MAKI, NEKROFAG, KARŁO, WIELOFAZOWOŚĆ, ANTENA RAMOWA, GMINA TARGOWA, NAWALANKA, RÓG, PŁYWACZ, FOKI, PRZYDANKA, KOCIOŁ EWORSYJNY, STARTUP, MIĘSIEŃ TRÓJGŁOWY, KODEKS CELNY, BOMBA NOMINALNA, PAŃSTWO WSCHODNIOFRANKIJSKIE, FOTOGENICZNOŚĆ, TRANSEKT, PENTAPTYK, SKOPEK, JINFENGOPTERYKS, PION ŻYROSKOPOWY, ZBIÓRKA, TRUFLA, KONWERGENCJA, HACKAMORE, SPÓŁGŁOSKA USTNA, POCISK SMUGOWY, ALMUKANTARAT, SCHRONISKO, PULSARY, PANCERKA, OBLICÓWKA, GINEKOMASTIA, WOLNOBIEG, ZESPÓŁ DUBINA-JOHNSONA, ASCETA, SMOŁOWIEC, WULKAN, PÓŁCIEŃ, TŁUK PANCERNY, SZMATKA, RZEKOTKA, NASKALNIK, AKOMPANIAMENT, ABLUCJA, WĄCHACZ, KORONKA BRABANCKA, HAYDN, ANALIZA, KASZUBSKI, EUCHARYSTIA, ROZPOREK, STRĄGA, GATUNEK SYNCHRONICZNY, SYNGIEL, SŁUPEK, SKRĘCENIE STAWU, EKSTRALIGA, KULTURA AZYLSKA, RZECZNIK PATENTOWY, BBS, PALMA, BEFSZTYK, LAWENDA, TRZYDZIESTKA, SYGNAŁ CIĄGŁY, ZARZĄDZANIE WIELOPASMOWE, RELACJA DWUCZŁONOWA, RYMARSTWO, PELA, LANIE, CZWÓRBÓJ, PRACA, POLEWKA, RĄCZNIK, ZNACZNIK, KONWERSJA, BULDER, EKSTREMISTYCZNOŚĆ, FUS, HEIMAT, KANONIERKA, ROSA MIODOWA, TURMA, PODWOZIE, FILOLOGIA HISZPAŃSKA, UMOWA MIĘDZYNARODOWA, GRAFA, WYDATEK BIEŻĄCY, KARCZMA PIWNA, ZANOKCICA CIEMNA, STACJA POSTOJOWA, BAR TLENOWY, SAKLA, JĘZYK PROTOSEMICKI, KOMUNIKATOR INTERNETOWY, POTNIK, RÓG, EWANIELIA, OPROWADZACZKA, KLASA, SZCZUDLARSTWO, POLARYZACJA DIELEKTRYCZNA, PIĘĆDZIESIĄTKA, BIAŁE MYSZKI, KOPROFIL, PRZEMIANA POKOLEŃ, ITALIAŃSKI, TEORIA INFORMACJI, WALEC ELIPTYCZNY, JĘZYK ŁACIŃSKI, AKT, KABAT, MASWERK, MANEŻ, PRZECIĘTNIACTWO, OCZKO, WOSKOWNIA, JEZIORO PRZEPŁYWOWE, SIŁA SPOKOJU, TRANSFER BUDŻETOWY, SALCESON, WIATRACZEK, JASZCZURKA WĘŻOWATA, JEDENASTKA, PUBLIKACJA, KOBIETA SPOD LATARNI, MONOPOLISTA, GORĄCZKA REUMATYCZNA, ŚLIZGAWKA, HARMONIJKA, AGNOZJA CZUCIOWA, NAUKA ŚCISŁA, SZTUCZNE ŻYCIE, KASETOFON, PROCES BIOLOGICZNY, LAWONICHA, BARWICA DREWNA, PUNKT ZEROWY, KĘPA, MOTYL, DOJRZAŁOŚĆ, ODLEWNIK, TRĄBKA SYGNAŁOWA, GEOLOGIA STRUKTURALNA, KRÓLIK DOŚWIADCZALNY, OLIGOFAG, LIST POETYCKI, UKŁAD HORMONALNY, LICZBA WYMIERNA, ROZTRUCHAN, JUDASZOWE SREBRNIKI, KURATORKA, METAMORFIZM RETROGRESYWNY, MŁYN WODNY, CHODZĄCA DOBROĆ, TUNDRA, AKT, PROBÓWKA WIRÓWKOWA, GENETYKA EKOLOGICZNA, ZAWRÓT GŁOWY, LATAWICA, DYM, KARMEL, SERIA, KONCENTRAT, KOZIOŁ, ESKADRA, INFEKCYJNE ZAPALENIE WSIERDZIA, LUGIER, JEMIOŁA, PIĘĆDZIESIĘCIOGROSZÓWKA, WIATR, NIEDŹWIEDZIÓWKA PLAMICA, UMYWALNIA, OSKÓREK, IRGA POZIOMA, OTWÓR MIĘDZYKRĘGOWY, OBJAW ZASŁONOWY, NATYWIZM, GRIEKOW, ENERGIA ELEKTRYCZNA, SILNIK UNIWERSALNY, HOLENDER, BARWA OCHRONNA, MAJĄTEK NIERUCHOMY, DZIURKA, MONTAŻOWNIA, TRÓJKĄT OSTROKĄTNY, SMOCZEK, RUGI, BRANIE WZORU, NIESPEŁNIALNOŚĆ, INKUBATOR, KORDONEK, RETABULUM, BIBLIOGRAFIA ZAŁĄCZNIKOWA, MIZERIA, TAFTA, DESKA RATUNKU, ZAPALCZYWOŚĆ, KRATA, TAMILSKI, KAPLICZKA, NAKURWIENIE SIĘ, S/Y, RUSAŁKA, GRUCZOŁ ŁZOWY, OSIOŁ, ASTROCHEMIA, KICAJ, ASOCJACJA GWIAZD, NEBULIZACJA, BOJOWOŚĆ, PEDOFIL, TECHNOKRATA, LIKORYN, BOYS BAND, GOŁOBORZE, MIĘSOŻERCA, FORUM, ARTRETYZM, LIKWIDATOR SZKÓD, OSTANIEC DEFLACYJNY, REFREN, NORMATYWIZM, MODULACJA SKROŚNA, AKT EREKCYJNY, KHMER, WOKALIZA, DEZINSTALACJA, PROTEZA, POWAGA, FREE JAZZ, DZIAŁALNOŚĆ REGULOWANA, SEMAFOR, PEREŁKA, KREDYT HIPOTECZNY, SIEWNIK RZUTOWY, CIĘŻAREK, BORDER, STRACH BIERNY, BIOLOG, WOLNOŚCIOWIEC, KOMÓRKA FAGOCYTARNA, LATARNIOWIEC, MONOPOL, OTORYNOLARYNGOLOGIA, STOSUNEK UMOWNY, CÓRKA ŚMIECIARZA, PIĘCIOBÓJ, ZASTAWKA, PÓŁWEŁNA, MYRMEKOLOGIA, NACISK, PÓŁ DUPY ZZA KRZAKA, BEK, DIDŻEJ, SEKS ORALNY, WYBIELENIE, SAMOPOMOC, INWESTYCJA, TŁO, STANOWISKO DOKUMENTACYJNE, MIT, JĘZYK ANGIELSKI, RUTYNIARZ, FUNKCJA ZDANIOWA, HIEROGLIFY, ?AMPUŁA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.297 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

AKT PRAWNY, NA MOCY KTÓREGO DOKONUJE SIĘ POZBAWIENIA LUB OGRANICZENIA CZYJEGOŚ PRAWA RZECZOWEGO, A WYWŁASZCZONE DOBRO PRZEZNACZA SIĘ NA CELE PUBLICZNE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: AKT PRAWNY, NA MOCY KTÓREGO DOKONUJE SIĘ POZBAWIENIA LUB OGRANICZENIA CZYJEGOŚ PRAWA RZECZOWEGO, A WYWŁASZCZONE DOBRO PRZEZNACZA SIĘ NA CELE PUBLICZNE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DECYZJA WYWŁASZCZENIOWA akt prawny, na mocy którego dokonuje się pozbawienia lub ograniczenia czyjegoś prawa rzeczowego, a wywłaszczone dobro przeznacza się na cele publiczne (na 22 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DECYZJA WYWŁASZCZENIOWA
akt prawny, na mocy którego dokonuje się pozbawienia lub ograniczenia czyjegoś prawa rzeczowego, a wywłaszczone dobro przeznacza się na cele publiczne (na 22 lit.).

Oprócz AKT PRAWNY, NA MOCY KTÓREGO DOKONUJE SIĘ POZBAWIENIA LUB OGRANICZENIA CZYJEGOŚ PRAWA RZECZOWEGO, A WYWŁASZCZONE DOBRO PRZEZNACZA SIĘ NA CELE PUBLICZNE sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - AKT PRAWNY, NA MOCY KTÓREGO DOKONUJE SIĘ POZBAWIENIA LUB OGRANICZENIA CZYJEGOŚ PRAWA RZECZOWEGO, A WYWŁASZCZONE DOBRO PRZEZNACZA SIĘ NA CELE PUBLICZNE. Dodaj komentarz

7-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast