OTWÓR W CZYMŚ LUB MIĘDZY DWOMA ZBLIŻONYMI ELEMENTAMI, ZWYKLE WĄSKI I DŁUGI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SZCZELINA to:

otwór w czymś lub między dwoma zbliżonymi elementami, zwykle wąski i długi (na 9 lit.)SZPARA to:

otwór w czymś lub między dwoma zbliżonymi elementami, zwykle wąski i długi (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OTWÓR W CZYMŚ LUB MIĘDZY DWOMA ZBLIŻONYMI ELEMENTAMI, ZWYKLE WĄSKI I DŁUGI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.545

KONTEKST, WINA NIEUMYŚLNA, KOPIA, PRZETOKA, WADA WZROKU, ALPAGA, PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, NADZORCA SĄDOWY, BIAŁY KRUK, PACHNOTKA BRAZYLIJSKA, ROSTBEF, ŚCIANA, ANOMALIA MAGNETYCZNA, STULEJARZ, LEN, KLATKA SCHODOWA, ELEKTROCHIRURGIA, ASTEROIDA, SUBSTANTYWNOŚĆ, AZYMUT, GEORGE, LEGALIZACJA PIERWOTNA, FRANCUSKOŚĆ, SZTUKA, GYYZ, PLAMA, RYBONUKLEAZA, KATASTROFISTA, WEŁNIAK, SZEW TEKTONICZNY, PRZĘDZIWO, KARB, LICENCJA PRAWNICZA, FERMENTOR, STANOWISKO, PROGRAM, OGÓR, PRÓŻNIA SPOŁECZNA, ZASADA, PRAWO MATERIALNE, TRACKLISTA, DZIESIĄTKA, NOSTALGIK, WRZECIENNIK, SŁUP, DEZABIL, GILOTYNA, PRZEMYSŁ GÓRNICZY, KANTATA, ZDANIE, VASARELY, CAMPUS, KEYBORD, SAMOPOMOC, FUNKCJA, KINKIET, HEMOSTAZA, OTWÓR WIERTNICZY, TAKSÓWKA BAGAŻOWA, PAS, OSADA, NUGAT, SZCZODRZENIEC, LIDER, USZKO, UCZESTNICTWO, CZYNNOŚCI WYJAŚNIAJĄCE, PORNO, GATUNEK ALOCHRONICZNY, KACZKA, LAWA PODUSZKOWA, ZABUDOWANIE, ŚMIETANKA, JĘZYK LODOWCOWY, TRAWA PASTEWNA, ŚCIANA OGNIOWA, ŻAGIEL REJOWY, NAGŁOŚNIENIE, BEZWŁAD, REGUŁA, ŻÓŁW LEŚNY, KURANT, PRAWO WIELKICH LICZB, BARETKA, MAŁPA, POLEWKA, PŁUŻEK, STAN NADZWYCZAJNY, NADRUK, DEWELOPER, CERATA, ROLNIK RYCZAŁTOWY, TEST CIS-TRANS, POWIEŚĆ POLIFONICZNA, AWIZO, KLAMOT, FATALIZM, GRĄD ŚRODKOWOEUROPEJSKI, SPARING, ZŁOTKO, ŻYWOPŁOT, KISZKA ZIEMNIACZANA, BEZAN, FRYSZERKA, MURZYŃSKOŚĆ, IMPOST, KOLUMNA, GAZ SYNTEZOWY, ABSORPCJA, KLINKIER, USŁUGODAWCA, AKROBACJA, PROCES KANONIZACYJNY, KONSOLA, ODZIEMEK, MORDOKLEJKA, DOWÓD, KONGREGACJA, TRYSKAWKA SZKLANA, TWARDE LĄDOWANIE, ROSYJSKI, TRANSPOZYCJA, PRZEWAGA, DROGA, SKLEPIENIE GWIAŹDZISTE, KREDENS, OFIAKODON, OSTRZAŁ, OKRZYK, MUZYKA, STRZAŁA, TAKT, RADIO, MECENAS, BORDER, ARAMEIZM, ADRES WZGLĘDNY, KLEJÓWKA, INSTRUMENTACJA GŁOSKOWA, HOT DOG, RACA, BORIS, ZAPITKA, KABOTAŻ, TAMBOREK, KRĄG, TEORIA KATEGORII, WIERTNICA, DACH POGRĄŻONY, POŁOŻENIE, AMBONA, OKOLE, KONCHYLIOLOGIA, OFFSET, DRĘTWA, KURACJA, ZRAZOWA, PIĘTA ACHILLESOWA, LOKATOR, KONFORMER, NAPAŚĆ, ŁAPOWNICTWO BIERNE, KYLIKS, RZUTKA, GZYMSIK, NARKOTYK, KLAMOTY, TENDENCJA ROZWOJOWA, AMORY, ORGANIZACJA POZARZĄDOWA, MOTOR, LOTNIK, RUCH PRZYŚPIESZONY, TYSIĄCKROTNOŚĆ, ZAPYTANIE OFERTOWE, MEDYCYNA SPORTOWA, DOLNOŚLĄSKOŚĆ, HULK, KONWIKT, MOLESKIN, PÓLKO, SEPARACJA MAŁŻEŃSKA, GODZ, SAUTE, KRESA, PIÓRO, PLAŻA, KOSZMAR, TYGIELEK, MAZUREK, KRÓLEWNA, NIECZUŁOŚĆ, CZARTER, OBIEKT WESTCHNIEŃ, ODWROTNE ZADANIE KINEMATYKI, BRAMSEL, WSPÓLNY MIANOWNIK, OGNIOMUR, ZIĘCIASZEK, BRZOZA CZARNA, FUGA, MNISZEK, ELEKTROLIT, KARTOTEKA, WILCZY BILET, OLEANDER, DZIELNIK, LAMPA ELEKTROMETRYCZNA, AKCENT OSTRY, MEDALION, POZIOMICA, ALEUCKI, JESIOTROWATE, CZUBEK, JODEK, SURFER, ARGUMENT, ADAPTOR, SEKRECJA, BILBORD, SIEDEMNASTY, POSIADŁOŚĆ, BALKON, DYWIZ, ZWYROL, EMENTALER, ODCIĄG, ROŚLINA TRUJĄCA, TOKSYNA SINICOWA, NIEZDARSTWO, KOLOR, RESET, ALLEN, LODOWIEC SIECIOWY, SAMOTOK, PARTIA, MĘTNIAK, KRYMINAŁ, SPEAKER, CÓRKA ŚMIECIARZA, ALLOSTERIA, BARETKA, MIEJSCOWY PLAN ODBUDOWY, KSIĘGA, TWIERDZENIE MAYA, BEZGŁOWOŚĆ, KOMUNIKATOR INTERNETOWY, OTRZEWNA, PŁOZA, KRUCHTA, SŁUGA BOŻY, KULT JEDNOSTKI, DOBÓR GENETYCZNY, KORZEŃ, CHANSON, SACHALIŃSKA, DRAMAT GANGSTERSKI, ODROBEK, SZCZELINA NERWU WZROKOWEGO, PARCH, KAKEMONO, BATERIA AKUMULATOROWA, TERAPIA SZOKOWA, DIWA, OBRUS, PIEC INDUKCYJNY, FACET, POSTOŁ, ANDANTINO, SŁUŻBA DYŻURNA, KAMIEŃ NERKOWY, ZACHŁYST, PODSZEPT, GALASÓWKA, PRZEDRUK, STOPIEŃ NAUKOWY, ALBAŃSKOŚĆ, PERKALIK, NEGOCJACJA, HARD PORNO, OBUDOWA, DROBNICA, PŁYCINA, OZONEK, KAPSUŁA ZRZUTOWA, GRZAŁKA, ZAMIŁOWANIE, KRAKUSKA, WZIĘCIE POD WŁOS, PODRÓŻ SŁUŻBOWA, BIOKOMINEK, ŻABKA, PYSZCZEK, SMUŻKA, ETEZJA, BLINDAŻ, FILTR DOLNOPRZEPUSTOWY, TRAGIGROTESKA, ADRES, ?OBMUROWANIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.545 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OTWÓR W CZYMŚ LUB MIĘDZY DWOMA ZBLIŻONYMI ELEMENTAMI, ZWYKLE WĄSKI I DŁUGI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: OTWÓR W CZYMŚ LUB MIĘDZY DWOMA ZBLIŻONYMI ELEMENTAMI, ZWYKLE WĄSKI I DŁUGI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SZCZELINA otwór w czymś lub między dwoma zbliżonymi elementami, zwykle wąski i długi (na 9 lit.)
SZPARA otwór w czymś lub między dwoma zbliżonymi elementami, zwykle wąski i długi (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SZCZELINA
otwór w czymś lub między dwoma zbliżonymi elementami, zwykle wąski i długi (na 9 lit.).
SZPARA
otwór w czymś lub między dwoma zbliżonymi elementami, zwykle wąski i długi (na 6 lit.).

Oprócz OTWÓR W CZYMŚ LUB MIĘDZY DWOMA ZBLIŻONYMI ELEMENTAMI, ZWYKLE WĄSKI I DŁUGI sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - OTWÓR W CZYMŚ LUB MIĘDZY DWOMA ZBLIŻONYMI ELEMENTAMI, ZWYKLE WĄSKI I DŁUGI. Dodaj komentarz

5-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast