MIĘSO Z KOŚCIĄ, GÓRNA CZĘŚĆ ĆWIERĆTUSZY WOŁOWEJ LUB KOŃSKIEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GÓRNICA to:

mięso z kością, górna część ćwierćtuszy wołowej lub końskiej (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: GÓRNICA

GÓRNICA to:

wołowina z szyi krowy (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MIĘSO Z KOŚCIĄ, GÓRNA CZĘŚĆ ĆWIERĆTUSZY WOŁOWEJ LUB KOŃSKIEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.214

PRAWO CURIE-WEISSA, PODRYG, PRZEWODNICZĄCY, REZERWA OBOWIĄZKOWA, SUBSYDIUM EKSPORTOWE, KUBRAK, PRZEKLEŃSTWO, KINO DROGI, STOŻEK NAPŁYWOWY, SATYRYCZNOŚĆ, PORĘCZ, UCHO ZEWNĘTRZNE, KUPER, GRANICA, OC, OBSZAR NIEOGRANICZONY, KOŃCÓWKA, PODATEK NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA, TRASA, AFISZOWANIE SIĘ, TARCZKA OPACHOWA, FIGA, DIVA, WYKONAWCA, WATA, WZIĘCIE POD WŁOS, FIGURA RETORYCZNA, PISZCZAŁKA, SZKLISTKA, KLASTEROWY BÓL GŁOWY, KANONIERKA, PRZECZYSTOŚĆ, NIEODPOWIEDNIOŚĆ, DWUDZIESTY SIÓDMY, SZCZEĆ, CHŁOPOWINA, EDYKUŁ, JAJA, URBARIUM, KRYMINALISTYKA, POPRAWKA, MOŻLIWOŚĆ, METRYKA, POPIELNIK, EPOKA LITERACKA, BRZESZCZOT, AUGUR, ELIZJA, IDENTYFIKACJA, DZIEWIĘTNASTKA, PACHNOTKA UPRAWNA, WIEK NASTOLETNI, FRAZA NOMINALNA, SZTUCZNY LÓD, BAJCA, DUANT, FASCYNATOR, HULK, BALISTYKA ZEWNĘTRZNA, REAKCJA, REPRYZA, METYZACJA, ROY, MATERIAŁ, GASTRO, TWORZYWO SZTUCZNE, ZARYS, SNICKERS, SUMA UBEZPIECZENIA, ŁUK, COKÓŁ, KARŁOWATOŚĆ, SÓL ORGANICZNA, INSTYTUCJA PRAWNA, CIEMNOŚĆ, PRZYSTRÓJ, DOROSŁOŚĆ, PŁOW, FAUL, BASEN ARTEZYJSKI, KOLO, ANTROPOSFERA, SFIGMOMANOMETR, DZIERŻAWCZOŚĆ, NEKTARNIK, HEAD HUNTER, NOOBEK, JUMPSALING, RÓŻNICZKA ZUPEŁNA, TOFFI, DUŃSKI, ŁAPKA, DASZEK, USTRÓJ, PLEWA, BRÓDKA, POWAŻNY WIEK, MINUCJA, ZAPOJA, SYNONIM TAKSONOMICZNY, WAFELEK, ZASUWNICA, BRODAWKA STÓP, KONSTABL, JEDNOBIEGUNOWOŚĆ, WIEŃCE, WĘGLÓWKA, DREWNO KĘDZIERZAWE, SKRYBA, KAWALER, PEWNOŚĆ, PRODUKT, LODOŁAM, STEROWANIE ADAPTACYJNE, PRÓBKA, ULGA PODATKOWA, ROŚLINA BULWIASTA, PAROWANIEC, PRZEKAZ, CYWILKI, NARAMIENNICA, SZWEDZKI, SONIFIKACJA, CZEREŚNIA, STANIK, KLERK, SAMOURZECZYWISTNIANIE, GUZ NEUROENDOKRYNNY PRZEWODU POKARMOWEGO, ŁANIA, RUNA, PRĘDKOŚĆ PRZELOTOWA, PERŁA, LINIA LOTNICZA, REAKCJA ANAFILAKTYCZNA, KAZAMATA, ODPRAWA, PODZIEMIE, ZSZYWARKA, STREFA RYFTU, MIKROOTWÓR, INSTALACJA, MROK, KOLOR LUKOWY, ADAPTACJA, ŚWIECA, ŁYSINKA, PORTFEL ELEKTRONICZNY, RDZEŃ, KACZKA DZIENNIKARSKA, KILOMETR NA SEKUNDĘ, PRZYRZĄD, MODRASZKOWATE, SUBSTANCJA DODATKOWA, BALON, PERSPEKTYWA, KLUCZ, ALARM LOTNICZY, STOPA LODOWCA, LIMBUS, ZABIEG LECZNICZY, CHOCHOŁEK, AZJATA, ZASADA, KONTYNGENT TARYFOWY, PIERWSZA JASKÓŁKA, KULFONIK, DEPTAK, AGREGACJA, FOSFORYT, RADA, TERMINAL, PORFIROBLAST, SILNIK CZTEROSUWOWY, ANEKS KUCHENNY, ADHD, WARNIK, DWUDZIESTY CZWARTY, CYPRZYN, MASYW GÓRSKI, KASETA PRIBNOWA, EFOD, OSOBNIK, KOSTKA, CHWYTACZ, SPODECZEK, BEZPIECZEŃSTWO, CZARA, GŁOSKA NOSOWA, BUDA, PARÓWKA, MATOŁ, WIZYTÓWKA, INTERFEJS, POLIMORFIZM, BRZUCH, PIASKOWIEC KWARCYTOWY, JĘZYK OBCY, PORTASY, GÓRNICA, TARTINKA, ZAKOLE, RESPONDENT, OFICER, NERW, DOCHODZĄCA KOBIETA, BABULA, TRANSFUZJA KRWI, ŚMIECH, KURACJA WSTRZĄSOWA, BAGGALA, ZOOCHORIA, BREZYLKA, PRZYSTANEK NA ŻĄDANIE, SZWAGROSTWO, PŁOMYK, ŁOJÓWKA, SPRZĘT MECHANICZNY, ANEGDOTA, PÓŁPROFIL, MATAMATA, TRZYDZIESTY, KLAUZULA, ARTERIA, KAPRYS, POMIDOR DRZEWIASTY, TURMA, ŁOPATKA, UKŁAD INERCJALNY, OKO, TOINA, PAROBEK, WYCHOWAWCZYNI, ZĄB, GALERIA, DOBRO POZYCJONALNE, ŁĄCZNOŚCIOWIEC, LOKACJA ATELIEROWA, PUDŁO, ALDEHYD, TUBING, KOLOR, SKRZYDEŁKO, BOMBIARZ, REPETYTYWNOŚĆ, MIESZEK, MYJKA, HERBATA, GRANAT, RITORNEL, TON, ROZGRZEWACZ, HAMULEC, LEBERWURST, ELEGIA, NIEDŹWIEDZINA, PANGSZURA INDYJSKA, OCHRONNIK, CHARAKTER, DRÓŻKA, WRĘBNIK, RÓW, HUBA SIARKOWA, KOLUMNA, KARAFKA, PARK MASZYNOWY, DEOKSYRYBONUKLEAZA, LĘDŹWIE, TAMANDUA, ŁUK, HIPOTEKA, KAMIEŃ PÓŁSZLACHETNY, KLASTER, OTĘPIAŁOŚĆ, DUCHOWIEŃSTWO, PĘCHERZ, LADA, REGULATOR KWASOWOŚCI, KIJ, PAMIĘĆ, KAPUŚNIAK, KOPROFIL, PIEKŁO, TEMPERATURA ZAPALENIA, KARABELA, ECCHI, BOLERO, WYMÓG, MUSZKA, DEZABIL, RESTRYKCJA, ENERGOELEKTRYK, MATRYLINEARNOŚĆ, SYMFONIK, PEŁNOTŁUSTE MLEKO, REDAKTOR NACZELNA, WESTFALKA, PODSTRONA, PROJEKT TECHNICZNY, NIEKROPIEŃ DELIKATNY, ?OPONA PNEUMATYCZNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.214 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MIĘSO Z KOŚCIĄ, GÓRNA CZĘŚĆ ĆWIERĆTUSZY WOŁOWEJ LUB KOŃSKIEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MIĘSO Z KOŚCIĄ, GÓRNA CZĘŚĆ ĆWIERĆTUSZY WOŁOWEJ LUB KOŃSKIEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GÓRNICA mięso z kością, górna część ćwierćtuszy wołowej lub końskiej (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GÓRNICA
mięso z kością, górna część ćwierćtuszy wołowej lub końskiej (na 7 lit.).

Oprócz MIĘSO Z KOŚCIĄ, GÓRNA CZĘŚĆ ĆWIERĆTUSZY WOŁOWEJ LUB KOŃSKIEJ sprawdź również:

jeden z zębatych występów w zwieńczeniu murów obronnych i baszt ,
przyprawa; ekstrakt kłączy ostryżu ,
zamknięta instalacja elektryczna ,
nocny strój kobiecy (dawniej powszechnie używany) ,
miecz w żaglówce mieczowej ,
kot, Felis catus, Felis silvestris catus, Felis (silvestris) domesticus - udomowiony gatunek małego, mięsożernego ssaka z rzędu drapieżnych z rodziny kotowatych, przez ludzi ceniony jako zwierzę domowe oraz z powodu jego zdolności do chwytania szkodników ,
pachnący michałek ,
niewielkie, zwykle ubogie miasto - jednostka osadnicza charakteryzująca się dużą intensywnością zabudowy, małą ilością terenów rolniczych, ludnością pracującą poza rolnictwem ,
w dawnej Polsce: kopalnia soli ,
niedopowiedzenie, niedokończenie wypowiedzi ,
zespół cech czegoś lub kogoś takiego jak w Portugalii, także: stereotypowe cechy uznawane za właściwe Portugalczykom ,
sytuacja, kiedy ktoś z kimś się szarpie, dochodzi do kontaktu fizycznego i gwałtownego pociągania, przepychania z kimś (jednostronnie lub wzajemnie) ,
(1879-1949), chorwacki pisarz i pedagog, liryka osobista, wiersze partyzanckie, powieści, opowiadania, eseje ,
marka bezalkoholowego napoju gazowanego firmy The Coca-Cola Company ,
uczeń szkoły wojskowej, wychowanek korpusu kadetów ,
porcja smorodinówki; określona ilość tego produktu, zazwyczaj butelka, karafka lub kieliszek ,
realizacja sprzedaży detalicznej w niewielkich ilościach, odbywającej się w punktach sprzedaży detalicznej, np. sklepach ,
miłe, przytulne mieszkanko ,
kosmopolityczny ptak o krępym ciele i silnych nogach zdatnych do grzebania w ziemi, grzebiące ,
kobieta, która potrafi strzelać ,
kształt znaku pisarskiego, linii lub ornamentu uformowany jako wystająca część na czołowej powierzchni czcionki ,
ziemia uprawna ,
dawny urzędnik dworski, do którego należała opieka nad sypialniami króla lub możnowładcy ,
Frangula alnus - gatunek krzewu należący do rodziny szakłakowatych ,
cecha bytów, zdarzeń, pojęć itp. podobnych do tych, jakie są w Australii ,
rywalizacja, zmaganie się pojedynczych przeciwników lub zespołów, zwykle w sporcie ,
tuleja z soczewkami stanowiąca część przyrządu optycznego ,
zaburzenie polegające na występowaniu apetytu na przedmioty niebędące żywnością (np. ziemia, kreda, węgiel) lub ogromny apetyt na rzeczy, które są w pewnym sensie żywnością, takie jak nieprzetworzone składniki żywności (np. mąka, surowe ziemniaki, skrobia) ,
trójkątny obszar ziemi u ujścia rzeki, który powstał z nagromadzenia piachu i innych osadów niesionych przez tę rzekę ,
wśród sztućców

Komentarze - MIĘSO Z KOŚCIĄ, GÓRNA CZĘŚĆ ĆWIERĆTUSZY WOŁOWEJ LUB KOŃSKIEJ. Dodaj komentarz

9+7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast