PORCJA ORZECHÓWKI; OKREŚLONA ILOŚĆ TEGO PRODUKTU, ZAZWYCZAJ BUTELKA, KARAFKA LUB KIELISZEK - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ORZECHÓWKA to:

porcja orzechówki; określona ilość tego produktu, zazwyczaj butelka, karafka lub kieliszek (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ORZECHÓWKA

ORZECHÓWKA to:

nalewka na owocach orzecha włoskiego (na 10 lit.)ORZECHÓWKA to:

ptak z rodziny krukowatych (na 10 lit.)ORZECHÓWKA to:

chroniony ptak z rodziny krukowatych, żywi się orzechami laskowymi, bukwią, żołędziami; lasy iglaste Eurazji (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PORCJA ORZECHÓWKI; OKREŚLONA ILOŚĆ TEGO PRODUKTU, ZAZWYCZAJ BUTELKA, KARAFKA LUB KIELISZEK". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.886

WIELOKROTNOŚĆ, ZAJĘCZA WARGA, MEGATSUNAMI, KARBROMAL, TONAŻ, REKWIZYCJA, CYRK LODOWCOWY, ACEFALIA, ODWROTNE ZADANIE KINEMATYKI, WRZUTA, DROGI, AGLOMERACJA, TYTOŃ, ODEZWA, KREWETKA ELEGANCKA, BAGAŻ, DZIERŻAWCZOŚĆ, PÓŁPROFIL, EBOLA, PATENA, SIEĆ KOLEJOWA, SYSTEM KLASY BUSINESS INTELLIGENCE, ZAKON KLERYCKI, RODNIK, GIPSATURA, OBCHÓD, MOL, SAGA, TORII, PANDAN, SŁUCHOWISKO, UNIFORM, PRZENOŚNIK, POBRATYMSTWO, DOŻYWOTNOŚĆ, CHERUBIN, CYC, GALARETA, STANCJA, KLINKIER, PRZEPAŚĆ, ZNAK PRZESTANKOWY, PRZYDAWKA, IMMUNOSUPRESANT, NIEWOLNIK, UCHO, ROZKŁAD, STARTUP, TRAWA MORSKA, CYNADRY, BAGATELA, BORDER, KRWAWNIK, LODY GAŁKOWE, KAMIENICA, ATRYBUCJA, STACJA, ELEKTROWÓZ, KWAS NAFTENOWY, PLEBEJUSZ, CERAMIKA SZNUROWA, FILM FANTASTYCZNONAUKOWY, BUTLA, EMPIRYZM GENETYCZNY, APANAŻ, MADISON, CZERWOŃCZYK ŻAREK, LITERATURA FAKTU, SŁONINA, OSAD DELUWIALNY, WSAD, LIŚĆ ODZIOMKOWY, CZYNNOŚCI DOWODOWE, BRODZIEC, TEUTON, ODPUST, TRESA, NASADA, OSOBNIK, AURA, STEP, PAS, LIST GOŃCZY, KOTLINA, MARATON, ANALIZA WARIANCYJNA, UMOWA STOWARZYSZENIOWA, OPŁATA MIEJSCOWA, DEKLARACJA, RUTYNA, USKOK, ODRUCH, ARKUSZ POETYCKI, ADHEZJA, ZAMKNIĘCIE CELNE, ODWYKÓWKA, REJESTR, DEZETKA, KUM, JERSEY, NARTA WODNA, POMROK, SAMOCHÓD OPANCERZONY, ABERRACJA, POŚWIST, KORZENIE, KONSOLA, ODPŁYW, EPIDEMIOLOG, FANDANGO, GRZECHOTKA, PARTIA, ŁĄCZNIK ELEKTRYCZNY, EMISJA, DYSKRYMINACJA CENOWA, WYCIĄG, BIS, CIĘŻKIE DZIAŁA, NIEWRAŻLIWOŚĆ, ZLEWNIA, PASEK, PODRYG, PŁYWACZEK, SZLAFROK, ZSZYWARKA, OLEJ, UGNIATARKA, LEGENDARNOŚĆ, WIERTNICA, KURATOR, WISIOREK, BOLA, KSIĄŻĄTKO, WYMIAR, SZTOS, TRANSEKT, UBARWIENIE OSTRZEGAWCZE, WŁODARZ, DOBRO SPOŁECZNIE NIEPOŻĄDANE, NEFROLEPIS, WOKALIZA, PODMIOT GRAMATYCZNY, PĘCHERZ, NIECHLUBNOŚĆ, ROGI, TUNEL CHŁODNICZY, SUPRAPORTA, BRYZOL, LASONOGI, ARKA, INTERNUNCJUSZ, KOMISJA SKRUTACYJNA, MIKROMIERZ, BŁOGOSŁAWIEŃSTWO, PUDEŁKO, ANTRYKOT, PORTUGALSKOŚĆ, KRUPNIK, ZAGARNIĘCIE MIENIA, REGENERAT, SZCZEGÓŁOWOŚĆ, BUTELKA ZAPALAJĄCA, MAKRON, ZAGRYWKA, LĘK, KOMBAJN GÓRNICZY, TROLLING, ZAPORA, OFICER, POSZEWKA, PRZERYWACZ, TURMA, DECYMA, SAJETA, WARIATKA, PIGWA, LOT KOSZĄCY, KRUŻGANEK, UNIKALNOŚĆ, TOFFI, SŁAWA, CHOROBA SYROPU KLONOWEGO, HEGEMONICZNOŚĆ, CZOŁOWNICA, KOLCOROŚL, ODNALAZCA, GOUDA, ŚWIDOŚLIWKA, AUTOTELICZNOŚĆ, MAŁA CZARNA, KREACJA, KLASTER RÓWNOWAŻENIA OBCIĄŻENIA, RYNEK NIEDOSKONAŁY, PŁYTA, POBRATYMCA, OBIONE, PEIRESKIA, ATTYKA, POWSTANIE, GŁOWICA KONWENCJONALNA, POKOLENIE, FORMALIZACJA, MAKAGIGA, CAP, SASZETKA, NOS, ŻEL, JACHT ŻAGLOWY, SZWEDY, KALIMBA, KEM, GWAJAKOWIEC, GNOMON, BLOCZEK, LUDZKIE ZOO, WIELKOŚĆ, MAŹNICA, WIESZAK, MIĘTÓWKA, ROZTRUCHAN, FILTR CYFROWY, AEROCASCO, PIEZOMETR, MARRAN, TAJNE NAUCZANIE, FAWOREK, GĘŚ, BLISKOZNACZNIK, ONE-LINER, FELER, ANIOŁ STRÓŻ, MOTOR, ZMORA, SIŁA PŁYWOWA, DRUHNA, KLOPSIK, PLURALIZM, ZWARCIE, PROGRAM, ASOCJATYWNOŚĆ, MINERAŁ ZABARWIONY, PRZEDMIAR, MIĘDLARKA, KRWOTOK, WJAZD, UZNANIE NIEWAŻNOŚCI MAŁŻEŃSTWA, STEROWANIE ADAPTACYJNE, GŁOWOCIS, BURDA, KOMPLIKACJA, PRADZIADEK, PROGRAM WYBORCZY, BALISTYKA ZEWNĘTRZNA, BAKARAT, NEBULIZACJA, SŁUŻALCZOŚĆ, OGÓREK, WÓDKA, ŁĄCZNIK PÓŁPRZEWODNIKOWY, PANGSZURA INDYJSKA, TWIERDZENIE MENELAOSA, BROKAT, WĘGLOWODORY ALIFATYCZNE, SODÓWKA, NARAMIENNIK, CZARODZIEJSTWO, EKSKLAWA, NADZIEMNOŚĆ, KONIEC, ORŁORYB, CHOROBA PROMIENNA, JEDNOSTKA LEKSYKALNA, CIĄG KOMUNIKACYJNY, NAMIESTNICZKA, WYLĘGARNIA, WYBUCH, APARAT SZPARKOWY, DZISIEJSZOŚĆ, NEURON LUSTRZANY, PESTYCYD, SZEWRON, PUNKT WITALNY, FLAMING, SWOISTY ANTYGEN STERCZOWY, KORYTO, WŁÓKNO SZTUCZNE, CIĄGI, HACZYK, KILOMETRAŻ, KOSMOGONIA, KREOLKA, PRZENOSKA, OGRANICZENIE, DRABINKA, DRUK, REDAKTOR ODPOWIEDZIALNY, SÓL ORGANICZNA, HAUST, DZIURA, ?OSIEMDZIESIĄTKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.886 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PORCJA ORZECHÓWKI; OKREŚLONA ILOŚĆ TEGO PRODUKTU, ZAZWYCZAJ BUTELKA, KARAFKA LUB KIELISZEK się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PORCJA ORZECHÓWKI; OKREŚLONA ILOŚĆ TEGO PRODUKTU, ZAZWYCZAJ BUTELKA, KARAFKA LUB KIELISZEK
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ORZECHÓWKA porcja orzechówki; określona ilość tego produktu, zazwyczaj butelka, karafka lub kieliszek (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ORZECHÓWKA
porcja orzechówki; określona ilość tego produktu, zazwyczaj butelka, karafka lub kieliszek (na 10 lit.).

Oprócz PORCJA ORZECHÓWKI; OKREŚLONA ILOŚĆ TEGO PRODUKTU, ZAZWYCZAJ BUTELKA, KARAFKA LUB KIELISZEK sprawdź również:

drapieżnik z rodziny łaskowatych, wszystkożerny i padlinożerny; Eurazja, Ameryka Płn ,
zmiana kierunku poruszania się lub położenia względem czegoś o mniej niż 180 stopni ,
wielki ssak nieparzystokopytny z rodziny o tej samej nazwie, o ciężkiej budowie ciała, dużej głowie z jednym lub dwoma rogami i grubej, niemal bezwłosej skórze; występuje na stepach Afryki i w dżunglach Azji ,
zbrojne wystąpienie ludności państwa, miasta lub pewnego obszaru, skierowane przeciw dotychczasowej władzy lub władzy okupacyjnej ,
uczucie, poczucie zadowolenia, połączone często z odczuwaniem dumy, radości, spełnienia ,
(1907-79), pisarz bułgarski, powieści historyczne, nowele, książki dla młodzieży; „Wojna z aniołem”, „Antychryst”, „Złodziej brzoskwiń” ,
samochód (zwykle ciężarówka albo autobus) marki Robur ,
rasa konia domowego, wywodząca się od koni turkmeńskich, słynąca z wytrzymałości - jest to rasa pustynna, więc przystosowana zarówno do bardzo wysokich temperatur, jak i wyjątkowo niskich, a także potrafiąca pokonywać bardzo długie dystanse bez odpoczynku czy pojenia; osiąga wiele sukcesów w sporcie, m. in. dzięki sile, wytrwałości i odporności ,
... przerobowe ,
puszka rogowa u ssaków kopytnych ,
wzornik do kreślenia krzywych linii ,
element łańcucha wrębowego, w którym umocowuje się noże wrębowe ,
Natrix maura - gatunek niejadowitego węża z rodziny połozowatych, podrodziny zaskrońcowatych, występujący w południowo-zachodniej Europie i północno-zachodniej Afryce ,
chomik kaukaski, Mesocricetus raddei - gatunek gryzonia z rodziny chomikowatych; na wolności występuje tylko w Rosji ,
kres Wszechświata w wyniku osiągnięcia stanu termicznej równowagi ,
ekonomista (1910-84); profesor Uniwersytetu Warszawskiego ,
pieszczotliwie o babci ,
(1890-1971 ) pedagog, zasłużony wychowawca wielu pokoleń marynarzy ,
to, że jakiś element lub układ elementów zorganizowanej całości (układu, struktury) powtarza się (występuje wielokrotnie) w strukturze tej całości ,
to, że coś nie jest rozstrzygalne - nie można jednoznacznie określić rozwiązania, wyprowadzić wniosku ,
przecinek, jeden z najczęściej używanych znaków interpunkcyjnych w kształcie kropki z małym ogonkiem; nazwa ta jest stosowana najczęściej podczas dyktowania, odczytywania na głos liczb ,
Dicranodontium - rodzaj mchów należący do rodziny widłozębowatych ,
część ciała kręgowców, składająca się z obręczy i części wolnej ,
andyjskie pnącze uprawiane w Afryce, w soku mlecznym kauczuk ,
użyteczny zbiór czegoś ,
imię jugosł. dyktatora ,
ostre marynaty warzywne ,
antena kierunkowa z cewką w kształcie kwadratowej lub okrągłej ramy ,
dawniej: biała obwódka naszyta na żałobną suknię ,
filozofia Arystotelesa rozwijana później przez jego następców i zwolenników

Komentarze - PORCJA ORZECHÓWKI; OKREŚLONA ILOŚĆ TEGO PRODUKTU, ZAZWYCZAJ BUTELKA, KARAFKA LUB KIELISZEK. Dodaj komentarz

7+1 =

Poleć nas znajomym:

x