STAN, W KTÓRYM DWA PAŃSTWA LUB BLOKI PAŃSTW PODWYŻSZAJĄ WOBEC SIEBIE STAWKI CELNE, DĄŻĄC DO WYWARCIA NACISKU NA STRONĘ PRZECIWNĄ LUB ZACHWIANIA PODSTAW GOSPODARKI OPONENTA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WOJNA CELNA to:

stan, w którym dwa państwa lub bloki państw podwyższają wobec siebie stawki celne, dążąc do wywarcia nacisku na stronę przeciwną lub zachwiania podstaw gospodarki oponenta (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "STAN, W KTÓRYM DWA PAŃSTWA LUB BLOKI PAŃSTW PODWYŻSZAJĄ WOBEC SIEBIE STAWKI CELNE, DĄŻĄC DO WYWARCIA NACISKU NA STRONĘ PRZECIWNĄ LUB ZACHWIANIA PODSTAW GOSPODARKI OPONENTA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.018

ZBROJA MAKSYMILIAŃSKA, SINGLETON, OSTATNI SAKRAMENT, ZESPÓŁ ABSTYNENCYJNY, ADIANTUM WŁAŚCIWE, POLE, AUTOKRYTYKA, AMPUŁKA, PRZETWÓR, JUGOSŁOWIANIN, APOGEUM, ZGNIATACZ KCIUKÓW, ŁĄCZNIK ELEKTRYCZNY, AKUMULATOR NIKLOWO-KADMOWY, MIĄŻSZ, BAZYLEUS, SZCZENIACZEK, REPRESOR, PODAŻ DOSKONALE ELASTYCZNA, ZWIĄZEK FRAZEOLOGICZNY, ŚWIĄD PŁYWAKÓW, CUDEŃKO, DWUDZIESTY ÓSMY, NORZYCA, BIAŁY KRUK, KAUKAZ, INSTRUMENT SMYCZKOWY, RÓG, CYNIA, ROZPAD, HEAD-HUNTER, ABANDON, OSTOJA, SZTURWAŁ, INTERWENCJA PROCESOWA, PRZEPRAWA, HALE, PUBLIKACJA, MATERIAŁ SKALNY, REDUKTOR, KABESTAN, ŚCISŁY POST, PRZEWÓD, OBSŁUGIWANIE, IMPEDIMENTA, OLEJARNIA, PEPIK, PALUCH, MANTELLOWATE, DIAFANOSKOPIA, KORZENIE, PIEC WAPIENNY, STEP, NIEMOŻLIWOŚĆ, POROST, REKWIZYCJA, UTAGAWA, PRZYSTAŃ MORSKA, MERKAPTAN, JEDYNOWŁADCZOŚĆ, WAGA, NARODZINY, TEKA, PAŃSTWO NIEZAANGAŻOWANE, ABONAMENT, CZARNA DZIURA, EUROBAROMETR, PREPARAT CHEMICZNY, PANEL STEROWNICZY, PARK MASZYNOWY, SZLACHCIURA, KRYTYCZNOŚĆ, POSTANOWIENIE SYGNALIZACYJNE, SUZA, GAZIARZ, PRZEWÓD ŚLIMAKOWY, CHRUPKOŚĆ, TARCZA, RESTYTUCJA GATUNKU, WARTOŚĆ NOMINALNA, SCHRONISKO, DOMINACJA, PODRZUT, WŁADZUCHNA, CENA DETALICZNA, GASTRO, MŁOT, ARYTMIA, OKUPACJA, DRAMAT WOJENNY, EKIPA, NATRYSK, ROTUŁA, DYFUZJA KULTUROWA, ESKORTA, OFICJAŁ, PASTA, HULAJDUSZA, WINA NIEUMYŚLNA, KRWIŚCIĄG, DROGA, POGROMCA, KOMITET, KAŁMUK, HIPOTEZA, WICI, KREPA, FEERIA, ALLOCHTON, MOBILIZACJA ALARMOWA, AUTOCAMPING, DERYWAT SYNCHRONICZNY, BARONIĄTKO, BEZCZYNNOŚĆ, TAŚMA PRODUKCYJNA, PLAŻA, PODSUFITKA, NAGRODA POCIESZENIA, OSPA, PRZEKŁADNIA CIERNA, KAPITUŁA, SEKSISTOWSKOŚĆ, GŁUCHY TELEFON, ZNAK ALFANUMERYCZNY, CZASTUSZKA, OBJĘTOŚĆ HUBBLE'A, POLSKOŚĆ, TABLICA PRAWDY, MODYFIKACJA, ANTENA SATELITARNA, MINIATURA, SOS SOJOWY, INWENTARZ ŻYWY, BLOK ZACHODNI, WOSKOWIEC, UCHODŹSTWO, NAZWA ZWYCZAJOWA, KOŁO SEGNERA, WADA DREWNA, GRUPA NACISKU, WYWROTKA, WZBURZENIE, TONACJA, FASCYNATOR, RUCH PRZYŚPIESZONY, MENTALNOŚĆ, KIESZEŃ, CYKL WYDAWNICZY, STYL BYCIA, MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ, PARTIA, ANTYEGALITARYZM, CZARCI POMIOT, NAPIĘCIE POWIERZCHNIOWE, KOŁOWRÓT, SULFOTLENEK, WYRÓB CZEKOLADOPODOBNY, KOSTKA, DZIEŃ REKTORSKI, SAMPLING, KLIN, STYL, TUNEZYJSKI, HEGEMON, NABIERACZ, KSIĘGA, ZAWRÓT, WENTYL, KOWALENCYJNOŚĆ, RYGIEL, KULCZYBA WRONIE OKO, CHOROBA PAGETA, ZAMSZ, LEKKOZBROJNY, PODZIAŁ, ZBRODNIA STALINOWSKA, CZYŚCIOCHA, ROSZPONKA, ULGA BUDOWLANA, CEGŁA DZIURAWKA, BUGAJ, MISIOWÓZ, EMISJA, REWALIDACJA, KORPUS NAWOWY, PANDRAK, ISTOTA ŻYWA, SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA, KOLONIA, METALIK, KORYTKO, MAINE, SYSTEM WCZESNEGO OSTRZEGANIA, KOMPENSATOR CIEPLNY, GWIZDEK, IWO, MASŁO MAŚLANE, MIKROMACIERZ BIAŁKOWA, SZEŚĆ NA DZIEWIĘĆ, LODOWICA, WIELORAK, OSTROŻNOŚĆ, POKREWIEŃSTWO, KOTLET SCHABOWY, UROBEK, ZESPÓŁ DZIADKA DO ORZECHÓW, HUTNIK, OBŁOK SREBRZYSTY, KŁAKI, BARCHAN, KUMULACJA, GAJNICZEK KRÓTKODZIÓBKOWY, ŚCIANKA, KLUCZ, GŁOŚNIK JONOWY, WYCHOWAWCZYNI, SKAŁA ALITOWA, KABRIOLECIK, BEZWARTOŚCIOWOŚĆ, STAROLUTERANIZM, KORDIAŁ, DEZERTER, GASTROFAZA, ŁAŃCUCH, WAFEL, MAZUREK, DYSPROPORCJA, PIANOGAZOSTYLIKAT, BOWLS, DREWNO PIERŚCIENIOWONACZYNIOWE, PĘTLA, TELEWIZJA HD, BARKAS, PROCES TECHNOLOGICZNY, BLOK, SZCZAW, OSTENTACJA, BEZDOMNOŚĆ, BARBARYZACJA, DRAMATURGIA, ZIEMIA, PATROLOWIEC, BAGAŻ, TRĄBKA SYGNAŁOWA, EMPORIUM, SIECZKA, ADAPTACJA, KOMODOR, UCZESTNIK, PRZESŁANKA, WITAMINKA, WOLT, PIAUI, PRZEWROTKA, MIASTO POWIATOWE, ŁUPEK WĘGLISTY, KLER, WOLNOBIEG, SKARBNIK, RZEMIOSŁO, PAŃSTWO, ZAKAZ STADIONOWY, AKADEMIA, UROJENIE KSOBNE, SILIKON, DYWDYK, SIŁA AERODYNAMICZNA, MAHOŃ, NAWALANKA, FIZJOLOGIA, ABAKUS, BARWNOŚĆ, NIEPODLEGŁOŚĆ, SUMA KOMANDYTOWA, ROZTRUCHAN, PAPIER ŚWIATŁOCZUŁY, WŁOCHACZ, KASZTEL, MIKROSTRUKTURA, PIEROŻEK, DOKUMENT, ZALEWA, EUROWALUTA, ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA, WIEK PRZEDEMERYTALNY, LAPARENTOZAUR, AZER, KLASYFIKACJA ABC, WŁODARZ, SZCZEPONOGI, MATURKA, BAREŻ, KSIĄŻĘ, SYMPATIA, LEKCJA, KAWIARENKA INTERNETOWA, KONFIGURACJA, RÓWNANIE FUNKCYJNE, SŁUŻEBNIK, ?POPRZECZKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.018 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

STAN, W KTÓRYM DWA PAŃSTWA LUB BLOKI PAŃSTW PODWYŻSZAJĄ WOBEC SIEBIE STAWKI CELNE, DĄŻĄC DO WYWARCIA NACISKU NA STRONĘ PRZECIWNĄ LUB ZACHWIANIA PODSTAW GOSPODARKI OPONENTA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: STAN, W KTÓRYM DWA PAŃSTWA LUB BLOKI PAŃSTW PODWYŻSZAJĄ WOBEC SIEBIE STAWKI CELNE, DĄŻĄC DO WYWARCIA NACISKU NA STRONĘ PRZECIWNĄ LUB ZACHWIANIA PODSTAW GOSPODARKI OPONENTA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WOJNA CELNA stan, w którym dwa państwa lub bloki państw podwyższają wobec siebie stawki celne, dążąc do wywarcia nacisku na stronę przeciwną lub zachwiania podstaw gospodarki oponenta (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WOJNA CELNA
stan, w którym dwa państwa lub bloki państw podwyższają wobec siebie stawki celne, dążąc do wywarcia nacisku na stronę przeciwną lub zachwiania podstaw gospodarki oponenta (na 10 lit.).

Oprócz STAN, W KTÓRYM DWA PAŃSTWA LUB BLOKI PAŃSTW PODWYŻSZAJĄ WOBEC SIEBIE STAWKI CELNE, DĄŻĄC DO WYWARCIA NACISKU NA STRONĘ PRZECIWNĄ LUB ZACHWIANIA PODSTAW GOSPODARKI OPONENTA sprawdź również:

Palaemonetes varians - europejski gatunek krewetki częściowo słodkowodnej; wyrostek czołowy stosunkowo długi, przezroczysty i pozbawiony pigmentu; górna i dolna jego krawędź ząbkowana, pierwsza para czułków zwieńczona przez 3 wici, z których 2 są zrośnięte u nasady, 2 przednie pary odnóży tułowiowych zaopatrzone w wysmukłe szczypce, mające dość krótką część chwytną ,
austriacki kompozytor i teoretyk muzyki (1883-1959); prekursor techniki dodekafonicznej ,
w naukach przyrodniczych - skupienie (minerałów, roślin, cząstek), wynik procesu agregacji ,
starszy zawodnik, który zakończył już profesjonalną karierę, choć uczestniczy w rozgrywkach organizowanych z myślą o emerytowanych sportowcach ,
drobny ptak z rzędu wróblowatych, owadożerny, około 330gatunków; Eurazja i Afryka ,
pisarz słowacki (1793-1852), ideolog wspólnoty Słowian; „Córa Sławy”, „O literackiej wzajemności” ,
Crepis setosa - gatunek rośliny należący do rodziny astrowatych ,
jadalny grzyb wiosenny ,
cecha czegoś, co w danym momencie nie spełnia swojego zadania, nie reaguje na aktywujące sygnały, jest bierne ,
cecha czegoś, co jest przeciwne Polsce i Polakom ,
głęboki, dworski ukłon ,
zakończenie lub okucie gafla albo bomu w postaci widełek ,
żałosne głosy ,
rycerz, wróg Maurów ,
baza danych o podmiotach uczestniczących w obrocie gospodarczym ,
biustonosz - element damskiej bielizny służący do przykrywania i podtrzymywania piersi ,
osoba przymusowo przebywająca w określonym miejscu, bez prawa jego opuszczania ,
osoba, która wypowiada się w czyimś imieniu; postać, która przedstawia punkt widzenia autora ,
samochód marki Alfa Romeo ,
miasto na wybrzeżu Morza Bałtyckiego nad Zalewem Kurońskim, w zachodniej części Litwy, położone u ujścia rzeki Dangi do Zalewu Kurońskiego, połączone kanałem z ujściem rzeki Niemen ,
wskaźnik sprzedaży książek ,
wyodrębniony składnik środowiska geograficznego ,
... Wołodyjowski ,
górnik pracujący pod ziemią ,
metoda zatajenia tekstu ,
wypreparowane trofeum łowieckie, rodzaj zwierzęcego popiersia ,
Platysteira cyanea - gatunek ptaka z rodziny krępaczków (Platysteiridae) ,
najmniejszy związek taktyczny stanowiący w wielu armiach podstawową jednostkę bojową wojsk lądowych o wielkości pośredniej między pułkiem a dywizją ,
miasto we Włoszech (Lacjum) w Preapeninach ,
centuria pospolita, Centaurium erythraea - gatunek rośliny z rodziny goryczkowatych; występuje w całej niemal Europie, w Afryce Północnej, na Wyspach Kanaryjskich, w Azji Zachodniej i Środkowej, na Kaukazie i Ałtaju, w Polsce występuje na całym terytorium, ale dość rzadko

Komentarze - STAN, W KTÓRYM DWA PAŃSTWA LUB BLOKI PAŃSTW PODWYŻSZAJĄ WOBEC SIEBIE STAWKI CELNE, DĄŻĄC DO WYWARCIA NACISKU NA STRONĘ PRZECIWNĄ LUB ZACHWIANIA PODSTAW GOSPODARKI OPONENTA. Dodaj komentarz

1×3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast