PRACA WYKONANA NIEDBALE LUB WYKONYWANA TYLKO POZORNIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NAWALANKA to:

praca wykonana niedbale lub wykonywana tylko pozornie (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: NAWALANKA

NAWALANKA to:

duża, poważna awantura, podczas której ludzie się nawalają, ubliżają sobie, dochodzi do jakiegoś rodzaju starć (na 9 lit.)NAWALANKA to:

gra komputerowa, której fabuła opiera się na przemocy, bijatykach (na 9 lit.)NAWALANKA to:

film fabularny, w którym duża część akcji związana jest z przemocą, bijatykami, strzelaninami (na 9 lit.)NAWALANKA to:

bijatyka, bójka, sytuacja, w której ludzie się nawalają ze sobą - biją się (na 9 lit.)NAWALANKA to:

głośna, szybka muzyka z wyraźnym rytmem (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRACA WYKONANA NIEDBALE LUB WYKONYWANA TYLKO POZORNIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.844

PRÓBKA, BEANIA, DOŻYWOCIE, PIASKOWIEC KWARCYTOWY, ORKAN, KARTUSZ, LĄDZIENIE, WAGNER, CIĄGACZ, PRÓBA GENERALNA, PANTOFLE, LICZMAN, SOSNA GÓRSKA, AURA, PANTOFELNIK, WIEŻA ARTYLERYJSKA, TRANSPOZYCJA, SELEKTYWNY MODULATOR RECEPTORA ESTROGENOWEGO, CIĄG GEOMETRYCZNY, PADDLE, UŚMIESZEK, GŁOSOWANIE STRATEGICZNE, KAWAŁ, SZCZODRZENIEC, STEROWNIK, AALEN, NIEŻYCIOWOŚĆ, GRANICA, KOSMOS, WATOLINA, SINIEC, ISKRA, KONSTRUKCJA ZRĘBOWA, RZADKOŚĆ, ODSYP, DOCHODZĄCA DZIEWCZYNA, MARIO, FRAZA, DIAGNOSTYKA, ZAKUTY ŁEB, PĘTLICA, SZYSZKA, SŁUŻBA, SZCZELINA LODOWCOWA, KAPOTAŻ, TARCZA, PACHOŁEK, URSZULA, ASYSTA, WIZYTA DOMOWA, FILTR POLARYZACYJNY, WŁAŚCIWOŚĆ, BACIK, CHARAKTERYSTYKA, PRZEZIERNIK, TANAGRYJKA, PODGLĄD, SZEPT, NIESPAW, KONCERT, OTWARTOŚĆ, ZIELONI, MASKA, WOJSKO FEDERALNE, CAŁKA PIERWSZA, WRODZONY BRAK JELITA GRUBEGO, NADAWCA PUBLICZNY, HERBICYD, FRAZA, ŁAJKA, BONET, MGŁAWICA, SKOPEK, CZAS WOLNY, METALICZNOŚĆ, KOLOR, WINIETA, POSEŁ, SZEWRON, TRAP, SZCZEPONOGI, METYLOTROFIA, ROZDZIELCA, BOCZNIAK, LEKTYNA, KRZYŻ ŚW. ANDRZEJA, ZRZESZENIE, GUMA, DYSONANS, LITERATURA OKOLICZNOŚCIOWA, OLEFINA, SPOJRZENIE, DUŃSKI, AKSAMIT, AWIZO, TWIERDZENIE REESA, PIEŚŃ, GRZYBIARSTWO, CZOŁOWNICA, CZUPRYNA, OUTSIDER, USTERKA, KREWETKA ATLANTYCKA, OBRZĘK, WIĄZANIE, SYGNAŁEK, SKAFANDER, IMPLIKACJA LOGICZNA, WAGA, ŁATA, LUJEK, GĄSKA, ALABAMA, MIŁOŚĆ, SPORT ZIMOWY, DULKA, EMISJA POLOWA, TEMNODONTOZAUR, CEL, GOBELIN, POKRYWA, ZNACZENIE, ZAJĘCZA WARGA, POJEDYNEK, SALA, WSPÓŁZAWODNICTWO, MUR, SUKA, TRANSKRYPCJA, MŁAK, ZAJAD, DANIEL DUBICKI, KREWNIAK, ŻYCIE, CYBORIUM, DIAMENT, GAZOLINA, STOŻEK NAPŁYWOWY, CIOS, TKANKA, ALBULOWATE, BODMERIA, PODEJŚCIE, BŁYSZCZYK, PAMIĘTNIK, INTERWENCJA PROCESOWA, PRÓŻNIAK, EKLEKTYCZNOŚĆ, PYZA, PRZYGOTOWANIE, RĘKAW, ZMIENNOGAMA NIEBIESKOGŁOWA, PANNA, KREOL, NARYS POLIGONALNY, NACZYNIAK KRWIONOŚNY JAMISTY, WIATR KATABATYCZNY, BIFURKACJA, PIĘTA ACHILLESA, STOSUNEK, TOWARZYSTWO, KONFESJA, PIEZOMETR, EPOKA, KRYSZTAŁEK, FANTOM, STRZAŁA, KARAFECZKA, TOST FRANCUSKI, KUPIEC, KORKOCIĄG, DRABINOWIEC MROCZNY, PODKŁADKA, RZĄD, PENTAPTYK, POLEWA, OCZKO, DAWCA NARZĄDÓW, ŚLISKOŚĆ POŚNIEGOWA, SZACHT, CHMURSKO, GEORGE, ODMA OPŁUCNOWA, BURLESKA, ŁUSKA, LEMIESZKA, KLERK, RYGIEL, CZART, KOALICJANT, ŚLUZA WAŁOWA, EDYCJA, LODOŁAM, EPIZOOCJA, BLISKOŚĆ, MOMENT TEORETYCZNY, SEGMENTACJA, TĘPOZĘBNE, SZLACHCIURA, SPÓJNIK PRZECIWSTAWNY, MAKIMONO, KILOMETR NA GODZINĘ, SZPEKUCHA, NASIĘŹRZAŁ, BOMBA, SZACHULEC, WYWROTKA, KOMPENSATOR CIEPLNY, COASTER, CYGARETKI, OBIBOK, BERET, BLOKHAUZ, ANOMALIA TERMICZNA, OFLAG, PRZEKŁADNIA, KOPIA, WYCHODZTWO, POMYŁKA FREUDOWSKA, OKRZYK, SZAROWIPTERYKS, MAZER, LUZAK, PRZEPLOTNIA, MEDIANTA, DYSZKANCIK, PIROGRAFIA, KASETOFON, OSŁONOWOŚĆ, ZAWARTOŚĆ CUKRU W CUKRZE, TĘPICIEL, AMPUTACJA, DEPORTOWANY, DZIEWCZYNA LEKKICH OBYCZAJÓW, BAZAROWICZ, ŻYWOTOPIS, SUSZ, DOCENT, TERYNA, DOWÓZ, KSIĄŻĘ, ZAPORA, ŚMIERDZIUCH, DYKTAT, FRANCA, OTTO, FLAGOWIEC, KLOPSIK, DZYNDZEL, RYT, KAMIENNE SŁOŃCE, OBMURZE, SZEŚĆDZIESIĄTKA, NAPIĘCIE, KAMELIA, MANIERKA, OBROŻA, KAMIKADZE, KORSARZ, WÓZ MEBLOWY, ROZWAGA, CHOJAK, JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA, PRZENOŚNIK TAŚMOWY, INTERTEKSTUALNOŚĆ POZORNA, GĘSTE, PRĄTNIKOWCE, MORENA KOŃCOWA, KANCONETTA, WOLANT, ŁYSIENIE, DOMENA MAGNETYCZNA, AZYL, ASYGNACJA, INTERESOWNOŚĆ, REDAKTOR NACZELNA, BOTY, KALWARIA, BAJOS, EGOIZM, NOCKA, KOSTKA, SZTYCH, UKŁAD KOMUNIKACYJNY, WAPORYZACJA, STRZAŁECZKA, PEDERASTKA, ŁĄCZNIK, SEKSTET, ZAMIANA, POMOC, PIESZEK, PRZYDAWKA, , PEREŁKA, MOL, TEOKRACJA, ŁONO, SZOK CENOWY, ?MANDARYŃSKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.844 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRACA WYKONANA NIEDBALE LUB WYKONYWANA TYLKO POZORNIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRACA WYKONANA NIEDBALE LUB WYKONYWANA TYLKO POZORNIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NAWALANKA praca wykonana niedbale lub wykonywana tylko pozornie (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NAWALANKA
praca wykonana niedbale lub wykonywana tylko pozornie (na 9 lit.).

Oprócz PRACA WYKONANA NIEDBALE LUB WYKONYWANA TYLKO POZORNIE sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - PRACA WYKONANA NIEDBALE LUB WYKONYWANA TYLKO POZORNIE. Dodaj komentarz

2×1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast