W EKONOMII JEST TO OGÓŁ PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH (KONKRETNYCH ORGANIZACJI LUB GRUP), KTÓRE WPŁYWAJĄ NA PRZEDSIĘBIORSTWO I NA KTÓRE PRZEDSIĘBIORSTWO MOŻE WPŁYWAĆ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MIKROOTOCZENIE to:

w ekonomii jest to ogół podmiotów gospodarczych (konkretnych organizacji lub grup), które wpływają na przedsiębiorstwo i na które przedsiębiorstwo może wpływać (na 14 lit.)



Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W EKONOMII JEST TO OGÓŁ PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH (KONKRETNYCH ORGANIZACJI LUB GRUP), KTÓRE WPŁYWAJĄ NA PRZEDSIĘBIORSTWO I NA KTÓRE PRZEDSIĘBIORSTWO MOŻE WPŁYWAĆ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.095

MIKROOTWÓR, SILOS ZBOŻOWY, LEASING KAPITAŁOWY, SPODECZEK, GRZBIET KSIĄŻKI, MARAN, PROTEKTORAT, PLAFON, NIEPRZYJACIEL, MODEL, SĘK OTWARTY, UDAR MÓZGOWY, PRAKRYT, DOBÓR GENETYCZNY, ŁOTEWSKI, SKUTEK PRAWNY, CHRZEST, FILTR BARWNY, POMYŁKA, ZALESZCZOTEK POSPOLITY, MELODIA, WILKI WORKOWATE, MATERAC, DIONIZYJSKOŚĆ, KOSOGON, BURLESKA, MASKOWANIE, SIAMANG, RESET, DZIADOWINA, TRZON TŁOKOWY, LEN, CZYNNIK PRODUKCJI, BEZSENS, WIEŻA ARTYLERYJSKA, OBROŃCA, PRZEBÓJ, BLOKADA, PIANOLA, KOMUNIKATOR INTERNETOWY, LEW, GRAFICZKA, SENSYBILIZATOR, CIĘGNO KOTWICZNE, JEZIORO ENDOREICZNE, ALMARIA, ŚLEPY STRZAŁ, MANUFAKTURA, CHOREG, OTWARTOŚĆ, LOK AGNESI, KOCIOŁEK WIETRZENIOWY, WYSZUKIWARKA, PRZYNALEŻNOŚĆ, PSYCHIATRYK, TARPAN, PIES DO TOWARZYSTWA, CZĘŚĆ ZAMIENNA, MAKAGIGI, WŁÓCZĘGA, CYRKUMFLEKS, ZANOKCICOWATE, RZEKA, MŁODZIEŻOWIEC, DAR ZIEMI, KRYTERIUM OCENY DECYZJI, PĘTO, ANDANTE, SIEĆ KOLEJOWA, NEUROTRANSMITER, ZUPA NA GWOŹDZIU, MAKARON, RAMA, RONNE, POZIOM, KROPKA, GWIAZDA ROZBŁYSKOWA, MGŁAWICA, MANIERY, KROKIEW, ZAKŁAD, PRZEKIEROWANIE, DIAPSYDY, TĘSKNOTA, AUSTRIACKI, HUBA, SER, WANNA, HAK, PUSZKARZ, NEON, MITSUKURINA, NEKROPOLA, LITERAT, ULGA PODATKOWA, WAŁ, FUNKCJONALIZM, NIBYPESTKOWIEC, RAFAŁ, WIDZENIE BARWNE, UKŁAD WEJŚCIA-WYJŚCIA, ANTYKADENCJA, PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA, MARGINESOWOŚĆ, HAK, AKSOLOTL MEKSYKAŃSKI, KOLOKACJA, DWUDZIESTY PIERWSZY, KOLOKATOR, SORT MUNDUROWY, ZESPÓŁ STEVENSENA-JOHNSONA, BARYCENTRUM, FILM ANTYWOJENNY, SYMPATYKOMIMETYK, MOŻLIWOŚĆ, KOMIN, INWOLUCJA, REFLEKS, NIETRWAŁOŚĆ, GRZECZNOŚĆ, TRANSKRYPCJA, SZACHY CZTEROOSOBOWE, KIERKI, STYMULATOR, CIĄGUTKA, OPIEKUŃCZOŚĆ, NIESPODZIEWANOŚĆ, CHROMBUCYL, PORZĄDNOŚĆ, BAZA PŁYWAJĄCA, PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, RODZAJNIK NIEOKREŚLONY, OKULARY 3D, ZAMKNIĘCIE CELNE, DIVA, CZWORONÓG, DEMOBILIZACJA, KSIĘGA, ŁAPKA, BOROWIKOWA, DZIESIĘCIOGROSZÓWKA, KAWALER, JEDNOSTKA UCZESTNICTWA, WIELKA JEDNOSTKA, HEL, GABINET, PRZEDWIOŚNIE, HUBA WIERZBOWA, OCHRONA ŚRODOWISKA, TAŚMA, SPIKER, ZBIÓRKA, KOMPENSATOR, ŚWIERSZCZYK, WSPÓŁRZĘDNE GALAKTYCZNE, GOŹDZIANKA, GUMA, NACZYNIAK GRONIASTY, STROICZKOWE, TASIEMIEC UZBROJONY, BURKA, NIEOBOJĘTNOŚĆ, UDŹWIG, MNOŻENIE MACIERZY, KRYPTODEPRESJA, WIRUS, AKCJA IMIENNA, METKA, NUDZIARZ, EKSTRUZJA, BROŃ PANCERNA, TECZKA PERSONALNA, KNOT, FUNKCJA GRZEBIENIOWA, OBROŃCZYNI, PRĄD BŁĄDZĄCY, CYGARNICA, KARTA RABATOWA, HEKSAMETR, SZCZODRZENIEC, EPIZOOCJA, MUNSZTUK, ASTRAGAL, LUKRECJA, MONARCHIA PATRYMONIALNA, GALARETKA, DEKLARACJA, ZMOWA CENOWA, PIĘTA ACHILLESA, RUCH, SEKURYT, FIRMÓWKA, ORGAN, KLAKSON, DETAL ARCHITEKTONICZNY, AEROFON, KONTROLER, LINIA, RAK SZLACHETNY, NAWIERZCHNIA, WYWIETRZNIK, PODRYG, PASJONAT, ZGŁOSKOWIEC, BOMBA TERMOJĄDROWA, ANGINA PLAUTA-VINCENTA, OPONA BEZDĘTKOWA, AUTOMOBILISTA, PROCES TECHNOLOGICZNY, POJAZD NIENORMATYWNY, SKALA, MUTACJA, BONITO, NAKO, WĘZEŁ, KLISZA, KOMITET KOORDYNACYJNY, MYJKA, ZAKRZTUSZENIE, PRZESYP, MROK, BEZOBSŁUGOWOŚĆ, PAJĄCZEK, SŁOWACKI, BLADZIUCH, MENISK, POLIMORFIZM, MACKI, NIEKONSEKWENTNOŚĆ, KARTACZ, PRZEKAZ, JARZĄB, UNIWERSYTECKOŚĆ, ESTRADOWOŚĆ, ROZWAŻNOŚĆ, NIEŚPIESZNOŚĆ, POSTĘPOWANIE KOMPENSACYJNE, DERYWAT SYNCHRONICZNY, PRZEZIERNOŚĆ, SONG, KILOMETR NA GODZINĘ, MOSTEK, DZIKA RÓŻA, AGONISTA, WYROŚLE, KIESZEŃ PATOLOGICZNA, BIOLOG MOLEKULARNY, PODDIALEKT, JAJKO PO FRANCUSKU, HAPLOTYP, MAKINTOSZ, ZGŁAD, MAJÓWKA, TOPIEL, IMPRESJA, KECZUP, TARCZOWCE, PAPRYKARZ, DETAL, CIASTO PIASKOWE, CIASTO, WYRAŻENIE ALGEBRAICZNE, ZESPÓŁ HIPERKINETYCZNY, PRZYCHÓWEK, POEMAT OPISOWY, WESOŁOŚĆ, GAMBIR, SER, STREFA HEMIPELAGICZNA, KIPI KASZA, ANALIZA BILANSU, CHROMATOGRAF GAZOWY, CHOŁODEĆ, KARYKATURALNOŚĆ, RZEKOTKA KRZYŻOWA, JĘZYK MARTWY, ALBARELLO, DROGI, CEWKA, DEGRAS, GAŁGAN, KONTROLA ZARZĄDCZA, ZLEWNIA, MUZYKANT, BZYGI, SPIS LUDNOŚCI, SZAFA, TYBETAŃCZYK, STABILIZATOR, LICZBA DOSKONAŁA, KRZYŻÓWKA, GRZYB OKAZAŁY, KACZKA, PRACOWNIK DYDAKTYCZNY, GRZYB ZAJĘCZY, WYSPIARSKOŚĆ, PIEKŁO, PLEWA, UKŁAD KIEROWNICZY, ?ROZKŁAD.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.095 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W EKONOMII JEST TO OGÓŁ PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH (KONKRETNYCH ORGANIZACJI LUB GRUP), KTÓRE WPŁYWAJĄ NA PRZEDSIĘBIORSTWO I NA KTÓRE PRZEDSIĘBIORSTWO MOŻE WPŁYWAĆ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W EKONOMII JEST TO OGÓŁ PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH (KONKRETNYCH ORGANIZACJI LUB GRUP), KTÓRE WPŁYWAJĄ NA PRZEDSIĘBIORSTWO I NA KTÓRE PRZEDSIĘBIORSTWO MOŻE WPŁYWAĆ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MIKROOTOCZENIE w ekonomii jest to ogół podmiotów gospodarczych (konkretnych organizacji lub grup), które wpływają na przedsiębiorstwo i na które przedsiębiorstwo może wpływać (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MIKROOTOCZENIE
w ekonomii jest to ogół podmiotów gospodarczych (konkretnych organizacji lub grup), które wpływają na przedsiębiorstwo i na które przedsiębiorstwo może wpływać (na 14 lit.).

Oprócz W EKONOMII JEST TO OGÓŁ PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH (KONKRETNYCH ORGANIZACJI LUB GRUP), KTÓRE WPŁYWAJĄ NA PRZEDSIĘBIORSTWO I NA KTÓRE PRZEDSIĘBIORSTWO MOŻE WPŁYWAĆ sprawdź również:

drapieżnik z rodziny łaskowatych, wszystkożerny i padlinożerny; Eurazja, Ameryka Płn ,
zmiana kierunku poruszania się lub położenia względem czegoś o mniej niż 180 stopni ,
wielki ssak nieparzystokopytny z rodziny o tej samej nazwie, o ciężkiej budowie ciała, dużej głowie z jednym lub dwoma rogami i grubej, niemal bezwłosej skórze; występuje na stepach Afryki i w dżunglach Azji ,
zbrojne wystąpienie ludności państwa, miasta lub pewnego obszaru, skierowane przeciw dotychczasowej władzy lub władzy okupacyjnej ,
uczucie, poczucie zadowolenia, połączone często z odczuwaniem dumy, radości, spełnienia ,
(1907-79), pisarz bułgarski, powieści historyczne, nowele, książki dla młodzieży; „Wojna z aniołem”, „Antychryst”, „Złodziej brzoskwiń” ,
samochód (zwykle ciężarówka albo autobus) marki Robur ,
rasa konia domowego, wywodząca się od koni turkmeńskich, słynąca z wytrzymałości - jest to rasa pustynna, więc przystosowana zarówno do bardzo wysokich temperatur, jak i wyjątkowo niskich, a także potrafiąca pokonywać bardzo długie dystanse bez odpoczynku czy pojenia; osiąga wiele sukcesów w sporcie, m. in. dzięki sile, wytrwałości i odporności ,
... przerobowe ,
puszka rogowa u ssaków kopytnych ,
wzornik do kreślenia krzywych linii ,
element łańcucha wrębowego, w którym umocowuje się noże wrębowe ,
Natrix maura - gatunek niejadowitego węża z rodziny połozowatych, podrodziny zaskrońcowatych, występujący w południowo-zachodniej Europie i północno-zachodniej Afryce ,
chomik kaukaski, Mesocricetus raddei - gatunek gryzonia z rodziny chomikowatych; na wolności występuje tylko w Rosji ,
kres Wszechświata w wyniku osiągnięcia stanu termicznej równowagi ,
ekonomista (1910-84); profesor Uniwersytetu Warszawskiego ,
pieszczotliwie o babci ,
(1890-1971 ) pedagog, zasłużony wychowawca wielu pokoleń marynarzy ,
to, że jakiś element lub układ elementów zorganizowanej całości (układu, struktury) powtarza się (występuje wielokrotnie) w strukturze tej całości ,
to, że coś nie jest rozstrzygalne - nie można jednoznacznie określić rozwiązania, wyprowadzić wniosku ,
przecinek, jeden z najczęściej używanych znaków interpunkcyjnych w kształcie kropki z małym ogonkiem; nazwa ta jest stosowana najczęściej podczas dyktowania, odczytywania na głos liczb ,
Dicranodontium - rodzaj mchów należący do rodziny widłozębowatych ,
część ciała kręgowców, składająca się z obręczy i części wolnej ,
andyjskie pnącze uprawiane w Afryce, w soku mlecznym kauczuk ,
użyteczny zbiór czegoś ,
imię jugosł. dyktatora ,
ostre marynaty warzywne ,
antena kierunkowa z cewką w kształcie kwadratowej lub okrągłej ramy ,
dawniej: biała obwódka naszyta na żałobną suknię ,
filozofia Arystotelesa rozwijana później przez jego następców i zwolenników

Komentarze - W EKONOMII JEST TO OGÓŁ PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH (KONKRETNYCH ORGANIZACJI LUB GRUP), KTÓRE WPŁYWAJĄ NA PRZEDSIĘBIORSTWO I NA KTÓRE PRZEDSIĘBIORSTWO MOŻE WPŁYWAĆ. Dodaj komentarz

4×5 =

Poleć nas znajomym:

x